Kohila vallas tegutseb loovuslabor

MTÜ Raplamaa Noored koostöös Kohila vallavalitsusega on kutsunud ellu loovuslabori, annab teada Raplamaa infoportaal.Loovuslabori eestvedaja, MTÜ Raplamaa Noored juhatuse liikme Anneliis Kõivu sõnul ei ole labor konkreetne hoone või rajatis, vaid mõtteline paik, kus kohtuvad teadmine ja teadmisjanu,  kus võid välja mõelda ning teha midagi uut, seniolematut ja see tegevus on kasulik ja nauditav. 

 „Kohila loovuslaboris on võimalik  avardada või avastada oma andeid,” ütles Anneliis Kõiv, kes labori tegevust vabatahtlikuna korraldab.

Idee muuta kogu Kohila vald loovust genereerivaks keskkonnaks küpses enam kui aasta. Konkreetsed ettevalmistustööd algasid tänavu augustis, esimesed laborid avasid uksed novembris.

Seni on labor töötanud metsas, Kohila koolituskeskuses ja  raamatukogus. Katsetused on käinud gurmeelaboris, teatrilaboris, seikluslaboris, tarbekunstilaboris, filmilaboris jne.


Rohkem infot: www.loovuslabor.eePõlvamaa noored kogunevad homme konverentsile

Homme, 24. novembril peetakse Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses Põlvamaa noortekonverents ja infomess “Valikute tänav”. Noortekonverentsi tänavuseks alapealkirjaks on “Loovuse jõud”, ettevõtmise peaeesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust sotsiaalsetest probleemidest ja innustada neid läbi loova tegevuse ka päevakajaliste teemadega tegelema.

Noorte infomessi ja konverentsi kombineerimine annab võimaluse noortel saada infot korraga ja palju neid puudutavatel teemadel. Lisaks messi informatiivsele osale toimub Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse teatrisaalis ettekannete sessioon, kus tuntud lektorid räägivad noori puudutavatel teemadel.

Noortekonverentsi avab Eesti üks mõjukamaid ühiskonnateadlasi, Tartu Ülikooli emeriitprofessor, Marju Lauristin ettekandega “Vaesus kui väljakutse”. Temale järgnevad Lehari Järg teemal “Kolmedimensiooniline inimene” ning Ott kiivikas loenguga “Motivatsioon spordis ja elus”.

Konverentsi üheks pikimaks osaks on loovuse praktiline väljendamine töötubades. Toimuvad tantsu-, teatri-, muusika-, kunsti-, filmitöötoad ning vaba mõttekoja tuba. Töötubasid juhendavad JJ Street, Põlva Eksperimentaalteater, Groundhog Day ja Contra, Põlva Avatud Noortekeskus, MTÜ Munalinn, Põlvamaa Noortekogu jt.

Infomess “Valikute tänav” algab kell 9 ja jääb päeva lõpuni avatuks. Noortekonverents läheb lahti kell 9.45 Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse saalis. Täpsem informatsioon ja registreerimine aadressil www.polvanoored.ee/noortekonverents

„Südamega kool“ püüab aidata raskustes noori

Godi Keller
Täna, 22. novembril kell 15.00 algab Tartus ümarlaud „Südamega kool“, kus räägitakse sellest, kuidas aidata probleemidesse sattunud noori taas ühiskonda sulanduda ja leida elus oma tee. Ümarlaua on kokku kutsunud Tartu Waldorfgümnaasium koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Aina sagedamini kogeme keerulisi lapsi ja noori enda ümber. Lihtsam tundub neid lapsi endast eemale tõrjuda selle asemel, et otsida probleemse käitumise tagamaid ja toetada isiksuse arengut. Ümarlaual räägitakse, kuidas selles olukorras täiskasvanuna hakkama saada ning mida saavad kodu, kool ja ühiskond koos teha, et aidata raskustesse sattunul taas kogukonda sulanduda.

Ümarlaual jagavad oma kogemusi praktikud Eestist ja Norrast. Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse psühholoog Tõnu Jürjen ja Lõuna Prefektuuri politseileitnant Marina Paddar räägivad probleemidesse sattunud noortest ja nendega kontaktisaamise võimalustest.

Tartu Herbert Masingu kooli sotsiaalpedagoog Siim Värv ja Euroopas laialt tuntud õpetajate koolitaja ja lapsevanemate koolide käivitaja Godi Keller Oslost räägivad noorte toetamise võimalustest Eesti ja Põhjamaade praktilise kogemuse läbi. Ümarlaua lõpus toimub ühine arutelu ja küsimustele vastamine, moderaatoriks on lastepsühhiaater Anne Daniel-Karlsen.

Godi Keller on pikaaegne waldorfkooli õpetaja Norras, noorukite rehabilitatsiooniprojekti Pøbel meeskonna liige, lapsevanemate kooli eestvedaja.

Ümarlaud on kokku kutsutud Tartu Waldorfgümnaasiumi poolt koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Ümarlaua toimumist toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Lähem teave siit.

Pärnumaa Kodukandi juures tegutseb noortekoda

Pärnumaa Kodukandis hakati külaseltsides tegutsevatele noortele suuremat tähelepanu pöörama ülemöödunud aastal, et nende elu tegevustega mitmekesistada.

“Nüüd on meil oma noortekoda, kus praegu on üle 20 liikme,” ütles Kodukant Pärnumaa juhatuse esimees Eve Sikka, kelle sõnul aitavad noored erinevaid üritusi korraldada.
Noored on käinud koolitustel ja oskavad projekte kirjutada, korraldavad ise üritusi, julgevad igas asjas sõna sekka öelda, oskavad oma juttu argumenteerida ning tehtu eest vastutada. Ürituste korraldamisel on igal noorel oma lõik, mida ta peab tegema ja selle eest vastutama: ühed peavad kokkuleppeid sõlmima, teised turvalisuse tagama jne.

“Neid on huvitav jälgida. Noored on oma vaadetega andnud meie Koduakandile uue hingamise,” märkis Sikka.

Praegu on noortekojal üle 20, vahepeal oli üle 30 liikme. Kaugemale õppima läinud vahetavad Kodukandiga informatsiooni. Noortekoja liikmed on 15-19 aastased.

“Noortekojal on plaanis kaasata liikumisse 10-14 aastasi, et nende kaudu viia Koduakandi liikumine peredesse,” teadis Sikka.

Noortekojas on poiste ülekaal, sest poisid vajavad rohkem tegevust ja seda, et neid märgataks. 24-st noortelaagris viibinust oli poisse 18.

Kodukant Pärnumaal on 56 füüsilisest isikust, 10 juriidilisest isikust ja 23 noort liiget.

Mari-Anne Leht

Muhu ettevõtlusring kutsub noori tööle ehk “Muhu Võte”!

Muhu Noortekeskuse projektis Muhu Võte saavad parimad muhuvõtjad parimad teadmised ja ettevõtte arenduseks kuni 5000 krooni!

“Muhu Võte” on noortele mõeldud ja ettevõtlikkuse suurendamisele suunatud koolitussari, mis saab teoks tänu Euroopa Sotsiaalfondi toetusele. Projekti käigus õpivad Muhu noored ettevõtluse aluseid ja proovivad õpitut ka ellu viia.
Õppetöö toimub Noortekeskuses ja Põhikoolis. Käiakse tutvumas teiste edulugudega ja õpitakse muhuvõtteid.
Noored muhuvõtjad arendavad tooteid, teevad rahataotlusi, korraldavad suvel turundustööd ja toodangu müüki.
Projekti eesmärgiks on suurendada noorte võimekust ise organiseeruda, viia oma ideed teostuseni ning teenida oma toodete müügist reaalselt tulu. Koolituse tulemusena saab ettevõtlik noor koostada omale professionaalse CV, kus on kirjas reaalne töö-oskus ja –kogemused.

Koolitustele saab registreerida Noortekeskuses koha peal või helistada numbril 453 0684
või kirjutada aadressile noortekeskus@muhu.ee

Koolide juures asuvad õpilaskodud saavad riigilt toetust

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas allkirjastas määruse, millega kinnitati koolide nimekiri, kes saavad käesoleva õppeaasta I poolaastal riiklikku õpilaskodutoetust. Kokku eraldatakse kooli pidajatele toetusteks 7 365 600 krooni. 

Õpilaskodu projekti raames töötavad 2010/2011. õppeaasta I poolaastal õpilaskodud 40 üldhariduskooli juures. Kohatoetuse summa ühe õpilase kohta on 2700 krooni, kohatoetust eraldatakse 4 kalendrikuu eest. Riiklikult toetatavate õpilaskodu kohtade arv on 682. Riiklikult toetatavad kohad on 40 üldhariduskooli õpilaskodus, 37 kohalikus omavalitsuses ning 14 maakonnas, ainsana puuduvad riiklikult toetatavad kohad Saaremaal.

Kodanik Noor, võta sõnast!

 Eesti külaliikumise Kodukant poolt algatatud projekti “Kodanik Noor, võta sõnast” raames annavad organisatsiooni noortevaldkonna aktiivsemad liikmed erinevates Eesti koolides ühiskonnaõpetuse tunde ja viivad läbi volikogu istungite simulatsioone. Esimene tund toimub täna Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis.  Tunde viivad läbi aktiivsed noored, kes on eelnevalt omandanud vajalikud teadmised. Koolitundide läbiviimise eesmärk on anda edasi teadmisi ja kogemusi tehes seda otse noortelt noortele. Tundide alateemaks on hea kodaniku mõiste ja tegevused, mille läbi heaks kodanikuks saadakse, sealhulgas Kodukandi noortevaldkonna pakutavad võimalused.

Esimene volikogu simulatsioon toimus 16.novembril Palupera vallas, järgnevad neli toimuvad nagu ka ühiskonnaõpetuse tunnid novembri lõpupoole ja detsembri alguses. Vallavolikogu simulatsioonidega tahetakse noortele näidata, millega omavalitsuste juhid tegelevad, milliseid otsuseid vastu peavad võtma ning mis kõige tähtsam – kuidas noored ise saaksid tähtsates otsustes kaasa rääkida.

Detsembris ilmub projekti tegevusi ja tulemusi kokku võttev ajaleht “Meie meel(est)”.  See on väljaanne, mis sisaldab põnevaid ja mõtlemapanevaid artikleid kodanikuühiskonna ja demokraatia, kohaliku algatuse ning ideede elluviimise teemal. Nagu ka ajalehe pealkiri ütleb, on tegemist noorte arvamusavaldustega, mis tähendab, et ajalehe koostavad ning toimetavad noored ise.

Projektijuhiks on külaliikumise Kodukandi juhatuse liige ja organisatsiooni noortevaldkonna aktivist Deivi Sarapson.

Kuis nuuri kodo tagasi saia

Talis Tobreluts,
Põlva maavalitsusõ nuuritüü juht

Mul ei olõ külh õkvalt säänest pilti vai tabõlit iih, ku pall’o nuuri taht päält ammõdi selges opmist umma kodokanti tagasi tulla. A käve paar nädälit tagasi Põlva ütisgümnaasiumih 9. klassilõ «Tagasi kuuli!» tunni andmah. Küsse nuuri käest, et kes taht är minnä ja kes taht jäiä? Oll’ noid, kes tahtvagi är minnä, et Põlvah olõ-i midägi tetä. A uskmalda pall’o ütli, et nimä tahtnu külh jäiä.

Sääne tahtminõ tulõ seestpuult: inemisel om huvi tah maakotussõh midägi är tetä. A noorõ läävä kavvõmbahe, Tartohe ja Tal’nahe edesi opma. Et nä säält tagasi tulõssi, piät näil olõma sääne asi, mis näid siin hoit.

Pere muidoki om, a võissi olla ka määnegi mitteammõtlik tüü: toimõndaminõ seltsih vai organisatsioonih. Ma esi lätsi 2008. aastagal ülikuuli opma, a pidi iks kõikaig Põlvah käümä:toimõndi Põlvamaa nuurikogoh. Sääl omma kuuh targa, hää ja huvitõdu noorõ, kes tahtva midägi är tetä.

Nii oll’gi mul siin pere ja tuu mitteammõtlik tüü. Saa es tuu iist rahha, a sai sändse emotsionaalsõ pai. Niimuudu tulõgi inemisel tunnõ, et kodokandil om tedä vaia. Loe edasi: Kuis nuuri kodo tagasi saia

Võru kohvik-laboris Ajaajaja esitletakse „Lemberaamatut“

Võrus alustas tegevust eneseväljendusklubi kohvik-labor Ajaajaja, mis pakub võimalusi sari-orienteerumiseks erinevates kultuurivaldkondades. Esimene kogunemine toimub sel reedel.

Kohvik-labor Ajaajaja ürituste sari saab alguse reedel, 19. novembril kell 20.00 Võru Kultuurimajas Kannel Tartu Noorte Autorite Koondise armastusluuletuste kogumiku „Lemberaamat“ esitlusõhtuga, mis pakub luulet, vestlusi, muusikat, kärtsu, mürtsu, kooki, kohvi ja muud reede õhtusse sobivat.

Loominguline ühendus Tartu NAK on tuntuks saanud väljakutsuvate luuletuste, särtsakate esinemiste ja rahva meeltes helisevate muusikapaladega. NAKi liikmed on korduvalt jõudnud Eurovisioonile ja kaunistanud klantsajakirjade kaasi. Kaua püsis edetabelite tipus Tartu NAKi eelmine ühisteos „Väike pornoraamat“. Skandaalse pornoraamatu loogilise jätkuna ilmub nüüd armastusluuletuste kogumik.

Tartu NAKiga seotud iginoored loojad viljelevad ühtviisi edukalt nii kirjandust, kunsti kui muusikat, mida kõike saab ka „Lemberaamatu“ esitlustel kuulda-näha.

„Lemberaamatu“ illustreerisid viimastel aastatel NAKiga liitunud noored naiskunstnikud HuupI, Marja-Liisa Plats ja Kristina Viin. Luuletustega on esindatud Contra, Hasso Krull, Kristina Viin, Aapo Ilves, Kauksi Ülle, Andra Teede, Veiko Märka, Leo Luks, Jaan Pehk, Jan Rahman, Priit Salumaa, Huupi, Mika, Kader, Wimberg, Jüri Kolk, Vahur Afanasjev ja
Olavi Ruitlane. Raamatu toimetas poetess Andra Teede ja kujundas kujundaja Andres Rõhu.

Lisaks NAK-lastele astub üles rock-grupp S.E.K.S. Ürituse korraldavad MTÜ Taevapõder ja Tartu NAK. Kohvik-labor AJAAJAJA toetaja on Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp.

Allikas: MTÜ Taevapõder

Vanemate klasside õpilasi kutsutakse muusikalietendustele

Pille Lille Muusikute Toetusfond (PLMF), Tallinna G. Otsa nim. Muusikakool ja Vene Kultuurikeskus ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed  käivitasid õppeprojekti, mis on mõeldud nii vene kui eesti koolide vanemate klasside õpilastele. 
Vene Kultuurikeskuse laval algasid maailma ühe tuntuima muusikali – Jerry Bock`i „VIIULDAJA KATUSEL“ proovid. Etendused toimuvad detsembri alguses Vene Kultuurikeskuses.
Muusikali lavastab Tiit Tralla. Osalevad G. Otsa nim. Muusikakooli lauluosakonna õpilased ja endised ning praegused Rahvusooper „Estonia“ lauljad. Kaastegevad on Vene Kultuurikeskuse tantsukollektiivide liikmed. Kammerorkestrit juhatab Eivin Toodo, kunstnik on Riina Vanhanen, tantsujuht Olga Privis, koormeister Aivar Leštšinski.
Etendused on eesti keeles sisuseletustega vene keelde. Tänu Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi toetusele on koolidele suunatud õppeprojekti etendused tasuta pääsmetega.

Allikas: Pille Lille Muusikute Toetusfond

Põlvamaa noori oodatakse infomessile

24. novembril toimuvad Põlva kultuuri- ja huvikeskuses infomess „Valikute tänav” ja noortekonverents, mille teemaks on tänavu „Loovuse jõud”.
Konverentsil soovitakse tõsta noorte teadlikkust sotsiaalsetest probleemidest ja innustada neid loovalt päevakajaliste teemadega tegelema. Noortekonverentsi avab Eesti üks mõjukamaid ühiskonnateadlasi, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Marju Lauristin ettekandega „Vaesus kui väljakutse”.

Avatud on tantsu-, teatri-, muusika-, kunsti- ja filmitöötuba ning vaba mõtte koda.

Infomess «Valikute tänav» avatakse kell 9 ja noortekonverents algab kell 9.45. 


Lisainfo ja registreerimine: www.polvanoored.ee/noortekonverents

Kodukandi noored purustasid müüte

Nädal tagasi,  29.-30. oktoobril Viljandimaal Tuhalaane külas Kopra talus III Kodukandi noorte päevadel said murtud nii mitmedki maaelu positiivset kuvandit varjutavad müüdid.

III Kodukandi noorte päevad võimaldasid taaskord kohtuda maapiirkondade aktiivsetel noortel, kes usuvad endasse ja ka oma kodukoha tulevikku.

Müüdimurdjad tegutsesid kaks päeva, et mõista neid laialtlevinud irratsionaalseid uskumusi ehk müüte, mis varjutavad maaelu positiivset kuvandit. Nii näiteks usutakse, et maalt saadav haridus on kehv, maal ei ole midagi teha ja seal on mõttetu olla, noori ei saa usaldada ning maal elavad ainult maakad – nii see tõesti pole.

„Igal Kodukandi noorel on nüüd ka tegevusplaan, mille alusel kohe oma kodukohas tegutsema asuda,“ ütleb Liikumise Kodukant noortejuht Kaija Kõiv, „ seeläbi saab ka vähendada kogukonnas inimeste arvu, kes pimesi müütidesse usuvad.“

Külaliikumise aktiivsed noored leidsid, et oluline on ISE rääkida vaimustusega maaelust, edukatest maanoortest, kuulsatest inimestest maal ja näidata eeskuju.

„Kodukandi Noortepäevadelt saadud energialaeng ja motivatsioon kosutavad meid järgmise aastani välja,“ ütlesid mitmed nii eelmisel kui ka sellel aastal üritusel osalenud.

Õpilaste kodu-uurimiskonverentsil esitleti sisukaid töid

2009/2010. õppeaastal valmis Eestimaa 40 koolis 173 koduloolist uurimistööd. Kodu- ja kultuuriloo uurimisega oli seotud üle 350 õpilase. Kokkuvõtteid tehti Tallinna ühisgümnaasiumis toimunud koolinoorte kodu-uurimiskonverentsil, millest võttis osa 135 õpilast, õpetajat ja külalist 43 koolist üle Eesti. Konverentsiks valmis ka seeriaväljaande „Õpilaste kodu-uurimistöid” 27. number. Plenaaristungil tunnustati sisukamate uurimistööde autoreid.

I  Aja lood: Marleen Reemann „Vaba-Sõltumatu Noortekolonn Nr 1” (Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, juhendaja Helle Ruusmaa); Lagle Pärn „Tšernobõli tuumakatastroof” (Jõgeva täiskasvanute KK, juhendaja Eino Veskis); Karl-Erik Org „Võru judo-klubi Rei ajalugu” (Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, juhendaja Kaja Kenk).
II Paigalood: Tatjana Grõndzola „Killukesi ukrainlaste eluolust Türi vallas” (Türi Gümnaasium, juhendaja Anne-Ly Seljama); Elin Valdre „Võru kohvikute elu aastani 1940” (Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, juhendaja Arthur Ruusmaa); Janeli Metsapool „Prandi küla ajalugu ja tänapäev” (Paide Gümnaasium, juhendaja Erika Kranich).
III Talu- ja perelood: Liis Metsatalu „Metsatalu suguvõsa” (Paide Ühisgümnaasium, juhendajad Anne Kivimäe ja Elbe Metsatalu); Anete Sammler „Kuriste talu” (Koigi Põhikool, juhendaja Riina Kuusik); Marion Mölder „Elu Võru linnas vanaema ja ema pilgu läbi 20. sajandi teisel poolel” (Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, juhendaja Kaja Kenk).
IV Elu ja lugu: Inger Agur „Minu vanaema Ingrid Aguri lugu” (Viljandi C. R. Jakobsoni nimeline Gümnaasium, juhendaja Agnes Ümarik); Kadi Mass „Pärnjõe kooli vilistlase Elle Eha-Are elutee ja looming” (Pärnjõe Põhikool, juhendaja Aime Auksmaa); Katrina Meriste „Üks rääkimata lugu Tõrvast pärit tantsijannast Helmi Keernikust” (Helme SIK, juhendaja Mall Lepik).      
V Koolilood * Noortelood: Mailis Rannaveer „Järva-Jaani Kodu-majanduskool (1924–1947)” (Järva-Jaani Gümnaasium, juhendaja Helgi Veemaa); Kristjan Teearu „Ristiküla kool” (Kilingi-Nõmme Gümnaasium, juhendaja Mari Karon); Kaja Markin „Vainupea laste koolitee” (Haljala Gümnaasium, juhendajad Reet Markin ja Külli Heinla).
VI Seda ja teist: etno * pärimus- ja pärandkultuur * loodus: Sirli Kormik „Pärandkultuur Roelas” (Roela Põhikool, juhendaja Maret Tralla); Airiki Talts „Kodukoha Allikukivi ajaloost ja vaatamisväärsustest” (Kilingi-Nõmme Gümnaasium, juhendaja Ly Aasav); Maarja-Liis Mereäär „Muhu pühapaigad” (Kuressaare Gümnaasium, juhendaja Sirje Kereme).
Allikas: Õpetajate Leht

Täna kuulutatakse välja konkursi „Hea eeskuju” võitja

Üle-eestilise konkursi „Hea eeskuju” tiitli pälvib Tartu tüdruk Oliivia Narits, kelle käe all on saanud HIV-teemalist koolitust peaaegu 300 noort. Head eeskuju tunnustatakse 20 000kroonise stipendiumiga täna Vanemuise teatris toimuval noortekonverentsil „Lahe koolipäev 2010”.

Oliivia Narits õpib Tartu Descartes’i lütseumi 12. klassis. Mõni aasta tagasi alustas ta tegevust Punase Risti Tartumaa seltsi vabatahtlikuna. Praeguseks on ta seltsi noorterühma juht.

Peale HIV-teemaliste koolituste on Oliivia eestvõttel organiseeritud vähekindlustatud perede mudilastele laagreid ning korraldatud lastekodulastele mänguõhtuid.

Konkursile „Hea eeskuju” esitati Eestimaa noortest 45 säravat lugu. Neid oli lindude abistajatest, prügikasti värvijatest, muusikutest, lõputu energiaga noortesündmuste eestvedajatest jne.

Oliivia Naritsa valis üksmeelselt võitjaks žürii, kuhu kuulusid Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Noorteühenduste Liidu, Tegusate Eesti Noorte, UNICEFi, Lastekaitse Liidu, Lastevanemate Liidu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Tallinki esindajad. Žüriid juhtis konkursi patroon Riigikogu esimees Ene Ergma.

„Hea eeskuju” tunnustuskonkurss toimus kolmnandat korda.

Euroopa Noored jagab noorteprojektidele
aasta lõpus 5,1 miljonit krooni

Tänavuses viimases taotlusvoorus annab programm Euroopa Noored noorteprojektidele üle 5,1 miljoni krooni. Taotlusi saab esitada 1. novembrini.

Sihtastuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja Reet Kosti sõnul soovitakse rahastada Eesti noorte lennukaid ideid.

“Eriti ootame noortevahetuste ja -algatuste taotlusi. Noortevahetused annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida, noortealgatuste alaprogramm seab aga keskmesse noorte innovaatilised tegevused oma kogukonna heaks,” lisas Kost.

Programmist Euroopa Noored saab toetust taotleda erinevat tüüpi projektidele. Peale noortevahetuste ja -algatustele on võimalik noorte demokraatiaprojektide või noorteseminaride abil arendada noorte osalusvõimalusi ühiskonnaelus ning koolitustegevus- ja võrgustikuprojektide toel pakkuda rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi noorsootöötajatele ja noortejuhtidele. Euroopa vabatahtliku teenistuse raames saavad aga 18-30aastased noored töötada vabatahtlikuna erinevates riikides Euroopas või kaugemal ning Eesti organisatsioonid saavad vastu võtta vabatahtlikke üle Euroopa.

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid.

Programmil on kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november. 1. novembriks on eriti oodatud projektid, mis käsitlevad noorte tööhõivet läbi vabatahtliku tegevuse.

Lisainfo 1. novembri taotlusvooru kohta http://euroopa.noored.ee/node/4041

Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Lisainfo: Reet Kost, Euroopa Noored Eesti büroo juhataja, tel 502 1335.

Esita oma idee noorteprojektide konkursile

Illustratsioon: www.swedbank.ee
Swedbanki Noortepank NPNK ootab noorteprojektide konkursile “Tähed särama” põnevaid algatusi, et toetada noori nende endi ideede elluviimisel. Projektide vahel läheb veel selle aastanumbri sees jagamisele pool miljonit krooni.

Konkurss on suunatud neile, kellel on noorte elu edendamiseks häid ideid, kuid napib raha nende teostamiseks. „Tähed särama” konkursile oodatakse projekte, mis avardaksid koolinoorte ja tudengite maailma ning aitaksid noorte elu põnevamaks ja sisukamaks muuta teaduse, tööhõive ja praktika, karjääri planeerimise, spordi, meelelahutuse, hea- või tugitegevuse, hobide või mis tahes muu innovaatilise valdkonna kaudu.

Eelistatakse eristuvaid, atraktiivseid ja lennukaid ideid ning kõrgelt hinnatakse igasugust isetegemist. Oodatud on nii uued kui ka töösolevad projektid, mis vajavad toetust. Konkursil võivad osaleda nii juriidilised kui eraisikud. Vanuse alampiiriks on 16 eluaastat, ülempiir puudub. Tähtaeg 14. november.

Juba kümnendat aastat korraldatava konkursi raames on toetatud üle 400 särava idee rohkem kui 9 miljoni krooniga.

Loe tingimuste kohta lähemalt siit.

Allikas: Swedbank Eesti

Raplas tuleb viies „Kaader”

Rapla Vesiroosi gümnaasium ootab kõiki noori filmihuvilisi juba viiendat korda toimuvale koolinoorte amatöörfilmifestivalile „Kaader”, teatab Raplamaa infoportaal.  22.– 23. oktoobrini toimuv filmifestival  pakub filmihuvilistele noortele ning Eesti meediaõppega gümnaasiumide õpilastele ja üliõpilastele võimaluse meediaõppes kogemusi vahetada.Festivalile oodati filme igast žanrist. Žürii hindab filmitegijaid kolmes vanuserühmas: 1.– 8. klass, 9.-12. klass ja üliõpilased.

Kahepäevase festivali esimesel päeval vaadatakse väikese juubeli puhul vanu filme. Teisel päeval näidatakse konkursile saadetud filme ja esineb bänd. Pärast seda on võimalik veel öökino nautida.


Rohkem infot: kaader.rvg.edu.ee/www

Käima läks popuaarteaduslike videoklippide võistlus

Tartu ülikool korraldab õpilastele ja tudengitele populaarteaduslike videoklippide võistluse.

Osaleda saab kahes kategoorias. Esimene teema “Kuidas teadus aitab mind igapäevases elus?” on mõeldud üldharidus- ja kutsekoolide õpilastele, teine teema “Minu esimene teaduslik saavutus” aga üliõpilastele.

Mõlema kategooria peaauhind on 1000 eurot, teise koha auhind 500 ja kolmanda oma 250 eurot. Kahe kategooria peale valitav publiku lemmik saab auhinnaks 250 eurot. Osaleda saab nii üksi kui ka kollektiivina.

Klipp maksimaalse pikkusega kolm minutit tuleb laadida YouTube’i keskkonda ning alates 20. oktoobrist saab selle sisestada koos oma kontaktandmetega Novaatori videolehele aadressil www.novaator.ee/video. Klippe saab esitada kuni 17. jaanuari keskpäevani. Pärast seda koguneb teadlastest ja ajakirjanikest koosnev žürii, kes selgitab välja parimad.

Kõik laekunud klipid on võistluse ajal nähtavad TÜ teadusuudiste portaali Novaator videolehel www.novaator.ee/video. Võistluse korraldamist toetavad haridus- ja teadusministeerium ning sihtasutus Archimedes. Täpsemalt vt. www.novaator.ee/video.

Algab SINA seminarisari noortele üle Eesti

SINA ehk Suured Ideed Noorte Algatusel kutsub osalema SINA 5. lennu avaseminarile, kus ettevõtlikkuse kohta jagavad nippe oma ala Eesti tipptegijad.

Seminaril saab kuulda, mida tegijad eri valdkondadest räägivad eneseületamisest ning eesmärkide saavutamisest. Lisaks tutvustatakse võimalusi, mida pakub programm SINA. Esinevad Hans H. Luik, Jim Ashilevi, Tanel Talve, Helen Vetik, Marjam Vaher, Alar Ojastu jpt.

* Tallinnas 9. oktoobril kell 14.00-17.00 Nordic Hotel Forumis.
* Tartus 9. oktoobril kell 14.00-17.00 Ülikooli kohviku kaminasaalis.
* Pärnus 9. oktoobril kell 14.00-17.00 Port Artur 2-s.
* Viljandis 13. oktoobril kell 17.00-20.00 Pärimusmuusika Aidas.

Osalemine on kõigile tasuta. Registreerumine http://tinyurl.com/36cvx2b
Täpsem info www.sinanoored.ee

Türil alustas tööd uus noortekeskus

Täna, 1. oktoobril, kell 15.00 avati Türi kesklinnas asuv noortekeskus noortepärase programmiga.

Eelmise aasta oktoobris alustas ehitaja Paide MEK Türi kesklinnas asuva endise katlamaja administratiivhoone renoveerimist avatud noortekeskuseks. Tänaseks on tööd valmis ja noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen kutsus kõiki lapsi ja lapsevanemaid kell 15 algavatele avamise ettevõtmistele. Ta lubas, et tegevust jagub kõigile.

Noortekeskuse valmimisega on Türi kesklinna kujundatud noorteala, kus lisaks avatud noortekeskusele on toimiv rulakeskus, noortepark, noorteühenduste, noorte ja lapsevanemate kooskäimisoht. Noortekeskus on sisustada kaasaegselt ning noortepäraselt ja uuendatud ka hoone ümbruse haljastus.

Noortekeskuse renoveerimist toetas Sihatasutus Innove. Objekti kogumaksumuseks koos Türi valla osalusega oli üle 6,6 miljoni krooni.

Lisateave: Sulo Särkinen, Türi Noortekeskuse juhataja, tel 53088495

Rõuge televisiooni näeb tänasest internetist

Täna, 20.septembril avas Rõuge TV esimese looga Rõuge lasteaia avamisest oma tegevusperioodi. Peatselt on lisandumas uusi lugusid.

Uudised on üleval internetis aadressil: http://www.facebook.com/rougetv

Rõuge TV on noorteprojekt, mis on loodud noorte meedia- ja videohuvi rakendamiseks. Rõuge TV tegevused aitavad kaasa noorte sidususele kogukonnaga. Koostatavad videouudised internetis saavad pidevalt täiendust, kajastades olulisemiad üritusi vallas, kohtumisi huvitavate persoonidega või reportaaže põnevatest tegevuspaikadest. Rõuge TV
videouudistest moodustub ajapikku põnev materjal Rõuge valla ajalooarhiivi.

Rõuge TV meeskond koguneb Rõuge noortekeskuses igal teisipäeval kell 17-19 ja reedel kell 17-21. Kõik huvilised on oodatud kaasa lööma! Rõuge TV  tegevusi juhendavad ajakirjanik Grethe Rõõm ja videostuudio juhendaja Karel Saarna.
2010. aasta Rõuge TV tegevust toetab Võru maavalitsus avatud noortekeskuste toetusprogrammi kaudu.
Info: Kerli Kõiv, tel 5560 3988, rouge.noorteklubi@gmail.com

Noorteorganisatsioonid otsivad „Head eeskuju”

Täna algab kandidaatide esitamine konkursile „Hea eeskuju 2010”, millega tunnustatakse noori, kelle pealehakkamine, sihikindel töö ja võime kaasa haarata teisi, on muutnud meie kodukanti ja elukeskkonda paremaks.

Konkurss kuulutatakse avatuks koostööleppe sõlmimisega täna kell 14 Tallinnas Olümpia hotellis. Ühist eesmärki näitava leppe sõlmivad MTÜ Noortekonverentsid, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Lastekaitse Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Lastevanemate Liit, Tegusad Eesti Noored ja UNICEF Eesti.

Ettevõtmise patrooni, Riigikogu esimehe Ene Ergma sõnul, on kaks aastat korraldatud konkurss näidanud, kui palju on tublisid ja ettevõtlikke noori, kes panustavad Eesti ühiskonna arengusse juba täna.

Tunnustatud ühiskonnategelastest ja noorteorganisatsioonide esindajatest koosnev žürii valib kandidaatide seast välja ühe noore, kes pälvib „Hea eeskuju” tiitli ja 20 000 kroonise stipendiumi, mis on mõeldud noorele tema edasiõppimise toetamiseks.

„Hea Eeskuju kandidaate saavad esitada kõik inimesed, kes usuvad, et kandidaadi tublid teod vääriksid tunnustust. Taotlusvormi saab aadressilt www.noortekonverents.ee,” selgitas tänusündmuse korraldaja Ott Sarapuu.

Kandidaate saab esitada kuni 17. oktoobrini. Tänusündmuse auhinna-gala toimub noortekonverentsi „Lahe koolipäe”v raames 4. novembril Tartus Vanemuise teatris.

Viimane aeg registreerida noortekoolitusele yoU-Turn

Tulekul on pöördeline ja pöördumatu mõjuga rahvusvaheline koolitus yoU-Turn! Homme on viimane päev registreerida.

21.-28. oktoobril jagatakse inspiratsiooni, motivatsiooni, diskussiooni ja oskusteavet julgetele ja teotahtelistele inimestele, kel südames tung endale ja teistelegi kaaskodanikele midagi tõeliselt head teha. Ja teha nii, et oleks hästi tehtud!

Jagajateks vahvad tegusad inimesed Eestist, Belgiast, Kreekast, Portugalist, ja Rumeeniast, kelle hulgas ehk ka sina?!
Taotlustähtaeg: 12. september, nii et ruttu-ruttu ankeeti täitma!

Taotlusvormi ja info koolituse kohta leiad SALTO koolituste andmebaasist ja Facebooki grupi lehelt yoU-Turn.

Jätku suuremeelsusele: soovita koolitust ka sõbrale-tuttavale!
Ole muutus, mida tahad maailmas näha!

Koolituse toimumist toetavad Euroopa Noored programm ja Eesti põllumajandusministeerium. Tegevused viivad koostöös ellu noortegrupp Zapanjiti (Belgia, Portugal, Kreeka, Eesti, Itaalia), MTÜ Kodukant (Eesti), MTÜ European Village (Kreeka), MTÜ ARCA (Portugal) ja MTÜ Career Development Centre (Rumeenia).

Vaata ka: http://zapanjiti.blogspot.com

Lisainfo: Kaija Kõiv, tel 5305 2506, kaija@kodukant.ee

Järvakandis avati noortekeskus

Aastaid kuivana seisnud Järvakandi kunagise väliujula laagrimajas avati eelmisel nädalal noortekeskus, mille võimaluste kasutamiseks oodatakse ideid ja algatusi eelkõige noortelt endilt, vahendasid ERRi teleuudised.

„Ma ootan teie endi initsiatiivi, teie endi ettepanekuid, soove,” ütles Järvakandi avatud noortekeskuse juhataja Rita Merekivi. „Küll siis tulevad projektid, küll siis tulevad rahad. Kui on tahtmine, tuleb ka tegu.”

Noortemaja korrastamiseks ja sisustamiseks kulus 5,3 miljonit krooni, millest 260 000 tuli Järvakandi valla eelarvest.

Lasva valla noored võtavad omavahel mõõtu võrkpallis

Järgmisel laupäeval, 28. augustil algab ligi kolm nädalat kestev võrkpalliturniir, kus omavahel võtavad mõõtu Lasva valla noored.

Esimene võistlus peetkse 28. augustil kell 14 Otsal, kus avatakse ka noorte enda poolt taastatud küla võrkpalliväljak. Järgmised võistlused on 6. septembril Lasval, 8. septembril Tsolgos ning 13. septembril Kääpal. Kuna auhinnafond on päris kopsakas, siis saab iga osaleja vahva meene omanikuks ning ka võitjatel on oodata häid auhindu.

Turniir toimub Avatud Noortekeskuste projekti „Lasva valla noortetubade koostöö arendamine läbi erinevate tegevuste” ühe osana. Korraldavad Otsa noored ning toetavad Lasva vald ja Võru maavalitsus.

Loe lisa!