Kaamera kätte ja pärimust pildistama!

image (2)

Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu noortekoda kuulutab välja fotokonkursi, mille eesmärk on märgata ja jäädvustada pärimust meie ümber ja meie lähedal.

Käesolev kultuuripärandi aasta pakub elavat arutelu selle üle, mis see meie kultuur või pärimus siis ikkagi täpselt on ning kas ja kuivõrd me seda vajame. Fotokonkurss “Kodus loodud pärimus” kutsub ka lapsi ja noori ühes mõtlema ning tähelepanelikumalt jälgima neid ümbritsevat keskkonda. Jäädvustada võiks kõike seda kaunist ja väärtuslikku, mis meie igapäevastele toimetustele sügavama mõtte annab, meid meie juurtega ühendab ning naabritest eristab.

“Pärimus ei pruugi sugugi olla ainult midagi vana, kauget ja unustustehõlma vajunut, vaid pärimus on igal pool meie ümber, tehes meist need, kes me oleme. Meie kodu, õed-vennad, vanavanemad ja unikaalsed peretraditsioonid on aga sageli nii enesestmõistetavad, et me ei oska nende eripära märgata ega väärtustada,” selgitab üks fotokonkursi korraldajaid Kati Taal.

Konkurss toimub neljas erinevas vanuserühmas, 4-26-aastastele lastele ja noortele. Palju põnevaid auhindu on välja pannud Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Mahtra Talurahvamuuseum, Põlva Talurahvamuuseum ja Harjumaa Muuseum.

25-st paremast fotost koostatakse rändnäitus, mis reisib mööda Eesti eri paiku.

Tööde esitamise tähtaeg on 15.aprill 2013.

Juhendwww.folkloorinoukogu.ee

Fotokonkursi korraldaja: Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu noortekoda, www.folkloorinoukogu.ee

Fotokonkurssi toetatakse Kultuuripärandi aasta raames läbi Rahvakultuuri Keskuse.

Lisainfo: Kaia Kärner, e-mail noortekoda@gmail.com, tel 5666 2972

Pärnumaa Kodukandi juures tegutseb noortekoda

Pärnumaa Kodukandis hakati külaseltsides tegutsevatele noortele suuremat tähelepanu pöörama ülemöödunud aastal, et nende elu tegevustega mitmekesistada.

“Nüüd on meil oma noortekoda, kus praegu on üle 20 liikme,” ütles Kodukant Pärnumaa juhatuse esimees Eve Sikka, kelle sõnul aitavad noored erinevaid üritusi korraldada.
Noored on käinud koolitustel ja oskavad projekte kirjutada, korraldavad ise üritusi, julgevad igas asjas sõna sekka öelda, oskavad oma juttu argumenteerida ning tehtu eest vastutada. Ürituste korraldamisel on igal noorel oma lõik, mida ta peab tegema ja selle eest vastutama: ühed peavad kokkuleppeid sõlmima, teised turvalisuse tagama jne.

“Neid on huvitav jälgida. Noored on oma vaadetega andnud meie Koduakandile uue hingamise,” märkis Sikka.

Praegu on noortekojal üle 20, vahepeal oli üle 30 liikme. Kaugemale õppima läinud vahetavad Kodukandiga informatsiooni. Noortekoja liikmed on 15-19 aastased.

“Noortekojal on plaanis kaasata liikumisse 10-14 aastasi, et nende kaudu viia Koduakandi liikumine peredesse,” teadis Sikka.

Noortekojas on poiste ülekaal, sest poisid vajavad rohkem tegevust ja seda, et neid märgataks. 24-st noortelaagris viibinust oli poisse 18.

Kodukant Pärnumaal on 56 füüsilisest isikust, 10 juriidilisest isikust ja 23 noort liiget.

Mari-Anne Leht