Otepää avatud noortekeskuses saab
piljardit mängima õppida

noortekeskuse noored piljardit mängimas, foto: Kätlin Meema
Otepää noortekeskuse noored piljardit mängimas. Foto: Kätlin Meema

Otepää avatud noortkeskuses on alates aprillist võimalus noortel mängida piljardit.

Otepää avatud noortekeskuse juhataja Kätlin Meema ütles, et piljardilaua saamiseks kirjutati projekt Eesti noorsootöö keskuse poolt korraldatavale avatud noortekeskuste projektikonkursile. Projekt oli edukas, sellest saadi 1575 eurot piljardilaua soetamiseks, 275 eurot oli omaosalus.

Esimene piljardikoolitus toimub 22. aprillil kell 16.30. Mängureegleid ning õpetussõnu tuleb jagama Martin Raid, kes on piljardit harrastanud juba mitmeid aastaid ning seda väga heal tasemel.

“Noorte suur soov kandis vilja ning uus vaba aja veetmise võimalus on nüüd olemas,” ütles Kätlin Meema. “Projekti raames toimub viis koolitust ning seejärel on plaanitud korraldada mitmeid turniire.”

Turniirid toimuvad Otepää kohalike noorte vahel ning oktoobris on planeeritud pidada turniir Valga noortega. Kõik huvilised on oodatud piljardit mängima.

Noorteühingute tegevust toetatakse poole miljoni euroga

Foto: nooredkooli.ee
Foto: nooredkooli.ee
Noorteühingu aastatoetuse eesmärgiks on noorteühingute võimekuse tõstmine ja noorsootöö ning noortepoliitika riiklike eesmärkide saavutamine. 2014. aasta prioriteediks aastatoetuse eraldamisel on noorte huvide ja oskuste arendamine eesmärgiga aidata noorel teha häid valikuid edasiseks õppimiseks ja/või tööeluks.

Noorteühingu aastatoetuse saamiseks esitati 21 taotlust, hindajate kogu tegi ministrile ettepaneku toetada 17 noorteühingut. Toetatud noorteühingud hõlmavad üle 14 tuhande noore.

Eesti Noorsootöö Keskuse asedirektori Kaur Kötsi sõnul soovitakse sel aastal toetusega suurendada noorteühingute võimekust kaasata ka mitteaktiivseid noori oma tegevusse. „Noored, kes on koolist väljalangemisohus või juba väljalangenud ning töötud noored vajavad erilist tähelepanu ka noorteühingute tegevuses,“ selgitas Kötsi.

Tänavu pälvisid riikliku toetuse järgmised ühingud: Avatud Vabariik, Eesti Gaidide Liit, Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Skautide Ühing, Eesti Väitlusselts, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Noorteühendus ELO, Noorteühing Eesti 4H, Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis, Tegusad Eesti Noored, Urban Style, YFU Eesti, Eesti Breiktantsu Liit, Eesti Tänavaspordi Liit ja B.G. Forseliuse Seltsi noortekogu.

Noorteühingute rahastamist koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium ning korraldab ministeeriumi hallatav riigiasutus Eesti Noorsootöö Keskus, mille põhieesmärk on noorsootöö arendamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames.

Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus

Avati Tartu maakonna noortekeskuste projektikonkurss

Tartu maavanem kuulutas välja Tartu maakonna avatud noortekeskuste projektikonkursi, mille eesmärk on aktiveerida noorsootööd kohaliku omavalitsuse tasandil.

Toetust saab taotleda juriidilise isiku asutus või selle struktuuriüksus, kus on olemas ruumid ja noorsootöötajad, kasutatakse avatud noorsootöö meetodit, ollakse tegutsenud vähemalt 3 kuud ning ollakse avatud noortele vähemalt 20 tundi nädalas.

Konkursi tänavused prioriteedid on terviseedendus, liikumisharrastus ja Tartumaa noortekeskuste omavaheline koostöö.

Taotluste esitamise tähtpäev on 4. aprill 2014 kell 9.00. Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada e-posti teel Tartu Maavalitsusse, kus seda hindab maavanema moodustatud komisjon. Hindamiskriteeriumid on vastavus avatud noorsootöö meetodile, noorte kaasatus ning projekti ja eelarve läbimõeldus. Projektikonkursi tulemustest teavitatakse pärast tulemuste selgumist Tartu maavalitsuse veebilehel www.tartu.maavalitsus.ee.

Täpsem info ja taotlusvormid on Tartu maavalitsuse veebilehel.

MTÜ Mondo toel avati Zaatari pagulaslaagris noorte arvutikeskus

 

Zaatari pagulaslaager 2013.

Novembri lõpus avati Zaatari pagulasalaagri kõige uuemas tsoonis noortekeskus, kus MTÜ Mondo toel tegutsev arvutiklass pakub 3-kuiseid arvutikursusi Süüriast põgenenud noortele.

Hetkel osaleb kursusel 40 noort süürlast vanuses 15-24 aastat, kuid soovijatest on nädalaga tekkinud juba pikk järjekord. Järgmise aasta vältel pakutavaid kursusi viivad läbi kaks kvalifitseeritud pagulasest õpetajat, üks poistele, teine tüdrukutele. Poiste õpetajal on IT-alane kõrgharidus ning tüdrukute õpetajal on rahvusvaheliselt tunnustatud arvutikasutusoskuse (ICDL) sertifikaat, mille ta omandas enne sõda Süürias.

Zaatari laagri 8. tsoonis avatud noortekeskuse on rajanud MTÜ Mondo partner Finn Church Aid. Kuna see tsoon asub laagri sissepääsust kõige kaugemal, on sealsetel elanikel ka kõige vähem hüvesid. “Noortekeskus oli esimene asutus, mis oma uksed selles piirkonnas avas. Selle eeskujul on veel kaks organisatsiooni alustanud projektidega, mis on suunatud just kaugemates tsoonides elavatele inimestele,” selgitab äsja laagrist naasnud MTÜ Mondo humanitaarabi koordinaator Kristi Raidma. Pakutavad arvutikursused on laagris samuti ainulaadsed.  Loe edasi: MTÜ Mondo toel avati Zaatari pagulaslaagris noorte arvutikeskus

Otepää Avatud Noortekeskus korraldab tantsupäeva

IMGP7226
Otepää noorte tantsutrupp FeelingGood
Foto: Monika Otrokova

23.oktoobril 2013 kell 15.00 korraldab Otepää Avatud Noortekeskus  Otepää Gümnaasiumis tantsupäeva “Tantsimine on rõõm!”.

Otepää Avatud Noortekeskuse juhataja Merit Nigula ütles, et tantsupäeva eesmärgiks on tutvustada erinevaid tantsustiile erinevatelt Lõuna-Eesti tantsuõpetajatelt.

“Tantsupäeval on plaanis tutvustada moderntantsu, aeroobikat ja zumbat kõigile huvilistele,” ütles Merit Nigula. “Kohale tulevad erineva väljaõppe ja taustaga tantsuõpetajad. Kaasa tuleb võtta veepudel, head sõbrad ning seejärel tulla gümnaasiumi tantsima!”

Tantsutunnid on ühise kergusastmega ja sobivad kõigile – võhikutele, algajatele, harrastajatele, asjaarmastajatele ja isegi edasijõudnuile!

Tantsupäev on osalejatele tasuta, tantsupäeva korraldab Otepää Avatud Noortekeskus. Üritust toetab Otepää vald.

AJAKAVA:

15.00 -16.00 MODERNTANTS koos Carolin Arnoldiga (Tantsukool Ciara)
16.15-17.15   AEROOBIKA koos Carolin Arnoldiga.
17.30-18.30  ZUMBA koos Maria Murumetsaga

Alates eilsest tegutseb Pirita rannas Ranna noortekeskus

Ranna noortekeskus on Tallinna Noorsootöö Keskuse korraldatud tegevusprogramm, mille eesmärgiks on pakkuda Tallinna 7-26 aastastele noortele vaba aja sisustamise võimalust noorte kogunemiskohtades, kasutades seejuures erinevaid noorsootöö meetodeid. Alates 15.–26. juulini asub Ranna noortekeskus Pirita rannas. Keskus on juulikuus avatud ilusa ilma korral esmaspäevast reedeni 12.00–16.30, vihmase ilma korral toimuvad aga tegevused noortekeskustes.

Kuna noorte jaoks on suviti kohtumispaigaks linnaruumi väliskeskkond, siis tavapäraselt ongi suvel Tallinna Noorsootöö Keskuse noorsootöötajatel sooviks olla noortele veel lähemal ja tegutseda mitmes Tallinna erinevas piirkonnas. Linnakodanikele pakutakse tegevusi kunstis, spordis ja muudes põnevates ning harivates töötubades. Päevad on täis selliseid tegevusi, mis tavaliselt leiavad aset noortekeskuste siseruumides. Nendeks on näiteks erinevad arendavad mängud, võistlused, noortegruppide esinemised, käelised tegevused, töötoad, näidistreeningud ja loengud harivatel teemadel ning palju muud.

Programmi toetab Harju Maavalitsus ning koostööpartneriteks on Põhja-Tallinna ja Pirita Linnaosa valitsused

Igapäevaselt saab keskuse kavaga tutvuda Ranna noortekeskuse kodulehel

www.rannanoortekeskus.blogspot.com
www.rannanoortekeskus.blogspot.com

Viljandimaa noortekeskused saavad taotleda projektidele toetust

Viljandi maavalitsus kuulutab välja projektikonkursi avatud noortekeskustes läbiviidavate projektide toetuseks Viljandi maakonnas, mille eesmärk on aktiviseerida noorsootööd ja noorte omaalgatust kohaliku omavalitsuse tasandil. Projekte saab konkursile esitada kuni 18. aprillini.

Viljandi maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist-alaealiste komisjoni sekretär Riina Tootsi ütles, et sellel aastal eelistatakse konkursil projekte, mis on noorte poolt loodud ja kasulikud noortele endile ning keskenduvad noore isiku võimete ja omaduste avastamisele ning väärtustamisele.

“Eesti riigi jätkusuutlikkuse võtmeküsimus peitub inimestes ehk nende võimekuses kiires ja muutuvas avatud ühiskonnas toime tulla. Oluline on mõista oma võimeid, oma tegevust ja selle tagajärgi. Oluline on oskus kiiresti kohaneda, väljakutsetega toime tulla, vabalt suhelda. Tähtis on osaleda kogukonna tegevustes, julgeda riskida ning olla loov,” loetles Riina Tootsi.

Tema sõnul on kõikide noorsoopoliitikaga kokkupuutuvate valdkondade (noorsootöö, haridus, tööhõive, kultuur, keskkond, tervis, riigikaitse, sotsiaalpoliitika, perepoliitika, kuriteoennetus) eesmärk luua eeldusi ja toetada noore kujunemist hästi toime tulevaks ühiskonnaliikmeks.

“Seekordse konkursi eesmärk on ärgitada noori välja pakkuma ja vormistama projektitaotluseks ideid, mis toetavad noore loovust ja võtmepädevuste arengut ning aktiivse hoiakuga noore kujunemist, kes osaleb noorsootöö erinevates valdkondades ning maakondliku ja kohaliku tasandi otsustusprotsessides,” sõnas Riina Tootsi.

Projektikonkursil saavad toetust taotleda avatud noortekeskused ja noortetoad (s.t juriidilise isiku asutused või nende struktuuriüksused), mis kasutavad avatud noorsootöö meetodit ning on tegutsenud praeguseks vähemalt kolm kuud, omavad vastutavat noorsootöötajat ja ruume ning on avatud noortele vähemalt 20 tundi nädalas. Konkursil ei menetleta noorte püsi- või projektlaagrite arendamisega seotud projekte, õpilasmalevate tegevusega seotud projekte ja rahvusvahelise koostöö projekte.

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 18. aprilliks 2013. a esitada nõuetekohaselt vormistatud projekt koos vajalike lisadega paberkandjal aadressil Viljandi Maavalitsus, Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi (märgusõna all “Avatud noortekeskuste projektikonkurss”) ning saata projekti taotlusvorm elektrooniliselt e-postiaadressil: riina@viljandimaa.ee.

Esitatava projekti toetuse ülempiir on 1278 eurot. Konkursile esitatavate projektide läbiviimise tähtaeg on hiljemalt 30. november 2013. a.

Konkursile esitatud projektid vaatab läbi maavanema poolt moodustatud avatud noortekeskuste projektikomisjon. Taotlejatele teatatakse komisjoni otsusest kirjalikult hiljemalt kahe nädala jooksul pärast otsuse langetamist. Komisjoni otsused avalikustatakse Viljandi maavalitsuse veebilehel viljandi.maavalitsus.ee 14 tööpäeva jooksul alates taotluste laekumise tähtaja möödumisest.

Lähemat teavet konkursi ja sellel osalemise tingimuste kohta ning dokumendivormid leiab Viljandi maavalitsuse veebilehe alajaotusest “Projektid ja programmid” -> “Avatud noortekeskuste projektikonkurss” ( http://viljandi.maavalitsus.ee/et/avatud-noortekeskuste-projektikonkurss).

Lisainfo: Riina Tootsi, Viljandi maavalitsuse noorsoo peaspetsialist-alaealiste komisjoni sekretär, tel 433 0430, e-post: riina@viljandimaa.ee

Täna öösel kõneldakse ITst

Täna öösel  toimub juba kolmandat korda üle-eestiline  IT ÖÖ, kus noored kogunevad noortekeskustesse ja hakkavad välja mõtlema ja teostama reklaame teemal: miks IT eriala on parim valik.

IT ÖÖ sündmusi on võimalik otsepildis jälgida www.eank.ee vahendusel ja kuulata IT ÖÖ eriprogrammi Keila noorteraadios www.keilanoortekeskus.ee/kraadio ning www.facebook.com/KRaadio. Tegevuste elluviimisel osalevad lisaks noortele ja noortekeskustele  ka IT valdkonna tudengid ja IKT ettevõtete esindajad.

IT öö eesmärgiks on äratada noortes huvi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna vastu, näidata seoseid teiste valdkondadega ja kummutada levinud stereotüüpe IT spetsialistidest. Täpsema info leiab siit.

15. märtsil saab hoo sisse juba kolmas üle-eestiline IT ÖÖ

15.-16. märtsil 2013 toimub juba kolmandat aastat järjest IT ÖÖ, mil noored kogunevad noortekeskustesse üle Eesti, et üheskoos vabas õhkkonnas rääkida kaasa teemadel noored ja IT.

Sel aastal arutletakse, miks on IT eriala parim valik. Mõttetalgute tulemusena valmivad lahedad IT valdkonda reklaamivad videod, plakatid ja raadioreklaamid. Valmivad tööd lähevad üles StartIT Facebooki ja IT Kolledž valib välja parima töö, hakates seda kasutama oma enda reklaamimisel.

IT öö on noortele mõeldud suursündmus, mis toimub korraga ja ühtemoodi üle Eesti noorte kodukohas. Tegemist on meeskonnatöö üritusega, kus ühtsed noortegrupid mõtlevad ideed välja nullist teostuseni. Lõpptulemusena valmivad noorte ideedest multimeedialise lahendusega presentatsioonid, mis pannakse üles StartIT Facebook’i ja noortekeskuste Facebook’i lehtedele.

IT ÖÖ 2013 toimub 15 noortekeskuses üle Eesti, lisaks osalevad 27 noortekeskuse lapsed külalistena. Täpne nimekiri on näha http://startit.ee/it-oo-2013 .

IT ÖÖ sündmusi on võimalik otsepildis jälgida www.eank.ee vahendusel ja kuulata Keila Noortekeskuse raadio kaudu. Tegevuste elluviimisel osalevad lisaks noortele ja noortekeskustele ka IT valdkonna tudengid ja IKT ettevõtete esindajad.IT öö eesmärgiks on äratada noortes huvi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna vastu, näidata seoseid teiste valdkondadega ja praktikaga ning kummutada levinud stereotüüpe IT spetsialistidest. Ettevõtmise eestvedajateks on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) koostöös MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega. IT ÖÖ elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

IT ÖÖ on kulminatsiooniks IKT ettevõtete kampaaniale „Reaalainetega edukaks”, mis leiab aset 11.-15. märtsil, mil koolidesse üle Eesti suundub külalisõpetajatena oma kogemusi jagama üle 100 IKT valdkonna töötaja. „ Uuringute järgi eeldavad aastal 2015 90% kõikidest töökohtadest esmaste e-oskuste olemasolu, see on põhjuseks, miks IT ettevõtted on võtnud enda sotsiaalseks vastutuseks noorte juurde minna ja taolisi ettevõtmisi neile korraldada” viitab tagamaadele „Reaalainetega edukaks” kampaania patroon – EMT juht Valdo Kalm. „Õpetajatel soovitame otsida www.tagasikooli.ee abil, kasutades otsingusõna „reaalainetega”, üles kõik need IKT inimesed, kes soovivad oma kogemusi külalisõpetajana jagada, et teha sel nädalal üheskoos midagi teistmoodi nii enda kui õpilaste jaoks,” julgustab Kalm ka õpetajaid kampaaniaga aktiivselt liituma.

Algatuse eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust IKT valdkonnast: näidata noortele, et tänapäeval on IT kõikjal ning juhendada kätte kohad, kust saada rohkem infot IKT valdkonna kohta. Samuti räägitakse reaalainetega seotud karjäärivõimalustest. Ettevõtmine toimub ITL algatusel koostöös „Tagasi Kooli” tiimiga.

Lisainfo www.itl.ee ja www.tagasikooli.ee. Algatuse elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Info:

Merike Soomets, Tõrva Avatud Noortekeskus, IT ÖÖ kordinaator Valgamaal, tel 5114 138;

Indrek Palu, IT ÖÖ projektijuht, e-post indrek.palu@karksi.ee, tel 5347 4996, www.eank.ee;

Doris Põld, ITL projektijuht, e-post doris.pold@itl.ee, tel 5114 411, www. startit.ee.

Lasnamäe noortekeskus saab 13aastaseks

Homme, 1.märtsil, kutsub Tallinna kõige vanem noortekeskus kõiki oma sünnipäevale.

Lasnamäe noortekeskuse (Kahu 4) sünnipäeval saab osa käevõrude meisterdamise ja žongleerimise töötubadest, osaleda piljardi- ja lauamängude turniiril ning õppida tantsutrupi Mahabbati juhendajatega kõhutantsu. Külalisi oodatakse alates kella 16.00-st ja planeeritav lõpuaeg on kell 18.00.

Keskus on populaarne noorte vaba aja veetmise koht. Igal nädalal külastab keskust ligikaudu 300 noort. Traditsioonilised huvitegevused millest noored meeleldi osa võtavad on loovus- ja savistuudiod, piljarditurniirid ning lugematud tantsutrennid. Keskuses saab kasutada bändiruumi, suurt ja väikest peegelsaali ning väiksemaid ruume õppe- ja huvitegevusteks.

Eelmise aasta üks huvitavamaid sündmusi Lasnamäe noortekeskuse eestvedamisel oli Õuduste öö tähistamine. Õuduste öö näol on tegemist Lasnamäe noortekeskuse traditsioonilise üritusega, mida noored alati ootavad. Sel päeval valmistatakse noortekeskuse köögis “jubedaid” hõrgutisi, vaadatakse üheskoos õudusfilme, otsitakse kapist välja kõige põnevamad kostüümid, toimub näomaalingute joonistamine ning leiavad aset mitmed põnevad võistlused eri vanuses noortele.

Noortekeskus on tore koht kõikidele noortele, mis pakub erinevaid võimalusi oma vaba aja sisustamiseks turvalises keskkonnas. Kõik Tallinna noortekeskused on üldjuhul avatud esmaspäevast reedeni 14.00 – 20.00. Lisainfot leiab noortekeskuste kodulehtedelt.

Kitarrimäng Rõuge Avatud Noortekeskuses

18.jaanuaril algusega kell 19.00 toimub kitarrimänguõhtu Rõuge Avatud Noortekeskuses. Üritus toob kokku kitarrimängu õppivad Rõuge noored koos juhendaja Ive Ruusamäega ning Jaanipeebu Kitarrikooli õpilased koos juhendaja Indrek Huntiga.

 
Juuakse teed, mängitakse kitarril ja arutatakse, milliseid muusikalisi tegevusi võiks veel üheskoos teha. Arutatakse teemal kas  kevade tulekuga jätkata kitarriõhtuid lõkketule ümber, elustada noortebänd või mõelda välja hoopis midagi muud.

Tule veeda mõnus õhtu kitarrimängu seltsis!

Tartu Anne Noortekeskus korraldab meeleavalduse

20. detsembril kell 14.30 kogunevad Tartu Anne Noortekeskuse uue maja toetajad meeleavaldusele Tartu Ülikooli raamatukogu ette, et anda linnale selgelt märku, et linnakodanikud hoolivad oma noorte tuleviku eest!
4 aastat, 1460 päeva, 35040 tundi, 2102400 minutit ja 126144000 sekundit on UNICEFi laste- ja noortesõbralikuks linnaks kuulutatud Tartu lubanud ehitada uue ja ajakohase Anne Noortekeskuse, mida Tartu noored väärivad. Vana hoone on muutunud selle ajaga üha kõlbmatumaks. Seni on uus maja lubaduseks jäänudki, nüüd aga ähvardab linnavalitsus lükata noortekeskuse rajamise veelgi aastaid edasi, hiilides kõrvale koalitsioonilepingus võetud kohustusest. Meediale ja avalikkusele saadab linnavalitsus julgustavaid signaale, kuid volikogule esitab eelnõu, milles kutsub üles 2013. aasta eelarves noortekeskuse projektide lisarahastusest loobuma. See ei ole aus ega õiglane käitumine ei noorte ega teiste Tartu linnakodanike suhtes. 
Tulge 20. detsembril hiljemalt kell 14.30 Tartu Ülikooli raamatukogu ette, võtke kaasa sõbrad ja loosungid! Tuletame üheskoos linnale meelde, et noored hoolivad oma tulevikust, linnakodanikud hoolivad noorte tulevikust ja panustades Anne Noortekeskusesse investeerib linn ka oma paremasse tulevikku!

Henry Narits

Pääsküla noortekeskuses tegutseb kodanikualgatusel loodud Põnnituba

Selle aasta kevadest tegutseb Pääsküla noortekeskuses (Rännaku pst 1) kord nädalas neljapäeviti kella 10.30-12 kodanikualgatuse korras loodud Põnnituba. Põnnitoa idee autor ja eestvedaja Lilian Kaseväli on kahe väike- lapse emana kogenud, kui vajalik on kas või kord nädalas teiste emade ja lastega kindlas kohas ja hubases atmosfääris kohtuda.

“Kõikjal tegutseb tasulisi beebiringe, kuid need on pisut teise suunitlusega, kitsamalt piiritletud tegevusega, mis teinekord pakubki rohkem emale kui lapsele. Mina nägin Pääsküla noortekeskuse poole pöördudes vajadust sellise tasuta ja omaalgatusliku koosviibimise koha järele, kus just lapsed saaksid üksteisega vabamalt suhelda ja rohkem mängida,” rääkis Lilian Kaseväli.

Praeguseks on Pääsküla kodused emad Põnnitoa üles leidnud, ühiselt veedetakse aega, meisterdatakse, lauldakse ja tantsitakse lastega. Põnnituba pakub noortele emadele vajalikku suhtlemist ja tuge. Tulevikus on siiski plaanis kaasata Põnnituppa ka vabatahtlikke, kes võiks professionaalsemal tasemel teha meisterdamis-, võimlemis- või laulutunde. Selleks on pöördutud ka abisaamiseks Nõmme linnaosa valitsuse poole.
Loe edasi: Pääsküla noortekeskuses tegutseb kodanikualgatusel loodud Põnnituba

Rõuge noortekeskuses lastevanemate päev

Laupäeval, 10. novembril kell 11-18 ootab Rõuge noortekeskus kõiki lapsevanemaid koos oma võsukestega veetma ühte vahvat lastevanemate päeva. Ka kõiki teised huvilised on oodatud – vanavanemad, lapsed, noored, tulevased vanemaid.  Vanemaid oodatakse veetma ühte lõbusat ja asjalikku laupäeva noortekeskuses ja tutvuma, kus ja kuidas veedab nende laps oma vaba aega.

Tegevused Rõuge Avatud Noortekeskuses 10.novembril kell 11-18:

Käelised tegevused – ehted, vaiba kudumine. Juhendajad Lya Veski, Helbe Sulg ja Inge Vene.

Ajalootuba – kuidas uurida sugupuud? Kuidas kasutada Internetis www.geni.com keskkonda oma sugupuu koostamiseks? Materjalidega on abiks Ülo ja Liidia Janson.

Filmituba – Rõuge TV teeb päeval tunnise otselülituse internetti andes edasi huvitavaid intervjuusid ja uudiseid. Kell 16:00 ühine filmivaatamine suurel ekraanil. Kavas film “Söö, palveta,armasta” (“Eat,Pray,Love” USA, 2010).

Kokandustuba – koos vanaema Aime Tiksiga õpitakse sülti keetma

Arvutituba – lastevanemate nõustamine arvuti- ja internetiturvalisuse teemadel, sellel teemal räägib piirkonnapolitseinik Peeter Piirmann.

Piljarditurniir ja lauamängud – mängime ja võistleme.

Pannkoogipann küpsetab õues kooke kogu ürituse vältel.

Lisainfo: Kerli Kõiv 53403309 või raugeank@gmail.com

Toetab Hasartmängumaksu Nõukogu ning Võru Maavalitsus läbi Avatud Noortekeskuste toetusprogrammi.

Türi Noortekeskus kutsub tantsulaagrisse

Türi Noortekeskuses toimub 9.- 11. augustini noorte tantsulaager. Tantsulaager on mõeldud erinevate tantsustiilidega tutvumiseks, uute hobide leidmiseks. Laager on mõeldud noortele vanuses 13 kuni 18 eluaastat.  

Pole oluline kas oled enne tantsuga tegelenud või mitte –  tule proovi- siit leiad midagi huvitavat endale kindlasti! Loe edasi: Türi Noortekeskus kutsub tantsulaagrisse

Vabaõhu noortekeskus “Suvetelk” läheb rändama

Tartu noortekeskused kutsuvad noori ja teisi linlasi 25. juunist – 20. juulini rändavasse vabaõhu noortekeskusesse, kus jagub huvitavaid tegutsemisvõimalusi olenemata vanusest. 

Rändavas vabaõhu noortekeskuses on võimalik tutvuda erinevate kultuuride, tantsu- ja muusikastiilidega, muuta keskkonda kudumisgraffiti ja tänavakunstiga, osaleda elukeskkonda kujundavates töötubades või mängida lauajalgpalli, hüpata batuudil, sõita rula ja rattaga rambil, saada osa fotokonkursist “Ja-jah”, meisterdada töötubades, osaleda orienteerumistes ja teisel võistlustel ning küsida noorsootöötajalt nõu mure korral.

“Noortekeskuste suvise ühisprojekti puhul on tervitatav, et senisest enam püüavad korraldajad kaasata noori ja kaaslinlasi oma elukeskkonda muutma,“ märkis Tartu linnavalitsuse noorsooteenistuse juhataja Kristel Altosaar. „Keskkonda elusõbralikumaks muutvad ühisaktsioonid liidavad kaaslinlasi ja loovad hea pinnase edaspidiseks noortekeskuste ja linnakodanike koostööks.”

Lisaks noorsootöötajatele toimetavad suvetelgis maleva noored ja erinevate organisatsioonide vabatahtlikud.  Loe edasi: Vabaõhu noortekeskus “Suvetelk” läheb rändama

Rõuge Avatud Noortekeskus kolib suveks ära randa Ideekohvikusse

Kõiki oodatakse randa aega veetma esmaspäevast neljapäevani 12-19, reedel ja laupäeval 12-20!
Ideekohvikus on avatud kööginurk endale ise kohvi ja söögi tegemiseks, kasutada ja laenutada saab rannamänge, lauamänge, rattaid,palle,  rannatarbeid, raamatuid – ajakirju, ristsõnu, värskeid uudiseid ……Ühesõnaga kõike seda, mis ühe suvepäeva mõnusaks teevad! Maailmaga suhtlemiseks arvutid ja WIFI ala!
Rõuge külastaja või kogukonna inimene – enne randa minekut astu läbi Ideekohvikust, võta kaasa meeldivat ajaviidet või tule keset sooja suvepäeva ideekohviku jahedasse varju uudiseid lugema. Kui ilm juhtub olema kole ja vihmane, siis on ideekohvik kinni ja tegutseme noortekas. Kaunist suve!

Loe edasi: Rõuge Avatud Noortekeskus kolib suveks ära randa Ideekohvikusse

Tallinna noortekeskused valivad Minimissi

Reedel, 13.aprillil algusega kell 16 valitakse Kopli noortekeskuses (Kopli 98) minimissi. Kandidaate hindab žürii ning publikul on võimalus valida oma lemmikut.

Minimissi valimise traditsioon sai alguse soovist kaasata noortekeskuse tegevustesse rohkem tüdrukuid ning pakkuda neile poistest erinevaid eneseteostuse võimalusi.

Seitsmendat korda toimuval üritusel asuvad üksteisega võistlema andekad tütarlapsed vanuses 9-12 aastat.

Kõige säravam ja tegusam neiu valitakse välja läbi põnevate tutvustus-, talendi- ja õhtukleidivoorude. Etteasteid hindab žürii koosseisus Silja Vurma, Stina Remmer, Maarit Niinepuu ja Madli Vilsar. Õhtule lisavad vürtsi üllatusesinejad.

Võistlus on kõigile külastajatele tasuta.

Kopli noortekeskus on Tallinna Noorsootöö Keskuse allasutus, mis pakub noortele võimalusi arendavateks tegevusteks mitteformaalses keskkonnas. Sihtgrupi moodustavad eelkõige Tallinna 7-26.aastased noored.

Üritust toetavad Kuulsaal, Nukuteater, ilusalong Scarleit.

Lisainfot: Tallinna Noorte Infokeskus

Rõuge vallas jagub koolivaheajal tegemisi kuhjaga

Alanud on kevadine koolivaheaeg, noortetoad ja noortekeskused ootavad noori – Rõuge vallas tasub noortel nina sisse pista vähemalt neljast uksest.

Rõuge Noortekeskus: E-N 11-20, R 11-21 ja L 16-21
Viitina Noortetuba E,T,N,R 12-18
Nursi Noortetuba E,T,N,R 12-19
Sänna Noortetuba E-L 16-21
Loe edasi: Rõuge vallas jagub koolivaheajal tegemisi kuhjaga

Noortekeskused pööravad koolivaheajal tähelepanu maailmas valitsevatele ohtudele

19.-23. märtsini toimuval kevadisel koolivaheajal keskenduvad Tallinna noortekeskused maailmas valitsevatele ohtudele, nendest teavitamisele ja hoidumisele. Noortele korraldatakse mitmeid teavitustegevusi nii noortekeskustes kui keskusest väljas ning linnalaagreid.

Koolivaheajal peetavatesse infotundidesse on kaasatud mitmed külalised. Näiteks külastavad noortekeskusi noorsoopolitseinikud ja vangla noorsoospetsialistid. Noortele räägitakse, millised ohud varitsevad meid tänavatel, miks üldse satutakse vanglasse ning millised on noorte võimalused pärast vanglast vabanemist.

Lisaks toimuvad mitmed töötoad, kus õpitakse enesekaitset, tegema animatsiooni, fototöötlust ja helisalvestust. Räägitakse ka interneti ohtudest ja võimalustest ning mängitakse ebatavalist mängu „Maailm tagurpidi“. Muuhulgas korraldatakse noortele tõukeratta jm võistlusi, filmiõhtuid ning külastatakse meediahuviliste noortega raadio- ja telemaja. Koolivaheaja reedel saavad aga kõik huvilised oma julgust ja meeskonnatööoskust proovile panna ühisel laservõistlusmängul.

Kõiki teadushuvilisi noori oodatakse Pääsküla noortekeskuse linnalaagrisse „Mismõttes Teadus?“. Viiel päeval külastatakse Biorobootika Keskust, Energia avastuskeskust, AHHAA teaduskeskust ning kino Artist. Linnalaagris osalemiseks toimub eelregistreerimine 14. märtsini.
Loe edasi: Noortekeskused pööravad koolivaheajal tähelepanu maailmas valitsevatele ohtudele

Trikiratturid olid Pääsküla noortekeskuses tasemel

Neljapäeva õhtul, 26. jaanuaril Pääsküla noortekeskuses toimunud trikirataste võistluse “BMX SLAM JAM” võitjaks ja parimaks trikitajaks valiti Andres Lainevool. Teisele ja kolmandale kohale jäid Erik Olev Orgo ja Oliver Kurbas. Üritust jääb meenutama rahulolevad võistlejad ning rohkearvuline publik.

Võistlus toimus jam formaadis, mis tähendab, et võistlejad jagati nelja gruppi ning ratturid konkureerisid esmalt oma grupiliikmetega ning seejärel võtsid omavahel mõõtu iga grupi kaks parimat trikiratturit. Kohtunikud, kelleks olid Sebastian Sepp, Ravel Tammeleht, Silver Haljandi ja Bert Ribul, valisid õhtu jooksul välja kolm parimat ratturit ja lemmiktrikitaja. Õhtut kommenteeris ja juhtis Aleks Issaenko.

„Ratturid olid tasemel,“ kommenteerib võistlust lühidalt Pääsküla noortekeskuse noorsootöötaja ja „BMX SLAM JAM“ korraldaja Kaia Kask, ja lisab, et jäi üritusega väga rahule ning rahulolevad olid ka võistlejad ise. „Palju oli kaasaelajaid, kohtunikud hindasid kõiki osalejaid objektiivselt ning eriti üllatas noori meedia huvi ekstreemspordi vastu. Tänan siinkohal kõiki, kes võistluse korraldamisele kaasa aitasid ja erilised tänusõnad ürituse toetajatele,“ jätkas Kask emotsioonide kirjeldamist. Loe edasi: Trikiratturid olid Pääsküla noortekeskuses tasemel

Pääsküla noored võistlevad trikiratastel

26. jaanuaril 2012. a algusega kell 17.00 toimub Pääsküla noortekeskuse ekstreemhallis (Rännaku pst 1) trikirataste võistlus “BMX SLAM JAM”, kus
autasustatakse kolme parimat ratturit ja selgitatakse välja parim trikk ja trikitaja. Üritus on nii võistlejatele kui pealtvaatajatele tasuta.

Võistlus toimub jam formaadis, mis tähendab, et võistlejad jagatakse enne võistluse algust gruppidesse ning ratturitel tuleb esmalt konkureerida oma grupiliikmetega. Seejärel võtavad omavahel mõõtu iga grupi parim trikirattur. Võistluse lõpuks selgitatakse välja ja autasustatakse kolme
parimat ratturit.

Lisaks toimub parima triki väljaselgitamine, kus võistlejatel tuleb ette antud ajalimiidiga näidata erinevaid vigureid. Võistluse lõppedes valivad
kohtunikud välja oma lemmiku.

„Pääsküla noortekeskus on sarnaseid BMX-ratastel võistlusi korraldanud varemgi, kuid antud võistlus toimub esmakordselt. Auhinnad on vägevad ning neid on palju. Siinkohal täname kõiki ürituse toetajaid, kes selle võimalikuks on teinud,“ lisab Pääsküla noortekeskuse noorsootöötaja Kaia
Kask.

Võistlusele saab registreeruda Pääsküla noortekeskuses (Rännaku pst 1) samal päeval alates kell 14.00.

Vändra noored äratasid endise raamatukogu ellu

19. novembril avati Vändra vanas lasteraamatukogus noortekeskus, kus remondi on teinud noored ise. Pildil võtab ilmet noortekeskuse piljardisaal.

Kuu aega tagasi tuli Vändra noortele mõte, et alevis võiks olla üks tore kokkusaamise ning vaba aja veetmise koht. Koos mindi alevivanema jutule ja saadi ka nõusolek.

Noortekeskuse tarvis eraldati ruumid vanas lasteraamatukogus. Kohe asuti plaani pidama ja alustati ka remonti. Nii mõnelegi oli möödunud vaheaeg lõbus: ei pidanudki kodus arvutis istuma, vaid sai koos sõpradega toimetada.

Kohalike inimeste toetusel tegid noored raamatukogu vanades ruumides remondi, lüües need värvidega särama. Kujundus sündis noorte oma loominguna.

Noortekeskuses on võimalik mängida lauatennist, piljardit, lauamänge, saab kuulata muusikat ja ka lihtsalt vaba aega veeta. Nädalalõppudel toimuvad noortekeskuses teemaõhtud (filmiõhtud, piljarditurniirid), kus saavad kaasa lüüa kõik soovijad.

Üle 70 noore kehastub sellel laupäeval Tartus “ühikarotiks”!

Tänavune seiklusvõistlus kannab kuulsa omamaise seriaali järgi pealkirja “Ühikarotid”. Võistlejatel tuleb läbida kuus seriaalist inspireeritud punkti, mis eeldavad huumorisoont, arendavad meeskonnatööd ning teadmisi looduses liikumisest, esmaabist jpm.

Võisteldakse 4-liikmeliste meeskondadena kolmes erinevas vanuseklassis: 7.-9. klass, 10.-12. klass ning tudengid.

Parimatele osalejatele on auhinnad. Eriti teemakohase väljanägemise ja olemisega meeskond saab eriauhinna.

Pealtvaatajad ja osalejad saavad korraldustelgist infot noorte suviste laagrite, linnalaagrite, töö ja noortekeskuste ürituste kohta Tartus ja Tartumaal.

Projektijuht Johanna Tikka: “Soovitan kaasa võtta paar sooja riideeset ja vihmakeebi, sest lubatakse hoovihma. Kaval on aga osaleda, sest kui mõni meeskond ilma tõttu loobub, on suurem tõenäosus võita.”

Kohapeal loovad ühikahõngu Noorteraadio ja päevajuht Ragnar Kekkonen.

Koostööpartnerid seiklusvõistlusel on Eesti Kaitseliidu Tartu Malev, Lille Maja Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Tähe Noortekeskus, Politsei ja Päästekeskus ning Maanteeamet. Vinged auhinnad panevad välja: KEEN, Cinamon, A Le Coq, Kalev. Sündmust toetavad: Tartu linn ja Tartu Maavalitsus.

 

Otepää Avatud noortekeskus peab sünnipäeva

Homme, 14.mail peab Otepää Avatud Noortekeskus oma sünnipäeva. Sünnipäevapeole tulevad külla ka teised Valgamaa noortekeskused.
Otepää Avatud Noortekeskus “Karm jänes” avati 5. septembril 2003. Kuid kuna vahepeal oli noortekeskus kinni, siis tähistatakse noortekeskuse taasavamise sünnipäeva maikuus.
Noortekeskuses käib päevas keskmiselt 25 noort. Koos mängitakse piljardit, tehakse ühiselt erinevaid tegevusi, korraldatakse filmiõhtuid, kokkamispäevi, veedetakse aega sõpradega jne.

Otepää ANK sünnipäeva kava 14.mai:
15:00 Võistlused, seltskonnamängud Valgamaa noortekeskustega
17:00 Kontsert- esinevad noorteka noored ja nende sõbrad. Võimalus näha ja kuulata Otepää Noor Talent 2011 võitjat Imre Leopardi.
18:00 Õnnitlejad ja tort
18:30 Esineb noortebänd Les 3,14
19:00 Disko

Lisa loe SIIT