Koolide juures asuvad õpilaskodud saavad riigilt toetust

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas allkirjastas määruse, millega kinnitati koolide nimekiri, kes saavad käesoleva õppeaasta I poolaastal riiklikku õpilaskodutoetust. Kokku eraldatakse kooli pidajatele toetusteks 7 365 600 krooni. 

Õpilaskodu projekti raames töötavad 2010/2011. õppeaasta I poolaastal õpilaskodud 40 üldhariduskooli juures. Kohatoetuse summa ühe õpilase kohta on 2700 krooni, kohatoetust eraldatakse 4 kalendrikuu eest. Riiklikult toetatavate õpilaskodu kohtade arv on 682. Riiklikult toetatavad kohad on 40 üldhariduskooli õpilaskodus, 37 kohalikus omavalitsuses ning 14 maakonnas, ainsana puuduvad riiklikult toetatavad kohad Saaremaal.