Tõstamaa noortekeskus kolis korrastatud ruumidesse

Eile avati Tõstamaa noortekeskuse uuendatud ruumid, mille ümberehitus ja sisustamine läks maksma ligi kolm ja pool miljonit krooni. Põhiosa vajalikust ehitusrahast ehk 3,2 miljonit saadi Euroopa Regionaalarengu Fondist, oma osa lisas Tõstamaa vald. 

Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Elukeskkonna arendamise rakenduskava meetme “Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamine”  investeeringute kavas on 47 objekti, mida toetatakse struktuurfondide vahenditest ligi 300 miljoni krooniga.  Investeeringute kava elluviimist korraldab SA Innove.  Kava on osutunud edukaks, sest 47-st  investeeringukavasse lülitatud objektist on tänaseks lõpetatud 29.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Share via
Copy link
Powered by Social Snap