Valga maavalitsus tunnustas tänukirjaga
Hummuli vallavanemat

Täna autasustas Valga maavalitsus tänukirjaga Hummuli vallavanemat Valter Kaart pikaajalise koostöö eest kohaliku elu edendamisel ning osalemise eest maakonna arendustegevuses.

Valter Kaar valiti Hummuli vallavanemaks 2. novembril 1995. aastal. Ta on silma paistnud kauaaegse aktiivse tegevusega Valgamaal.

„Valter on rõõmsameelne ja seltskondlik inimene, kes võtab alati osa erinevatest rahvakultuuri üritustest nii Valgamaal kui ka mujal Eestis. Täname Valterit tehtud töö eest valla juhtimisel ja soovime talle jätkuvalt jõudu ja tervist edaspidiseks,“ ütles Valga maavanem Margus Lepik.

Tänukirja andis  maavanem Margus Lepik üle täna, 15. aprillil Hummuli vallavalitsuses.

Kaja Mõts

Rõuges on tulekul noortevolikogu valimised

25.-29. aprillini on võimalus noortel vanuses 7-26 aastat valida juba neljandat korda Rõuge noorte Volikogu.

Rõuge noorte volikogu on noorteühendus, mille töös osalevad noored on valitud valimiste teel. Rõuge noorte volikogu annab seal osalevatele noortele võimaluse olla rohkem kursis vallas toimuvate tegevuste ja tehtavate otsustega. Rõuge vallavalitsus ja Rõuge vallavolikogu annavad iga vallavolikogu istungi eel noortele teavet arutlusele tulevate küsimuste kohta. Noortevolikogusse kuuluvatel noortel on teistest suurem võimalus mõjutada vallas toimuvaid protsesse.

Kasuta seda võimalust ja saada oma kandideerimisavaldus rouge.noorteklubi@gmail.com või täida see noortetubades kohapeal hiljemalt 17. aprilliks! Kandideerimisõigus on Rõuge valla territooriumil elavatel noortel ja Rõuge põhikooli õpilastel vanuses 12-26 aastat.

Noortevolikogu valimised toimuvad aprillikuu viimasel nädalal. Valimispunktid töötavad asutuste lahtiolekute aegadel Nursi ja Viitina noortetubades, Rõuge noortekeskuses ning koolimajas. Igal valijal on üks hääl! Valituks osutuvad 15 enim hääli saanud kandidaati. Täpsem info rouge.noorteklubi@gmail.com.

Homme toimuvad Teeme Ära prügikoristused
Moldovas, Ukrainas ja Leedus

Teeme Ära aktsioonist inspiratsiooni saanud üle-riigilised prügikoristuspäevad toimuvad sellel laupäeval, 16. aprillil korraga kolmes erinevas riigis: esimest korda Moldovas ja Ukrainas, neljandat korda Leedus. Osa võtma oodatakse rohkem kui sadat tuhandet inimest.

Moldova aktsiooni nimeks on “Hai Moldova!” ja selle kodulehega saab tutvuda siin: http://www.hai.md/ Peamiselt erinevate valdkondade professionaalidest ja tudengitest koosnev vabatahtlike tiim alustas ettevalmistuste ja prügi kaardistamisega oktoobris ning ootab laupäevasest koristusest osa võtma 100 000 vabatahtlikku.

Ukraina eestvedajad tegid algust juba eelmisel aastal, korraldades pilootkoristuse Kiievis paari tuhande inimese osavõtul. Sel laupäeval aga saab ette võetud terve riigi illegaalne prügi ja appi oodatakse 50 000 vabatahtlikku. Koristuspäev kannab nime “Зробимо Україну чистою!” ning
tuttavliku logoga veebilehte saab uudistada siit: http://letsdoit.org.ua/ Inimeste kaasa haaramiseks korraldati märtsis rahvarohke prügirongkäik Kiievi tänavatel, mille videokokkuvõte on siin (inglisekeelsed subtiitrid):http://www.youtube.com/watch?v=AsVlNeDBikc

Leedu aktsioon toimub juba neljandat aastat järjest, kandes taaskord nime “Darom!”. Kui esimesel aastal võttis aktsioonist osa mõni tuhat inimest, siis sellel aastal ootab korraldustiim Leedu metsaaluseid, järve- ja jõekaldaid puhastama 300 000 tuhandet inimest, kellel tuleb kokku korjata
ligikaudu 15 000 tonni prügi. Leedu koristustalgute veebileht:http://mesdarom.lt/

Tegusa nädalavahetuse aga alustab ja lõpetab Sloveenias Ljubljanas15.-17. aprillil toimuv kolmepäevane prügikoristuse konverents Balkanimaade eestvedajatele, kes plaanivad korraldada üle-riigilised koristusaktsioonid oma riikides 2012. aastal. Oma kogemusi jagavad kohapeal seni toimunud koristusaktsioonide eestvedajad erinevatest riikidest sh Eestist. Osavõtjate hulgas on lisaks Balkanimaade aktivistidele ka inimesed Austriast ja Bulgaariast. 9. aprillil toimunud pilootkoristus Sofias Bulgaarias tõi kokku üllatuslikud 45 000 vabatahtlikku, terve riigi prügihunnikud võetakse ette järgmisel aastal.

Eestis 2008. aastal 50 000 vabatahtliku kaasabil teoks saanud üle-riigiline Teeme Ära prügikoristuspäev on tänaseks inspireerinud koristustalgud Lätis, Leedus, Indias, Portugalis, Sloveenias, Ukrainas, Rumeenias ja Bulgaarias, kus on kokku koos eestlastega osalenud juba 1,3 miljonit inimest. Lisaks laupäevastele koristustele Moldovas, Ukrainas ja Leedus on ulatuslikud
koristusaktsioonid lähikuudel toimumas Kambodžas, Lätis, Soomes, Venemaal ja Brasiilias. Uusim algatusgrupp tahab puhtaks koristada San Fransisco linna USAs.

Lisainfo: www.letsdoitworld.org

Tiina Urm, Let’s do it! World Cleanup 2012

Muhu murre jõudis netiavarustesse

Muhu murdevõistluse korraldaja Irena Tarvise eestvedamisel võtab internetis ilmet saare murdesõnastik.

Netientsüklopeedia, mille leiab aadressilt http://muhu.rehepapp.com/murre/index.php/Esileht, koondab enamjaolt kõiki sõnu ja väljendeid, mis murdevõistluse sõnaraamatu jaoks saadeti, kirjutab Muhulane.

Veebilehe idee autor, MTÜ Muhu Kess juhatuse liige Irena Tarvis teatab ajalehes, et tegelikult pole muhulased nii väheste sõnade ja ütlemistega nagu väljaandes praegu üleval (1250 – toim) ei varem ega praegugi läbi ajanud.

Neh, ma ep usu mitte märki, et sial kõik muhu kiel sihes oo. Seda oo rahva ulkas ikka tüki rohkem kuulda. Ja nüid olge munuksed ja andke moole tiada, mis sialt puudu oo,” kutsub Tarvis muhulasi murdesõnastikku uurima ning enesele teada olevatest sõnadest ja väljenditest teada andma kas meili teel irena.tarvis@gmail.com või telefonil 459 8142.

Edaspidi kavatseb lehekülje autor veebi lisada ka murdevõistluse töid ja muid muhukeelseid pikemaid jutte. Muhu murdesõnastiku veebilehekülje valmistas Madis Rehepapp.

Tänavu aset leidnud neljandale Muhu murdevõistlusele laekus tosin tööd ning võistluse korraldajate hinnangul on ettevõtmine edendanud Muhu murde laialdasemat kasutamist saarel.

Janne Nurmik, Meie Maa

Eesti Erametsaliit valis uue juhatuse

Eile, 14. aprillil valiti Eesti Erametsaliidu üldkoosolekul Tartus erametsaomanike esindusorganisatsioonile uus juhatus.

Juhatuse esimehena jätkab Ando Eelmaa, juhatuse liikmetena asuvad tööle Kadri-Aija Viik, Urmas Rahnel, Erik Kosenkranius, Ants Erik, Sven Köster ja Aarne Volkov. EEMLi uus juhatus jätkab säästliku metsamajandamise propageerimist, metsaomanike konkurentsivõime tugevdamist ja huvide kaitsmist.

Eesti Erametsaliit (asutatud 1992) on erametsaomanike esindusorganisatsioon, selle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud). EEMLi põhifunktsioon on metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas.

Lisainfo: EEMLi tegevjuht Ants Varblane, tel 508 9237, ants.varblane@erametsaliit.ee.

Regina Hansen

Täna õhtul on viimane Eesti kodanikuühiskonna nädala filmiõhtu

Täna õhtul, 15. aprillil kell 20 näidatakse Tartus Domus Dorpatensises (Raekoja plats 1) filmi “Food Inc”. Filmiõhtud toimuvad Kodanikuühiskonna Nädala raames.

Film heidab pilgu suurettevõtete poolt juhitud toidutööstusesse. Eesmärgiks on toota rohkem ja võimalikult odava hinnaga, et teenida rohkem kasu. Selle tulemusel jäetakse tihtipeale kahe silma vahele tervis ja ohutus (nii toidu enda, loomade, töötajate kui ka lõpuks seda toitu söövate tarbijate). Seda nii ettevõtete kui ka riigi poolt. Dokumentaalis on tasakaalustatud kõik osapooled. Film paneb kindlasti palju rohkem mõtlema selle peale, mida me igapäevaselt sööme. Film on inglise keeles.

Lisainfo:
http://www.imdb.com/title/tt1286537/

Pärast filmi juhib arutelu, küsib küsimusi ja suunab diskussiooni Eesti Väitlusseltsi moderaator.

Südamenädal algab Valgamaal paljude liikumisüritustega

Südamenädala avab sel pühapäeval, 17. aprillil üle-eestiline liikumispäev „Sinu sammud loevad“, et tuletada kõigile meelde, kui oluline on liikumine ja füüsiline aktiivsus südamehaiguste ärahoidmisel. Vali omale kõige sobivam rada, koht ja seltskond ning sammu kaasa!

Põdrala vald
Matk Pikasilla külas, Pikasilla palus. Start antakse kell 12 Pikasilla puhkealalt. Finiš avatud kella 14ni. Marsruuti on võimalik läbida jalgsi ja ratastega. Matka pikkuse saab igaüks ise valida. Erineva pikkusega distantsid 2-6 km. Kiirematel võimalik ka mitu korda ringi läbida. Matkal osalejatele pakutakse teed ja küpsist. Kontaktisikud: Merle Metsma, tel 767 9600 ja Aivar Metsma, tel 505 5738, e-post merts@hot.ee. Lisainfo: www.pikasilla.ee; www.podrala.ee ja FB-s Pikasilla-Purtsi külaselts.

Palupera vald
Matk Hellenurme ja Palupera mõisa vahel. Stardipunktid avatud kell 12–13 Hellenurme ja Palupera mõisapargis. Finišipunktid Hellenurme ja Palupera mõisapargis avatud kella 14ni, kus kõik osalejad registreeritakse, antakse liikumispäevik. Mõlemas mõisapargis joogipunktid.
Tähistatud rajal mööda Elva–Palupera–Kähri maanteel, distantsi pikkus 3,5 km, soovi korral edasi-tagasi 7 km. Info tel 513 9071, Kalev Lõhmus. Info: www.palupera.ee.

Sangaste vald
Kell 11.30 kogunemine Sangaste seltsimaja juures, võimalik enne ja pärast distantsi vererõhku mõõta. Kell 12 start. Kepikõnnirada 6 km marsruudil: Seltsimaja-Lauküla-Sangaste paisjärv-seltsimaja. Jalgrattarada 8,5 km marsruudil: Seltsimaja-Lauküla-Sangaste paisjärv-Kolmi- seltsimaja. Igale osalejale plakat ja liikumispäevik. Info: Priit Areng, Merle Tombak, www.sangaste.ee.

Õru vald
Liikumispäeva start kell 12 Õru algkooli juurest. Info: www.oeruvv.ee ja vallavanem Andres Palloson, tel 767 9299 või 527 1474, e-post: andres.palloson@oeruvv.ee.

Taheva vald
Matk Taheva vallas Laanemetsa külas. Start antakse kell 12 vallamaja juurest, registreerimine algab kell 11.30. Matka pikkus umbes 10 km. Finiš samuti vallamaja juures. Marsruuti võimalik läbida jalgsi ja ratastega. Osavõtjad saavad vastata rajal olevatele kartuliviktoriini küsimustele, võita auhindu ja veeta ilusa hommiku looduses. Matkal osalejatele pakutakse juua ja puuvilju. Matka korraldajad: MTÜ Kartuli Vabariik, Tarmo Ladva, tel 5391 3830, Taheva vallavalitsus Monika Rogenbaum, tel 510 9822. Info: www.taheva.ee.

Valga linn
Valga tervisenädala makt/11. Algus Priimetsa terviseraja paviljoni juurest, rada avatud kella 12-14. Matka pikkus vastavalt soovile ja võimetele. Osalejail võimalus läbida lihtne terviskontroll kohalviibiva meditsiinitöötaja juures. Finišis ootab lõpetajaid soe tervisetee. Matka korraldaja: Meelis Kattai, tel. 527 5519. Info: www.valgalv.ee

Karula vald
Karula vallas Lüllemäe külas orienteerumismatk/kõnd “Karula kevad 2011”. Start avatud Lüllemäe põhikooli juures kella 12-13. Finiš suletakse kell 15. Rajad 7,5 km, 3 km ja 1,5 km. Osaleja valib endale jõukohase raja. Rada läbitakse kõndides või veel parem kepikõndides orienteerumiskaardi abil. Kontrollpunktid asuvad väga lihtsates ja selgetes Karula aja-, kultuuri- ja looduslooga seotud paikades. Kasuks tuleb minimaalne orienteerumisoskus. Autasuks on rõõm liikumisest. Igale osalejale osavõtukleeps ja liikumispäevik. Korraldaja: Orienteerumisklubi Juku-Peedu. Peakohtunik ja rajameister Toivo Kotov, tel. 584 55651. Info www.karula.ee

Tõrva linn
Valga maakonna suurüritus toimub 17. aprillil Tõrva linnas, Tõrva gümnaasiumi pargis ja Tõrva liikumisradadel. Algus kell 12 koos ühise soojendusega. Liikumispäeval liigutakse jalgsi, kõnnitakse keppidega ja sõidetakse jalgratastega. Kõikide osalejate vahel loositakse välja auhinnad. Pakutakse matkajooki ja -suppi. Liikumisüritusele “Sinu sammud loevad” oodatakse ka kõiki jalgrattapühapäevast osavõtjaid. Finiš kell 14 Tõrva gümnaasiumi juures. Korraldajad Valga Maavalitsus, Valgamaa Spordiliit, Tõrva linn, Mehed Liikuma ja MTÜ Tõrva Spordiselts. Info: Leili Saluveer, tel 766 6171 ja Rein Leppik, tel 523 4974.

Hummuli vald
Matk toimub Hummuli põhikooli juurest algusega kell 12. Kõik osalejad saavad liikumispäeviku. Osalemine tasuta. Info: jaana@hummulivv.ee.

Viimsi taluturg on avatud igal laupäeval

Viimsi taluturg on avatud igal laupäeval kella 10–14 Viimsi Vabaõhumuuseumi turuplatsil.

Viimsi taluturu eesmärgiks on pakkuda Viimsi elanikele võimalust saada lauale värske, puhas ja töötlemisega rikkumata kodumaine toidupoolis ning seda Tallinnasse sõitmata. Võõramaist päritolu toidukraam taluturule ei sobi ja sellega  ei kaubelda. Vanakraamiga kaubeldakse Rannarahva Täikal, mis toimub kord kuus kõrvuti taluturuga.

Viimsi taluturg asub viimsilastele mõnusa jalutuskäigu või jalgrattasõidu kaugusel Viimsi Vabaõhumuuseumi turuplatsil. Nautida saab nii hommikukohvi kui ka värskeid külauudiseid.
Kuuldused Viimsi taluturust levisid eelmisel hooajal ka Viimsi piiridest väljapoole, näha oli turulisi nii Tallinnast kui ka mujalt Eestimaalt. Samuti nautisid koduse taluturu õhkkonda kruiisituristid nii Ameerikamaalt kui mujaltki.

Taluturg ootab kauplema nii talunikke kui ka väiketootjaid, nende kõrvale on lahkelt oodatud ka kõik, kel oma aias kasvanut üle jääb – olgu siis tomatitaimed, tillivarred või maasikad.

Müügisoovidest andke teada telefonil 5100281 või e-postile ehakai@rannarahvamuuseum.ee. Samal aadressil on võimalik ka lauapinda laupäevaseks turupäevaks ette broneerida, selleks palutakse helistada või saata e-kiri hiljemalt reede kella 12ks.

Viimsi Taluturg sündis 2009. aasta juunis SA Rannarahva Muuseum ja Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni ning Harmoonikumi sünergilises koostöös. Ettevõtmist toetati Harju maakonna Kohaliku Omaalgatuse Projekti raames. Sel aastal korraldab turu tööd Viimsi Vabaõhumuuseumi meeskond.

Allikas: Rannarahva muuseum

Sahtliluule konkursi tähtaeg on 1. mai

“Olen sahtliluuletus
südame süttides kokku köidetud
tasahilju sahtlisse peidetud….”

Luuleklubi Eos korraldab sel kevadel luulevõistluse”Sahtliluuletus” 2011. Ootame nii värkset omaloomingut kui ka sahtlipõhjast leitud värsiridu. Kõik on meile uus ja teretulnud. Kirjutada võib igal teemal.

Auhindamine toimub kahes vanusegrupis: koolinoored ja täiskasvanud.

Omaloomingut ootame  1. maiks 2011 aadressil:

SAHTLILUULETUS 2011
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Lai 7
Rakvere 44308

või katrin.vaarik@gmail.com

Rakvere rahvamaja muutub täna
sajanditetaguseks Iisraeliks

Nädal enne ülestõusmispühi ehk alates tänasest kuni esmaspäevani, 15.-18. aprillini muutuvad Rakvere rahvamaja ruumid sajanditetaguseks Iisraeliks. Tegemist on lasteüritusega, mille käigus saavad mudilased teada, kust on pärit ülestõsmispühad ja miks kristlik maailm neid igal aastal tähistab.

Mõte taoline üritus korraldada tuli sellest, et tulemas on suured pühad, mida nimetatakse erinevalt: munadepühad, lihavõtted, ülestõusmispühad. Et juba nii palju erinevaid nimesid leidub, siis on tegelik tähendus kaduma läinud ja paljud ei teagi, mis pühad need siis õigupoolest on ja miks me neid tähistame.

Põnev seiklus algab “lennusõiduga” otse Iisraeli. Seigeldakse Iisraelis ringi ning vaadatakse ja osaletakse sündmustes, mis toimusid umbes 2000 aastat tagasi. Ja nagu seiklustes ikka, on ka seekord varuks üllatusi.

45 minuti jooksul räägitakse lastele lõbusalt ja mänguliselt ülestõusmispühade lugu. Üritus on tasuta ning mõeldud eelkõige lasteaialastele ning I-II klassi õpilastele. Oodatud on ka kõik lapsed koos oma vanematega.

Korraldajaks on Rakvere Karmeli kogudus. Seiklus on tasuta

Osalemiseks on vajalik eelregistreeimine tel 5615 718.

Rannarahva muuseumis peetakse homme loengut looduses käitumisest

Koostöös keskkonnainspektsiooniga toimub homme, 16. aprillil kell 15 Rannarahva muuseumis avatud loeng, kus tutvustatakse looduses käitumise põhireegleid: kuhu tohib matkaja lõket teha, kuhu tohib telkida, kuidas ja millega tohib kala püüda, millised tegevused on seadustega keelatud ja mille vastu eksitakse. Kohapeal on võimalus ettekandjatele küsimusi esitada ja arutleda keskkonnateemadel.

Loengule on oodatud kõik loodusesõbrad, matkajad, kalapüügihuvilised. Tulge koos perega, loeng on kõigile tasuta.

Põlvas on täna meeleolukas kontsert

Täna, 15. aprillil kell 19 esineb Põlva Püha Peetri kirikus Haaslava meeskoori topeltkvartett Kalev Lindali juhatusel.

Kavas laulupärlid: “Viiretakka”, “Meil aiaäärne tänavas”, “Tanzen und springen”, “Ood armastusele”, “Swing Low”, “Vetsherni zvon”, “Kyrie”, “Hailig”, “Dona nobis pacem” jm.

Toimub avalik DVD salvestus.

Kontsert on tasuta.

Ülle Sillamäe

Uma Mekk pakub Maamessil suitsusaunas kesvamärjukest

Uma Mekki inimesed on Võrumaalt suitsusauna Maamessile vedanud ja Võru maavanem Andres Kõiv pakkus seal huvilistele suitsusaunalihaga leiba ning maitsvat koduõlut, teavitab Maaleht. Saunalistest tekkis kohe ukse taha järjekord, kuid vaatamata lava ja ka kasevihtade olemasolule oli saun kütmata ja leili seal võtta ei saanud. Messilised ei lasknud ennast sellest häirida – rüüpasid aga kesvamärjukest ja lasid tujul kerkida.

Maamess kestab homseni. Vaataja järele: www.tartunaitused.ee/maamess/

Võrumaa muuseum tähistab Jüri Pärja 80. sünnipäeva

Võrumaa muuseumis on avatud näitus „Need aastad ja laulud…”, mis on pühendatud Võrumaal sündinud laulja Jüri Pärja 80. sünnipäevale. Näitus jääb avatuks 8. maini.

Fotostendid tutvustavad laulja pikka eluteed lapsepõlvest alates kuni tänaste toimetusteni. Eksponeeritud kavad ja plakatid annavad ülevaate Jüri Pärja repertuaarist ja kontserdireisidest.

Vaadata saab ka 1992. aasta telesaate videot, kus Jüri Pärg räägib oma elust ja lauljateest, esitab tuntud laule.

29. aprillil kell 15 toimub Võrumaa muuseumis kohtumine Jüri Pärjaga. Kuulatakse laulja meenutusi ja vaadatakse videolõike varasematest kontsertidest.

 

Elva matkakeskus avab rännuhooaja

7. mail avab Elva matkakeskus koostöös Edelaraudteega tänavuse matkahooaja.

Osalejatel on võimalik nautida muusikat Tõnis Mäe ja Kärt Johansoni esituses, kuulata Matkaspordi nõuandeid, võtta osa matkadest, teha kaunis kingitus töötubades jne.

Päev algab kell 10.45 Elva matkakeskuse juures.

Kell 12 viivad bussid matkaradadele (rattamatk, energiamatk). Kella 12-26 on avatud töötoad (keraamika, taimeseaded, taaskasutus).

Kell 16 pakutakse matkajaile suppi.

Kella 16-17 jagab matkajuht Levo Tohva oma matkamuljeid.

Elvasse viib Tallinnast ja Tartust Edelaraudtee rong. Ettevõtmine on tasuta.

Moostes jagatakse teadmisi lubikrohvi kohta

MTÜ Hää Om Talvekooli viimastel koolitustel 16. ja 24. aprillil jagatakse teadmisi lubikrohvi ja looduslike värvide kasutamise kohta, annab teada Põlvamaa infoportaal.

Sama koolitustsükli raames on toimunud savikrohvi-, põhuehitus-, kergsavi-, massiivsavi- ning cob-ehituse koolitus.

Mooste mõisa meistrite hoovis asuva õppeklassi uksed avatakse 16. aprillil kell 9.30, et saaks rahulikult kohvi juua, näidistega tutvuda ja end sisse seada.

Lubikrohvi õppepäev algab loenguga kell 10, pärast kell 12 pakutavat kerget einet jätkub päev kella 12.45-16.30 praktilise tööga. 

Tulenevalt osavõtjate konkreetsetest huvidest võib ajakavas tulla muudatusi.

Korraldajad soovitavad osalejatel riietuda praktiliseks tööks sobivalt.

Koolitusele tuleks registreeruda e-posti aadressil info@heaom.ee; talvekool@heaom.ee või telefonil 508 8924.

Lisainfo: www.heaom.ee.

 

Munadepühad tulekul. Muuseum näitab mune

Lihavõttenädalal saab Eesti Rahva Muuseumi püsinäitus väikese täienduse muuseumi kogudes leiduvate munadena. Väljapanek jääb avatuks aprillikuu lõpuni.

Eestis on mune värvitud veidi üle saja aasta, kuid näiteks Ukrainas on seda tehtud juba alates 11. sajandist. Sealsed batiktehnikas värvitud munad moodustavadki muuseumi kollektsiooni põhiosa. Koostöös Eesti ornitoloogiaühinguga tutvustatakse ka mitme haudelinnu mune.

Väljapanekule lisaks on võimalik tellida giidiprogramm, mis on mõeldud eelkõige nooremale koolieale.

Giidiprogrammi osana saavad noored värvida sibulakoortega pühademune ja selle juurde räägitakse lihavõttepühade  nimetustest, ajaloost ja kombestikust.

Rohkem infot: www.erm.ee.