Rõuges on tulekul noortevolikogu valimised

25.-29. aprillini on võimalus noortel vanuses 7-26 aastat valida juba neljandat korda Rõuge noorte Volikogu.

Rõuge noorte volikogu on noorteühendus, mille töös osalevad noored on valitud valimiste teel. Rõuge noorte volikogu annab seal osalevatele noortele võimaluse olla rohkem kursis vallas toimuvate tegevuste ja tehtavate otsustega. Rõuge vallavalitsus ja Rõuge vallavolikogu annavad iga vallavolikogu istungi eel noortele teavet arutlusele tulevate küsimuste kohta. Noortevolikogusse kuuluvatel noortel on teistest suurem võimalus mõjutada vallas toimuvaid protsesse.

Kasuta seda võimalust ja saada oma kandideerimisavaldus rouge.noorteklubi@gmail.com või täida see noortetubades kohapeal hiljemalt 17. aprilliks! Kandideerimisõigus on Rõuge valla territooriumil elavatel noortel ja Rõuge põhikooli õpilastel vanuses 12-26 aastat.

Noortevolikogu valimised toimuvad aprillikuu viimasel nädalal. Valimispunktid töötavad asutuste lahtiolekute aegadel Nursi ja Viitina noortetubades, Rõuge noortekeskuses ning koolimajas. Igal valijal on üks hääl! Valituks osutuvad 15 enim hääli saanud kandidaati. Täpsem info rouge.noorteklubi@gmail.com.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap