KADRINAS TOIMUB INSPIRATSIOONIPÄEV NOORTELE

Sass Henno. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Kadrina valla Noortevolikogu eestvedamisel toimub 26. novembril Kadrina Huvikeskuses suur Lääne-Virumaa maakondlik noorte inspiratsioonipäev “Sõbraks iseendaga”, mis keskendub vaimse tervise heaolule. Enda lugusid jagavad noortega Sass Henno, Mikk Pärnits, Karl Robert Saaremäe ja Ülle Lichtfeldt. Õhtu lõpetab Jüri Pootsmann DUO.

Loe edasi: KADRINAS TOIMUB INSPIRATSIOONIPÄEV NOORTELE

NOORTEVOLIKOGU ASUTAJAD TORI VALLAS

Noortevolikogu asutajad Tori vallas. Chätlyn Parts, Fred Hussar, Georgina Ristoja, Raido Nazarov, Mirette Juurikas, Karl Hussar, Kertu Õunapuu. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Sindi gümnaasiumi vilistlased ja õpilased asutasid seni tegutsenud Sindi noortevolikogu algatusgrupi asemele Tori valla noortevolikogu. Esimesed seitse liiget on Chätlyn Parts, Fred Hussar, Georgina Ristoja, Raido Nazarov, Mirette Juurikas, Karl Hussar, Kertu Õunapuu.

Loe edasi: NOORTEVOLIKOGU ASUTAJAD TORI VALLAS

Uudne MoNo buss sõidutab kolme valla noortevolikogu noored Luunjasse koostööseminarile

MoNo buss. Foto: erakogu
MoNo buss. Foto: erakogu

6. ja 7. veebruaril kohtuvad Luunja noortekeskuse ruumides Luunja, Puhja ja Rannu valla noored, et üheskoos jagada kogemusi ning arutleda noortevolikogude teemal. Tegemist on Luunja noorte poolt kokku kutsutud koostööseminar-talvelaagriga, mille tulemusena soovivad noored olla pädevamad valla noorte esindajad.

MTÜ Noored Toredate Mõtetega projekti “Tartumaa elanike elukestev mobiilsus – Tartumaa VEEMO” raames alustasid Luunja noored möödunud aasta novembrist oma vallas noortevolikogu taasloomisega. Noorsootöötaja toel on iganädalastest kohtumistest välja arenenud aktiivgrupp, keda peagi võib ametlikult Luunja noortevolikoguks nimetada.

Koostööseminari idee tekkis noortel soovist laiendada oma teadmisi ning kogemusi just õppides teistelt Tartumaa valdade noortevolikogudelt. Kahe päeva jooksul koolitatakse end avaliku esinemise teemal, arutatakse ja arutletakse noortevolikogude tegemiste ja tulevikuplaanide üle. Kohtumisele oodatakse Rannu valla noortevolikogu ning Puhja noortekeskuse aktiivgrupi noori.

Koostööseminar saab teoks tänu Luunja kultuuri- ja vabaajakeskusele ja MTÜ-le Noored Toredate Mõtetega, kes sõidutab noored kohale oma uuendusliku Mobiilse Noorsootöö bussiga. MoNo buss ja Luunja noortevolikogu taasloomise toetamine on osa projektist “Tartumaa VEEMO”, mida rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Mariliis Maremäe

Otepää noortevolikogu tunnustab tegusaid vallakodanikke

Otepää noortevolikogu on ette võtnud algatuse-tunnustada tegusaid ja ilusaid Otepää Valla inimesi. Noortevolikogu esimehe, Merit Nigula sõnul tahab Otepää noortevolikogu kutsuda inimesi üles märkama ilusaid ja tegusaid inimesi enda ümber. Selleks on noorte abiga valminud videoläkitus, kus kutsutakse üles ilusaid ja häid inimesi enda ümber märkama ja sellest noortevolikogule teada andma.
Tegusatest inimestest saab märku anda kuni 18.detsembrini noortevolikogu e-posti aadressil otepaa.noortevolikogu@gmail.com.
Tegusate kodanike nimed avalikustatakse Otepää Gümnaasiumis toimuval jõuluhommikul 21.detsembril.

Loe edasi: Otepää noortevolikogu tunnustab tegusaid vallakodanikke

Otepää loob noortevolikogu

Otepää Vallavavolikogu võttis oma 22.detsembri istungil vastu Otepää noortevolikogu moodustamise ja põhimääruse.

Otepää noortekeskuse juhataja Kadri Orav ütles, et noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on võimaldada noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondlikus elus. Noortevolikogu tegeleb Otepää valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes ning nende seisukohtade esitamisega vallavolikogule ja -valitsusele.

„Maksimaalne liikmete arv noortevolikogus on 13 liiget,“ selgitas Kadri Orav. „valimised toimuvad selle aasta veebruari esimesel nädalal, kandideerimisõigus on Otepää valla territooriumil elavatel noortel vanuses 13 – 26 eluaastat.“

Noortevolikogu tööd juhib noortevolikogu esimees. Noortevolikogu tegevust rahastab Otepää vald ja Eesti Noorsootööühenduse Liit, osa rahastusest saadakse projektidest.

Volikogu esimees Aivar Nigol ütles, et Otepää Vallavolikogu tunnustas noorte algatust ning toetab igakülgselt noorte initsiatiivi noortevolikogu moodustamiseks ning selle kaudu noorte osa suurendamises kohaliku elus küsimustes. „Noorte roll võiks volinike arvates olla tunduvalt suurem kui seda on olnud senini, algatus luua noortevolikogu peaks noorte aktiviseerimisele märkimisväärselt kaasa aitama,“ ütles Aivar Nigol. „Noored on Otepää valla tulevik ning noortevolikogu moodustamine on tee parema ja noortesõbralikuma Otepää poole.“

Aivar Nigoli sõnul näevad vallavolinikud noortes partnereid, kelle mõtted ja soovid vallaelu korraldamise küsimustes on teretulnud ning aitavad kaasa Otepää valla arengule ja elukeskkonna kujundamisele ka noorte huvidest lähtuvalt.

Tutvu Otepää noortevolikogu põhimäärusega.

Rõuges on tulekul noortevolikogu valimised

25.-29. aprillini on võimalus noortel vanuses 7-26 aastat valida juba neljandat korda Rõuge noorte Volikogu.

Rõuge noorte volikogu on noorteühendus, mille töös osalevad noored on valitud valimiste teel. Rõuge noorte volikogu annab seal osalevatele noortele võimaluse olla rohkem kursis vallas toimuvate tegevuste ja tehtavate otsustega. Rõuge vallavalitsus ja Rõuge vallavolikogu annavad iga vallavolikogu istungi eel noortele teavet arutlusele tulevate küsimuste kohta. Noortevolikogusse kuuluvatel noortel on teistest suurem võimalus mõjutada vallas toimuvaid protsesse.

Kasuta seda võimalust ja saada oma kandideerimisavaldus rouge.noorteklubi@gmail.com või täida see noortetubades kohapeal hiljemalt 17. aprilliks! Kandideerimisõigus on Rõuge valla territooriumil elavatel noortel ja Rõuge põhikooli õpilastel vanuses 12-26 aastat.

Noortevolikogu valimised toimuvad aprillikuu viimasel nädalal. Valimispunktid töötavad asutuste lahtiolekute aegadel Nursi ja Viitina noortetubades, Rõuge noortekeskuses ning koolimajas. Igal valijal on üks hääl! Valituks osutuvad 15 enim hääli saanud kandidaati. Täpsem info rouge.noorteklubi@gmail.com.

Tapa vallas alustas tegevust noortevolikogu

Pärast pikka ootamist alustas tööd Tapa valla noortekogu. Noortekogu esimesel koosseisul toimus reedel, 12. novembril kell 18 Tapa vallavolikogu saalis ka juba esimene koosolek.

Esimest koosseisu ootab ees palju rasket tööd, kuna noortekogule on vaja valmistada põhikiri, eelarve, tegevuskava, arengukava ja oma sümboolika.

Esimese asjana korraldab Tapa valla noortekogu endale koolituse, et teha selgeks, millised õigused ja kohustused tal on, ning peale selle annab koolitus ka suurepärast võimaluse liikmetel omavahel tutvuda. Heaks koostööks on oluline oma meeskonda tunda. Uue aasta alguses valivad noortekogu liikmed endi hulgast ka juhi ja juhatuse.

Noortekogusse kandideeris 30 inimest ja valimisest võttis osa 150 inimest. Iga kooli õpilasesindus valis endi seast noortekogusse kaks inimest. Tapa piirkonnast sai noortekogusse neli ja teistest piirkondadest kolm inimest. Kokku on noortekogus 21 liiget.

Tapa valla I noortekogusse pääsesid valimiste tulemuste põhjal  Kristin Bugri, Margus Saks, Linda Tali, Kristlin Läänemägi, Kätlin Vait, Teno Kongi, Iris Reinula, Johannes Must, Maret Must, Rauno Viltrop, Sandra Paulus, Andres Vaher, Margus Kamlat, Natali Buntsel, Aleksandra Chmil, Ingrid Aus, Martin Kaio, Anette-Clarissa Juht, Katti Rüütnurm, Ade Piht ja Kaari Aupaju.

Täname Aivi Musta, Alari Kirti, Ave Pappet, Piret Treialit, Tiina Talvikut, Heli Silda, Kadri Toomingat, Indrek Jurtšenkot, Kristilin Läänemäge, Leelo Jürimaad, Sirje Selli, Margit Vijarit, Lilli Strõnadkot ja Helgi Tiitsod, kes noortekogu loomisel kaasa aitasid.

Reigo Tamm, noortekogu idee autor, Tapa vallavolikogu kultuurikomisjoni esimees.

Haanja noortevolikogu saab jalad alla

Laupäeval, 23. oktoobril Haanja rahvamajja kogunenud 12 noort tulid noortevolikogu käivitamisüritusele  erinevate ootuste ja mõtetega. Mis on noortevolikogu? Kas ja kuidas see üldse kohalikku elu mõjutada saab? Kas see on lihtsalt volikogu käepikendus või reaalselt iseotsustav ja lisaväärtust loov kogu? Kas meie noortena oleme üldse küpsed ja piisavalt teadlikud aktiivseks kaasarääkimiseks?

Haanja vald Võrumaal

Need ja mitmed teised küsimused olid kohale tulnud noorte mõtetes ja said ka päeva jooksul vastused. Kohal olid esindajad Ruusmäe ja Haanja noorteklubidest, samuti Haanja-Ruusmäe põhikooli õpilasesindusest. Lisaks mitu vallas veel organiseerumata, kuid suurte varasemate osaluskogus tegutsemise kogemusega noort.

Päeva moderaatori, Haanja vallavolikogu liikme ja mitme noorte osaluskogu eestvedajana tegutsenud Keit Fomotškini juhtimisel tutvuti noorte osaluse temaatikaga, käsitleti noortevolikogu võimalusi kohalikus elus kaasarääkimisel, leiti koos Haanja valla noortevolikogu moodustamiseks sobiv mudel, viidi läbi ajurünnak noortevolikogu eesmärkide sõnastamiseks ning lepiti kokku edasistes sammudes.

Nelja ja poole tunni jooksul toimunud sisukas mõttetegevus päädis kohal olnute veendumusega, et Haanjamaale on noortevolikogu kohe kindlasti tarvis. Ja mitte ainult noortele endile. Noorte aktiivne kaasatus vallaelu kujundamisel ei mõjuta ju mitte ainult noori, vaid kõiki vallas elavaid elanikke ning seega laiemalt kogu valla käekäiku.

Noorte hääl on tarvis kuuldavaks teha ja loodav Haanja valla noortevolikogu saab seda kõige paremini teha. On ju vallavolikogul noortevolikogu olemasolul kohustus teha noortevolikoguga koostööd noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel. Kohustuse alla kuulub näiteks noorsootöö arengukava või valla arengukava kinnitamise eelselt noortevolikoguga konsulteerimine, noorsootöö valdkonna eelarve kinnitamine vallaeelarve ühe osana, noorsootöösse investeeringute tegemise üle otsustamine (uute rajatiste (mänguväljak jm) rajamine jne), noorteprojektide ja noorteühingute valla eelarvest toetamise korra kinnitamise eelne konsulteerimine jne. Pealegi on noortel juba olemas ka otsene esindaja volikogus. Samuti kaks esindajat valla haridus- ja kultuurikomisjonis. Aktiivselt ja targalt tegutsedes on võimalik noorte esindatust valla kõrgemal otsustustasandil juba järgmistel kohalikel valimistel suurendada.

Uuesti saadakse Haanja rahvamajas kokku juba 7. novembril kell 11, et vormistada noortevolikogu põhiri (st noortevolikogu valimise kord, tegutsemise alused ja toetamise kord) ja leppida kokku edasine tegevuskava. Kui kõik hästi läheb võime juba sel aastal kuulda uudist Haanja valla noortevolikogu ametlikust loomisest. Hoidkem noortele selle eesmärgi täitmiseks pöialt. Haanjamaale on aktiivselt kaasamõtlevat ja -rääkivat noorte esinduskogu väga tarvis!

Keit Fomotškin