VÄIKE-MAARJAS AUSTATAKSE F.J.WIEDEMANNI KELLEAUHINNA LAUREAATI HANDO RUNNELIT

Mullu täienes Väike-Maarja keeletammik Peeter Pälli nimipuuga. Foto: Kristel Kitsing

Tänavune Ferdinand Johann Wiedemanni keelepäev toimub 3. mail Väike-Maarjas ja on pühendatud tunnustatud luuletajale ja kirjanduselu korraldajale Hando Runnelile.

Keelepäeva avab kell 11 haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, seejärel istutatakse keeletammikusse laureaadi nimitamm ja tehakse ühispilt.

Kell 12 algab seltsimajas seminar. Väike-Maarja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetajad jagavad oma kogemusi luule õpetamisest koolis ning 10. klassi õpilased esitavad luulepõimiku. Tiit Hennoste räägib luuletaja keelekodust ning Rein Veidemanni ettekanne kannab pealkirja „Luuletus kui koputi. Hando Runneli „Kehv kõhn poiss““.

Ettekannetele järgneb vestlusring kirjanduse rollist keele rikkuse hoidmisel, mida juhib Raul Rebane. Keelepäeva lõpetab koosviibimine Georgi söögitoas.

Valitsus otsustas määrata 2024. aasta F. J. Wiedemanni keeleauhinna Hando Runnelile järjepideva ning mõjuka panuse eest eesti keele, kirjanduse ja kultuuri rikastamisse ja kindlustamisse luuletaja ja kirjanduselu korraldajana

Hando Runnel on ligikaudu 60 raamatu autor, mille hulgas on umbes 40 luulekogu. Tema luuletuste arvu on aga peaaegu võimatu kokku lugeda, nagu ka nende kaudu keelde tulnud väljendeid – „ei saa me läbi Lätita“, „maa tuleb täita lastega“ jmt. Viimasel kolmel kümnendil, olles „Eesti mõtteloo“ sarja peatoimetaja, on Runnel teinud rahvale taas kättesaadavaks paljude keeleinimeste töid.

Hando Runnel on tegutsenud vabakutselise kirjaniku ja luuletajana rohkem kui pool sajandit. Alates 2012. aastast on ta Eesti Teaduste Akadeemia liige.

Keeleauhinda antakse välja alates 1989. aastast, selle algatajaks oli tollane Energia kolhoosi esimees Jüri Sild ning esmalt andiski seda välja Energia kolhoos, 1993–2003 aga Jüri Sillale kuulunud linnukasvatusettevõte. Kui esimestel aastatel anti auhind üle Mädapea mõisas, siis alates 1993. aastast on seda tehtud Väike-Maarjas.

15. oktoobril 2003 riigikogus vastu võetud seaduse järgi on Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind riigi autasu. Igal aastal toimub aga Väike-Maarjas Ferdinand Johann Wiedemanni keelepäev, kus keeleauhinna laureaat istutab ka omanimelise tamme.

Registreerumine keelepäevale toimub kuni 30. aprillini: https://bit.ly/wiedemann2024.

Keelepäeva korraldavad emakeele selts, haridus- ja teadusministeerium, Väike-Maarja vallavalitsus, Väike-Maarja gümnaasium ja Väike-Maarja seltsimaja.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap