Valga maavalitsus tunnustas tänukirjaga
Hummuli vallavanemat

Täna autasustas Valga maavalitsus tänukirjaga Hummuli vallavanemat Valter Kaart pikaajalise koostöö eest kohaliku elu edendamisel ning osalemise eest maakonna arendustegevuses.

Valter Kaar valiti Hummuli vallavanemaks 2. novembril 1995. aastal. Ta on silma paistnud kauaaegse aktiivse tegevusega Valgamaal.

„Valter on rõõmsameelne ja seltskondlik inimene, kes võtab alati osa erinevatest rahvakultuuri üritustest nii Valgamaal kui ka mujal Eestis. Täname Valterit tehtud töö eest valla juhtimisel ja soovime talle jätkuvalt jõudu ja tervist edaspidiseks,“ ütles Valga maavanem Margus Lepik.

Tänukirja andis  maavanem Margus Lepik üle täna, 15. aprillil Hummuli vallavalitsuses.

Kaja Mõts