Rakveres arutati taas Targa Maja Kompetentsikeskuse teemadel

30. märtsil toimus Rakvere Linnavalitsuses kohtumine Targa Maja Kompetentsikeskuse teemadel.

Kohtumisest võtsid osa linnapea Andres Jaadla, EASi Helsingi kontori juhataja Valdar Liive, EASi kliendihaldur Ruth Vahtras, SA Virumaa Kompetentsikeskus juhatuse liige Kalle Karron, Targa Maja Kompetentsikeskuse projektijuht Raul Järg ning TLÜ Rakvere Kolledži arendusjuht Anu Oja.

Kokkusaamisel tutvustas linnapea Targa Maja kontseptsiooni ja toimimispõhimõtteid ning  seni läbiviidud olulisemaid tegevusi. Tähtsa aspektina Targa Maja Kompetentsikeskuse arendamisel tõi ta välja ka juba tehtud töö kogu projekti tutvustamisel Euroopas, mida kindlasti edaspidi jätkata tuleb.

Lisaks tutvustati olemasolevad koostööpartnerid ning arutleti, milliseid koostöövõimalusi peaks lisanduma. Olulisena toodi välja, et kaasata tuleb erinevaid majanduklastreid ning info Targa Maja pakutavate võimaluste ning teenuste kohta  tuleb teha kergesti kättesaadavaks kõigile huvitatud ettevõtetele.

Rakvere Linnavalitsus

Rahvusraamatukogu kevadine raamatumüük tuleb taas

Eesti Kirjastuste Liidu liikmete kevadine raamatumüük toimub Rahvusraamatukogu fuajees 3.-5. aprillini 2012.

3. ja 4. aprillil kella 11-20 ning 5. aprillil kella 11-18.

Kõik on oodatud!

Lisainfo:
Marika Kuldkepp, Rahvusraamatukogu avalike suhete osakond, tel +372 630 7271.
Annika Koppel, Rahvusraamatukogu avalike suhete osakond, tel +372 630 7260.

 

Kevadhooaeg Viljandi muuseumis

Viljandi muuseumis algab 3. aprillil kevadhooaeg ning sel päeval on näitusemaja külastajaile avatud tasuta. Aprilli esimesel nädalal on veel võimalik vaadata muuseumi müntide ja paberraha fondinäitust «Eestlase raha».  Peatselt avatakse näitus «Hõissa pulmad!», mille tarvis kestis mitmeid kuid kogumistöö.

Uuenenud on muuseumitundide nimistu ning Viljandimaa õpilastele algab 2. aprillil muuseumimäng.
Uued ja soodsamad hinnad on näitusemaja muuseumipoes müüdavatel raamatutel jm kaubal.

Näitusemaja on avatud T-L kell 10-17. Maja on avatud ka suurel reedel, 6. aprillil.

Teavet saab jälgida ka Facebooki kaudu.

Tootearenduspäeval TeamUp! sünnivad taas innovaatilised tooted

Laupäeval, 31. märtsil toimub TTÜ Tudengimajas tootearenduspäev TeamUp!, kuhu kogunevad disanerid, insenerid ning turundajaid, et professionaalide abiga terve päev ideid toodeteks arendada.

Startup Garage ja Loov Eesti korraldatav tootearenduspäev TeamUp! toimub laupäeval juba kolmandat korda. Ürituse eesmärk on ühendada osapooled, kes koostöös on suutelised elujõulist toodet arendama ja turustama. Kohale oodatakse nii idee autoreid kui ka insenere, turundajaid ja disainereid, kes kohapeal meeskondades oma panuse anavad. “Tihtipeale jääb hea idee tooteks vormimata, sest puudub pädevus kas inseneeria, disaini või hoopis ettevõtluse valdkonnas. Meie huvi on viia õiged osapooled kokku, pakkuda kvaliteetset eksperttuge ning olla tunnistajaks uute innovatiivsete toodete sünnile,” rääkis Eva Leemet, Loov Eesti tegevjuht.

Päeva lõpuks valib zhürii välja võitjameeskonna, kelle puhul hinnatakse nii äriplaani reaalsust, tehnoloogilist eelist kui ka oskust meeskonnana töötada. “Hindame kõrgelt eelkõige selliseid ideid, millel suund on Eestist kaugemale jõuda. Startup Garage’i kogemus näitab, et Eestis on talente ning kui nad panna omavahel koostööd tegema, siis nende ühine võimekus kasvab eksponentsiaalselt,” selgitas Startup Garage’i projektijuht Kaspar Ploom.

Võitjameeskonnale tagatakse Tehnopoli ärimentorite eksperttugi edasisel tegevusel. Eriauhinnana on Loov Eesti välja pannud konkursivälise pääsu tootearenduskeskkonna PESA koolitusprogrammi.

TeamUp’i korraldavad Startup Garage, Loov Eesti, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Kunstiakadeemia. Ürituse korraldamist toetas EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

TeamUp! tootearenduspäev toimub 31. märtsil algusega kell 10 TTÜ Tudengimajas. Kava ja registreerimisinfo!

Lapse kõne arengut toetab liikumine ning ilus emakeel

Terve Pere Kooli koolitunnist võtab osa nii suuri kui väikeseid. Foto: Terve Pere Kool
Laupäeval, 31. märtsil kl 11-14 toimub Terve Pere Kooli sellekevadine viies koolipäev, seekord Põlva külje all Rosmal – loengusarja „Eelkooliealine laps“ viimane loeng joonistamise tähtsusest, millele järgneb arutelu ning tutvumine tegutseva waldorflasteaiaga. Eelmise loengu põhiteemast jäi kõlama, et lapse kõne arengut toetab liikumine ning ilusas emakeeles rääkiv lapsevanem.

Viimane koolipäev Võrus keskendus lapse kõne arengule. Lektor, kogenud pedagoog Heli Kudu rõhutas, et täiskasvanu, ennekõike ema kõne kujundab lapse keha, kõne on harmoonilise kasvamise tingimus. Eeltöö rääkima hakkamiseks algab juba sünnist, laps harjutab ja treenib kõnelihaseid. Kõnelema õpitakse matkides.

Kõne arenguks on vajalik lapse mitmekülgne liikumine, ainult lapsega rääkimisest ei piisa. Vajalik on peen- ning jämemotoorika arendamine, samuti koordinatsioonioskuste pidev edendamine.

„Hästi arenenud liikumisvõimed lapseeas muutuvad täiskasvanuna kõne, eneseväljenduse, oma tahte avaldamise võimeks läbi kõne. Liikumine on kõne arengu aluseks,“ selgitas Heli Kudu liikumise ning kõne arengu seoseid. „Kui soovime, et meie lapsed täiskasvanuna oskaksid oma tahet väljendada kõne abil ning et nad mõistaksid ka teiste kõnet, tuleks arendada tema liikumist võimalikult mitmekesiselt.“ Loe edasi: Lapse kõne arengut toetab liikumine ning ilus emakeel

Kadrina saun kutsub taasavamisele

Sel pühapäeval, 1. aprillil toimub Lääne-Virumaal Kadrina sauna taassünnipäev. Kaks aastat renoveerimist ja kaks miljonit krooni annavad tulemuseks tuttuue leilisauna, aurusauna ja klubiruumid. Lisaks saab nautida erilist näitust, kulinaarseid ja mittekulinaarseid üllatusi, lahedat seltskonda ja lõõtsamuusikat, päevakohaselt palju nalja.

Leilipidu hakkab naistel kell 14, meestel kell 18.30.

Vihaga kuid vihata!

Ikka Teie, KSK – Kadrina Saunaklubi

Info: president Ülo Kais tel +372 5646 5177, direktor Andres Nukk tel +372 508 9634.

Töötuid noori oodatakse Võrru tasuta karjääriõppe kursusele

Töötute noorte projekt ootab sind 10.04-2.05.2012 toimuvale karjääriõppe kursusele Võru Maavalitsuses (III korruse seminariruumis, Jüri 12, 65620 Võru). Kursus toimub kell 11-16.

Kursusel saavad osaleda noored, kes on:

  • töötud;
  • põhiharidusega või põhihariduseta;
  • 16-29-aastased ja kelle elukoht on Tartu-, Põlva-, Jõgeva- või Võrumaal.

Kursuse teemad:

  • iseenda tundmaõppimine;
  • haridus- ja töövõimalused;
  • karjääriplaani koostamine.

Kursusel osaleja saab:

  • soovi korral õppija varju kogemuse;
  • soovi korral töövarju kogemuse;
  • tutvuda Tartu Kutsehariduskeskusega (väljasõit Tartusse);
  • tunnistuse kursuse läbimise kohta.

Kursus toimub väikestes gruppides teisipäeviti ja neljapäeviti (va viimane kord – siis toimub kolmapäeval) kokku 8 korda. Kursusel osaleja saab taotleda stipendiumi ja sõidutoetust.

Lisainfot vaata veebist!

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond
Programm „Pikk ja kvaliteetne tööelu“
Meede 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“
Projekt „Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal“

Uued ajakirjad tõid juurde 14 tuhat lugejat

Värskeimad, 2012.aasta varakevadised loetavusandmed TNS Emorilt näitavad, et eelmise aasta sügisel turule tulnud ajakirjadest on kõige edukamalt läinud rahvusvaheliselt laia haardega ja oktoobrikuust ka eesti keeles ilmuval väljaandel National Geographic, millel on keskmiselt 45 tuhat lugejat numbri kohta.

Lugejaskonda on aidanud kasvatada tellimuste müük (ca 29% ajakirja lugejatest on tellijad) ning eelkõige viimaste aastate ootuspärastele trendidele mitte-vastav üsna suur üksikmüügihuvi (36% lugejatest ostavad ajakirja üksikmüügist), mis ei ole peale esimeste numbrite väga head läbimüüki oluliselt vähenenud – nii, nagu see pahatihti uute väljaannetega olema kipub. Väheoluline ei ole ka nö tasumata levi osa, sest 35% ajakirja lugejaskonnast saab ajakirja kas sõpradelt, töö juurest või loeb raamatukogus.

National Geographic lükkab ümber ka levinud väite, et noored trükimeediat ei tarbi – ajakirja, mis ei ole otseselt noorele sihtrühmale suunatud nišiajakiri, lugejaskonnast 38% ehk ca 17 tuhat on vanuses 15-29 aastat, mis tõstab ajakirja noorte hulgas loetavamate kuukirjade TOP5 hulka. Loe edasi: Uued ajakirjad tõid juurde 14 tuhat lugejat

Täna algab IT ÖÖ

Täna, 30. märtsi õhtul algab üle-eestiline IT ÖÖ, kus noored kogunevad noortekeskustesse ja mõtlevad seal välja lahedaid ideid teemal „Kuidas IT kaudu elu koolis põnevamaks muuta“.

IT ÖÖ on noortele mõeldud suursündmus, mis toimub korraga ja ühtemoodi 18 noortekeskuses üle Eesti. „IT ÖÖ eesmärgiks on äratada noortes huvi IKT valdkonna suhtes, näidata seoseid teiste valdkondadega ja kummutada levinud stereotüüpe IT spetsialistidest. Soovime näidata, et IKT ei ole ainult keldris konutavate patsiga poiste ala, vaid see on põnev ja lihtne ning kõikjal meie ümber juba täna,“ lausus Elioni arendustalituse direktor ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) juhatuse liige Enn Saar.

Eestis on täna tööturul IKT-spetsialiste suhtarvult ligi 1,5 korda vähem kui Euroopa Liidus keskmisena. See on üks põhjustest, miks ITL koostöös oma liikmesettevõtete, noortekeskuste ja ülikoolidega on algatanud IKT erialade populariseerimise projekti, mille raames toimub ka IT ÖÖ.

IT ÖÖ-le on oodatud kõik noored, endale lähima keskuse saab leida www.startit.ee. Tegemist on meeskonnatöö üritusega, kus kõik kohaletulnud sõltumata vanusest või oskustest on võrdsed ning üheskoos mõeldakse välja ideed nullist teostuseni. Erilisus seisneb selles, et kõik keskused on omavahel ühendatud ning tegevused toimuvad sünkroonis. Lõpptulemusena valitakse välja igas keskuses parim ideeprojekt, mis pannakse üles StartIT Facebook´i keskkonda.

Kohapeal saab osaleda ka lahedates arendavates mängudes ning IT-professionaalidega mõtteid vahetada. Tegevuste elluviimisel osalevad lisaks noortele ja noortekeskustele ka IT valdkonna tudengid ja mitmete IKT ettevõtete esindajad.  „Üritus hõlmab kogu Eestit, kasutatakse innovaatilisi meetodeid ning koostööd teevad tavapärasest erinevad valdkonnad – IKT ja noorsootöö,“ toob välja Saar, kes  reede hilisõhtul suhtleb noortega www.noorteraadio.ee vahendusel.

IT ÖÖ sündmusi on võimalik otsepildis jälgida www.eank.eu vahendusel ja kuulata www.noorteraadio.ee kaudu alates kella 19.30-st. Lisateavet leiad aadressil http://startit.ee/it-oo.

IT ÖÖ on kulminatsiooniks üleeuroopalisele kampaaniale “e-oskuste nädal”, mida tähistatakse 26.-30. märts 2012 30-s Euroopa riigis. Kampaania põhisõnumiks on – IKT on tänapäeval juba kõikjal ja sellega seotud oskused on vajalikud tööturul konkurentsivõimeline olemiseks igal alal.  Lisaks IT ÖÖ-le saavad noored kampaania raames 5. aprillini osaleda ka foto- ja videokonkursil „Kõik on IT“. Lisainfo.

IT ÖÖ on üks osa Teadusaasta programmist (vt lähemalt www.miks.ee) ning selle elluviimist toetavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Sotsiaalfond.

Järva-Jaani tuletõrjeselts tähistab juubelit

Täna täitub Eesti ühel vanimal, 113-aastasel Järva-Jaani tuletõrjeseltsil, kümme aastat lepingulise koostöö algusest päästeteenuse osutamisel. Sel puhul korraldab selts oma liikmetele piduliku vastuvõtu.

Järva-Jaani tuletõrjeselts on üks esimesi riikliku teenistusega päästetöö osutamiseks lepingu sõlminud vabatahtlikke kollektiive. Järva-Jaani vabatahtlike initsiatiivikus ja hea koostöö on Päästeametile andnud julguse kaasata rohkem vabatahtlikke päästetööde teostamisele ja toetamisele.

„Tuve Kärner on oma pundiga paljude jaoks ideaalne priitahtlike pritsimeeste seltsi võrdkuju, Järva-Jaani selts oma mitmekülgsuse, teotahtelisuse ja tugeva kultuuriga on üks Eesti vabatahtlike päästeseltside võrgustiku alustalasid. Ma olen uhke, et mul on olnud au selliste meestega koos tööd teha ja pääste kultuuripärandit säilitada,“ rääkis Lääne päästekeskuse juht.

Järva-Jaani Tuletõrjujate Ühisus loodi juba aastal 1899, selts taasasutati 1998. aastal. Selts tegeleb lisaks tulekahjude kustutamisele ka tuletõrjemuuseum ning vanatehnika varjupaiga pidamisega. Viimases on eksponaate juba 371.

Allikas: jarva.ee

Seto tekstiilimeistrid saavad taotleda märki “Seto kimmäs”

Nüüdsest saavad Setomaa tekstiilikäsitöö tegijad taotleda Seto Käsitüü Kogolt õigust oma toodetel kasutada märki Seto Kimmäs.

Märki saavad taotleda Setomaa elanikud, Setomaaga seotud ja siin tegutsevad ettevõtted nendele oma toodetele, mis on pärimuslikku laadi ja/või seotud Seto traditsioonidega. Seto Käsitüü Kogo moodustatud komisjon vaatab taotlused läbi ning esimesed märgid kriteeriumidele vastavatele toodetele väljastatakse 15. mail Värskas Seto Talumuuseumis XIX Seto pitsi päevade lõpetamisel. Meistrid saavad vastava tunnistuse ning märgid, mille meistrid võivad tarbijate teavitamiseks oma toodetele kinnitada. Märkide esiküljel on garantiimärk SETO KIMMÄS, mis kinnitab, et käsitööese on toodetud Setomaal ning see on kvaliteetne, vastupidav ja nägus. Märkide tagaküljel on näidatud, millises kategoorias – S´OOAONÕ või MUSTINÕ – on märk väljastatud.
Kategooria MUSTINÕ (endisaegne) märgistus ütleb tarbijale, et käsitöötoode on valmistatud maksimaalselt Seto käsitöötraditsioone järgides. Kategooria S´OOAONÕ (tänapäevane) märgistus ütleb, et antud eseme valmimisel on kasutatud seto traditsioonidele omaseid elemente.
Täpsem info märgi taotlemise, väljaandmise ja kasutamise kontrollimise kohta on Seto Käsitüü Kogo kodulehel www.kogo.ee.

Allikas: polvamaa.ee

Värskas on tulemas vokaalansamblite festival

Pühapäeval, 1. aprillil kell 13 on kõik muusikahuvilised oodatud Värskasse kultuurikeskuses toimuvale kolme maakonna vokaalansamblite festivalile.

Esinevad kollektiivid Võru-, Valga- ja Põlvamaalt. Vokaalansamblid peavad esitama kaks laulu, millest üks on võimalusel rahvalaulu töötlus. Lisaks sellele peab üks esitatavatest lauludest olema ilma instrumentaalsaateta.
Žürii valib ülesastujate seast välja parima nais-, mees- ja segaansambli, eakate ja noorte ansambli ning parima rahvalaulu töötluse. Traditsioonide kohaselt valitakse välja parim ansambel, kellele kuulub rändkarikas.
Festivali külalisesinejaks on Pärnumaal tegutsev vokaalansambel Greip, mille repertuaar koosneb väga eriilmelistest lugudest – kavas on nii rahulikke ballaade, kui ka hoogsat rokkmuusikat, pop- ning folktöötlusi ja omaloomingut.
Sissepääs on tasuta. Üritust toetavad Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

Allikas: Värska Kultuurikeskus