Uued ajakirjad tõid juurde 14 tuhat lugejat

Värskeimad, 2012.aasta varakevadised loetavusandmed TNS Emorilt näitavad, et eelmise aasta sügisel turule tulnud ajakirjadest on kõige edukamalt läinud rahvusvaheliselt laia haardega ja oktoobrikuust ka eesti keeles ilmuval väljaandel National Geographic, millel on keskmiselt 45 tuhat lugejat numbri kohta.

Lugejaskonda on aidanud kasvatada tellimuste müük (ca 29% ajakirja lugejatest on tellijad) ning eelkõige viimaste aastate ootuspärastele trendidele mitte-vastav üsna suur üksikmüügihuvi (36% lugejatest ostavad ajakirja üksikmüügist), mis ei ole peale esimeste numbrite väga head läbimüüki oluliselt vähenenud – nii, nagu see pahatihti uute väljaannetega olema kipub. Väheoluline ei ole ka nö tasumata levi osa, sest 35% ajakirja lugejaskonnast saab ajakirja kas sõpradelt, töö juurest või loeb raamatukogus.

National Geographic lükkab ümber ka levinud väite, et noored trükimeediat ei tarbi – ajakirja, mis ei ole otseselt noorele sihtrühmale suunatud nišiajakiri, lugejaskonnast 38% ehk ca 17 tuhat on vanuses 15-29 aastat, mis tõstab ajakirja noorte hulgas loetavamate kuukirjade TOP5 hulka.

Eesti inimeste lugemislaual on kanda kinnitanud ka AS Äripäev poolt samuti oktoobris ilmumist alustanud Imeline Ajalugu, mille keskmisel ilmunud numbril on ca 35 tuhat lugejat. Imelise Ajaloo tellimiskampaaniad on olnud väga edukad – üle poole ajakirja lugejatest on selle tellijad – samas osakaalus tellijaid on lugejaskonnas veel vaid sõsarväljaandel Imeline Teadus ning ajakirjal Kodu ja Aed. Lisaks ostab 28% lugejatest selle üksikmüügist ning 19% saab ajakirja muul viisil, selle eest otseselt tasumata.

Eelnevatele näidetele vastupidiselt on kujunenud veidi vanemale sihtrühmale suunatud ajakirja Tiiu ca 28-tuhandene lugejaskond, millest peaaegu pool (47%) saavad väljaande nö käest-kätte. Ajakiri Tiiu on suunatud üle 50 aastastele lugejatele, kelle seas on vastuvõtt ka väga hea olnud ning ajakirja lugejaskonnast moodustab sihtauditoorium juba 58%. Samuti on Tiiu sihtrühm selle ajakirja aktiivseim tellijaskond.

Turule tulnud kolm ajakirja tõid ajakirjadele juurde ka ca 14 tuhat uut ajakirjalugejat, kes juba pikemalt turul olnud väljaannete hulgast endale huvipakkuvat ei leidnud ja seega seni ühtegi ajakirja ei lugenud. 58% lisandunud lugejatest olid mehed ja ca 20% ületas leibkonna liikme kohta tulev sissetulek 600 € piiri, st nende igakuine sissetulek on Eesti keskmisest kõrgem.

2012.aasta varakevadises loetavusuuringus mõõdeti kokku 99 trükimeedia väljaannet – vähemalt ühte neist loeb 801 tuhat inimest ehk 77,5% Eesti 15-74-aastatest elanikest.

Lisainfo: Jüri Järv, TNS Emori uuringuspetsialist, e-post jyri.jarv[at]emor.ee