Seto tekstiilimeistrid saavad taotleda märki “Seto kimmäs”

Nüüdsest saavad Setomaa tekstiilikäsitöö tegijad taotleda Seto Käsitüü Kogolt õigust oma toodetel kasutada märki Seto Kimmäs.

Märki saavad taotleda Setomaa elanikud, Setomaaga seotud ja siin tegutsevad ettevõtted nendele oma toodetele, mis on pärimuslikku laadi ja/või seotud Seto traditsioonidega. Seto Käsitüü Kogo moodustatud komisjon vaatab taotlused läbi ning esimesed märgid kriteeriumidele vastavatele toodetele väljastatakse 15. mail Värskas Seto Talumuuseumis XIX Seto pitsi päevade lõpetamisel. Meistrid saavad vastava tunnistuse ning märgid, mille meistrid võivad tarbijate teavitamiseks oma toodetele kinnitada. Märkide esiküljel on garantiimärk SETO KIMMÄS, mis kinnitab, et käsitööese on toodetud Setomaal ning see on kvaliteetne, vastupidav ja nägus. Märkide tagaküljel on näidatud, millises kategoorias – S´OOAONÕ või MUSTINÕ – on märk väljastatud.
Kategooria MUSTINÕ (endisaegne) märgistus ütleb tarbijale, et käsitöötoode on valmistatud maksimaalselt Seto käsitöötraditsioone järgides. Kategooria S´OOAONÕ (tänapäevane) märgistus ütleb, et antud eseme valmimisel on kasutatud seto traditsioonidele omaseid elemente.
Täpsem info märgi taotlemise, väljaandmise ja kasutamise kontrollimise kohta on Seto Käsitüü Kogo kodulehel www.kogo.ee.

Allikas: polvamaa.ee