Töötuid noori oodatakse Võrru tasuta karjääriõppe kursusele

Töötute noorte projekt ootab sind 10.04-2.05.2012 toimuvale karjääriõppe kursusele Võru Maavalitsuses (III korruse seminariruumis, Jüri 12, 65620 Võru). Kursus toimub kell 11-16.

Kursusel saavad osaleda noored, kes on:

  • töötud;
  • põhiharidusega või põhihariduseta;
  • 16-29-aastased ja kelle elukoht on Tartu-, Põlva-, Jõgeva- või Võrumaal.

Kursuse teemad:

  • iseenda tundmaõppimine;
  • haridus- ja töövõimalused;
  • karjääriplaani koostamine.

Kursusel osaleja saab:

  • soovi korral õppija varju kogemuse;
  • soovi korral töövarju kogemuse;
  • tutvuda Tartu Kutsehariduskeskusega (väljasõit Tartusse);
  • tunnistuse kursuse läbimise kohta.

Kursus toimub väikestes gruppides teisipäeviti ja neljapäeviti (va viimane kord – siis toimub kolmapäeval) kokku 8 korda. Kursusel osaleja saab taotleda stipendiumi ja sõidutoetust.

Lisainfot vaata veebist!

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond
Programm „Pikk ja kvaliteetne tööelu“
Meede 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“
Projekt „Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal“