Rakveres arutati taas Targa Maja Kompetentsikeskuse teemadel

30. märtsil toimus Rakvere Linnavalitsuses kohtumine Targa Maja Kompetentsikeskuse teemadel.

Kohtumisest võtsid osa linnapea Andres Jaadla, EASi Helsingi kontori juhataja Valdar Liive, EASi kliendihaldur Ruth Vahtras, SA Virumaa Kompetentsikeskus juhatuse liige Kalle Karron, Targa Maja Kompetentsikeskuse projektijuht Raul Järg ning TLÜ Rakvere Kolledži arendusjuht Anu Oja.

Kokkusaamisel tutvustas linnapea Targa Maja kontseptsiooni ja toimimispõhimõtteid ning  seni läbiviidud olulisemaid tegevusi. Tähtsa aspektina Targa Maja Kompetentsikeskuse arendamisel tõi ta välja ka juba tehtud töö kogu projekti tutvustamisel Euroopas, mida kindlasti edaspidi jätkata tuleb.

Lisaks tutvustati olemasolevad koostööpartnerid ning arutleti, milliseid koostöövõimalusi peaks lisanduma. Olulisena toodi välja, et kaasata tuleb erinevaid majanduklastreid ning info Targa Maja pakutavate võimaluste ning teenuste kohta  tuleb teha kergesti kättesaadavaks kõigile huvitatud ettevõtetele.

Rakvere Linnavalitsus