Paku oma kandidaat aasta vabatahtliku tiitlile

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus kutsub 5. oktoobrini esitama Vabatahtlike Väravas www.vabatahtlikud.ee kandidaate 2010. aasta vabatahtliku tiitlile. Sel aastal soovitakse tunnustada mentoreid ja juhendajaid.

Üleriigilise tunnustamisürituse motoks on “Märka vabatahtlikku!” ja selle raames ootab Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus infot kandidaatidest, kes on tegutsenud või tegutsevad vabatahtlikuna Eestis või Eesti vabatahtlikuna välisriigis. Tänavusteks kandidaatideks oodatakse inimesi, kes on teistele mentoriks ja juhendajaks, innustades ja toetades muuhulgas ka teisi vabatahtlikke, ning kes ei ole saanud rahalist tasu tegevuse eest, mille eest ta tunnustamisele esitatakse.

Oma kandidaadi võivad esitada nii eraisikud, kodanikuühendused, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused kui ettevõtted. Laekunud ettepanekud vaatab läbi komisjon, kuhu kuuluvad esindajad erinevatelt elualadelt. Aasta vabatahtliku tiitel antakse kuni viieteistkümnele vabatahtlikule.

Aasta vabatahtliku tiitli pälvinute nimed tehakse teatavaks rahvusvahelisel vabatahtlike päeval 5. detsembril üleriigilisel vabatahtlike tunnustamisüritusel Tartus Athena Keskuses. Vabatahtlike tunnustamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital regionaalministri haldusalas.

Allikas: Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus, www.vabatahtlikud.ee

Pressinõukogu tegi Hiiu Lehe kohta tauniva otsuse

Pressinõukogu arutas sihtasutuse Tuuru nõukogu esimehe Aare-Villu Katteli kaebust Hiiu Lehes kevadel ilmunud artiklite peale ning
leidis, et leht on eksinud hea ajakirjandustava vastu.

9. aprillil 2010 ilmunud loos “Ehk hariks end ja mõtleks järele…” ja 15. juunil ilmunud lehe juhtkirjas “Süü ei tohi hulkuma jääda” oli
juttu Hiiumaal tegutsevast sihtasutusest Tuuru, mille tegevjuht ootamatult ametist vabastati.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus juhtkirjas esitatud väidetega, mille kohta ei olnud lehes faktilisi tõendeid,
ajakirjanduseetika koodeksi punkti, mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused peavad olema selgelt eristatavad ning
uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol.

Lugejakirjaga “Ehk hariks end ja mõtleks järele…” rikkus Hiiu Leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti, mis näeb ette, et toimetus
kontrollib informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust ka juhul, kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja.
Pressinõukogu leiab, et arvamusartikli avaldamisel pole toimetuse omapoolses juhtkirjas kohane nimetada ühe konflikti osapoole
arvamusavaldust “paskvilliks”.

Pressinõukogu esimehe Sulev Valneri sõnul ei piisa sellest, et väljaanne, nagu antud juhul Hiiu Leht, ajab enda meelest “õiget asja”,
kui seejuures rikutakse mõnda ajakirjanduseetika reeglit.

Allikas: Pressinõukogu

Täna avatakse Pöide valla päevad

Täna, 22. septembril avatavad neljandad Pöide valla päevad on pühendatud kartulile ja esmakordselt selgub valla päevadel Pöide valla rammumees, kirjutab ajaleht Saarte Hääl.

Täna õhtul tunnustatakse valla päevade pidulikul avamisel tublimaid. Sel aastal tõstetakse esile just valla sportlasi, kes on aastate jooksul valda mitmesugustel spordiüritustel esindanud.

Loosiga valitakse külakogukondade esitatud kandidaatide hulgast valla kõige spordilembesem ja kõige kultuurilembesem pere. Õhtul mängib näitering Tungal Jaan Tätte teatritükki „Latern”.

Rahvamaja fuajees avatakse kartulitrükinäitus ja pannakse välja külakogukondade sügisteemalised lille-taimeseaded. Homme toimub toidupäev, mis on pühendatud kartulile. Reede on teadmiste päev, mida tähistatakse võistlustega – slängisõnade eestikeelestamise, sudoku ja ristsõna lahendamisega.

Valla päevade viimane päev on tervisepäev. Laupäeva hommikul algavad kooli staadionil küladevahelised võistlused rahvuslikel aladel ja selgitatakse välja Pöide rammumees.

Võrumaal tuleb näitus muinaslinnustest

Neljapäeval, 23. septembril kell 14.00 avatakse Võrumaa Muuseumis Leedust pärist välisnäitus, millega tutvustatakse muinaslinnuseid.

Võrus aadressil Katariina 11 eksponeeritava näituse on koostanud Alytuse muuseumi teadurid Leedust ja see tutvustab Leedu muinaslinnuseid fotode, tekstide ja väikeste makettide kaudu. Muniaslinnuste näitus pakub põnevust nii ajaloosõpradele kui teistele huvilistele.

Ökoturismi koolitusprogramm Kagu-Eestis

Võrumaa Kutsehariduskeskus korraldab turismiettevõtjatele, turundus- ja müügiinimestele, FIEdele, kodumajutusettevõtjaile, turismivaldkonna arendajatele ning ökoturismi huvilistele koolitusprogrammi ökotoote arendusest ja turundusest.

Koolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste omandamine ökoturismist, tootearendusest ja turundusest, sh kaasaegsest internetiturundusest ning toodetele/teenustele kvaliteedimärgise EHE taotlemisest. Koolitus on praktiline, internetiturunduse oskused omandatakse arvutil ning kursuse raames toimuvad ka sisulised õppereisid.

Kursusel saab iga ettevõtja oma traditsioonilised turismipaketid, tooted ja teenused siduda ökoturismi-, loodus- ja kultuuripuhkuse pakettidega, samuti mõelda uute toodete ja teenuste arendamisele.

Koolitajateks on oma ala asjatundjad ja praktikud: Aivar Ruukel, Rein Kuresoo, Maarika Toomel, Peep Tobreluts, Aigar Piho, Laivi Mesikäpp. Koolitus toimub 22. septembrist 1. detsembrini üks kord nädalas, kolmapäeviti kl 10-17. Kokku läbitakse 80 tundi ning lõpetajad saavad vastava tunnistuse.

Täpsem info ja registreerumine 20. septembrini telefonil 56 905389 või e-posti aadressil terje.kruusalu@vkhk.ee.

Pühajärve lapsevanemad plaanivad meeleavaldust

Foto: Pühajärve põhikool

Pühajärve põhikooli õpilaste vanemad koos valla elanikega otsustasid neljapäeval, 23. septembril kell 17.30 korraldada Otepää vallavolikogu istungi ajal vallavalitsuse hoone ees protestiaktsiooni vallavalitsuse otsuste vastu ja hiljuti vallandatud koolijuhi Miia Pallase toetuseks.

Aktsiooni käigus antakse volikogule üle ka lapsevanemate ja õpilasesinduse pöördumised koos Miia Pallase toetuseks kogutud allkirjadega. Muuhulgas on arutlusel olnud ka Otepää linna ja Pühajärve valla lahutamise algatamine.

Tänavu suvel püüdis Otepää vallavalitsus ilma ühegi eelneva aruteluta läbi suruda otsust, et 155aastases Pühajärve põhikoolis ei avataks esimest klassi ning 13. septembril vallandas Otepää vallavanem ootamatult kooli direktori Miia Pallase. Pühajärve põhikooli õpetajad ja lapsevanemad on edutult püüdnud saada selgitusi, millest on tingitud taoline käitumine valla poolt.

Allikas: Teet Reedi, Pühajärve põhikooli lapsevanemate initsiatiivgrupp

Tapa kutsub vallaelanikke kohtumisõhtutele

Tapa vallavalitsuse esindajate kohtumisõhtud Tapa vallarahvaga toimuvad tänavu oktoobrikuus. Iga-aastased traditsioonilised kohtumisõhtud leiavad aset Tapa valla erinevais paigus.

Kohtumisõhtutel on igal elanikul võimalus kohale tulles saada teavet Tapa vallavalitsuse tegemiste kohta, esitada kohapeal küsimusi neid paeluvatel teemadel. Kohtumispaigad ja kellajad:
– Moe raamatukogu II korruse saalis 19. oktoobril kell 18.
– Lehtse kultuurimajas 20. oktoobril kell 18.
– Jäneda lossi Sinises saalis 21. oktoobril kell 18.
– Tapa gümnaasiumis 22. oktoobril kell 18.

täpsem info vallasekretärilt telefonil 3229 656  või e-posti teel piret.treial@tapa.ee

Võru Linnateatris esietendub Becketti “Lõppmäng”

Võru Linnateater on pühendanud oma algava hooaja suuresti Iiri näitekirjanikule ja Nobeli kirjanduspreemia laureaadile Samuel Beckettile. Paljude kriitikute poolt tema üheks tippteoseks peetav „Lõppmäng“ esietendub Võrus 6. oktoobril.

„Lõppmäng“ seob endas ilu, kujutlusvõimet, elujõudu ning iroonilist huumorit. Lavastuse peategelased Hamm ja Clov, olles „lõksus“ ühes ainsas toas, veedavad oma aega rutiinsete ja mittemidagiütlevate tegevustega. Nad on iseseisvusetud, teineteisest sõltuvad. Nende suhetes on kõige olulisem Clovi sageli korratav repliik: „Ma jätan sind maha.“ Üks tahab ära minna, aga ometi ei lähe. Ja kui ta lõpuks lähebki, siis on see ühe kaotus. Aga ka teise evolutsioon. Peale nende ning Hammi vanemate Nagg’i ja Nell’i ei eksisteeri kedagi ega midagi. Pole merd, pole päikest, pole pilvi.

„Lõppmängu“ lavastas Tarmo Tagamets, kunstnikutöö on teinud Anne Kabel. Mängivad vabakutselised näitlejad Janek Joost, Marianne Kütt, Mart Kampus ning Silvi Jansons. „Lõppmäng“ esietendub Võru kultuurimaja Kannel teatrisaalis kolmapäeval, 6. oktoobril 2010 kell 19. Etendust mängitakse Võrus vaid üks kord.

Allikas: Võru Linnateater, www.vorulinnateater.com

Kabli looduskeskus kutsub linnupäevale

RMK Kabli looduskeskus Pärnumaal ootab huvilisi 24. septembril osa saama linnupäevast.

Sissejuhatus päeva tehakse hommikul kell 10 looduskeskuse juures. Seejärel kuulatakse Mati Kose loengut lindudest ja vaadatakse slaidiprogrammi „Edevad Eesti linnud”. Kavas on ka retked Kabli linnujaama, et uurida, mida põnevat seal tehakse.

Päeva parema sujumise nimel palutakse enne registreeruda  telefonil 5302 0833 või kabli.looduskeskus@rmk.ee.

Kolmapäevased tantsuklubid saavad täiendust

Juba mitu aastat järjest kutsub kolmapäeviti Tartu Tiigi Seltsimaja kokku Tartu tantsuklubi. Tantsuklubis mängitakse 19. sajandi teise poole ja 20. sajandi alguse külapidude tantsumuusikat. Aeg-ajalt lauldakse regilaule, mängitakse laulumänge, tutvustatakse naaberrahvaste rahvamuusikat — mida hing parasjagu ihaldab.

Alati on tantsuklubis kohal rahvamuusikud, kes ei pea paljuks oma oskusi ja head tuju teistega jagada. Lähimad tantsuklubi kokkusaamised toimuvad 29. septembril ning 13. ja 27. oktoobril.

Nüüd saavad folgihuvilised kolmapäeviti koguneda ka Tallinnas. Folgiklubi avab uksed aadressil Tatari 6 ja koguneb sügistalvisel ajal kolmapäeviti.

Folgiklubi üks algatajaid, Viru Folgi korraldaja Tiit Lepik tõdeb, et folgiklubi opn kokku kutsutud osalt nostalgiast. „Minugi rahakoti vahel on kulunud Leibkonna kaart. Mis oli rohkem küll meene. See lubas väikese hinnaalanduse Kloostri Aidas Tallinnas Vene tänaval. Uksed olid seal kõigile valla. Kloostri aidast on saanud tavaline restoran, aga seltskond karvaseid ja sulelisi käib mööda linna ja hädaldab, et pole kohta, kus koos käia,” ütles ta.

Kindral Laidoneri olümpiateatejooks juba sel laupäeval

Fotomeenutus VI Laidoneri teatejooksu stardist.

Täna on viimane päev registreerida oma võistkond Eesti spordiseltsis Kalev laupäeval Viimsi mõisas korraldatavale XI kindral Johan Laidoneri oümpiateatejooksule.

Teatejooksul saavad osalejad võistelda kuues grupis – kaitseväe võistkonnad, põhikoolid, gümnaasiumid, noorkotkad-kodutütred ja skaudid gaidid, spordiklubid-kõrgkoolid ning firmad. Kõikide võistlusgruppide kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja medalitega. Peale lõpetamist kõigile lõunasupp kaitseväe poolt.

Võistlused avatakse 25. septembril kell 11.30. Osalemine on tasuta.

Teatejooksule on pannud õla alla Kindral Johan Laidoneri selts, Eesti kaitsevägi, kaitseliit ja Eesti spordiselts Kalev.

Lisainfo: tel 615 4272 ja angela@eestikalev.ee

Väike-Maarja kirikule on annetatud üle 240 000 krooni

Väike-Maarja kirik
Väike-Maarja kiriku tornikiivri taastamiseks on laekunud annetusi kokku 240 857 krooni ulatuses. Kiriku kogudus on siiralt liigutatud senise toetuse eest.

Ligi veerand miljoni krooni suurune toetus jaguneb erinevate annetajate vahel. Üksikisikutelt-annetajatelt on laekunud 158 040 krooni, kogudustelt 25 462 krooni, ettevõtetelt 3492 krooni ja omavalitsustelt 10 000 krooni. Korjanduskasti kaudu on annetusi laekunud 9822 krooni ning heategevuskontserdist laekus 34 041 krooni.

Kogudus annab teada, et Eda Ines Etti ja tema sõprade organiseeritud heategevusekontserdile on tulemas lisa. Kogudus ootab kõiki taas kiriku taastamise heaks peetavale kontserdile “Valgus Puhastus”, mis toimub 7. oktoobril Väike-Maarja kirikus ja kus esinevad soomlased Kirsi Ranta ja Hessu Laaksonen.

Kiriku taastamine endisel kujul läheb maksma üle kahe miljoni krooni. Hetkel pole veel teada riigi toetus kiriku taastamiseks. EELK Väike-Maarja kogudus on avanud annetusarve nr 221050284862 Swedpangas, kuhu saab jätkuvalt teha annetusi kiriku taastamiseks.

Allikas: Väike-Maarja vallavalitsus

Laupäeval tuleb Sännas velokuuri rattafestival

Laupäeval, 25. septembril on kõik huvilised oodatud Võrumaale Rõuge valda Sänna kultuurimõisa Velokuuri rattafestivalile.

Kell 12 algab festival rattaleiutamise õpitoaga.

Väiksematele huvilistele avatakse liikluslinnak, kus saab elementaarsemaid liiklusmärke ja -reegleid õppida. Suurematele on mõeldud trikirada, kus saab oma rattasõiduoskusi proovile panna.

Kell 15 peetakse rattavõistlused. Kiireima ja aelgaseima ratturi võistlus, lisaks ülesastumised trikirajal. Auhinnad!

Kell 16 maastikumäng ratastel (oma ratta olemasolu soovituslik).

Kell 18 tuulelohede ehitamise õpituba. Hea ja tuulise ilma korral lastakse ideed hiljem ka lendu.

Kell 19 tuult tiibadesse ehk lennukate ideede filmiõhtu.

Festivalikülastajatele pakub velokuur ka veidi kehakinnitust, ühisele lauale võib midagi lisaks piknikukorvis kaasa võtta. Korraldajad jätavad endale vabaduse teha programmis muudatusi. Üritust toetab programm Euroopa Noored.

Tule ja võta sõbrad ka kaasa!

Vaata ka: velokuur.blogspot.com

Lisainfo: Tuuli Trikkant, tel 5373 273

Saaremaal jäävad tudengid stipendiumita

Kuna Kuressaare linn ja Kaarma vald vähendasid ühepoolselt Saaremaa Omavalitsuste Liidule liikmemaksuna tasutavaid summasid, on rahanappuses liit sunnitud tänavu muu hulgas loobuma noortele tudengitele stipendiumide maksmisest, kirjutab tänane ajaleht Meie Maa.

Lisaks annab leht teada, et Kuressaare linnavalitsus kavatseb korraldada konkursi linnateatrile viieks aastaks direktori leidmiseks, kuna tööleping praeguse teatrijuhi Piret Raugiga lõpeb novembri keskel.

Loe lähemalt www.meiemaa.ee

Haanimaal tähistatakse täna sügisest pööripäeva

Pööripäeva tähistamine Kaudimäel. Foto: Erkki Peetsalu

Haanimiihhi nõvvokua eestvõttel tähistatakse täna Haanimaal sügisest pööripäeva, traditsiooniliselt kogunetakse ‘pääväpüürüst’ pidama Uue-Saaluse kandis Kaudimäel.

Pööripäevatuli süüdatakse keskpäeval, õhtuks keedetakse valmis puder ja viiakse läbi muud päevakohased toimingud. Kaudimäele pööripäeva tähistama on oodatud kõik huvilised nii põliselt Haanimaalt kui kaugemalt. Pilli- ja lauluhääle võib julgelt kaasa võtta.

Sügisene pööripäev tähistab kalendris aega, mil päev ja öö on ühepikkused ning päev hakkab lühenema ja öö pikenema. Sügisese pööripäeva kohta on öeldud, et kust poolt sel päeval tuul puhub, sealt puhub ta kogu sügise ja talve.

Enne sügisest pööripäeva söövat kariloomad rohkem kui pärast. Pööripäeval peaks aga karjale kõvasti süüa andma, muidu jäävat loomad kõhnaks. Sellest päevast kolivat ka kõik putukad oma talvekorterisse.

Saartel ei ole vanasti soovitatud pööripäeval lammast pügada ega villa kedrata, siis jäävat lambad haigeks. Meremehed ütlevat veel, et kui pööripäeval tuul selle koha peal puhub, mis kala annab, siis on püüu ajal kalasaaki loota. Mõnel pool olla arvatud, et pööripäeval sündinud inimese elukäik saab olema heitlik.

Sügisesel pööripäeval asub Päike seniidis ekvaatori kohal. Põhjapoolusel lõpeb polaarpäev ja algab polaaröö, lõunapoolusel lõpeb polaaröö ja algab polaarpäev. See päev on astronoomilise sügise algus: lõunapoolkeral kevade, põhjapoolkeral sügise algus (wikipedia.org).

Haanimiihhi nõvvokua tegemistest lähemalt www.haanimaa.ee