Pressinõukogu uus liige on Aivar Reinap

 
Ajakirjanduse eneseregulatsiooni organi Pressinõukogu uueks liikmeks saab alates tänasest Postimees Online´i vastutav väljaandja Aivar Reinap.
Nii otsustas Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) nõukogu eelmisel nädalal toimunud koosolekul.  See on ka märk muutustest meedias, varem ei ole Pressinõukogus olnud otseselt online-meedia esindajat.
EALL nõukogu vabastas Pressinõukogu liikme kohalt advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius vandeadvokaadi Viive Kauri liikmeksoleku aja lõppemise tõttu. Viive Kaur oli Pressinõukogus neli aastat. Vastavalt Pressinõukogu statuudile kehtivad Pressinõukogu liikme volitused kaks aastat ning volitusi saab pikendada ühe korra.
 
Pressinõukogu koosseis on: ajakirjanik Sulev Valner (esimees), Kunstiakadeemia professor David Vseviov (aseesimees), Eesti Päevalehe peatoimetaja Lea Larin, Järva Teataja peatoimetaja Arnika Tegelmann, Maalehe peatoimetaja Aivar Viidik, Delovõje Vedomosti peatoimetaja Oksana Kabrits, Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk, Rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse vanemteadur, sotsioloog Juhan Kivirähk,  Postimees Online´i vastutav väljaandja Aivar Reinap ja Harju Maakohtu kohtunik ja Kohtunike Ühingu esimees Meelis Eerik.
 
Pressinõukogu pakub ajakirjandusega vastuollu sattunud inimesele või asutusele võimaluse leida kohtuväline lahendus. Nõukogu arutab kaebusi, mis laekuvad ajakirjanduses ilmunud materjalide peale. Kui Pressinõukogu liige on seotud arutlusel oleva kaebusega või kui liikmel on huvide konflikt, siis ta antud kaebuse arutusel ei osale.
 
Lisaks Eesti Ajalehtede Liidu liikmeslehtedele on Pressinõukoguga ühinenud Rahvusringhääling, Kanal 2, Delfi ja TV3.

Pressinõukogu tegi Hiiu Lehe kohta tauniva otsuse

Pressinõukogu arutas sihtasutuse Tuuru nõukogu esimehe Aare-Villu Katteli kaebust Hiiu Lehes kevadel ilmunud artiklite peale ning
leidis, et leht on eksinud hea ajakirjandustava vastu.

9. aprillil 2010 ilmunud loos “Ehk hariks end ja mõtleks järele…” ja 15. juunil ilmunud lehe juhtkirjas “Süü ei tohi hulkuma jääda” oli
juttu Hiiumaal tegutsevast sihtasutusest Tuuru, mille tegevjuht ootamatult ametist vabastati.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus juhtkirjas esitatud väidetega, mille kohta ei olnud lehes faktilisi tõendeid,
ajakirjanduseetika koodeksi punkti, mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused peavad olema selgelt eristatavad ning
uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol.

Lugejakirjaga “Ehk hariks end ja mõtleks järele…” rikkus Hiiu Leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti, mis näeb ette, et toimetus
kontrollib informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust ka juhul, kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja.
Pressinõukogu leiab, et arvamusartikli avaldamisel pole toimetuse omapoolses juhtkirjas kohane nimetada ühe konflikti osapoole
arvamusavaldust “paskvilliks”.

Pressinõukogu esimehe Sulev Valneri sõnul ei piisa sellest, et väljaanne, nagu antud juhul Hiiu Leht, ajab enda meelest “õiget asja”,
kui seejuures rikutakse mõnda ajakirjanduseetika reeglit.

Allikas: Pressinõukogu

Pressinõukogu tegi Pärnu Postimehe kohta tauniva otsuse

Pressinõukogu arutas Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna peaspetsialisti Raul Kivi kaebust Pärnu Postimehes ilmunud toiduabi jagamisest rääkivate artiklite peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Ajavahemikus 9.-11. juuni 2010 ilmunud artiklites kirjeldati toiduabi jagamist Pärnu linnas ning nimetati seda tarbetult keeruliseks ja saamatuks.

Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna peaspetsialist Raul Kivi kaebas Pressinõukogule, et artiklites on avaldatud ebatäpset ja eksitavat infot, kõiki osapooli ei ole ära kuulatud ning tõsiste süüdistuse puhul kommentaariks sõna ei antud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik on kajastatava asutuse – Punase Risti – teenistuses.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et leht pakkus Pärnu linnavalitsuse töötajatele võimalust oma arvamuse avaldamiseks, kuid
kõiki rahuldavat teksti pole toimetus seni neilt saanud. Toimetuse kinnitusel on ajakirjanik Kalev Vilgats Eesti Punase Risti tegevuses
osalenud vabatahtlikuna.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksit mitmes punktis.

Allikas: Pressinõukogu