Linnusõbrad loendasid vähemalt 67 000 lindu

Nädalavahetusel toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel loendasid Eesti linnuhuvilised esialgsetel andmetel vähemalt 67 000 lindu 110 liigist. Oma vaatlusandmed edastas kiirinfo korras ligi sada linnusõpra, teatas Eesti ornitoloogiaühing.

Linnuvaatlejate tähelepanekute järgi oli nädalavahetusel kõige silmapaistvam hanede ja laglede ränne, kes moodustasid vaadeldud lindudest kaks kolmandikku. Kõige arvukamateks vaadeldud liikideks olidki esialgsetel andmetel valgepõsk-lagle (25700 lindu), raba- ja suurlaukhaned (kokku 21 600), mustlagle (1567) ja sinikael-part (1433).

Kuna enamik vaatlustulemustest, sh lindude rõngastusjaamade andmed saabuvad alles algava nädala jooksul, siis on nii vaadeldud liikide kui loendatud lindude arv ilmselt esialgsest tuduvalt suuremad, samuti võib muutuda arvukamate liikide „edetabel”.

Nädalavahetuse kõige põnevam vaatlus tehti Pärnumaal Kabli linnujaamas, kus rõngastati meil harva kohatav kuld-lehelind. Põnevamad liigid olid veel näiteks Hiiumaal vaadeldud väikepütid ja punajalg-pistrik, märkimist väärib ka meie rahvuslinnu suitsupääsukese ja aasta linnu punaselg-õgija hiline kohtamine.

2. ja 3. oktoober on rahvusvahelised linnuvaatluspäevad

2. ja 3. oktoober on traditsioonilised rahvusvahelised linnuvaatluspäevad Birdwatch 2010. Eesti Ornitoloogiaühing kutsub neil päevil kõiki huvilisi minema õue ja meie sulelistele naabritele tähelepanu pöörama. Seda võib teha nii omal käel kui ühineda mõne korraldatud linnuretkega. Oma vaatlused palutakse edastada ka ühingusse.

Rahvusvahelisi linnuvaatluspäevi korraldab maailma linnukaitseorganisatsioonide ühendus BirdLife International iga sügise oktoobri esimesel nädalavahetusel juba alates 1993. aastast. Eestis koordineerib tegevust Eesti Ornitoloogiaühing.

Kuidas osaleda:

   1. Mine 2. või 3. oktoobril õue ja vaata niisama linde, tee väike linnuretk või osale mõnel korraldatud üritusel. Ürituste kohta leiab teavet Eesti Ornitoloogiaühingu veebilehelt http://www.eoy.ee/.

   2. Püüa kõik nähtud ja sulle tuntud linnuliigid ja nende ligikaudne arv ka kirja panna. Abiks on ühingu veebilehel olev ankeet.

   3. Kiirinfos osalemiseks saada enda vaatlused ornitoloogiaühingule juba pühapäeval hiljemalt kell 15.00, muul juhul 10. oktoobriks. Vajalikud kontaktid leiad samuti ühingu veebilehelt.

Osalemiseks mine neil päevil õue ja vaata, mis parasjagu linnuelus toimub. See võib olla lihtsalt väike jalutuskäik või ka pikem linnurekt. Oleme tänulikud, kui lisaks saadud elamusele paned kõik nähtud ja kuuldud linnuliigid ka kirja ning püüad ligikaudugi hinnata, mitut lindu igast liigist kohtasid. Kirja pane ikka ainult need liigid, keda tunned. Vaatluste märkimiseks soovitavad korraldajad kasutada ornitoloogiaühingu veebilehel olevat ankeeti. Andmed saada Eesti Ornitoloogiaühingule.

Vaatluspäevade esmased tulemused võetakse kokku juba pühapäeval, 3. oktoobril. Seetõttu palutaksegi võimaluse korral oma vaatlused saata juba pühapäeval hiljemalt kell 15.00 e-postiga aadressile linnuvaatlus@eoy.ee.

Neil, kes andmete kiirkogumises ei saa osaleda, palutakse oma vaatlused saata hiljemalt 10. oktoobriks e-postiga aadressil linnuvaatlus@eoy.ee, postiga aadressil Veski 4, 51005 Tartu või faksida numbril 742 2180.

Lähemat teavet linnuvaatluspäevade kohta saab telefonil 508 6690.

Loonal tuleb lindude rände päev

Pühapäeval, 3. oktoobril kell 11 oodatakse huvilisi Loona näitusemajja Saaremaal, et alustada linnuvaatlusretke Vilsandi rahvuspargi rannikualadele, annab teada ajaleht Meie Maa. Retkelisi juhendavad Arvo ja Kadri Kullapere.

Loonalt saab vajaduse korral kaasa binokli, linnumääraja ja abimaterjale. Juhendajad võtavad kaasa suleliste vaatlemise toru. Enne retke antakse seletusi peamistest lindude rändeteedest maailmas ja siinmail.

Loona püsinäituse üks osa käsitleb samuti rahvusparki läbivaid rändeteid. Väljas on ka päevakohane kirjandus. Kehakinnituseks võib kaasa võtta oma võileiva. Kuuma teed saab kohapeal.

Buss soovijaile väljub Kuressaare bussijaama parklast pühapäeval kell 10 ja sõidab tagasi umbes kell 15. Tulla võib ka oma sõidukiga. Registreerumise viimane päev on 1. oktoober (tel 454 6880, 5301 2772, e-post kadri.kullapere@rmk.ee).

Linnupäev on tasuta. Päeva korraldab RMK loodushoiuosakond koostöös keskkonnaametiga.

Tänavune aasta on kuulutatud rahvusvaheliseks liigirikkuse ja Eesti looduskaitse 100. aastaks. Baltimaade looduskaitse sai alguse just linnukaitsest Vilsandi rahvuspargi alal.

Kabli looduskeskus kutsub linnupäevale

RMK Kabli looduskeskus Pärnumaal ootab huvilisi 24. septembril osa saama linnupäevast.

Sissejuhatus päeva tehakse hommikul kell 10 looduskeskuse juures. Seejärel kuulatakse Mati Kose loengut lindudest ja vaadatakse slaidiprogrammi „Edevad Eesti linnud”. Kavas on ka retked Kabli linnujaama, et uurida, mida põnevat seal tehakse.

Päeva parema sujumise nimel palutakse enne registreeruda  telefonil 5302 0833 või kabli.looduskeskus@rmk.ee.