Pressinõukogu tegi Hiiu Lehe kohta tauniva otsuse

Pressinõukogu arutas sihtasutuse Tuuru nõukogu esimehe Aare-Villu Katteli kaebust Hiiu Lehes kevadel ilmunud artiklite peale ning
leidis, et leht on eksinud hea ajakirjandustava vastu.

9. aprillil 2010 ilmunud loos “Ehk hariks end ja mõtleks järele…” ja 15. juunil ilmunud lehe juhtkirjas “Süü ei tohi hulkuma jääda” oli
juttu Hiiumaal tegutsevast sihtasutusest Tuuru, mille tegevjuht ootamatult ametist vabastati.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus juhtkirjas esitatud väidetega, mille kohta ei olnud lehes faktilisi tõendeid,
ajakirjanduseetika koodeksi punkti, mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused peavad olema selgelt eristatavad ning
uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol.

Lugejakirjaga “Ehk hariks end ja mõtleks järele…” rikkus Hiiu Leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti, mis näeb ette, et toimetus
kontrollib informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust ka juhul, kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja.
Pressinõukogu leiab, et arvamusartikli avaldamisel pole toimetuse omapoolses juhtkirjas kohane nimetada ühe konflikti osapoole
arvamusavaldust “paskvilliks”.

Pressinõukogu esimehe Sulev Valneri sõnul ei piisa sellest, et väljaanne, nagu antud juhul Hiiu Leht, ajab enda meelest “õiget asja”,
kui seejuures rikutakse mõnda ajakirjanduseetika reeglit.

Allikas: Pressinõukogu