Kiltsi mõisas toimub laupäeval ajalookonverents

Meresõitja ja maadeuurija Adam Johann von Krusensterni 240. sünniaastapäeva tähistatakse laupäeval Lääne-Virumaal Kiltsi lossis toimuva rahvusvahelise ajalookonverentsiga „Kiltsi mõis ja selle omanikud”, kuhu teiste külaliste seas on oodata ka Krusensternide perekonnaliikmeid Saksamaalt, Venemaalt, Ukrainast.

Adam Johann von Krusenstern (1770-1846) ostis Kiltsi mõisa 1816. aastal. Kiltsi mõisas valmis tal ka oma ümbermaailmareisi materjalide põhjal koostatud „Lõunamere atlas”, mida peeti oma aja parimaks.

Täämba nakas konverents “Seto saaja`”

Täämba om Verska kultuurikeskuseh konverents “Seto saaja`”. 2009. aastagal oll Setomaal leelokonverents. Timahava kõnõldas a saajost nii innidsel aol ku ka’ täämbätsel pääväl.

Konverentsil kõnõlõsõ kõkk, kinkõ jaost om saaju eloh püsüminõ ja vannamuudu paariminek süäme pääl. Viimädse’ saaja’ omma’ näüdänü’, õt vannu kombit om ka no’ vaia, a kuis näid s´ooho aigu kõgõ parebahe panda’, tuu om kül’ ütidse mõtlõmisõ ja arotamisõ kotus. Konverentsil näüdätäs saajust pall´o vannu ja vahtsit pilte, filme ja muidogi om ka’ laulmist, tandsmist, pillihellü.

Konverentsi kõrraldasõ’ Verska Kultuurimaja ja Seto Kolledži Ühing.

Alumäe Heleni ja Külviku Mardi saaja`.

KONVERENTSI „SETO SAAJA’“ PÄÄVÄKÕRD

9. oktoober

12.30–13.15 Kirjapandminõ ja kohvilaud
13.15–13.30 Avasõna’ ja tervtüse’
13.30–15.00 Ettekandõ’:
Hõrna Aare: UNESCO tegemisi kava 2010. aastagal ja 2011. aastaga kava tegemisõ tarvidus
Sarvõ Õiõ: 19. saandi saaja’ 21. saandih
Hao Paali: Kontsert ainulõ püsükullõjalõ (Mõrs´aikk kutsarilõ).
Loe edasi: Täämba nakas konverents “Seto saaja`”

Homme arutletakse TLÜs eesti tõlkekultuuri üle

Laupäeval, 9. oktoobril toimub Tallinna ülikooli germaani ja romaani keelte ja kultuuride instituudi korraldatav konverents „Tõlkimine ja/kui retseptsioon. Fragmente Eesti tõlkeloost“, kus Eesti tõlketeoreetikud, kirjandusteadlased, semiootikud ja võõrfiloloogid käsitlevad oma ettekannetes Eesti tõlkeloo eri aspekte 19. sajandi lõpust kuni 21. sajandi alguseni.

Lähtudes tõlgete kirjastamise empiirilistest andmetest ja nende suhetest ajaloolise, ühiskondlik-kultuurilise kontekstiga ning tõlketekstide analüüsist ja tõlkijate/kriitikute tähelepanekutest, üritatakse konverentsil mõtestada (eelkõige, aga mitte üksnes ilukirjanduse) tõlkimise funktsioone ja tõlkijate rolli Eesti kultuuri kujunemisel läbi aegade. Mida tähendab, et „eesti kultuur on sündinud tõlkides“? Kuidas kirjutada Eesti tõlkelugu? Millised ühiskondlik-poliitilised olud/institutsioonid mõjutavad või tingivad tõlkenormide väljakujunemist? Kuidas põhjendada teatud lähtekeelte/kultuuride (eba)populaarsust eri aegadel? Mis on tõlkija koht kultuuris? Kuidas mõjutab tõlge originaalloomingut? Need on ainult mõned küsimused, millele konverentsil osalejad eri distsipliinide vaatepunktist vastuseid otsivad.

Konverentsile on oodatud kuulama ja arutama kõik huvilised. Sissepääs on vaba.

Konverents toimub ETF grandi „Tõlkijad kultuurirepertuaari (ümber)kujundajatena“ raames ja toetusel.

Konverentsi täpse programmi leiad siit.

Paides antakse inspiratsiooni kaugtööks

15. oktoobril toimub Paide linnavalitsuses kaugtöö inspiratsioonipäev „Elu võimalikkusest maal”.

Päev algab kell 10 ja sellesse mahuvad Henny van Egmond Yolki (endine Rabobanki programmi juht, Holland) ettekanne „Uus töömaailm, peamised trendid, saavutatud tulemused ja juhtimise väljakutsed” ning kolm debatti.

Neist esimeses arutlevad Presshouse’i reklaamidirektor Mart Parve, Saku õlletehase personalidirektor Ave Kala ja CPD arenduskeskuse juhataja Karl-Jan Reincke teemal, kuidas juhtida efektiivselt nüüdisaegset paindlikku organisatsiooni.

Regionaalarengu debatis otsivad majandusanalüütik Andres Arrak, Kuusalu vallavolikogu liige Henn Pärn ja siseministeeriumi nõunik Kaur Kaasik-Aaslav vastust küsimusele, miks peaks KOV olema huvitatud piirkonna arengust.

Praktikute debatis keskenduvad Kõnnu kaugtöökeskuse esindaja Kadri Seeder, Abja kaugtöökeskuse esindaja Marju Mäger ja Tartu Nutikumi esindaja Madis Mikkor teemale „Kaugtöökeskused meil ja mujal, Eestile sobivad mudelid”.

Rohkem infot: http://cafe.telework.ee/

 

Pärnus arutab värvikas rahvusvaheline
seltskond ökoturismi teemadel

Täna hommikul algas Pärnu hotellis Strand Pärnu linnapea Toomas Kivimägi avasõnadega Euroopa ökoturismi konverents. Konverentsil osaleb külalisi 25 riigist, nende seas Nepalist, Hiinast, Austraaliast, Rumeeniast, Kanadast jne.

Päeva esimesel poolel võtsid sõna Richard Denman Suurbritannia turismikompaniist ja professor Wolfgang Strasdas Saksamaalt Eberswalde jätkusuutliku arengu ülikoolist. Kõige värvikama ja atraktiivsema ettekande pidas Pål Knutsson Medhus (pildil) Norrast, kes kohe oma esinemise alguses teatas: „Kui teil on küsimusi, palun ärge küsige neid!”

“Kui paljud teist on helistanud panka ja saanud teada, et teie pangaarve on täis?” esitas Medhus 70liikmelisele publikule küsimuse. “Mitte keegi. Järelikult on meil võimalik teenida. raha.”

„Enam ei ole meil teenindusmajandus. Kas te teadsite seda?” jätkas Medhus. „Me oleme edasi liikunud elamusmajandusse.”

Medhusi ettekanne oli fokuseeritud teemale, mis vahe on teenusel ja elamusel. Tema sõnul maksab inimene meeldejäävatest sündmustest saadud elamuste eest rohkem kui lihtsalt teenuste eest. Ahel edukas ökoturismis peaks olema selline, et kõigepealt on näiteks rebane, järgmiseks astmeks on loomapark, seejärel telk, kust rebast vaadelda, ning kõige lõpuks tulevad elamused, mida inimene saab rebase tegevust jälgides. Siis toimub ka inimese sees muutus. Ökoturism peab inimese viima kuskilt kuhugi, oluline on tekitada muutus inimese sees.

Elina Kononenko, Pärnu

Euroopa ökoturismi konverents kestab 30. septembrini. Lähemalt uuri konverentsi kohta siit.

Pål Knutsson Medhusi kodulehekülg

Seto konverents “Seto saaja” on tulekul

2009. aastagal oll Setomaal leelokonverents, s´ool aastagal om tulõmah konverents, koh kõnõldas saajost nii innidsel aol ku ka’ täämbätsel pääväl. Oodami ummi mõttidõ ja tiidmisiga konverentsilõ kõnõlõmma kõiki, kinkõ jaost om saaju eloh püsüminõ ja vannamuudu paariminek süäme pääl. Viimädse’ saaja’ omma’ näüdänü’, õt vannu kombit om ka no’ vaia, a kuis näid s´ooho aigu kõgõ parebahe panda’, tuu om kül’ ütidse mõtlõmisõ ja arotamisõ kotus.
Konverentsil näüdätäs saajust pall´o vannu ja vahtsit pilte, filme ja muidogi om ka’ laulmist, tandsmist, pillihellü.
Konverentsi puult omma’ kohvilavva’. Söögi iist tulõ hindäl massa’ ja üümaja kotusõ välläsortminõ ja kotusõ kinnipandminõ jääs õgaüte hindä hoolõst.

Tulõjilõ saadõtas täpsep kiri pääle nime kirjapandmist.

Uma tulõkist anna’ tiidä’ ja ku tahat midägi viil mano küüsüdä, sis helstä’ vai kiroda’ Alumäe Helenilõ: 5294033, helen.alumae@gmail.com

Konverentsi kõrraldasõ’ Verska Kultuurimaja ja Seto Kolledži Ühing

Konverents leiab aset Värskas 9. – 10. oktoobril.

Olustveres kõneldakse Eesti konkurentsieelistest

Laupäeval, 25. septembril 2010 toimub Olustvere mõisas samaaegselt hoidiste messi ja Eesti künnimeistrivõistlustega konverents “Eesti konkurentsieelised”. Konverentsil käsitletakse maaelu valupunkte ja otsitakse Eesti maamajanduse konkurentsieeliseid muu maailma ees.

Konverentsi korraldaja Aarne Toomsalu Sünergia Üksusest on kirjutanud ettevõtmise kohta: “Majanduskriisi läbimise järel vajavad Eesti ettevõtted uut põlvkonda. Olemasolevatel turuosalistel ei jätku enam küllalt ideid majandusarengu eelduste taastamiseks. Kas majandus vajaks maatööstuse infrastruktuuri? Meie maaelu valupunktide teemasid avav üritus on konverents vabaturu konkurentsi tõeliseks kaitseks olukorras, kus turg on olemasolevate turuosaliste huvides paralüseeritud. Miks asjade seis selline on?”

Samaaegselt toimub Olustveres ka traditsiooniks kujunenud hoidiste mess ning künnivõistlus. Konverentsi päevakava Olustvere Teenindus- ja Majanduskooli veebilehel: www.olustvere.edu.ee/index.php

Pärnus seatakse septembri lõpus sihte ökoturismis

Esimene rahvusvaheline Euroopa ökoturismi konverents toimub 28.–29. septembril Eestis. Peakorraldajad on Eesti Ökoturismi Ühendus koos rahvusvahelise ökoturismi ühinguga.

Konverents koosneb kahest osast: eel- ja järeltuuridest ning konverentsist. Eel- ja järelkonverentsi tuurid toimuvad 26.–27. ja 30. septembril, mil on võimalus külastada erinevaid looduslikke paiku ja erinevate vahenditega reisida/matkata (Pärnu linna mere poolt kajakis sõudes või jahil purjetades, luusida huntide ja põtrade radadel, nautida sügisest linnurännet rannikul või matkata Soomaa soodes). Põhikonverents toimub 28.–29. septembril Pärnus Strandi spaa- ja konverentsihotellis.

Ettekannetega astuvad üles oma ala asjatundjad, ettevõtjad, ametnikud ja aktivistid Ameerikast, Armeeniast, Eestist, Hispaaniast, Lätist, Mehhikost, Norrast, Rootsist, Rumeeniast, Saksamaalt, Suurbritanniast, Tšehhist, Ungarist.

Lisaks saab konverentsil tõstatada olulisi teemasid ja kaasa lüüa rühmatöödes, mis toimuvad maailmakohviku ja avatud ruumi põhimõtetel. Konverentsi töökeel on inglise keel.

Vaata lisa!

Olustveres otsitakse nädala pärast
Eesti konkurentsieeliseid

Tulevaks nädalavahetuseks, 25. septembriks oodatakse kõiki, kelle mõtted ja tegevus on seotud maa ja toidulauaga, Olustverre konverentsile „Eesti konkurentsieelised”.

Konverentsil vaetakse maaelu valupunkte ja otsitakse Eesti maamajanduse konkurentsieeliseid muu maailma ees.

Ettekannete sisuks on maa ja maaparandus, maa koormamine ja looduslik tasakaal, mesinikuamet kui üks tore eluviis, konkurentsivõimeline köögiviljakasvatus, rukis ja meie igapäevane leib.

Fookuses on veel mitu teemat: millises seisus on Eestis tõu- ja sordiaretus, kuidas edendada lihaveisekasvatust, kuidas jälgida maitsete muutumist ja võita uusi turge, mil moel valmistuda eelseisvaks tööjõukriisiks põllumajandussektoris.

Ettekandeid peavad oma ala asjatundjad ja konverentsil osalemine on kõigile huvilistele tasuta.

Vaata lisa!

Antslas ja Oe külas tähistatakse
Bernard Kangro 100. sünniaastapäeva

Kolmapäeval, 22. septembril tähistatakse Antslas ja Oe külas kirjanik Bernard Kangro 100. sünniaastapäeva. Oe küla oli koht, kus Kangro sündis.

Kell 11 hommikul asetatakse Bernard Kangro mälestuskivi jalamile Oe külas Rüütli talus lilled. Seejärel võtavad sõna Võrumaa keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja Ere Raag ja raamatukoguhoidja Aigi Mäesaar.

Kell 12 jätkub päev Kangro 10. sünniaastapäevale pühendatud konverentsiga Antsla kultuuri- ja spordikeskuses. Konverentsil räägib Tartu ülikooli akadeemilise raamatukogu väliseesti kirjanduse keskuse juhataja-teadur Anne Valmas Kangrost kui väsimatust töömehest. Alati üllatavat Kangrot käsitleb oma ettekandes ajalehe Valgamaalane keeletoimetaja Jaan Rapp. Kangro ja Tartu ülikooli seostest jutustab Tallinna tehnikaülikooli vanemteadur Vahur Mägi. Muusikalist meeleolu pakuvad Antsla muusikakooli õpilased ja õpetajad.

Konverentsi modereerib Aigi Mäesaar. Korraldavad Võrumaa keskraamatukogu ja MTÜ Järjehoidja. Kultuuripäeva toetavad Antsla vallavalitsus ja kultuuriministeerium.

TÜs mälestatakse konverentsiga Dr Pille Valku

Tänasest kuni pühapäevani toimub Tartu ülikooli peahoones ajaloolase ja teoloogi Dr Pille Valgu (1959-2009, fotol) mälestuseks pühendatud akadeemiline konverents “Spirituaalsus ja kohtumine TEISEGA“.

Praegune religiooniõpetus Eestis on mitmes mõttes Pille Valgu nägu: aine keskmes on õpilane, aine sobib riikliku õppekava eesmärkidega, arvestab lapse sotsiaalse, kognitiivse, usulise ja moraalse arenguga. Mitmed uurijad on nimetanud seda laiemas mõttes spirituaalsuseks, see sisaldab endas sidususe tunnetust, imetlemis- ja imestamisvõimet ja igatsust tähenduste loomise järele.

Mälestuskonverentsi peetakse Tartu ülikooli nõukogu saalis ja usuteaduskonna ruumides. Konverentsi korraldab Eesti religiooniõpetajate liit, Tartu ülikooli usuteaduskond ja kultuuriteooria tippkeskus. Kaasatud on ka teoloogilist kõrgharidus pakkuvad õppeasutused, kus Valk õpetas.

Konverentsi erinevad ettekanded ja töötoad keskenduvad vajadusele ehitada sildu erinevaid religioone ja maailmavaateid esindavate inimeste vahele. Konverentsil on ainulaadne võimalus osa saada Euroopa religioonipedagoogika tipptegijate loengutest ja töötubadest. Esinema tuleb näiteks Warwicki ülikooli religiooniprofessor ja kultuuridevahelist õpet ja inimõigusi edendava Euroopa Wergelandi keskuse nõustaja Robert Jackson. Ina ter Avest on psühholoogina aastaid uurinud nii õpilaste kui õpetajate identiteediga seonduvaid küsimusi ja koolikultuuri. Peter Schreiner on armastatud lektor konverentsidel ning Euroopa Nõukogu tasemel religiooniõpetuse üle otsustava organisatsiooni ICCS (Intereuropean Commission on Church &
School) president ning CoGREE (Coordinating Group for Religion in Education in Europe) moderaator.
Reedeseid töötubasid juhendavad erinevate maade teadlased – neid saavad tudengid kuulama tulla konverentsitasu maksmata. Laupäeval on aga töötoad nii eesti- kui inglise keeles. Plenaarloengutelning neile järgnevatel diskussioonidel on sünkroontõlge, töötuba tuleb valida vastavalt keelele.

Konverents algab täna, 10. septembril kell 12sissejuhatavate loengute ja heade kogemuste jagamisega. Homsesse konverentsi põhipäeva mahuvad kolm ettekannet, töötoad ja Pille Valgu mälestusõhtu, käiakse tema haual ja meenutatakse tema tehtut.

Nädala pärast Võrus Kangro konverents

Järgmise nädala reedel, 17. septembril peetakse Võru kultuurimajas Kannel kirjanik Bernard Kangro 100. sünniaastapäevale pühendatud lugemisaasta konverentsi. Konverentsi alguses kuulutatakse välja Kangro preemia tänavune laureaat.

Konverentsi avalöök antakse kell 11.05, kui lugemisaasta projektijuht Krista Ojasaar räägib lühidalt aasta ettevõtmistest. Seejärel antakse välja Kangro preemia ning pärast seda peavad oma ettekanded erinevatel kirjanduse ja kirjanikega seotud teemadel Janika Kronberg, Elle-Mari Talivee, Vesta Pille ja Merle Sulg, Tiia Allas, Aidi Vallik, Leo Kunnas ja Kauksi Ülle. Päeva juhib Võru linnateatri peanäitejuht Tarmo Tagamets. Konverents lõpeb kell 15.25. Vaheajal kell 14-14.15 esinevad Võru muusikakooli õpilased.

Eesti luuletaja, kirjanik ja ajakirjanik Bernard Kangro sündis 18. septembril 1910 Võrumaal Oe külas. Enne Teist maailmasõda jõudis ta töötada Vanemuise dramaturgina. 1944. aastal siirdus Soome kaudu Rootsi, kus ta 50 aastat hiljem suri. Paguluses toimetas ta aastatel 1950 – 1994 ajakirja “Tulimuld” ja töötas Eesti Kirjanike Kooperatiivi direktorina.

Võru maavalitsus annab  kirjanduspreemiat välja alates 1990. aastast. Preemia esimene laureaat oli Kangro ise ning järgmisel aastal nimetati preemia temanimeliseks. Preemia omistatakse Võrumaalt pärit, Võrumaaga seotud või Võrumaa teemadel kirjutavale isikule.  20 aasta jooksul on preemia pälvinud muuhulgas Kauksi Ülle, Kaido Kama, Oskar Kruus, Rein Põder, Olavi Ruitlane, Contra jt.

Tulekul konverents “Budism ja põhjala”

23.-25. septembril 2010 on idahuvilised taas teretulnud Tallinna ülikooli, võtma osa Eesti Njingma IV rahvusvahelisest konverentsist „Budism ja põhjala”.

Kolme päeva jooksul kuuleb ettekandeid nimekailt teadlastelt ja õppejõududelt nii idast kui ka läänest – Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Peterburist, Saksamaalt ja Inglismaalt, Indiast, Taist, Mongooliast, Burjaatiast ja Nepalist.

Kõne alla võetakse eestlaste esmatutvus budismiga – Karl Tõnisson ja Voldemar Lustig (Mait Talts, Audentese ülikool), Kagu-Aasia budistlik haridussüsteem (Zhen Chan, Tai Rahvusvaheline Budismi Kolledž), chan(zen)-budism (sinoloog Pei-Ying Lin, Londoni ülikool), budism Rootsis jt lähinaabrite juures (Allan Fotheringham Rootsi-Tiibeti ühingust, Pekka Airaksinen Soome budistlikust liidust, Marika Laudere Daugavpilsi ülikoolist jt), dzogtshen ja põhjaga seotud elemendid (budistlik õpetaja Rigdzin Dorje), budistliku kunsti kollektsioonid Venemaal 18-20 saj (A. Andrejev, St. Peterburgi P. Kozlovi muuseumi direktor), kvantfüüsika teooriad budistlikust aspektist (Andrei Terentiev, ajakirja “Buddhism of Russia” peatoimetaja), Khampa nunnad Tiibetis tänapäeval (tibetoloog Mitra Härkönen, Helsingi ülikool), Lääne psühhoteraapia ja budistlik teadvustamisprotsess (Audrius Beinorius, Vilniuse Ülikooli Aasia õppetooli dekaan) jpm.

Oodatud on kõik, kellel soov oma teadmisi ja maailmapilti avardada! Konverentsi töökeel on inglise keel. Sissepääs on tasuta.

Konverents toimub Tallina ülikooli Tallinna saalis Uus Sadama 5. Kava aadressilt: www.budcon.com

Soovitav eelregistreerimine: marju.broder@gmail.com

Pärnus toimub Euroopa ökoturismi konverents

Septembri viimasel nädalal toimub Pärnus Euroopa ökoturismi konverents, mille peakorraldajad on Eesti Ökoturismi Ühendus koos EASi turismiarenduskeskuse ja Rahvusvahelise Ökoturismi ühinguga.

Konverentsi eesmärgiks on luua üleeuroopaline foorum, milles osalejatel on võimalus saada ülevaade Euroopa sihtkohtade ökoturismi arengu praegusest olukorrast ning tuleviku väljakutsetest ja võimalustest.

Pärnusse on oodatatud teadliku ja jätkusuutliku turismi eksperdid ning huvilised nii meilt kui ka mujalt. Ettekannetega astuvad üles oma ala asjatundjad, ettevõtjad, teadlased ja aktivistid Ameerikast, Armeeniast, Eestist, Hispaaniast, Lätist, Mehhikost, Norrast, Rootsist, Rumeeniast, Saksamaalt, Suurbritanniast, Tšehhist ja Ungarist.

Peale ettekannete kuulamise saab konverentsil tõstatada olulisi teemasid ja  lüüa kaasa rühmatöödes, mis toimuvad maailmakohviku ja avatud ruumi põhimõtetel. Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverents koosneb kahest osast: eel- ja järeltuuridest ning konverentsist. Eel- ja järelkonverentsi tuurid toimuvad 26.-27. ja 30. septembril. Selle jooksul saavad osavõtjad proovida Eesti oma ökoturismi tooteid.

Põhikonverents toimub spaa- ja konverentsihotellis Strand 28.-29. septembril. Täpsemat informatsiooni leiab konverentsi koduleheküljelt www.european-ecotourism.com. Eesti ettevõtjatel, ametnikel, tudengitel ja õppejõududel on võimalus osaleda konverentsil soodushinnaga. Konverentsi toetatakse Euroopa Liidu sotsiaalfondist turismiteadlikkuse ja koolituse programmi raames.

Aivar Ruukel, Eesti Ökoturismi Ühenduse esimees

Tulekul esinduslik konverents korruptsiooniriskidest

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab järgmisel nädalal Tallinnas konverentsi „Korruptsiooniriskid erasektoris“, mille raames astuvad sõnavõttudega üles nii kohalikud kui rahvusvahelised eksperdid, teiste seas justiitsminister Rein Lang.

Korruptsioon on nähtus, millega kokkupuude ei toimu vaid läbi avaliku sektori. Korruptiivse ahela esimeseks lüliks on erasektor, kus ettevõtted seisavad silmitsi võimaliku reputatsiooni kaotuse, vähenenud kasumlikkuse ning kriminaalvastutusega. Konverentsil kõneldakse võimalikest korruptsiooniriskidest, millega ettevõtted igapäevaselt võivad kokku puutuda ning pakutakse praktilisi lahendusi, kuidas riske ennetada ja vältida.

Konverents toimub 8. septembril 2010 Tallinnas Olümpia Hotelli konverentsikeskuses (Liivalaia 33), osalemine on tasuta. Toimub sünkroontõlge eesti-inglise, inglise-eesti. Info ja registreerimine e-posti aadressil info@transparency.ee või telefonil 6 116 020.