Täämba nakas konverents “Seto saaja`”

Täämba om Verska kultuurikeskuseh konverents “Seto saaja`”. 2009. aastagal oll Setomaal leelokonverents. Timahava kõnõldas a saajost nii innidsel aol ku ka’ täämbätsel pääväl.

Konverentsil kõnõlõsõ kõkk, kinkõ jaost om saaju eloh püsüminõ ja vannamuudu paariminek süäme pääl. Viimädse’ saaja’ omma’ näüdänü’, õt vannu kombit om ka no’ vaia, a kuis näid s´ooho aigu kõgõ parebahe panda’, tuu om kül’ ütidse mõtlõmisõ ja arotamisõ kotus. Konverentsil näüdätäs saajust pall´o vannu ja vahtsit pilte, filme ja muidogi om ka’ laulmist, tandsmist, pillihellü.

Konverentsi kõrraldasõ’ Verska Kultuurimaja ja Seto Kolledži Ühing.

Alumäe Heleni ja Külviku Mardi saaja`.

KONVERENTSI „SETO SAAJA’“ PÄÄVÄKÕRD

9. oktoober

12.30–13.15 Kirjapandminõ ja kohvilaud
13.15–13.30 Avasõna’ ja tervtüse’
13.30–15.00 Ettekandõ’:
Hõrna Aare: UNESCO tegemisi kava 2010. aastagal ja 2011. aastaga kava tegemisõ tarvidus
Sarvõ Õiõ: 19. saandi saaja’ 21. saandih
Hao Paali: Kontsert ainulõ püsükullõjalõ (Mõrs´aikk kutsarilõ).

15.00–15.30 Tsäijuuminõ
15.30–17.00 Ettekandõ’:
Lahe Anni: Saaja’ Meremäe vallah 1996. aastagal
Vabarna Jane: 2009. aastaga seto saaja’ – Jane Vabarna ja Kristjan Priks
Alumäe Helen: Seto saaja’ praktiku silmä läbi

17.00–17.15 Jalasirotusõ kotus
17.15– 18.15 Ütine arotaminõ
18.15 Õdagusüük
19.00 Alumäe Heleni ja Külviku Mardi saaja’ (juuli 2010) filmi edimäne näütäminõ ja arotaminõ
20.00 ILOÕDAK. Pidolavva pääle tuu õgaüts midägi: kiä tulõ, tuu tuu!

10. oktoober

9.15 Päävä alostaminõ
9.30–11.00 Ettekandõ’:

Räsänen Sirpä (Soome): Arhailisõ’ tseremoonia’ – saaju jt. elotsõõri tähtsäbidõ kotussidõ kõrraldamine Soomõh. NB! Kõnõldas soomõ vai inglusõ keeleh ja vooriga tõlgtas eesti vai seto kiilde.
Kaasigu Ahto ja Liisa: Saaja’ maarahva muudu
Lõvi Lainõ: Verska talomuusiumi kotus seto saaju püsümä jäämisõl

11.00–11.30 Tsäijuuminõ
11.30–13.00 Ettekandõ’:
Raudoja Ahto: Truuska kotus saajuh inne ja vahtsõl aol
Hao Paali: Mõrs´aiku paroodia’ ja travestia’
Sarvõ Maar´a: Saaju küdsäminõ

13.00–13.20 Jalasirotus ja väigokõnõ piirak
13.20–14.30 Sõnavõtu’ ja arotaminõ
14.30 Konverentsi lõpõtaminõ
14.45 Filmi „Seto saaja 2009“ (Jane Vabarna ja Kristjan Priksi saaja’) kaeminõ

Allikas: www.setomaa.ee