Moostes kõneldi heast energiast

Põlva maavanem Priit Sibul avamas eilset energiakonverentsi Moostes. Foto: Erkki Peetsalu
Põlvamaale Mooste mõisa Folgikotta kogunes eile ligi 250 inimest, et arutada energeetika teemadel. Peamiselt keskenduti taastuvenergia kasutamata võimalustele ning tutvustati visioone ja praktilisi lahendusi.

Avasõnades ütles Põlva maavanem Priit Sibul, et Põlvamaal leidub mitmeid hea energiaga ettevõtmisi, mis otseselt või kaudsemalt seotud energeetika teemaga. Ühe näitena tõi ta MTÜ Rosma Haridusseltsi plaani rajada Põlvamaa Roheline Maja, mis võiks kujuneda Kagu-Eestis omalaadseks katseprojektiks avalikku kasutusse minevast energiatõhusast hoonest. Hetkel käib selle projekteerimine.

Ettekannete seas oli mitmeid huvitavaid teemakäsitlusi. Näiteks kõneles Ahto Oja osaühingust Mõnus Minek ideest rajada Ääsmäele bioenergia küla, mille puhul oleksid tasakaalus nii tehnoloogilised, sotsiaalsed, keskkonnaalased kui majanduslikud argumendid. Tegemist on tema nägemuses bioenergia regiooniga, mis võimaldab vähendada fossiilsete kütuste kasutust ja sellega seonduvat saastet.

Biogaasi tootmine, mille ressurss tuleb 30 km raadiuses, võimaldaks välja arendada mikrogaasivõrgud ja parandada kohalikku tööhõivet. Kogukonnast lähtuva idee teostumiseks on vaja julget investorit ja piisaval hulgal põllupidajaid, loomakasvatajaid ning olme- ja biojäätmeid. Eestis on tervikuna praegu ligi 300 000 ha kasutuseta põllumajandusmaad, mis muudab bioenergia külade rajamise ka mujale täiesti perspektiivseks.

Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni juhatuse liige Priit Mikkelsaar andis ülevaate biogaasijaamade arendusprojektidest Eestis. Mikkelsaar tõi välja riski, et taastuvenergia tootmist soodustava seadusandluse muutmisel ja toetuste vähendamisel jäävad praegu plaanis olevad neli biogaasijaama arendusprojekti tõenäoliselt lähiajal teostamata.

Kliima- ja Energiaagentuuri (KENA) esindajad Kai Pank ning Aare Vabamägi tutvustasid agentuuri viimase aja tegevust, tuues välja hiljuti lõppenud elektromobiilsuse ideekonkursi, kuhu laekus hulgaliselt põnevaid ideid elektriliste sõiduvahendite juurutamiseks.

Hetkel on käimas aga LED-tänavavalgustuse ideekonkurss, kuhu kõik inimesed saavad esitada ka oma ideid kuni 3. novembrini. Ideed tuleks saata e-postiga aadressile idee@kena.ee, täpsem info aadressil www.kena.ee.

KENA eestvõttel toimub 8.-12. novembrini energiasäästunädal, mille raames kutsutakse huvilisi kahele üritusele:
8.11 Tallinnas Rahvusraamatukogus korraldatav debatt “Energiasäästlik ühiskond”
10.11 Säreveres seminar “Energiamajandus – säästlikud hanked”

Täpsem info energiasäästunädala kohta aadressil www.energiatark.ee

Energeetikakonverentsi “Taastuvenergeetika arenguplaanid praktikasse” korraldajateks olid Põlva maakond, Kliima- ja Energiaagentuur ning SA Archimedes, toetas Europe Direct Põlvamaa infopunkt.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap