XIII Eesti rahvamuusikatöötluste festivalil lauldakse päike looja kabardiinia, seto ja nepaali rütmide saatel

27. aprillil kell 18 avatakse Põlvamaal Mooste mõisas asuvas Folgikojas Moisekatsi Elohelü nime kandev kahepäevane rahvamuusikatöötluste festival.

Kell 18 algaval avakontserdil astuvad üles noored muusikud üle Eesti, teiste seas ka esimest korda toimuva rahvamuusikalaagri osalejad ning festivalilt varasematel aastatel preemiad noppinud Pärnu ansambel Greip.

Avakontserdile järgneb traditsiooniline päikese looja laulmine Mooste järve ääres koos  Eestis elavate vähemusrahvuste kollektiividega. Poolat esindab  Eestimaa poolakate seltsi juures tegutsev ansambel Laikonik (juhedaja Halina Kisalts),  Tallinnas tegutsev tantsuansambel Terek (juhendaja Ilona Thagazitova) tutvustab kabardiinia kultuuri ning elurõõmus Stuudio Joy esindus Valgast toob killukese vene  traditsioonidest.  Lisaks poola, gruusia ja vene rütmidele aitavad päikest looja laulda ka  Liinatsuraq Tartust ja Põlva Seto Selts,  kes tutvustavad Eesti kagunurgas elavate setode laulutraditsiooni, ning Eesti kooriklassikat esitav Mooste segakoor. Järveäärsesse tseremooniasse toob eksootikat festivali peaesineja, Nepaalist pärit ansambli Rodrighar Nepal oma kirka muusika ja tantsuga. Loe edasi: XIII Eesti rahvamuusikatöötluste festivalil lauldakse päike looja kabardiinia, seto ja nepaali rütmide saatel

Moostes tulekul kevadised palkehituse kursused

Foto: MTÜ Vanaajamaja
MTÜ Vanaajamaja korraldab viimased kevadised palkehituse kursused 21.-30. aprillil Põlvamaal Moostes.

Käsitletavad teemad:
– Puidu kasutamine ehituses
– Traditsioonilised palkhooned
– Materjali valik ja ettevalmistus
– Palkehituses kasutatavad tööriistad
– Palkide varamine
– Erinevad tappseotised
– Spetsiifilised tehnilised lahendused palkehitiste juures

Grupi suurus maksimaalselt 6 inimest. Registreerimiseks saatke kiri info@vanaajamaja.ee. Osavõtutasu: 10-päevase koolituse hind on 305 eurot (sisaldab kõigil päevadel lõunasööki). MTÜ Vanaajamaja on Töötukassa koostööpartner. Loe edasi: Moostes tulekul kevadised palkehituse kursused

Moisekatsi Elohelü peibutab taas rahvamuusikasõpru

27. aprillil kell 18 avatakse Põlvamaal Mooste mõisas asuvas Folgikojas Moisekatsi Elohelü nime kandev kahepäevane rahvamuusikatöötluste festival. XIII Eesti rahvamuusikatöötluste festivalil lauldakse päike looja kabardiinia, seto ja nepaali rütmide saatel.

Kell 18 algaval avakontserdil astuvad üles noored muusikud üle Eesti, teiste seas ka esimest korda toimuva rahvamuusikalaagri osalejad ning festivalilt varasematel aastatel preemiad noppinud Pärnu ansambel Greip.

Avakontserdile järgneb traditsiooniline päikese looja laulmine Mooste järve ääres koos Eestis elavate vähemusrahvuste kollektiividega. Poolat esindab Eestimaa poolakate seltsi juures tegutsev ansambel Laikonik (juhedaja Halina Kisalts), Tallinnas tegutsev tantsuansambel Terek (juhendaja Ilona Thagazitova) tutvustab kabardiinia kultuuri ning elurõõmus Stuudio Joy esindus Valgast toob killukese vene traditsioonidest. Lisaks poola, gruusia ja vene rütmidele aitavad päikest looja laulda ka Liinatsuraq Tartust ja Põlva Seto Selts, kes tutvustavad Eesti kagunurgas elavate setode laulutraditsiooni, ning Eesti kooriklassikat esitav Mooste segakoor. Järveäärsesse tseremooniasse toob eksootikat festivali peaesineja, Nepaalist pärit ansambli Rodrighar Nepal oma kirka muusika ja tantsuga.

Vaata tutvustavat klippi:


Loe edasi: Moisekatsi Elohelü peibutab taas rahvamuusikasõpru

Mooste toiduklubis vaaritab toidukogukond Juurikas

Reedel, 9. märtsil kell 17.30 on Moostes järjekordne toiduklubi kokkusaamine. Seekord tuleb Moostesse vaaritama toidukogukond Juurikas Tartust.

Toidukogukond Juurikas on seltskond Tartu inimesi, kes on huvitatud kohalikust ja ökoloogiliselt puhtast toidukaubast. Korraldatakse kokkusaamisi talunikega, et osta nende käest mahedat söögikraami.

Toidukogukonna tegutsemispõhimõte on suhelda otse tootjaga, jättes ahelast välja liigsed vahendajad. Toit liigub tootja käest otse ostja kätte, tasu liigub otse tootjale. Mahetalude tootmiskulud võivad olla suuremad kui tavapõllumajanduses. Toidukogukonna kaudu on talunikel võimalik pakkuda soodsamat hinda ning saada seejuures väärilist tasu.

Mooste toiduklubis valmivad 9. märtsil kolm peedil põhinevat rooga: peedihummus, boršisupp ja peedikook.

Toiduklubis osalemiseks on vaja eelregistreeruda aadressil toiduklubi@hot.ee või telefonil 513 8599.

Lisainfo: http://mooste-toiduklubi.blogspot.com

Mooste kunstikeskuses toimuvad kohtumised ja esitlused

Uus ühine koostööprojekt viib noored kunstnikud erinevatesse ruumidesse.

19.-24. veebruarini võõrustab MoKS juba teist korda Grundtvigi täiskasvanuõppe programmi raames GROUNDi töötuba, mis koondab Soome ja Poola kunstikoole ning huvilisi Eestist. Seekordse töötoa jooksul tegutseb 16 loovisikut neljas Ahja, Põlva ja Tartu asutuses: Ahja Noortekeskuses, Ahja Hooldekodus, Põlva Kunstikoolis ja Eesti Rahva muuseumis.

Töötoa tulemus vormub kunstnike koostööst kohapealsete esindajatega, lähtudes koha spetsiifikast ja võimalustest. See võib avalduda näiteks maali, kaardi, skulptuuri, raamatu, ajakirja, maakunsti taiese, teksti, filmi, tegevuskunsti, sekkumise või uurimustööna. Töötoa ideeks on pakkuda kunstnikele ja huvilistele võimalust töötada lühikest, aga intensiivset aega ühiskondlikus ruumis ning vaadelda koos nendega, kes ruumi igapäev kasutavad, neid paiku värskete silmade ja ideedega.
24. veebruaril ühendatakse tegevuskohad omavahel – nii kunstnikud kui ka osalejad tegevuspaikadest istuvad bussi ja sõidavad kõik kohad läbi, toimuvad ka tehtu esitlused.
GROUND on rahastatud Elukestva Õppe programmist, Grundtvigi õpikoostöö projektist.  MoKSi uksed on külastajatele valla pühapäevani kella 12–19.
Lisainfo: Evelyn Müürsepp tel 513 8599. Allikas: moks.ee

Hainsoo Meelis: liina tagasi ei taha külh inämb minnä!

Muusigamiis, ansambli Kosmikud laulja Hainsoo Meelis (39), hõigunimega Hainz, tull’ perrega Tal’nast är Moostehe elämä ja nakkas Mooste mõisan muusigaello kõrraldama.Psühholoogist tõnõpuul Aiki (38) luut kah paigapääl tüüd löüdä, ku imäpuhkus läbi saa: tütär Elo om säitsmekuunõ. Viil om perren säitsmeaastanõ poig Uko.

 Kavva joba Moosten elät?

Kolm kuud. Süküskuust. Poiss läts’ kuuli Moostehe.

 Mille tulliti Moostehe elämä?

Tahtsõ ellä hään kotussõn. Tan eläse tõistsugudsõ inemise, sändse süvämbä. Ei olõ õnnõ trill ja trall nigu sääl liinan. Sääl ei saa jo rahun umma tüüd tetä egä midägi. Elli Tal’nan 1990. aastast, 21 aastat. Ei inämb! Ma olõ esi peri kah tast Põlvast. Käve Põlva keskkoolin. Et siiä kanti tulla, tuu oll’ juuri kutsõ. Es taha minnä Saarõmaalõ, Virumaalõ egä kohegi muialõ.

 Mille Mooste?

Vallavanõmb Needo Ülo ütel’, et om vaia mõisan toimõta. Üloga olõ latsõn matkaman käünü, Karakumin ja mis kotussin kõik. Ja esä oll’ katõssa aastat Mooste sovhoosi direktri. Oll’ suur juht, ma olõ sääne tsillemb (naard)! Olõ tsihtasutusõ Mooste Mõis juhataja.

 No tuu om suurõlt jaolt paprõmäärjä tüü. Kuis muusigu hing tuuga harinõs?

Piät ümbre mõtlõma umma maailma. Muusiga iks jääs.

 No sis piät jo iks küländ sakõst pääliinan käümä?

No piä jah. Paar päivä siin ja sis jäl tagasi. A tagasi tulla om väega hää. Loe edasi: Hainsoo Meelis: liina tagasi ei taha külh inämb minnä!

Moisekatsi Elohelü peateema on rahvusvähemused

On alanud muusikakollektiivide registreerimine XIII eesti rahvamuusika töötluste festivalile Moisekatsi Elohelü, mis toimub 26.–28. aprillini Mooste mõisas Põlvamaal.

Eesti rahvamuusika töötluste festival „Moisekatsi Elohelü” (Mooste Eluheli) on kutsutud ellu selleks, et eesti rahvamuusika ei kaoks, vaid elaks edasi muutuvas ajas, uutes traditsioonides ja vormides.

XIII rahvamuusikafestivali läbiv teema on rahvusvähemused Eestis ning erinevate rahvusgruppide lõimumine eesti rahvamuusika viljelemisel.

Festivali märgusõnad on:
* kultuuriline mitmekesisus Eestis,
* Eestis elavate rahvusvähemuste kaasamine festivali programmi,
* vastastikune kultuurilise omapära, keele ja muusika tundmaõppimine ning väätustamine,
* rahvusvähemuste lõimumine eesti rahvamuusika kaudu.

Festivali võistluskontsert toimub laupäeval, 28 aprillil Mooste folgikojas. Võistlejatelt nõutakse eesti rahvamuusika tundmist, häid interpreteerimisvõimeid ja muusikaliste seadete oskust. Ülesastumisi hindab viieliikmeline žürii.

Võistluskontserdil osaleja esitab kaks lugu: kohustusliku loo seade, milleks on „Kaks neidu metsa kõndma läks”, ja oma paikkonnast pärineva eesti rahvamuusika seade. Võistluskontserdil osalevad rahvusvähemused esitavad teise loona oma maa või paikkonna rahvamuusikal põhineva seade, säilitades keele ja kultuuri omapära.

Võistluskontserdi peapreemiaks on 1000 eurot.

Võistluskontserdile registreerimine lõpeb 30. detsembril 2011. Festivali peakorraldajad on MTÜ Folgisellide Selts ja Mooste vallavalitsus.

Mooste toiduklubi seekordne tähelepanu on maiustel

Reedel, 11. novembril kell 18 koguneb MoKSis taas Toiduklubi, milles seekord tulevad lähema vaatluse alla erinevad maiused.

Liilia demonstreerib tiramisu tegemist, Patrick kõrvetab kokku kreembrülee ning Sveta ja Vahram valmistavad idamaist pahlavat. “Kel magusasoolikas ei ole väga arenenud, sel ei maksa heituda – meil on alati midagi ka soolasesõpradele varuks,” julgustavad korraldajad.
Peale Toiduklubi kell 20.11 tuleb samas esilinastusele Eesti rahva enda tehtud mängufilm “Täitsa Lõpp”.
Mooste ToiduKlubi alustas 4. märtsil 2010. aastal. Toiduklubi eesmärk on laiendada arusaamasid toidust, mida me sööme ja kuidas, Lisaks toiduvalmistamisele on klubi rolliks ka inimeste kokkutoomine, et koos toitu ja teadmisi jagada, nautida ja eksperimenteerida.
Ka loodab klubi algatustuumik, et iga klubi kokkusaamist juhendab erinev kokk, kel on jagada oma retseptid ja lood. Toiduklubisosalemiseks on vajalik eelnev registreerimine telefonitsi 513 8599 (Evelyn) või elektronposti teel toiduklubi@hot.ee Olete oodatud ise või koos sõpradega. Soovitatav miinimumannetus toiduklubis osalemiseks on 3 eurot ja 20 senti.
http://mooste-toiduklubi.blogspot.com
www.moks.ee

Pillipäevad ja restaureerimise kursus Mooste mõisas

24.-26. oktoobril saab Mooste mõisas õppida pillimängu ja restaureerimist.

Restaureerimise kursusel õpitakse:
Esmaspäeval, 24. oktoobril maakiviehitust,
teisipäeval, 25. oktoobril palkehituse restaureerimist,
kolmapäeval, 26. oktoobril savi- ja põhumaja ehitust.

Registreerida: ylo@mooste.ee või tel +372 510 3720 (Ülo Needo)

Pillipäevadel saab õppida väikekannelt, plokkflööti ja kitarri. Pille õpetavad Krista Sildoja , Raivo Sildoja, Meelis Hainsoo, Ott Kaasik, Siim Jaanson. Soovitav kaasa võtta oma pill. Pilli puudumisel anda sellest teada registreerimisel.

Registreerida: yllepodekrat@hot.ee või tel +372 508 7825 (Ülle Podekrat)

Tänavusel Põlvamaa noortekonverentsil on rahvusvaheline mõõde

Iga-aastane maakonna noortekonverents võtab tänavu rahvusvahelise mõõtme, toimudes n-ö kaks ühes projektina. Noortekonverentsi toimumise ajal, mis tänavu leiab aset Moostes, on kogu mõisakompleks täis noori Saksamaalt, Eestist ja Ukrainast, kelle koostöökohtumisest sünnibki konverents.

Projekti kogukestvus on järgmise aasta juunini, koostöökohtumine aga toimub 23.-30. oktoobril Mooste mõisakompleksi erinevates hoonetes. Põlvamaa Noortekonverents 2011 toimub Folgikojas 29. oktoobril. Projekti ja ka konverentsi teemaks on noorte osalemine demokraatias ja vabatahtlikkus.

«Kuna noortekonverents on olnud seni iga-aastane üritus ja vajadus selle järele on pidevalt üleval püsinud. See koostegemise jõud ja vajadus kuulata targemaid ja tähtsamaid on ühelt poolt konverentsi fenomen. Kuna see niikuinii on koguaeg edukalt toimunud ja kuna Põlvamaa Noortekogu kui korraldaja mõttes on pikalt mõlkunud soov korraldada rahvusvahelist projekti, siis ühildasime käesolevaga kaks asja,» tutvustas projekti algatuse taga seisnud ideed Põlvamaa Noortekogu esimees Sigrid Sibul.

Põlvamaa Noortekogu korraldusel on käima lükatud ka kampaania leidmaks maakonna sõbralikem omavalitsus. Sõbralikem linn/vald selgubki Põlvamaa Noortekonverentsi päeval.

Noortekonverentsile registreerumiseks tuleb minna aadressile www.polvanoored.ee/noortekonverents

Ka tänaseks, Moostes toimuvaks konverentsiks, toimetavad noori kohale selleks käima pandud spetsiaalsed bussid. Kogu info noortekonverentsi kohta on kättesaadav Põlvamaa Noorteportaalist.

Mooste toiduklubi alustab uut hooaega

Mooste toiduklubi tuleb taas kokku 7. oktoobril kell 18. Päevateemaks on seekord puljongid – pirukaga ja ilma.

Plaanis on keeta üks korralik köögiviljapuljong, samuti veiselihaleem ja klaar kanalihakeedus.

Toiduklubi kokkusaamised hakkavad olema kord kuus reedeti. Esimesel kokkusaamisel osalemiseks tuleks registreeruda 5. oktoobriks e-posti aadressil toiduklubi@hot.ee.

Mooste toiduklubi alustas tegevust möödunud aastal, eesmärgiks laiendada arusaamu toidust, ärgitada inimesi kasutama kohapeal valmistatud toitu, jagama oma toidu valmistamise teadmisi ja traditsioone.

Septembris läheb Targa Töö Ühing tuurile “Tule tööta koos meiega!”

Eesti Kaugtöö Ühingu järglane Targa Töö Ühing  kutsub huvilisi paindliku töökorralduse alast oskusteavet jagama ja koguma ning alustab targa töö tuuri nii Põhja – kui Lõuna – Eestis.

 22.-28. septembrini toimuval tuuril uuritakse kaugtöötamise võimalusi Eestis, mis aitavad inimestel töötada neile sobivas vormis ja kohas, suurendades ettevõtete tululikkust läbi paindliku töökorralduse ning aitavad kaasa kohaliku elu elavnemisele maapiirkondades.

Täna on Eestis kokku ligi 700 kaugtöökeskust, neist ligi 500 asuvad avalikes internetipunktides ja 130 on külakeskustes.

22. ja 23. septembril räägivad Oma tegevusest räägivad rahvusvaheline töökoha lahenduste pakkuja Regus, ideest teostuseni tööklubi Garage 48 ja jagatud kontoris tegutsev konsultatsioonifirma CPD Arendusjeskus. Samuti külastatakse Kuusalu vallas Kolgas multifunktsionaalset külakeskust. Kaugtöö kogemusi jagavad MTÜ Lahemaa kaugtöö- ja koolituskeskuse, Aaspere Külakoja ning Haljala rahvamaja inimesed.   

 26.-28. septembril käivad kaugtööhuvilised Lõuna-Eestisse. Kolme päeva jooksul külastatakse Paide töökeskust, arutletakse Noor-Eesti Loomekeskuses Tartus, kuidas käivitada loomemajanduskeskust  ja vaadatakse, kuidas see juba ka Moostes toimib. Ka uuritakse Räpina, Kanepi, Urvaste, Võru, Abja-Paluoja ja Haanja Kündja talu sarnaste keskuste tööd.

 Tuurile saab registreeruda www.smartwork.ee lehel.

Moostes algavad homme õppepäevad

8.-10. juunil 2011 toimuvad Mooste mõisas rahvamuusika ja restauraatorite õppepäevad. Rahvamuusika õpetajad on Krista ja Raivo Sildoja. Õppida saab kannelt, hiiukannelt, kitarri, rahvalikku viiulimängu. Osavõtust teatada tel 5087825, Ülle Podekrat.

Restauraatorite õppepäevadel õpitakse puitehitiste taastamist ja savikrohvi tegemist. Osavõtust teatada telefonil 5103720, Ülo Needo.
Õppepäevad algavad kolmapäeval, 8. juunil kell 14.00 Mooste Veskiteatris. Kursused on tasuta, toetab Leader meetme kaudu Põlvamaa Partnerluskogu.

Allikas: Ülle Podekrat

Vanaajamaja kutsub restaureerima

MTÜ Vanaajamaja eestvedamisel toimub sel kevadel Mooste Mõisa Meistritekojas kolm vanade puitesemete restaureerimise õpituba.

Õpitubade käigus saadakse ülevaade põhilistest töövõtetest (vana värvi, laki ja liimi eemaldamine, eseme puhastamine ning lahtivõtmine, uuesti kokkupanek ning viimistlus jne), kuid huvi korral on võimalik arutada ka keerulisemaid töövõtteid.

Õpitoad on praktilist laadi, seega tuleks osalejatel igaühel kaasa võtta oma puitese, mida koolituspäevade raames meistri juhendamisel restaureerida. Õpitubade juhendaja on restauraator Indrek Tirrul Eesti Rahva Muuseumist. Esimene õpituba Mooste Mõisa Meistritekojas toimub laupäeval, 28. mail kell 10-15.

Kaitseväe orkester ja ajateenijate ansambel annavad emadepäeval kolm kontserti

Kaitseväe orkester.

Kaitseväe orkester annab täna, pühapäeval kaks emadepäeva kontserti, ühe Kanepis ja teise Vastse-Kuustes. Ajateenijate ansambel Laul jätta! esineb emadepäeval Moostes.

„Kevadtorm suunab meid igal aastal emadepäeval Eesti kenadesse küladesse, kus anname kontserte. Emadepäevade kontserdid on ilus traditsioon,“ ütles kaitseväe orkestri ülem kolonelleitnant Peeter Saan. „Sajad Lõuna-Eesti noored mehed on homsel emadepäeval õppusel kaevikutes või rünnakul ega ei pääse emadele lilli viima. Kaitseväe orkester annab kontsertidega edasi musikaalse emadepäeva tervituse kogu kaitseväelt.“

Kaitseväe orkester esitab kontsertidel meeleolumuusikat. Repertuaar on rõõmus ja kevadine, mis hõlmab poppi, svingi, palasid muusikalidest ja operettidest, aga kindlasti ka sõjalist marssi. Orkestri ajateenijate ansambel esitab muusikat rahvusliku rokigigandi Ruja repertuaarist kuni regilaulu ja Valgre lauludeni välja.

Allikas: uuseesti.ee

Moisekatsi Elohelü võit läks sõdurpoiste ansamblile

Eile, 23. aprillil Moostes toimunud XII Eesti rahvamuusikatöötluste festivali võistluskontserdi võitis kaitseväe orkestri ajateenijatest loodud ansambel Laul Jätta.

Võiduga kaasnes peapreemia 1000 eurot ning Ilme ja Riho Kulla pronksskulptuur Laulev Neiu.

Žürii esimehe helilooja Tauno Aintsi sõnul oli peapreemia võitja esitustes kõrvuti mehelik jõud ja õrnus, harmoonia leidlikkus, esitamise rahu, omanäoline koosseis ja intonatsiooni puhtus.

Žürii liige Tarmo Noormaa, kes sai võistluskontserdist mitu väga head muusikalist elamust, tunnustas regilaulu kasutamist rivilauluna ja seda, et peapreemia võitnud ansambel tegi seda, mis tuli nende loomusest.

Publik valis oma lemmikuks samuti ansambli Laul Jätta.

Festivali patroon proua Ingrid Rüütel andis oma auhinna, Ivar Pärnametsa valmistatud väikekandle ansamblile Mälutagune.

Võistluskontserdi kohustusliku loo, Kanepi kihelkonnast pärit „Hällülaulu” parim töötlus kõlas žürii arvates ansambli – 7 esituses, neid tunnustas preemiaga AS Tallept Auto. MTÜ Folgisellide Seltsi välja pandud üllataja preemia anti ansamblile Greip.

Muusikuid tunnustasid oma auhindadega veel mitmed festivali toetajad:
Eesti Pärimusmuusika Keskuse auhind – ansambel Punt; Võru Folkloorifestivali auhind – ansambel Mehepojad; Võru Instituudi Julge Joro auhind – ansambel Vikerkaare Hallskaala; Põlva Tarbijate Ühistu Uue Lootuse auhind – ansambel Sõõrikud.

Žürii esimees, helilooja Tauno Aints kiitis võistluskontserdi tihedat konkurentsi ja kõrget taset.

Festivali korraldas MTÜ Folgisellide Selts koos Mooste vallavalitsusega.

”Moisekatsi elohelü” toimub Mooste folgikojas


Jüripäeval, 23. aprillil toimub Mooste mõisas Põlvamaal XII eesti rahvamuusikatöötluste festival „Moisekatsi Elohelü”. Festivali kunstilise juhi Ülle Podekrati sõnul algab seekord kõik pärast suurt reedet, pärast suurt vaikust.

Tänaseks Riigikokku suundunud Põlva maavanem Priit Sibul on öelnud: „Need, kes festivalil juba mitmendat korda, teavad, et paremat kohta kui Mooste on sellise ürituse tarvis raske leida. Mooste pole maakoht, vaid tõenäoliselt parim koht Maal, kus sellist üritust korraldada.“

Juba viiendat korda kutsub Mooste kõiki folgisõpru kevade esimesele suurele folgipeole. Festivali tegevused võtavad hoo üles laupäeval, 23. aprillil kell 11 Veskiteatri õuel, kus Põlva Kunstikooli õpetaja Mart Vesteri, Mooste Linakoja perenaise Ülle Prosti ja MoKS-i kunstnike eestvedamisel läheb lahti suur pühade munade keetmine, värvimine ja kaunistamine, mis lõpeb näitusega „Mooste muna.“ Loe edasi: ”Moisekatsi elohelü” toimub Mooste folgikojas

Moostes jagatakse teadmisi lubikrohvi kohta

MTÜ Hää Om Talvekooli viimastel koolitustel 16. ja 24. aprillil jagatakse teadmisi lubikrohvi ja looduslike värvide kasutamise kohta, annab teada Põlvamaa infoportaal.

Sama koolitustsükli raames on toimunud savikrohvi-, põhuehitus-, kergsavi-, massiivsavi- ning cob-ehituse koolitus.

Mooste mõisa meistrite hoovis asuva õppeklassi uksed avatakse 16. aprillil kell 9.30, et saaks rahulikult kohvi juua, näidistega tutvuda ja end sisse seada.

Lubikrohvi õppepäev algab loenguga kell 10, pärast kell 12 pakutavat kerget einet jätkub päev kella 12.45-16.30 praktilise tööga. 

Tulenevalt osavõtjate konkreetsetest huvidest võib ajakavas tulla muudatusi.

Korraldajad soovitavad osalejatel riietuda praktiliseks tööks sobivalt.

Koolitusele tuleks registreeruda e-posti aadressil info@heaom.ee; talvekool@heaom.ee või telefonil 508 8924.

Lisainfo: www.heaom.ee.

 

Moisekatsi Elohelü algab vaikusest

Jüripäeval, 23. aprillil toimub Mooste mõisas Põlvamaal XII eesti rahvamuusikatöötluste festival “Moisekatsi Elohelü.” Festivali
kunstilise juhi Ülle Podekrati sõnul algab seekord kõik pärast suurt reedet, pärast suurt vaikust.

Juba viiendat korda kutsub Mooste kõiki folgisõpru kevade esimesele suurele folgipeole. Festivali tegevused võtavad hoo üles laupäeval, 23. aprillil kell 11 Veskiteatri õuel, kus Põlva Kunstikooli õpetaja Mart Vesteri, Mooste Linakoja perenaise Ülle Prosti ja MoKS-i kunstnike eestvedamisel läheb lahti suur pühade munade keetmine, värvimine ja kaunistamine, mis lõpeb näitusega “Mooste muna.”

Lisaks toimuvad munaveeretamise mängud munaloomkal koos Põlva Seto Seltsiga, külapillimeeste õu Mooste noore andeka lõõtsamehe Henrik Hinrikuse eestvedamisel ning vabalavakontserdid Veskiteatris, mis on kõigile külalistele tasuta. Loe edasi: Moisekatsi Elohelü algab vaikusest

Moostes avatakse helimaastikud

2.-3. aprillil toimub Mooste Kunsti ja Sotsiaalpraktika Keskuses (MoKSis) Hannes Heyne heliworkshop “Mängides Helimaastikel”. Tegemist on MoKSi heliworkshop´ide sarja avalöögiga.

Workshop pakub osalejaile võimaluse proovida, kuidas kõlavad eri rahvaste pillid, katsetada helitekitamist isetehtud instrumentidega ning proovida kätt lihtsamate muusikariistade ehitamises. Hannes toob töötuppa kaasa erinevaid omavalmistatud pille ja instrumente. Sarvepillid, veetrummid, erinevad flöödid, lüürad, kumisevad kausid, psalteerium, didgeridoo ja muud taolised on MoKS`is avastamiseks ja mängimiseks.

“Kõikidel füüsilistel objektidel on oma heliomadused. Nendest helide väljavõlumine on omaette muinasjutt, mida aga iga tähelepanelik ja kuulata-oskaja võib õppida,” tutvustas MoKS`i koordinaator Evelyn Müürsepp. “Mängureeglid aitavad süvendada meie tajuviise ning utsitavad erinevate mõtte- ja kogemisviiside vahelist infovahetust. Teiste hõimude mängud, rütmid ja laulud rikastavad ning toovad meie ellu uusi värve.”

Töötuppa on oodatud täiskasvanud ja noored alates 14. eluaastast, õpetajad, muusikud, insenerid, teadlased, terapeudid, sotsiaaltöötajad jt – ühesõnaga igaüks, kes tahab avastada erinevaid helitekitamisvõimalusi.

Workshopi läbiviija Hannes Heyne on pärit Dresdenist, Saksamaalt. Ta on sündinud 1958. a DDR-is. 7 aastat õppis ja töötas Hannes hüdroloogia ja ökoloogia alal, seejärel studeeris Hamburgis improvisatsiooni ja pilliehitamist. 1993. aastast alates on ta arendanud meetodeid meeltehariduse, muusikaökoloogia ja muusikalise improvisatsiooni alal.

Moostes saab helimaastikel mängida

2.-3. aprillil toimub Mooste kunsti ja sotsiaalpraktika keskuses (MoKS) Hannes Heyne heli-workshop „Mängides helimaastikel”. Tegemist on MoKSi helitöötubade sarja avalöögiga.

Osalejail on võimalus proovida, kuidas kõlavad eri rahvaste pillid, katsetada helitekitamist isetehtud instrumentidega ning proovida kätt lihtsamate muusikariistade ehitamises. Hannes toob töötuppa kaasa omavalmistatud pille ja instrumente. Sarvepillid, veetrummid, erinevad flöödid, lüürad, kumisevad kausid, psalteerium, didgeridoo ja teised pillid on MoKSis avastamiseks ja mängimiseks. 


„Kõikidel füüsilistel objektidel on heliomadused. Nendest helide väljavõlumine on omaette muinasjutt, mida iga tähelepanelik ja kuulata oskaja võib õppida,” ütles MoKSi koordinaator Evelyn Müürsepp.

Töötuppa on oodatud täiskasvanud ja noored alates 14. eluaastast, õpetajad, muusikud, insenerid, teadlased, terapeudid, sotsiaaltöötajad – ühesõnaga kõik, kes tahavad avastada erinevaid heli tekitamise võimalusi.

Töötoa juhataja Hannes Heyne on pärit Dresdenist Saksamaalt. 1993. aastast alates on ta arendanud meetodeid meeltehariduses, muusikaökoloogias ja muusikalises improvisatsioonis.

Töötoas osalemiseks on vaja eelregistreeruda e-posti aadressil siiri@moks.ee või telefoni 5330 6679.

Töötuba on ingliskeelne (eestikeelse tõlgiga).

Rohkem infot: www.moks.ee

Dagö toetab kontserdiga Mooste vallamaja taastamist

Ansambel Dagö toetab laupäeval, 26. märtsil kl 18.00 Mooste Folgikojas antava tasuta kontserdiga Mooste ajaloolise vallamaja taastamist. Kõik kontserdil osalejad saavad teha annetusi vallamaja taastamise toetuseks.

Mooste viinavabrikus paiknev Eesti Fototurismi Keskus pakub kontserdil osalejatele võimalust ööbimiseks ning järgmisel hommikul päikesetõusuga toimuvaks kalapüügiks Mooste järve jääl. Lisaks on kõigil külastajatel võimalus tutvuda Mooste ja Põlvamaa vaatamisväärsustega.

Mooste ajalooline vallamaja süttis põlema 18. jaanuaril käesoleval aastal. Kuigi hoone õnnestus täielikust hävingust päästa sai hoone tule-, vee- ja suitsukahjustusi.

Allikas: Eesti Fototurismi Keskus, www.fototurism.ee

Dagö toetab kontserdiga Mooste vallamaja taastamist

Ansambel Dagö toetab laupäeval, 26. märtsil kl 18 Mooste Folgikojas antava tasuta kontserdiga Mooste ajaloolise vallamaja taastamist. Kõik kontserdil osalejad saavad teha annetusi vallamaja taastamise toetuseks.

Mooste viinavabrikus paiknev Eesti Fototurismi Keskus pakub kontserdil osalejatele võimalust ööbimiseks ning järgmisel hommikul päikesetõusuga toimuvaks kalapüügiks Mooste järve jääl. Lisaks on kõigil külastajatel
võimalus tutvuda Mooste ja Põlvamaa vaatamisväärsustega.

Mooste ajalooline vallamaja süttis põlema 18. jaanuaril käesoleval aastal. Kuigi hoone õnnestus täielikust hävingust päästa sai hoone tule-, vee- ja suitsukahjustusi.

Mooste toiduklubi kokkab, mõeldes filmifestivalile

Täna, 20. märtsil algusega kell 16 koguneb Mooste toiduklubi taas kokkama ja pühendab oma toidud Maailmafilmi festivalile. Festivali ühe eestvedaja Eva Toulouze juhendusel valmistatakse mitut moodi lambaliha.
 
21.-27. märtsini toimub Tartus kaheksas Maailmafilmi festival. Tegu on rahvusvahelise filmifestivaliga, kus näidatakse 
antropoloogilisi dokumentaalfilme ja peetakse filmidiskussioone. 

Festivalile tulevad kohale ka mitme filmi autorid.

Kuna Mooste külalisstuudio (MoKS) seltskond on juba aastaid selle festivali suur austaja, siis otsustati tänavu võõrustada festivali avapidu 21. märtsil Moostes. Sellest ka toiduklubi erikogunemine eesmärgiga valmistada suupärast filmirahvale.Abilised ja huvilised on oodatud pühapäeval, 20. märtsil kell 16 MoKSi. Oma tulekust palutakse kindlasti teada anda Evelynile telefonil 513 8599.  
Lisainfo: 
Evelyn Müürsepp

http://mooste-toiduklubi.blogspot.com/  

http://moks.ee  

http://www.worldfilm.ee/