Kaasaegsed kaugtöökohad Haanjas ootavad kasutajaid

Võrumaa Arenguagentuuri ja Võrumaa Partnerluskogu abil (ettevõtluskeskkonna arendamise alameede) on nüüdsest Haanja raamatukogus avatud 2 privaatset, kaugtööd teha võimaldavat töökohta. Töökohad on varustatud kaasaegse arvutitehnika ning mööbliga, kiire internetiühendusega ning on üksteisest eraldatud liigutatavate vaheseintega.

Töökohtade kasutamine on kõigile tasuta, printimise ja paljundamise teenus on tasuline. Olemas on võimalus  värvitrükiks ning A3 formaadis dokumentide trükkimiseks ja paljundamiseks.

Kui kellelgi on soov broneerida töökoht pikemaks ajaks, see tähendab, et vahepeal keegi teine arvutit ja töökohta ei kasuta, tuleb selle eest tasuda 1 € ööpäevas.

Kaugtöökohad on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel:
E, T, R kell 9.00-17.00 ja N kell 9.30-17.30.

Töökoha kasutamiseks tuleb ennast registreerida, täiendavat infot saab raamatukogust tel 787 8814 või e-postiga riina@haanja.ee.

Targa Töö Ühing ühines Euroopa kaugtöökeskustega

 

Tark töö metsas. Foto Targa Töö Ühingu kodulehelt

Targa Töö Ühing (endine Eesti Kaugtöö Ühing)  astus erinevates Euroopa riikides avatud internetipunkte ja kaugtöökeskusi ühendava organisatsiooni Telecentre Europe liikmeks.

26.-30. märtsil korraldab Telecentre Europe üle-euroopalise kampaania Get online week, mille keskmes on oskuslik arvuti ja interneti kasutamine. Eraldi tähelepanu all on noored ja nende e-oskused. Noored on küll julged ja aktiivsed Interneti kasutajad, kuid peamiselt kasutatakse seda mängimiseks, suhtlemiseks ja meelelahutuseks, vähem enese arendamiseks ja ettevalmistavateks tegevusteks.tööturul hakkama saamiseks.

Eesti poolseks Get Online Week kampaania partneriks on Targa Töö Ühing. Nädala eesmärk on uurida noorte teadmisi internetis leiduvate õppimis- ja enesearendamise võimaluste vastu ning teadvustada laiemate ja rohkem tööga seotud e-oskuste olulisust. Samuti soovitakse avada arutelu lastevanemate seas, et tõsta teadlikkust arvuti- ja interneti kasutamise positiivsetest ja negatiivsetest mõjudest laste ja noorte arengule.

Teiseks oluliseks sõnumiks on, et kvaliteetse interneti levik on oluline võimalus maapiirkondade ja väiksemate linnade jaoks – läbi selle on võimalik tuua head haridust ja kõrgema lisandväärtusega töid piirkonda ning läbi e-oskuste arendamise parandada ka teenuste kättesaadavust.

Täpsema kampaania ürituste ja tegevuste kava avaldameKampaania avaüritus toimub 8. märtsil ja seda saab jälgida Internetis Telecentre-Europe TV lehel, aga ka Targa Töö Ühingu lehel.

Targa Töö Ühing koondab targalt töötamise entusiaste ja maapiirkondades ning väiksemates linnades tegutsevaid tööhõivele, hariduse kättesaadavusele, kogukonna kaasamisele suunatud keskusi Eestis.

Kanepis tuleb targa töö keskuse stardiseminar

6. novembril kell 12.30 toimub Kanepi targa töö keskuse (kaugtöökeskus) stardiseminar. Tutvustatakse, mida keskuses teha saab ja mida keskus targalt töötada soovijatele pakub. Kogemusi ja teiste keskuste praktikat jagavad Targa Töö ühingu inimesed.

Seminarile oodatakse vaimutööinimesi, töötuid, väikeettevõtjaid, MTÜsid ja teisi, kes on valmis Kanepi targa töö keskuse tegevustes kaasa lööma. Seminar toimub ESFi projekti „Riskirühmade tööturule sisenemist ja töötamist toetavate kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine” raames.

Info ja registreerimine: Enn Ruusmaa, MTÜ Kanepi Kommunikatsioonikeskus, tel 503 6304, e-posti aadress: enn@kanepi.ee, Skype: arendustugi.ee

Kanepi targa töö keskus töötab ettevõtlusinkubaatorina, kus paljud teenused on tasuta või soodustingimustel:
• internetiühendus (Wifi);
• töökoha rent;
• kontoriruumi rent;
• kontoritehnika kasutamine (arendamisel);
• ettevõtlusega alustamise nõustamine;
• tööturule sisenemise ja töö leidmise nõustamine;
• seminariruumi rent;
• koolitused;
• asukate ühisturundus ja teenuste portaal (arendamisel).

Kanepi targa töö keskuse (esimesed) asukad pakuvad järgmisi teenuseid:
• äriplaanide ja toetusprojektide koostamine;
• raamatupidamisteenus;
• konsultatsioonid (ärialustamine, finantsjuhtimine, turundus, äriplaani hindamine);
• kinnisvarakonsultatsioonid ja teenused;
• IKT-lahendused ja kasutajatugi.

Boonusena toredad inimesed ja uued ideed. Võimalus rääkida kaasa keskuse teenuste kujundamisel ja keskuse kaudu oma teenuseid pakkuda. Kanepi Targa Töö keskus kuulub üle-eestilisse Targa Töö ühingu võrgustikku, mis teeb koostööd samasuguste keskustega üle maailma.

Septembris läheb Targa Töö Ühing tuurile “Tule tööta koos meiega!”

Eesti Kaugtöö Ühingu järglane Targa Töö Ühing  kutsub huvilisi paindliku töökorralduse alast oskusteavet jagama ja koguma ning alustab targa töö tuuri nii Põhja – kui Lõuna – Eestis.

 22.-28. septembrini toimuval tuuril uuritakse kaugtöötamise võimalusi Eestis, mis aitavad inimestel töötada neile sobivas vormis ja kohas, suurendades ettevõtete tululikkust läbi paindliku töökorralduse ning aitavad kaasa kohaliku elu elavnemisele maapiirkondades.

Täna on Eestis kokku ligi 700 kaugtöökeskust, neist ligi 500 asuvad avalikes internetipunktides ja 130 on külakeskustes.

22. ja 23. septembril räägivad Oma tegevusest räägivad rahvusvaheline töökoha lahenduste pakkuja Regus, ideest teostuseni tööklubi Garage 48 ja jagatud kontoris tegutsev konsultatsioonifirma CPD Arendusjeskus. Samuti külastatakse Kuusalu vallas Kolgas multifunktsionaalset külakeskust. Kaugtöö kogemusi jagavad MTÜ Lahemaa kaugtöö- ja koolituskeskuse, Aaspere Külakoja ning Haljala rahvamaja inimesed.   

 26.-28. septembril käivad kaugtööhuvilised Lõuna-Eestisse. Kolme päeva jooksul külastatakse Paide töökeskust, arutletakse Noor-Eesti Loomekeskuses Tartus, kuidas käivitada loomemajanduskeskust  ja vaadatakse, kuidas see juba ka Moostes toimib. Ka uuritakse Räpina, Kanepi, Urvaste, Võru, Abja-Paluoja ja Haanja Kündja talu sarnaste keskuste tööd.

 Tuurile saab registreeruda www.smartwork.ee lehel.