Põlvamaal avatakse rahvamuusikakool

Põlvamaal Moostes avab uksed rahvamuusikakool, kus kõigil on võimalik õppida mängima eesti rahvapille ja -muusikat.  Kooli pidajaks on MTÜ Folgisellide Selts, õppekava koostajaks rahvamuusikaõpetaja ja etnomusikoloog Krista Sildoja.

Laiemalt on Mooste jõudnud rahvamuusikakaardile läbi  festivali “Moisekatsi elohelü”, mis toimus sel aastal juba 13. korda. Rahvamuusika töötlemise õhinast kantuna võtsid toimekad Mooste inimesed eesotsas vallavanem Ülo Needoga nõuks hakata süvenema meie esivanemate muusikalisse pärandisse. Uue kooli rajamine on selle soovi uhkeks väljenduseks.

Eestis on mitmeid muusikakoole, kus klassikalisele pillimänguõppele lisaks saab õppida ka pärimusmuusikat (näiteks Värska ja Võru muusikakoolid). Kuid ainult pärimusmuusikale spetsialiseeruvat kooli meil veel ei ole. Mooste rahvamuusikakool on siinkohal julgeks teerajajaks.

Siinsesse eelkooli on oodatud kuni kaheksa aastased lapsed, et grupitundides laulda, mängida ja tantsida ning valmistuda põhiastmes õppimiseks. Põhikool koosneb nooremast ja vanemast astmest. Kui õpilane läbib kõik õppekavas ettenähtu, saab ta muusikakooli lõputunnistuse. Kel on peale põhikooli veel huvi pillimänguga jätkata, saab valida lisaastme, et täiendada end näiteks kõrgemasse muusikaõppeasutusse sisseastumiseks. Kõigile huvilistele (ka täiskasvanutele), kelle eesmärgiks ei ole muusikakooli lõputunnistus, on loodud vabaõppe vorm, mille kestvuse valib õppur ise aasta kaupa.

Koolituskeskusena püüab Mooste rahvamuusikakool pakkuda täiendõppevõimalusi muusikaõpetajatele ja teistele huvilistele üle Eestimaa, kel soov tundma õppida ajaloolist rahvamuusikat tema kontekstis.

Pille, mida õppida saab, on palju – väikekanneldest külakanneldeni, lõõtspillist akordioniteni. Muidugi ei puudu poogenpillid viiul ja hiiu kannel, puhkpillid torupill ja paljude lemmik parmupill. Samuti paneme rõhku koosmängule ja praktilisele rahvamuusikast tulenevale muusikateooriale, et kooli lõpetaja oleks võimalikult nobe noodistlugeja, samaaegselt ka kuulmisele toetuva matkimismeetodi silmapaistev esindaja. Õpetajateks on oma ala tunnustatud tegijad Krista ja Raivo Sildoja. Lisaks on nõusoleku andnud õpetajatöös oma panusega osalemiseks Meelika Hainsoo, Lauri Õunapuu ja Ott Kaasik. Vastavalt võimalustele soovitakse meistriklasside vormis kutsuda külla häid rahvapillimehi kõikjalt Eestist, eriti Lõuna-Eestist.

Krista Sildoja

One thought on “Põlvamaal avatakse rahvamuusikakool”

Kommenteerimine on suletud.