Pääsküla noortekeskuses tegutseb kodanikualgatusel loodud Põnnituba

Selle aasta kevadest tegutseb Pääsküla noortekeskuses (Rännaku pst 1) kord nädalas neljapäeviti kella 10.30-12 kodanikualgatuse korras loodud Põnnituba. Põnnitoa idee autor ja eestvedaja Lilian Kaseväli on kahe väike- lapse emana kogenud, kui vajalik on kas või kord nädalas teiste emade ja lastega kindlas kohas ja hubases atmosfääris kohtuda.

“Kõikjal tegutseb tasulisi beebiringe, kuid need on pisut teise suunitlusega, kitsamalt piiritletud tegevusega, mis teinekord pakubki rohkem emale kui lapsele. Mina nägin Pääsküla noortekeskuse poole pöördudes vajadust sellise tasuta ja omaalgatusliku koosviibimise koha järele, kus just lapsed saaksid üksteisega vabamalt suhelda ja rohkem mängida,” rääkis Lilian Kaseväli.

Praeguseks on Pääsküla kodused emad Põnnitoa üles leidnud, ühiselt veedetakse aega, meisterdatakse, lauldakse ja tantsitakse lastega. Põnnituba pakub noortele emadele vajalikku suhtlemist ja tuge. Tulevikus on siiski plaanis kaasata Põnnituppa ka vabatahtlikke, kes võiks professionaalsemal tasemel teha meisterdamis-, võimlemis- või laulutunde. Selleks on pöördutud ka abisaamiseks Nõmme linnaosa valitsuse poole.

Nõmme linnaosa vanem Erki Korp on seisukohal, et Pääsküla Põnnitoa algatus ei peaks piirduma vaid ühe noortekeskusega ning kutsub üles ka teisi linnaosi Pääsküla algatust järgmima. “Sellised kodanikualgatusega väikelaste ringid nagu Põnnituba võiksid olla igas noortekeskuses, või miks mitte ka eakate päevakeskuste juures. Hommikuti on enamasti sealsed ruumid vabad ning neist oleks, eriti praegust sõimekohtade puudust silmas pidades, Tallinna väikelastega peredele suur tugi,” nentis Erki Korp.

Samuti pakkusid Põnnitoa külastajad linnaosavanemaga kohtudes välja mõtte korraldada Nõmmel jõulupidu ka nendele lastele, kes lasteaias või -sõimes ei käi. Linnaosavanema sõnul võiks jõulupeost kujuneda edaspidi üks Nõmme traditsioone.