RAHVASTIKUPOLIITIKA VALITSUSKOMISJONILE ANTI ÜLEVAADE SÜNDIMUSE JA PERELOOME HOIAKUTELE

Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon 2020. aasta juunis. Foto: Riigikogu

Teisipäeval, 7. novembril kogunes sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kutsel rahvastikupoliitika valitsuskomisjon, et saada ülevaade sündimuse ja pereloomega seotud hoiakute ja väärtuste muutumisest Eestis.

Loe edasi: RAHVASTIKUPOLIITIKA VALITSUSKOMISJONILE ANTI ÜLEVAADE SÜNDIMUSE JA PERELOOME HOIAKUTELE

BALTI RIIGID LAHKUVAD VENEMAA ELEKTRIVÕRGUST HILJEMALT 2025. AASTA ALGUSES

Kõrgepingeliin. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Eesti, Läti ja Leedu peaministrid allkirjastasid täna ühisdeklaratsiooni, millega lepiti kokku Mandri-Euroopa elektrivõrguga liitumise kiirendamise tegevustes ja tähtajas. Eesti lahkub Venemaa elektrivõrgust plaanitust ligi aasta varem.

Loe edasi: BALTI RIIGID LAHKUVAD VENEMAA ELEKTRIVÕRGUST HILJEMALT 2025. AASTA ALGUSES

PENSIONITÕUSUGA JÕUAB KESKMINE PENSION SEITSMESAJANI

Pensionäri rahakott. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Valitsus kinnitas riikliku pensioni 2023. aasta indeksi, millega tõuseb alates 1. aprillist keskmine pension 700 euroni. Indeksi väärtuseks saab 1,139. Seega suurenevad pensionid ja töövõimetoetuse päevamäär keskmiselt 13,9%.

Loe edasi: PENSIONITÕUSUGA JÕUAB KESKMINE PENSION SEITSMESAJANI

NEUGRUNDI MADALIK VÕETI RIIGI KAITSE ALLA

Neugrund paikneb Osmussaarest seitsme kilomeetri kaugusel, madalik on 535 miljoni aasta vanune. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Valitsus otsustas võtta looduskaitse alla Soome lahes asuva Neugrundi madaliku, et tagada sealse unikaalse meteoriidikraatri puutumatus ning hoida väärtuslikku mereelustikku ja linnustikku.

Loe edasi: NEUGRUNDI MADALIK VÕETI RIIGI KAITSE ALLA

VALITSUS PEAB VAJALIKUKS KOHANIMESEADUSE MUUTMISE ALGATAMIST

Pioneeride puiestee, mitmetähendulik tänavanimetus, mis siiski eeskätt vanemaealistele meenutab esimese mõttena nõukogude režiimi. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Valitsus otsustas eilsel istungil riigihalduse minister Riina Solmani ettepanekul algatada kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise, millega kõrvaldatakse lünk kehtivas kohanimeseaduses.

Loe edasi: VALITSUS PEAB VAJALIKUKS KOHANIMESEADUSE MUUTMISE ALGATAMIST

TÕNIS LUKAS: EESTI KEEL PEAB OLEMA EESTIS PEAMINE TEABE- JA SUHTLUSKEEL

Tõnis Lukas. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Haridus- ja Teadusministeerium saatis partneritele arvamuse avaldamiseks keeleseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on tugevdada eesti keele positsiooni riigikeelena ning suurendada eesti keele nähtavust-kuuldavust avalikus ruumis.

Loe edasi: TÕNIS LUKAS: EESTI KEEL PEAB OLEMA EESTIS PEAMINE TEABE- JA SUHTLUSKEEL

PEAMINISTRI ÜLEVAADE „EESTI 2035” ELLUVIIMISEST

Peaministri ettekanne Riigikogus arengustrateegia Eesti 2035 elluviimisest.
Foto: Jürgen Randma / Stenbocki maja

Peaminister Kaja Kallas andis Riigikogule ülevaate riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest, milles on kokku lepitud Eesti riigile ja rahvale viis võrdväärset sihti.

Loe edasi: PEAMINISTRI ÜLEVAADE „EESTI 2035” ELLUVIIMISEST

PEAMINISTER: KAITSEVÕIME TÄHENDAB VALMISOLEKUT

Peaminister Kaja Kallas Müüsleris. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Peaminister Kaja Kallas pöördus täna õhtul avalikkuse poole seoses Venemaa tõttu pingestuva julgeolekuolukorraga. Eesti suhtes otsene sõjaline oht puudub, kuid riik kontrollib kaitsevalmidust seni suurima lisaõppekogunemisega „Okas 2022“.

Loe edasi: PEAMINISTER: KAITSEVÕIME TÄHENDAB VALMISOLEKUT

VALITSUS KUTSUB „OKAS 2022” LISAÕPPEKOGUNEMISELE

Foto: Eesti Kaitsevägi

Stenbocki maja teatel otsustas Valitsus täna kutsuda 2861 reservväelast ja kaitseliitlast lisaõppekogunemisele „Okas 2022“. Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsutakse lisaõppekogunemisele 11. jalaväepataljoni ja 16. õhutõrjepataljoni reservväelased ning 42. Kirde maakaitseringkonna koosseisu arvatud kaitseliitlased ja reservväelased.

Loe edasi: VALITSUS KUTSUB „OKAS 2022” LISAÕPPEKOGUNEMISELE

UKRAINA ISESEISVUSPÄEVA TÄHISTAMISEKS VALMIS MUUSIKAVIDEO

24. augustil on Ukraina iseseisvuspäev. Ukrainlaste vapruse ja vankumatu kaitsetahte, aga ka vaba ja lootusrikka tuleviku tähistamiseks valmis Riigikantselei tellimusel muusikavideo, kus astuvad üles Musamari kammernaiskoori neiud. Dirigent on Ode Pürg. Vaprat iseseisvuspäeva, Ukraina! Slava Ukraini! Koori esituses ukraina rahvalaul „ТИХА ВОДА“ (tõlkes „Vaikne vesi“).

Ukraina tähistab täna oma iseseisvuspäeva ning ühtlasi möödub täna kuus kuud päevast, mil Venemaa tungis jõhkralt kallale Ukrainale ja alustas täiemahulist sõda.

Loe edasi: UKRAINA ISESEISVUSPÄEVA TÄHISTAMISEKS VALMIS MUUSIKAVIDEO

VALITSUS TEISALDAB NARVAS EESTI TAASOKUPEERIMIST ÜLISTAVAD MONUMENDID

Üle viiekümne aasta Narva purustamist ja Eesti taasokupeerimist ülistav Vene tank T-34 Eesti Vabariigi ja Venemaaa vahelise kontrolljoone lähedal.
Foto: Urmas Saard / Külauudised

Stenbocki maja teatel võttis täna hommikul Valitsus vastu otsuse teisaldada Narvas avalikust ruumist Nõukogude Liidu sõjamonumendid. Tank T-34 viiakse Eesti Sõjamuuseumisse, mis tegeleb sõjaajaloo ja kultuuripärandi säilitamise, uurimise ja tutvustamisega.

Loe edasi: VALITSUS TEISALDAB NARVAS EESTI TAASOKUPEERIMIST ÜLISTAVAD MONUMENDID

ALATES PÜHAPÄEVAST EI PEA KAITSEMASKI KANDMA

Stenbocki maja. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Stenbocki maja teatel otsustas Valitsus, et alates homsest, 3. aprillist ei kehti enam üleriigiline maskikandmise kohustus, kuna koroonaviiruse leviku riskitase langes kõigis näitajates keskmisele ehk kollasele tasemele. Küll jääb kehtima soovitus kanda rahvarohketes kohtades maske ja seda eriti riskirühma inimestele.

Loe edasi: ALATES PÜHAPÄEVAST EI PEA KAITSEMASKI KANDMA

VALITSUS TAHAB KEELUSTADA SÕDA TOETAVATE SÜMBOLITE AVALIKKU KASUTAMIST

Vabariigi Valitsuse töölaud. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Stenbocki maja kommunikatsioonibüroo teatel kiitis Valitsus täna heaks ja saadab parlamendile karistusseadustiku muudatused, millega muutub väärteona karistatavaks vaenulike sümbolite häiriv kasutamine. Kriminaalkorras karistatavaks muutub välisriigi agressioonikuriteoga liitumine, selles osalemine või selle toetamine ehk Venemaa aitamine Ukraina sõjas.

Loe edasi: VALITSUS TAHAB KEELUSTADA SÕDA TOETAVATE SÜMBOLITE AVALIKKU KASUTAMIST

ESMASPÄEVAST EI NÕUTA VÄLISTINGIMUSTES COVIDi TÕENDIT

Alates 14. veebruarist kaotatakse COVIDi tõendi nõue kõigile õues toimuvatele üritustele ja tegevustele. Fotokollaaž: Urmas Saard / Külauudised

Stenbocki maja kommunikatsioonibüroo eatel võttis Valitsus vastu korralduse, millega kaotatakse alates 14. veebruarist COVIDi tõendi nõue kõigile õues toimuvatele üritustele ja tegevustele.

Loe edasi: ESMASPÄEVAST EI NÕUTA VÄLISTINGIMUSTES COVIDi TÕENDIT

KALLASE SÕNUL MUUTUB VAKTSINEERIMISTÕENDITE KEHTIVUSAEG KÕIKJAL EUROOPA LIIDUS ÜHETAOLISEKS

Illustreeriv pilt immuniseerimise tõendist nutitelefonis. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Brüsselis, Euroopa Ülemkogul leppisid riigi- ja valitsusjuhid kokku ühtsetes vaktsineerimistõendite kehtivusaja põhimõtetes.

Loe edasi: KALLASE SÕNUL MUUTUB VAKTSINEERIMISTÕENDITE KEHTIVUSAEG KÕIKJAL EUROOPA LIIDUS ÜHETAOLISEKS

HÜBRIIDRÜNNAK VALGEVENE-EUROOPA LIIDU PIIRIL EI NÄITA VAIBUMIST

Kaja Kallas ja Poola peaminister Mateusz Morawiecki Stenbocki maja rõdul.
Foto: Raigo Pajula / Stenbocki maja

Eesti peaminister Kaja Kallas ja Poola peaminister Mateusz Morawiecki arutasid täna Tallinnas meie piirkonna julgeolekut ja selle tugevdamist rahvusvahelise koostöö kaudu. Poola peaminister külastab täna lühivisiidi käigus ka Leedut ja Lätit.

Loe edasi: HÜBRIIDRÜNNAK VALGEVENE-EUROOPA LIIDU PIIRIL EI NÄITA VAIBUMIST

VALITSUS TOETAB COVID-19 RAVIMITE OSTMIST

Illustreeriv pilt. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Valitsuse liikmed said tänasel kabinetinõupidamisel tervise- ja tööminister Tanel Kiigelt ülevaate sel aastal soetatavatest COVID-19 ravimitest ning võimalikest vajadustest 2022. aastal. Riik ostab nii haiglates kasutatavaid kui ka riskirühma inimeste koduseks raviks mõeldud COVID-19 ravimeid sel aastal 4,25 miljoni euro eest.

Loe edasi: VALITSUS TOETAB COVID-19 RAVIMITE OSTMIST

VALITSUS KINNITAS SIDUSA EESTI ARENGUKAVA

Manifest Eestimaa rahvastele Eesti Vabariigi iseseisvuse väljakuulutamise monumendil Pärnus Iseseisvuse väljakul. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Valitsus kinnitas tänasel istungil „Sidusa Eesti arengukava 2021–2030“, milles keskendutakse kohanemise ja lõimumise, üleilmse eestluse, kodanikuühiskonna ning rahvastikuarvestuse arendamisele. Eesmärgiks on sidus ja koosloomeline Eesti ühiskond.

Loe edasi: VALITSUS KINNITAS SIDUSA EESTI ARENGUKAVA