VALITSUS PEAB VAJALIKUKS KOHANIMESEADUSE MUUTMISE ALGATAMIST

Pioneeride puiestee, mitmetähendulik tänavanimetus, mis siiski eeskätt vanemaealistele meenutab esimese mõttena nõukogude režiimi. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Valitsus otsustas eilsel istungil riigihalduse minister Riina Solmani ettepanekul algatada kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise, millega kõrvaldatakse lünk kehtivas kohanimeseaduses.

Seaduseelnõu esitatakse edasiseks menetlemiseks Riigikogule. Seaduse muudatusega määratletakse täpsemalt edasised sammud, kui kohalik omavalitsus ei ole ise muutnud ära Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatut kohanime, mille kohta on talle riik teinud vastava ettepaneku.

Tänu seaduse muudatusele saab kõikidele osapooltele konkreetsemalt selgeks, kuidas minnakse edasi, kui omavalitsus mingil põhjusel ei muuda sobimatut ehk seaduse nõuetega vastuolus olevat kohanime,“ selgitas riigihalduse minister Riina Solman. „Soovime muidugi jätkuvalt, et linnad ja vallad toimetaksid sobimatute kohanimede muutmisega ennekõike ise. Ent riigil peavad olema hoovad selleks, kui tegemist on sobimatu kohanimega, mille muutmiseks on riik teinud ettepaneku, kuid mida omavalitsus pole sellele vaatamata muutnud.“

Muudatusega nähakse ette võimalus võtta vajadusel kohalikult omavalitsuselt kui kohanimemäärajalt üle kohanime muutmise õigus. „Riik saaks nime muuta juhul, kui omavalitsus ei ole ministri eelneva ettepaneku järgselt Eesti riigi omariikluse, põhiseadusliku korra püsimise ja iseseisvuse taastamise vastu võidelnud isiku nimelist pühendusnime või muud selgelt Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatut kohanime muutnud,“ selgitas Solman.

Riina Solman, riigihalduse minister

„Nii nagu meie avalikku ruumi ei sobi eestlastele palju kannatusi põhjustanud sõjakoledustele pühendatud punamonumendid, ei sobi siia ka Eesti rahva vastu julmalt tegutsenud inimeste auks määratud kohanimed,“ ütles Solman. „Eesti riik väärib seda, et meie ühist ruumi sisustaksid Eesti riiklusest lugupidavad sümbolid ja tänavanimed. Punamõrtsukate, kelle nime auks on mitmed tänavanimed Eesti omavalitsustes määratud, mälestamine ja jäädvustamine on enamusele eestlastest valus haav ja piinlik häbiasi.“

Kohanimeseadus näeb ka praegu ette, et kui ilmneb kohanime sobimatus, on omavalitsus kohustatud algatama kohanime muutmise menetluse 30 päeva jooksul. Kehtiv seadus ei sätesta tagajärge, mis saab siis, kui omavalitsus ei ole ministri ettepanekust hoolimata uut kohanime määranud.

Eelnõuga kõrvaldatakse õiguslik lünk, kui omavalitsus ei ole seadusevastast olukorda lahendanud. Minister saab eelnõu järgi olla omavalitsuse asemel kohanimemäärajaks juhul, kui omavalitsus ei ole ministri asjakohase ettepaneku saamisest arvates kahe kuu jooksul uut seadusele vastavat kohanime määranud.

Enne ministri poolt uue kohanime määramist küsitakse eelnõu järgi ka omavalitsuse arvamust ja avalikustatakse uue kohanime määramise eelnõu, mille kohta saavad valla- ja linnaelanikud oma ettepanekuid esitada.

Uue kohanime kehtima hakkamisel tekib omavalitsusel kohustus vahetada välja senised kohanimele viitavad sildid ja viidad, millega seotud kulu kaetakse riigieelarvest.

KU päevatoimetaja