Võrumaa uusmaakad pakuvad tuge piirkonda kolinutele

Möödunud aasta novembris tegevust alustanud Võrumaa uusmaakate klubi otsustas projekti lõppedes jätkata iseseisvalt. Nelja kohtumise jooksul võttis klubi kohtumistest osa 49 võru-, põlva- ja valgamaalast.

Siiani on kohtumised toimunud Võro instituudis, MTÜs Võluvõru Võrus, Sänna kultuurimõisas ja Urvaste seltsimajas. Lisaks võõrustajatele on tuttavaks saadud Võrus asuva Stedingu maja, Võrumaa arenguagentuuri, “Maale elama” liikumise ja Kodukant Võrumaa tegemistega. Klubiõhtute kandvaks osaks on olnud omavahelised vestlused ja kogemuste vahetus.

Viimasel kohtumisel Urvastes tehti järgmise kolme kohtumise plaan, mis viiakse ellu uusmaakate ühisel panustamisel. Klubi jääb endiselt avatuks kõigile piirkonna uuselanikele ehk siis igale järgnevale kohtumisele oodatakse uusi osalejaid. Eesmärgiks jääb pakkuda toetavat sotsiaalset võrgustikku ning tutvuda erinevate paikadega ja põnevaid tegevusi pakkuvate organisatsioonidega.

Uusmaakate klubide projekti viisid ellu Kodukant Võrumaa koostöös Võrumaa arenguagentuuri ning “Maale elama” liikumisega. Algatuse eesmärgiks oli aidata piirkonna uutel elanikel paremini sisse elada ning saada osa Võrumaa vabaühenduste poolt pakutavast. Projekti toetas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Lisainfo:

Ivika Nõgel, partnerlus@partnerlus.ee, 5115914.

Evelyn Tõniste, evelyn@vaa.ee, 5251750

Kati Orav, kati@kating, 56498816

Maaelust unistajale tuleb appi infoportaal

Algatuse Maale Elama raames on valminud infoportaal, mis koondab kogu maalekolijale tarviliku info ühte kohta.

maaleelama

Uus maale-elama.ee infoportaal kajastab maapiirkondade infot ning on loodud selleks, et muuta maale kolimine inimeste jaoks lihtsamaks. Kinnisvarapakkumiste kõrval on välja toodud ka lähipiirkonna tööpakkumised, ettevõtlusvõimalused ja teave kogukonna kohta. Samuti on tõsisematel huvilistel võimalik täita ka ankeet “Tahan maale”, mis saadetakse huvipakkuvate kogukondadeni, kes inimest maale kolimise teemal edasi nõustavad ja abistavad. Lisaks leiab kodulehelt infot piirkonna koolide, lasteaedade, perearstide, vaba aja veetmise võimaluste ja kõige muu eluks vajaliku kohta.

Algatuse Maale Elama eestvedaja Ivika Nõgeli sõnul on uus infoportaal mõeldud neile, kellel on küll soov maale kolida, kuid kes ei tea veel päris täpselt kuhu ja kuidas. Tavalisest kinnisvaraportaalist leiab infot ainult kinnisvara kohta, kuid maalekolijal on enamasti veel tuhat küsimust.

“Kust leida infot kooli ja lasteaia kohta, kas leian maapiirkonnas erialast tööd, millised inimesed seal elavad?”, toob Nõgel näiteid. “Selline teave tuleb otse kogukondadelt. Maale Elama infoportaalis on nüüd kogu vajalik info ühes kohas olemas. Olles ise 15 aastat tagasi Tallinnast maakohta kolinud, tean kui palju kergem on tulla, kui sind abistav kogukond eest ootab. Meie infoportaal pakubki lisaks mitmekülgsele infole ka kogukonna tuge.”

Loe edasi: Maaelust unistajale tuleb appi infoportaal

Mess “Maale elama” tuleb taas pealinna

11. aprillil toimub Tallinnas Kalevi Spordihallis kolmas mess “Maale elama”.

Messi alapealkiri on “Maale ettevõtjaks”, kus sel aastal on erilise tähelepanu all aktiivsete ja tegusate perede kutsumine maale ettevõtlusega tegelema. Messil osaleb 55 kogukonda üle Eesti, kes tutvustavad ennast ja oma piirkonda, sealseid ettevõtlus- ja töötamisvõimalusi ning elukohti ja teenuseid.

Messi raames toimub teemakohane seminar “Maale ettevõtjaks”, kus sõna saavad geograaf Garri Raagma, kirjanik Valdur Mikita ning kirev ring maal tegutsevaid ettevõtjaid. Maha peetakse tuline debatt eduka ettevõtluse võimalustest maapiirkondades. Seminari ja debatti juhib Urmas Vaino. http://www.maale-elama.ee/maale-elama-2015/seminar

Messil on mitmeid uuendusi. Esmakordselt pakutakse messil vahetut nõuannet neile, kes maal ettevõtlusega tegeleda soovivad. Kohal on maakondlike arenduskeskuste konsultandid, kes koondavad end nimetuse alla “Ettevõtluskohvik” http://www.maale-elama.ee/maale-elama-2015/ettevotluskohvik Loe edasi: Mess “Maale elama” tuleb taas pealinna

Projekt “Maale elama” kutsub maale ettevõtjaks

Üks näide maaelust. Foto: Elina Allas
Üks näide maaelust. Foto: Elina Allas

2015. aasta mess “Maale elama” toimub 11. aprillil Tallinnas Kalevi spordihallis. Seekord on fookuses teema “Maale ettevõtjaks”. Sellega annavad kogukonnad märku, et ootavad maale inimesi, kes aitavad oma ideede ja pealehakkamisega muuta maapiirkondi ettevõtlikumaks.

Tänavuse messi uuenduseks on nõustamisala, kus ettevõtluskonsultandid annavad tagasisidet külastajate äriideedele ning nõustavad rahastamise küsimustes. “Maale elama” kodulehelt võib praegu leida üle 80 idee, mida maal ettevõtjana teha. http://www.maale-elama.ee/ettevotluse-voimalused.

Kogukondadele, kes uusi elanikke ootavad, on ettevalmistamisel abiks “Maale elama” infopäevad, mis toimuvad:

28. jaanuaril

10.00-12.00 Tallinnas  tehnikaülikooli auditooriumis SOC-311 Ehitajate tee 5.

14.00-16.00 Pärnus linnavalitsuse I korruse saalis Suur-Sepa tn 16.

30. jaanuaril

10.00-12.00 Tartus keskkonnahariduse keskuse saalis Lille tn 10.

14.00-16.00 Paides Järvamaa keskraamatukogu konverentsisaalis Lai tn 33.

Registreerida saab kodulehel www.maale-elama.ee.

Kodanikualgatuse “Maale elama” eesmärgiks on tõsta teadlikkust maal elamise kohta, muuta ühiskonna hoiakuid positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale elama asumise trendi. Kahe aasta jooksul on algatuse abil linnast maale kolinud 69 peret.

Lisainfo: Ivika Nõgel, korraldusmeeskonna juht, MTÜ Partnerlus
tel 5115 914, ivika@vaa.ee

Mess “Maale elama” ületas ootusi

Messimelu. Fotod: Hanna Nõgel.
Messimelu. Fotod: Hanna Nõgel.

Laupäeval Tartus toimunud messil “Maale elama”  käis 1551 külastajat. Seda oli kolm korda rohkem kui möödunud aastal. Messil domineerisid oodatult noored pered ja paarid Tartust. Hinnanguliselt viiendik külastajatest oli kohale tulnud Tallinnast.

Messi avamisel rõhutas põllumajandusminister Ivari Padar, et algatusel “Maale elama” on oluline roll elanikke kaotavate maakogukondade ja maale tahtvate linnaperede vahendajana. “Siiani on meil puudunud nende kahe huvigrupi siduja ja kokkutooja,” ütles Padar.

Oma elukeskkonda oli messil tutvustamas 58 kogukonda üle Eestimaa. Kogukondade sõnul tunti esmajoones huvi elukohtade, aga ka haridusasutuste, seltsi- ja kultuurielu vastu. Üllatavalt vähe uuriti töökohtade infot. Otepää kogukonna eestvedaja Margit Prede sõnul vestlesid nad messil mitme perega, kes juba aastaid selle kandi peale on mõelnud. “Nüüd saame neid reaalselt aidata oma kodu leidmisel,” rõõmustas Prede.

Mess “Maale elama” toimus esimest korda mullu aprillis Tallinna tehnikaülikoolis. Aasta jooksul leidis endale maale elukoha üle 40 pere ja üle 100 inimese. Märtsis tunnustas regionaalminister kodanikualgatust “Maale elama” regionaalarengu auhinnaga.

Kodanikualgatuse “Maale elama” eesmärgiks on tõsta teadlikkust maal elamise suhtes, muuta ühiskonna hoiakuid positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale elama asumise trendi.

Lisainfo: www.maale-elama.ee 

Türi messiboksis oli tore kõige pisematel.
Türi messiboksis oli tore kõige pisematel.
Rannu valda esindas ka kitsetall.
Rannu valda esindas ka kitsetall. 

 

Minister peab kodanikualgatust “Maale elama” edulooks

“Maale elama” meeskond tutvustas eile siseministeeriumis projekti tulemusi ja mõju ning tegi ettepanekuid, kuidas soodustada maale elama asumist ja pidurdada maapiirkondade tühjenemist elanikest.

Kodanikualgatus sai üksmeelse tunnustuse osaliseks. Regionaalministri Siim Valmar Kiisleri sõnul sai projekt hakkama sellega, mida tema ei suutnud – muuta ühiskonna hoiakut maal elamise suhtes. Ministri nõuniku Sulev Valneri sõnul on tegemist viimaste aastate suurima regionaalpoliitilise edulooga, mis peab kindlasti jätkuma.

“Maale elama” algatuse laienemise osas üle-eestiliseks oldi eri meelt. Ühelt poolt peeti vajalikuks algatuse jätkumist. Teiselt poolt jäi kõlama seisukoht, et maapiirkondade asustamine ning sellega seotud kampaaniad on pigem maaomavalitsuste endi ülesanne.

Kodanikualgatuse “Maale elama” eesmärgiks on muuta ühiskonna hoiakuid maal elamise suhtes teadlikumaks ja positiivsemaks. Projekt näitas, et linnaelanikke, kes eelistavad elukeskkonnana maapiirkonda on väga palju, kuid mitmetel põhjustel ei saa nad oma soovi kohaselt toimida. Sellele vaatamata on “Maale elama” algatuse mõjul tänaseks Lõuna-Eestisse kolinud juba üle 34 pere.

Projekti rahastas 2013 aastal regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Värska vallal valmis uutele maalekolijatele mõeldud koduleht „Tule maale”

Värskasse elamaVärska vallavalitsuse eestvõttel on valminud Värska valla „Tule maale“ koduleht. Uus veebileht tutvustab Värska piirkonda maale kolimisest huvitatutele ning teeb uutele elanikele olulise info kättesaadavamaks ja kohanemise kergemaks. Lehe valmimisele aitasid kaasa Piiriveere Liider, MTÜ Tule Maale ja Misso vald.
http://www.tulemaale.ee/kogukond/verska koduleht on suunatud inimestele, kellel on soov ja võimalus maale kolimiseks, kuid puuduvad vajalik teave ja oskused selle suure sammu ettevõtmiseks. Uus koduleht pakub infot alates vabadest elu- ja tööpaikadest kuni juhatusteni, millisest talust saab piima või mune osta. Lisaks jagatakse uute tulijatega ka juba Värska valda kolinud uuselanike muljeid ja kogemusi, vastatakse küsimustele ja muredele ning otsitakse igale maalekolijale just tema jaoks kõige sobivamaid lahendusi. Info parem kättesaadavus julgustab inimesi ning muudab maalekolimise lihtsamaks.

Uuelt kodulehelt leiab infot vabade talukohtade, töökohtade, haridusasutuste, huvihariduse ja vabaaja veetmise võimaluste kohta. Saab tutvuda piirkonna ajaloo, looduse ja kultuuriga. Hankida teavet bussi- ja rongliikluse ja vallas pakutavate teenuste kohta. Lugeda kogemus- ja edulugusid Värska valla elanikelt. Uuele elanikule on kodulehel välja toodud tähtsamad kontaktid, kohalikud töömehed, juurvilja kasvatajad, piima müüjad ja palju muud. Kodulehe kaudu saavad kohalikud kauba või teenuse pakkujad ennast reklaamida oma piirkonna inimestele. Eesmärk on, et uued inimesed teaksid kelle poole pöörduda ja ei telliks töömeest või küttepuid linnast kui kogukonnas on teenuse või kauba pakkuja olemas. Loe edasi: Värska vallal valmis uutele maalekolijatele mõeldud koduleht „Tule maale”

Projekt “Maale elama” on pealinlaste seas menukas

Huvi linlasi maale kutsuva algatuse “Maale elama” vastu on osutunud suureks. Kodulehte maale-elama.ee on kolme nädala jooksul külastanud 11 000 inimest, kellest pooled on tallinlased ning viiendik tartlased. Neljandik kodulehe külastajatest on teinud seda korduvalt, mis lubab korraldajatel oodata homme, 13. aprillil Tallinna Tehnikülikoolis toimuvale “Maale elama” messile publikumenu.

Algatust on asunud toetama ka 14 Lõuna-Eesti ning pealinna ettevõtet, kes on pannud õla alla messi korraldamisele, turundamisele ning kodulehe arendamisele pärast projekti.

Messil “Maale elama” jagavad 26 Lõuna-Eesti kogukonda ausat teavet oma kandi võimalustest: haridusasutustest, teenustest, seltsitegevusest, ettevõtlusvõimalustest ning vabadest elu- ja töökohtadest.

Kodanikualgatuse “Maale elama” eesmärgiks on muuta ühiskonna hoiakuid maal elamise suhtes teadlikumaks ja positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale elama asumise trendi. Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo: http://www.maale-elama.ee/mess-maale-elama