Värska vallal valmis uutele maalekolijatele mõeldud koduleht „Tule maale”

Värskasse elamaVärska vallavalitsuse eestvõttel on valminud Värska valla „Tule maale“ koduleht. Uus veebileht tutvustab Värska piirkonda maale kolimisest huvitatutele ning teeb uutele elanikele olulise info kättesaadavamaks ja kohanemise kergemaks. Lehe valmimisele aitasid kaasa Piiriveere Liider, MTÜ Tule Maale ja Misso vald.
http://www.tulemaale.ee/kogukond/verska koduleht on suunatud inimestele, kellel on soov ja võimalus maale kolimiseks, kuid puuduvad vajalik teave ja oskused selle suure sammu ettevõtmiseks. Uus koduleht pakub infot alates vabadest elu- ja tööpaikadest kuni juhatusteni, millisest talust saab piima või mune osta. Lisaks jagatakse uute tulijatega ka juba Värska valda kolinud uuselanike muljeid ja kogemusi, vastatakse küsimustele ja muredele ning otsitakse igale maalekolijale just tema jaoks kõige sobivamaid lahendusi. Info parem kättesaadavus julgustab inimesi ning muudab maalekolimise lihtsamaks.

Uuelt kodulehelt leiab infot vabade talukohtade, töökohtade, haridusasutuste, huvihariduse ja vabaaja veetmise võimaluste kohta. Saab tutvuda piirkonna ajaloo, looduse ja kultuuriga. Hankida teavet bussi- ja rongliikluse ja vallas pakutavate teenuste kohta. Lugeda kogemus- ja edulugusid Värska valla elanikelt. Uuele elanikule on kodulehel välja toodud tähtsamad kontaktid, kohalikud töömehed, juurvilja kasvatajad, piima müüjad ja palju muud. Kodulehe kaudu saavad kohalikud kauba või teenuse pakkujad ennast reklaamida oma piirkonna inimestele. Eesmärk on, et uued inimesed teaksid kelle poole pöörduda ja ei telliks töömeest või küttepuid linnast kui kogukonnas on teenuse või kauba pakkuja olemas.

Nii uued maale tulijad kui kodukohta tagasi kolijad saavad kogu vajaliku informatsiooni ühest kohast. Lisaks saavad portaali kasutada ka kohalikud inimesed, kes otsivad tööd või soovivad infot valla kinnisvara kohta ning paraneb infovahetus kogukonnas pakutavate kaupade ja teenuste osas.

Lehe eesmärgiks on tutvustada Värska valda hea elupaigana; vahendada huvilistele infot vabade töökohtade ja elamispindade kohta; murda maaelu kohta käivaid müüte; näidata uuselanikele, et nad on meie kogukonnas oodatud; anda häid soovitusi ja kontakte meie piirkonda sisseelamisel ning suurendada ka praeguste elanike hulgas kodukoha patriotismi ja meie-tunnet. Loodame tuua maale elama aktiivseid ja ettevõtlike inimesi, kes soovivad ka ise panustada oma kodukoha arengusse.

Eelmisel aastal valmis MTÜ Tule Maale eestvedamisel Misso valla „Tule maale“ koduleht. Käesoleva aasta kevadel kirjutas Värska Vallavalitsus Piiriveere Liidrile projekti koostööks Misso vallaga. Värska vallal avanes tänu sellele võimalus kasutada ning ka omalt poolt täiendada ja parandada Misso vallas juba toimiva kodulehe portaali. Lisaks on projekti raames valmimas nii Misso kui Värska vallale mainefilmid uutele elanikele piirkonna tutvustamiseks. Tuntud filmimehe Andres Maimiku käe all valmivad mainefilmid juba uue aasta alguseks.

Meel Valk