Eesti Noorsootöö Keskus: alanud Eesti-Jaapani noortevahetus tugevdab riikidevahelisest koostööd

Kuu jooksul, 6. septembrist – 8. oktoobrini, toimub Eesti-Jaapani koostöös noortevahetuse programm, mille eesmärk on suurendada noorte teadlikkust kultuuri, ettevõtluse, hariduse jm vallas ning seeläbi tihendada ka koostööd kahe riigi vahel.

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmeri sõnul on rahvusvaheline noortevahetus, kui noorsootöö üks vormidest, väga tõhus noorte vahetu suhtlemise ja koostöö formaat. ” See on võimalus koos tundma õppida kultuuridevahelisi erinevusi ja sarnasusi, arutleda noorte endi jaoks olulistel teemadel ning panna alus edasisele koostööle inimeste ja riikide vahel. Seda nii noortevaldkonnas, hariduses, teaduses, kultuuris kui ka ettevõtluses,” ütles Schlümmer.

16-liikmeline Jaapani noorte delegatsioon viibib Eestis 6.-22. septembril, millal külastatakse erinevaid IT-, haridus-, noorte- ja kultuurivaldkonna asutusi. Kohtutakse ka Eesti Vabariigi peaministri Taavi Rõivasega, Eesti-Jaapani parlamendigrupi liikme Imre Sooäärega, haridus- ja teadusministri Jevgeni Ossinovskiga ja Saku vallavanemaga Janec Leppikuga.

22.-8.oktoobril toimub 10-liikmelise Eesti delegatsiooni visiit Jaapanisse, kus toimub rahvusvaheline noortekongress ning külastatakse samuti erinevaid asutusi haridus-, keskkonna- ja kultuurivaldkondadest. Samuti kohtutakse programmi patrooniga, Jaapani Kroonprints Naruhitoga. Lisaks Eestile osalevad sellel aastal Jaapanis toimuvas vahetuses noored Dominikaani Vabariigist, Laose Demokraatlikust Vabariigist, Tansaania Ühendvabariigist, Jordaania Hašimiidi Kuningriigist ja Katari Riigist.

Loe edasi: Eesti Noorsootöö Keskus: alanud Eesti-Jaapani noortevahetus tugevdab riikidevahelisest koostööd

Täna algab rahvusvaheline noortevahetus

Täna saabuvad 20 noort Rumeeniast ja Saksamaalt, et koos eestlastest eakaaslastega saada osa keskkonna ja vabatahtliku tegevuse teemalisest seikluskasvatuslikust noortevahetusest.

ERASMUS+ noorteprojekt “EE-EwocA” ehk Educational Enterprising – Environmental Work Opportunity with Communication and Adventure on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite algatatud keskkonna ja vabatahtliku tegevuse teemaline seikluskasvatuslik rahvusvaheline noortevahetus. Projekti alustatakse Tallinnas, kus külastatakse tantsu- ja laulupidu. Tegevused jätkuvad Jõgevamaal Alam-Pedja looduskeskuses keskkonnateemalise töötoa, looduses turvalise liikumise õppimisega ning Pedja jõe kaldaäärsete koristustalgutega.

Noortevahetuse peamised tegevused toimuvad Palupõhja looduskoolis 10. – 18. juulil. Noortevahetuse käigus toimuvad erinevad õpitoad, kus jutuks tulevad kultuuridevaheline õppimine, leiva küpsetamine, ravimtaimede korjamine, linnu pesakastide valmistamine, tegeletakse kiikingu ja geoseiklusega ning mille raames tehakse piirkonnale kasulikke heakorratöid. Lisaks tutvutakse Eestimaa loodusega külastades erinevaid kohti ning matkaradu. ning vahetatakse eri riikide kogemusi keskkonna jaoks olulistel teemadel. Palupõhjast edasi liigutakse Tartusse kus tutvutakse loodusmaja ja Tartu seikluspargiga ning noortevahetus lõpeb 20. juulil TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Loe edasi: Täna algab rahvusvaheline noortevahetus

KENK ootab noori osalema noortevahetuses

Tahad selle aasta jaanide ajal teha midagi teisiti? Tahaksid selle aasta jaanituld ja -pidu pidada kusagil mujal? Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus kutsub 4 noort Leetu osalema ajavahemikus 22.juuni kuni 28.juuni rahvusvahelises noorteprojektis “Chefs and scientists meet in the kitchen”.

Kokku osaleb sündmusel 30 osalejat Leedust, Itaaliast, Tsehhist, Poolast, Saksamaalt, Sloveeniast ja Eestist.

Mida pakub projektis osalemine noorele?

Uusi teadmisi innovaatlistest ideedest toidutööstuses eelkõige turunduslikust ja sihtgrupi tundmise aspektist
Uusi teadmisi noorte ettevõtlikuse arendamisest Leedus
Inglise keele praktikat
Uusi tutvusi
Suhtlemisoskuste parendamist
Kohaliku kutluuriga tutvumist

Osalemise tingimused:

Vanus 19-29
Inglise keele arusaamine
Tahe osaleda
30% transpordikulude tasumisest
Õigeaegselt täidetud kandideerimisankeet

70% transpordikuludest ja 100% toitlustus- ja majutuskuludest kaetakse Euroopa Noored programmist. Kohapealset sündmust organiseerib noorte ettevõtlikkust toetav organisatsioon PROFAT.

Vaata lisainfot sündmuse kohta siit.

Kandideerimiseks täida ankeet ja saada see aadressile kati.kenk@gmail.com hiljemalt 11.04.2013

Küsi lisainformatsiooni kati.kenk@gmail.com

Kohilas tuleb tasuta noorteetendus

26.10.2012 toimub Rahvusvahelise noorsoovahetuse “Man in the mirror” raames tasuta etendus Kohila Gümnaasiumis. Algus kell 17.00!
“Man in the mirror” on rahvusvaheline noorsoovahetus osalejatega Itaaliast, Rumeeniast, Portugalist, Walesist ja Eestist.  Projektis osaleb 65 noort – 10 noort igast riigist ja grupijuhid. Projekt toimub 21-28. oktoober Raplamaal.
Noortevahetuse teema on “Alustamine iseendast” – osalejad vaatavad enda sisse, kasutades selleks erinevaid kunstivorme ning seejärel üritavad nad ennast muuta – paremaks inimeseks. Noorsoovahetus järgib rahvusvahelise võrgustiku Drums for Peace põhimõtteid. Eesmärgiks on jõustada noori erinevate kaasavate kunstivormidega ja muuta nooremad enesekindlamaks.  Samuti soovime me jagada kogemusi, mida me oleme saanud erinevatelt Drums for Peace projektidel. Me teame, et meie noorsoovahetus on suurepärane võimalus paljude põnevate ja uute muutuste tekkimiseks.Peamisteks tegevusteks on töötoad – tants, muusika, tsirkus, nuku- ja maskiteater, kus osalejad võtavad aktiivselt osa.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Otepää noortebänd osaleb Lätis noortevahetusprojektis

Otepää ANK noortest koosnev noortebänd Les 3.14 osaleb 12.-19. märtsil Lätis, Vilakase omavalitsuses, Skilbeni külas, noortevahetusprojektis „Muusikaga koos päiksetõusust kuni päikseloojanguni“. Projekti on algatanud Läti MTÜ Aicinājums, projekti ametlikuks partneriks on Valgamaa Partnerluskogu.

Noori saadab Otepää ANK juhataja Kadri Orav. Valgamaa Partnerluskogu korraldas konkurssi projektis osalejate leidmiseks (6 noort + 1 juhendaja), valituks osutus Otepää noortebänd Les 3.14.

Projekti esimesel koosolekul Lätis (17.-19. veebruar.2012) osalesid bändiliikmed Seiko Kuik ja Andreas Nigol. Koosolekul said kokku gruppide esindajad, tutvusid üksteisega ja rääkisid läbi korraldusliku poole.

„Tutvustame Eestit ja Otepääd, Eesti folkloori ja religiooni, pakume osalejatele traditsioonilisi Eesti toitusid ja esitame rahvatantsu“, sõnas Otepää ANK juhataja Kadri Orav. „Loodame leida sõpru ja ka koostööpartnereid edaspidiseks.“

Projekti kogumaksumuseks on 16844,29€. Toetuse maksumus on 15054,29€ ja omaosalus (30% transpordikulus) kaetakse osalejate poolt. Valgamaa Partnerluskogu toetab noori transpordikulu hüvitamisega. Noorte omaosaluseks jääb 5€ osaleja kohta. Loe edasi: Otepää noortebänd osaleb Lätis noortevahetusprojektis

Märts on Viljandimaa ja Põhja-Läti noortevahetuste kuu

Viljandi maavalitsuse poolt korraldatava noorte osalusprojekti raames viiakse Viljandimaa ja Põhja-Läti noorte vahel läbi noortevahetusi „Maailm on mu naabruskonnas!“, kus ühe valla või linna noored saavad käia kas oma maakonnas või teises riigis teise noortegrupi
tegemistega tutvumas.

Noortevahetuste „Maailm on mu naabruskonnas!“ eesmärgiks on pakkuda võimalust tutvuda lähemalt mõne teise Viljandimaa või Põhja-Läti valla-linna noorteeluga ja peamiste asutuste-organisatsioonidega, mis selle arendamisega tegelevad; pakkuda võimalust tutvuda lähemalt sealsete noorte osalusvõimalustega; saada häid mõtteid ja soovitusi enda jaoks ning samuti anda tagasisidet ja soovitusi teistele vastu ja saada uusi tuttavaid teistes Viljandimaa või Põhja-Läti paikades.

Igast Viljandimaa ja Põhja-Läti vallast ja linnast on ühel noortegrupil võimalik osaleda ühel sellisel noortevahetusel. Noored saavad koos noorsootöötajaga valida, millisesse kohta nad minna tahavad kas Eestis või Lätis, või anda märku, kas nad on huvitatud võõrustamisest. Osalusprojekti raames kaetakse noortevahetuste sõidukulud. Samuti aidatakse kaasa kohtumiste aset leidmisele omapoolsete kontaktide, korralduslike küsimuste ning nõuannetega kohtumiste sisu ja päevakava osas.

Noortegrupid koos juhendajatega saavad anda sellest, kuhu ja millal nad minna tahavad, märku kuni 11. märtsini Viljandi maavalitsuse noorte osalusprojekti projektijuhile kas e-posti (siiri.liiva@viljandimaa.ee)
või telefoni teel (5624 5617).

Projekt tegevus on osa pikaajalisest noorte osalusprojektist, mida Viljandi maavalitsus viib läbi Viljandimaal ja Põhja-Lätis noorte osaluse ja kaasamise suurendamiseks ning noorte ja otsustajate dialoogi arendamiseks. Kõik projektis osalejad aitavad kaasa ühe uuendusliku ja
teedrajava ettevõtmise elluviimisele. Projekti läbiviimist toetavad Viljandi maavalitsus ja programm Euroopa Noored noorte demokraatiaprojektide alaprogrammi kaudu.

Otsitakse kiirelt inimesi noortevahetuseks Antalyas

Türgis Antalyas 20.-28. veebruarini korraldatavasse noortevahetusprojekti “Before the end of the world” otsitakse viimasel minutil inimesi juurde.

Korraldajad maksavad  reisipiletid, millest kohapeal maksate neile tagasi 30 protsenti. Toitlustus ja öömaja on tasuta, ööbitakse sellises hotellis: http://www.hotellaraworld.com/en/

Kes tunneb huvi, sel palutakse võtta otse ühendust Janely Rohumägiga – janely.jr@hotmail.com.

MTÜ Kultuur aitab hingata

Tõrva võõrustab noori norrakaid

Tõrvas toimub 28. septembrist kuni 3. oktoobrini rahvusvaheline noorte projektikohtumine, kus osalevad Hemsedali Muusika- ja Kultuurikooli noored Norra Kuningriigist ja Tõrva linna noored, kes esindavad Tõrva Laulustuudiot, Tõrva Muusikakooli ja Tantsustuudiot Lys.

Nädala jooksul toimuvad Tõrvas erinevad õpitoad, kus mõlema riigi noored õpivad eesti laule, tantse ja pillimänge. Samuti antakse noorte osavõtul 1. oktoobril algusega kell 18.00 Tõrva Gümnaasiumi aulas pidulik kontsert.

Lisaks töötubadele toimuvad ka mitmed ekskursioonid, mille raames külastatakse Tallinna ja Tartu linnasid ja osaletakse Estonia kontserdisaalis tütarlastekoori Ellerhein kontserdil ja Vanemuise kontserdisaalis toimuval Laulukarusselli lõppkontserdil.

Tõrva linna noored külastavad Hemsedali kevadisel koolivaheajal, kus õpitakse traditsioonilisi norra tantse, laule ja pille ning antakse ka ühiskontsert.

Norra lõunaosas asuv Hemsedal on Tõrva linna sõprusvald aastast 2007. Hemsedali vallas elab 2000 inimest ja on üks riigi populaarseimaid mäesuusakeskusi.

Projekti on rahastatud Põhjamaade Ministrite Nõukogu „Nordplus“ programmi vahenditest.

Allikas: Tõrva linnavalitsus