Täna algab rahvusvaheline noortevahetus

Täna saabuvad 20 noort Rumeeniast ja Saksamaalt, et koos eestlastest eakaaslastega saada osa keskkonna ja vabatahtliku tegevuse teemalisest seikluskasvatuslikust noortevahetusest.

ERASMUS+ noorteprojekt “EE-EwocA” ehk Educational Enterprising – Environmental Work Opportunity with Communication and Adventure on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite algatatud keskkonna ja vabatahtliku tegevuse teemaline seikluskasvatuslik rahvusvaheline noortevahetus. Projekti alustatakse Tallinnas, kus külastatakse tantsu- ja laulupidu. Tegevused jätkuvad Jõgevamaal Alam-Pedja looduskeskuses keskkonnateemalise töötoa, looduses turvalise liikumise õppimisega ning Pedja jõe kaldaäärsete koristustalgutega.

Noortevahetuse peamised tegevused toimuvad Palupõhja looduskoolis 10. – 18. juulil. Noortevahetuse käigus toimuvad erinevad õpitoad, kus jutuks tulevad kultuuridevaheline õppimine, leiva küpsetamine, ravimtaimede korjamine, linnu pesakastide valmistamine, tegeletakse kiikingu ja geoseiklusega ning mille raames tehakse piirkonnale kasulikke heakorratöid. Lisaks tutvutakse Eestimaa loodusega külastades erinevaid kohti ning matkaradu. ning vahetatakse eri riikide kogemusi keskkonna jaoks olulistel teemadel. Palupõhjast edasi liigutakse Tartusse kus tutvutakse loodusmaja ja Tartu seikluspargiga ning noortevahetus lõpeb 20. juulil TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias.

Noortevahetuse algatajateks, idee autoriteks ja elluviijateks on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht- loovtegevuse õpetaja erialal õppivad noored, kelle jaoks see on esimene suurem meeskonnatööna korraldatav praktilise noorsootöö tegevus. Meie meeskonda kuuluvad: projektijuht Aleksandra Griffel, majandusjuht Heli Esko, välissuhete spetsialist Katre Salk, seiklustegevusi aitavad korraldada Tauri Pihlak, Are Tallmeister ja noortejuht Mirell Lattik ning mentori osaleb Meeli Liik.

Projekt viiakse läbi koostöös mittetulundusühinguga Noored Toredate Mõtetega, mis on alates 2002. aastast Tartus tegutsev noorsootöö organisatsioon ning noori nõustab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Piret Eit.