Tulkõ täämbä Hänilast kullõma

Kolmapäävä, piimäkuu 8. pääväl kell 19 Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõ jututarõ külälises om Hänilane, kiä kõnõlõs 2010. aastakal vällä tulnu luulõkogost “Ma pühäpääväpõllõ mõsi” ja lugõ ka ummi vahtsõmbit luulõtuisi. Kyik huvilisõq ommaq oodõduq!
Keskusõ aadrõs om Lossi 38 (vana anatoomikum). Manoq saa küssüq: Helena Kesonen, tel 7375422 vai helenake@ut.ee.

Tänavuse Juhan Liivi luuleauhinna võitis Kirsti Oidekivi

Võiduluuletus:

 

* * *

mu isa, kes sa oled kerge vaim, nagu need

lilled ja liblikad mu ümber lendamas, kes sa

pühitsed mu kassi, kellel nüüd on liblikas suus,

kerge kõrge hüpe, tema suult kasvab nüüd päevapaabusilm,

kes sa oled päike ja õlu, õhtupooliku aeg.

 

mai oska sult miskitki rohkemat tahta. minus oli

selle päeva raskus, tühjaks kasvand tulp ja

millal tuleb vihma, kas jäängi riidu oma armsamaga.

ja ometi pole sa raskus, oled hoopis kiil

kes mu aias jälle lendab ja tantsib, ja suvepoole

on teid aina rohkem ja kes sa oled päike! sa

ei anna vihma siis kui küsida, olen ilma lõppematu kastja seni,

ja pole sa mu isagi, tea kes sa üldse oled.

 

Allikas: Vikerkaar 2010/4-5

Latsi võrokeeline ilolugõmine Sännä mõisan

35 aoluulidse Võromaa latsiaia ni koolilast omma tulõman neläpäävä, 28. mahlakuu pääväl Sännä mõisahe, et lugõda sääl ilosalõ võrokeelist luulõt ni esitädä juttõ.

Võro luulõtaja Artur Adsoni (1889-1977) avvus peetäs latsi luulõlugõmisvõigõlust joba 12. kõrda. Ettekandmisele tulõ vähämbält 12
eri võro auturi looming. Katsattõistkümmet latsi etteastõt omma hindaman võro kiränik Kauksi Ülle, Rõugõ rahvamaja juhataja Riina Kööts ja Põlva Eksperimentaaltiatri iistvõtja ni aolehe Koit aokiränik Rivo Veski.

Latsi ülesastmiisi vaihele laulva võrokeelitsit laulõ Mõnistõ ni Rõugõ latsõ Ruusamäe Ive juhatusõl. Nikagu hindaja avvuhindu paika pandva, ast üles üllätüsküläliisi näütemängupunt.

Latsi luulõlugõmist omma Sännä mõisa suurtõ saali päältkaema ni ütenelämä oodõt kõik huvilidse – sissepäsemine massulda. Ilolugõmine nakkas pääle kell 13. Võigõlust kõrraldasõ MTÜ Sännä Mõisakeskus ja Võro Instituut. Ettevõtmist tugõ Rõugõ vald ja Eesti Kultuurkapitali Võromaa ekspertgrupp.

Adsoni-võistlusõ kotsile saa teedüst meili allas.tiia@gmail.com päält vai karmanitelefonilt 56143780. Nisamatõ kõnõtraadilt 53980028 (Eve Taal).

Tiia Allas, Võru Instituudi koolioppusõ projektijuht

Luulõvõistlus latsilõ ja nuurilõ

Luulõhuvilidsõ latsõ ja noorõ võiva joba naada märkmä tuu pääle, midä lukõ kirämehe Adsoni Arturi nimelidsel luulõvõistlusõl Sännä mõisan 28. mahlakuu pääväl (28.04.2011).

Luulõtuisi võiva tulla lugõma aoluulidsõ Võromaa koolilatsõ, a ka latsiaia- ja kodolatsõ. Egäst koolist oodõtas ekkä vannusõrühmä (1.–4., 5.–9. ja 10.–12. klass) ütte esinejät vai punti kooni neläst latsõst.

Võrokeeline luulõvõistlus tulõ Adsoni Arturi avvus 13. kõrda. Tuud kõrraldasõ Võro instituut ja Sännä mõisakeskus. Üten lüümise soovist tulõssi teedä anda ildampa 22.04 kas allas.tiia@gmail.com vai tel 7828754, 56143780.

Allikas: Uma Leht

Täna pannakse Paides Kolmkõlad helisema

Juba seitsmendat korda toimuv kaunite kunstide festival „Kolmkõla“ toob täna kell 18.30 Paide raekotta india muusika kontserdi „Raagade võluilm“. Sel astuvad üle laulja Manodž Dubey, Arno Kalbus rütmiinstrument tablal ning Leho Rubis bambusflöödil ehk bansuril.

 Festival jätkub õhtul kell 21 Paide kogukonnakeskuse Kõhna Grete galeriis, kus toimub Lauri Sommeri ja sõprade luuleõhtu.

Kuressaares elav vanahärra üllitas haikukogu

Endel Loo. Foto: Irina Mägi
Kuressaares elav väliseestlane ning pikaaegne õpetaja Endel Loo (89) on oma 90. sünnipäeva eel hakkama saanud millegi väga erakordsega. Nimelt laskis maailmatiiruga saarlaseks jõudnud mees kaante vahele köita kogumiku jagu enda loodud haikusid, kirjutab tänane Meie Maa.

Teosele, mis kannab pealkirja “Ütlematut”, lisab ainulaadsust ning püsiväärtust see, et kõik sellesse jõudnu on kirja pandud vanameistri enda käega. Muuseas, ka haikukogu kaanekujunduse – värvilised kivid – joonistas autor ise.

Pühapäeval 90 aasta juubelit tähistav Loo ütles ajalehele, et värske haikukogu sündis tegelikult väga lihtsast soovist. “Tahtsin katsetada, kuivõrd suudan aastaid võõrsil elanud mehena veel eesti keelt kasutada,” osutas lisaks eelmainitule soome, rootsi, saksa ja inglise keelt valdav härrasmees.

Pajo trükikojas ilmavalgust näinud kogumikus puudutab Loo mängleva kerguse ning lihtsusega teemasid, mis jaotatud alapealkirjade alla “Põlisest”, “Laanest”, “Kodukoldest”, “Naeru/sui”, “Põhjalast” ja “Lootusest”. Omanäolise kujunduse andis Loo kogumikule autori kunagine õpilane Anu Rand.

Allikas: Meie Maa

Sõnakunstnikud kogunevad Kanepisse mõõtu võtma

Kanepi Seltsimajas peetakse 18. detsembril kell 16.00 Põlvamaa sõnakunstnike žanripäev, kuhu oodatakse osalema kõiki sõnameistreid lähedalt ja kaugelt.

Sõnakunstnikke hinnatakse mitmes kategoorias:
• parim jutuvestja (oodatud on muinasjutud, vested, jne)
• parim luuletuse esitaja (esitusele tuleb üks omavalitud luuletus, teise luuletuse saab osaleja loosi teel žüriilt)
• parim improviseerija (jutustaja saab žüriilt loosi teel teema, millest tuleb kohapeal kuni paariminutiline jutt koostada)
• parimad naljaninad (esitusele tulevad anekdoodid, naljandid, sketšid kas üksikesineja või trupi poolt)

Võistlejaid hindab žürii. Kõigis kategooriates ei pea osalema, võib teha valiku, millest osa võtta. Vanuselisi ega arvulisi piiranguid ei ole. Osavõtust palutakse teatada e-posti aadressil seltsimaja@kanepi.ee või tel 55612427.

Allikas: Kanepi Seltsimaja

Koolilatsi 23. võrokiilne jutukogo

Koolilatsi võrokeelitside kirätöie võistlusõ “Mino Võromaa” 23. kogomigu päälkiri om “Kukõrkuuti vikakaar”. Raamatut näüdätäs 25. märdikuu pääväl kell 15 Võro instituudin.

Seokõrdsõ “Mino Võromaa” võistlusõ võidujutu kiroti Rebäse Mathias (Põlva ÜG 3. klass), Mällo Allar (Orava PK 5. klass), Sulaoja Stella (Mikidämäe PK 9. klass) ja keskkoolijaost Liini Hedy (Põlva ÜG 11. klass).

Raamatuhe om kor’at võistlusõ parõmba luu, toimõndaja om Laube Kadri, pildi tsehkendi Navitroll’a ja Hanslepä Pia.
Raamatun om nii välläkujonu teemadõl kirotõduid juttõ (vanaimä-vanaesä mälehtüse umast latsõiäst), a ka peris vahtsit ja esieräliidsi asjo. Näütüses luulõtuisi, midä kutsutas limerikes ja kon seen piät olõma inemise- vai kotussõnimi.

Võro Kreutzwaldi kooli tütrik Lahe Laura kirot’ sändse limeriku:

Contra tsuklõs Tamulan,
Värnik ujos Vagulan.
Mano astus Alar Sikk,
kes om kasvult peris pikk.
Vesine om Võro liin.

Allikas: Uma Leht

Eos esitab pühapäeval teisele poole läinute luulet

Pühapäeval, 7. novembril kell 12.20 esineb luuleklubi Eos Rakveres kiriku noortemajas oma tänavuse hingedeaja kavaga, millega meenutatakse lahkunud klubiliikmeid.

“Luulet läbivaks teemaks on elulootus ja usk homsesse, kevade ootus ja lootus näha paremat tulevikku,” ütles Eose president Katrin Vaarik, andes sellega mõista, et lahkunute luuletustest on valitud helgemad.

“Lugedes nende luulet, adume, et nad on siin meiega, jätkuvalt, nende hingesoojus kandub meieni ja annab meile usku, lootust ja armastust, et oleme osake neist ja nemad meist,” lisas Vaarik.

Ettekandele tuleb Neeme Plutuse, Ella Rajari, Ellu Tammistu, Leenart Üllaste ja Paul Tageli looming. Muusikalise meeleolu loob Tiit Korsar.

Luulet loevad Katrin Vaarik, Enn Parve, Ella Kraav ja Elina Kononenko. Kuulda saab ka mõnda nende oma luuletust.

Kõik on oodatud! Tasuta.

Luuletajad olid Kärdlas Kuu lummuses

Maagiline Kuuloomise festival tõi 10.10.10 poetess Ave Alavainu kutsel Kärdlasse igat masti luuletajaid alates Juku-Kalle Raidist ja Mercast Elo Viidingu, Vahur Afanasjevi ja Hannes Varblaseni, vahendab Hiiu Nädal.

Kuufaaside ja numbrimaagiaga põimitud luuletajate kokkusaamisi on Ave Alavainu juures peetud alates 2008. aastast, kuid sellist poeetide raskekahurväge pole Hiiu Nädala andmetel Hiiumaa pinnal enne korraga koos olnud.

Lahingut löödi sõna otseses mõttes. Värsse loeti šamaanitrummi (Merca) ja kitarri (Vahur Afanasjev) saatel, räppides ja isegi MC Battle’i laadis (Contra).

Ööpäeva jooksul käis lavalt läbi kaks tosinat värsiseppa ja luulet paisati kuulajate kõrvu mitmes keeles (eesti, setu, võru ja hiiu).

Ave Alavainu korraldab maagilise festivali

Pühapäeval, 10.10.10 kell 10.10 avatakse Kärdlas Ave Vita! majas „Kuuloomise festival”, kirjutab ajaleht Hiiu Nädal.

Pidu, mis kestab koos uneajaga 23 tundi, saab alguse juba laupäeval. Oma luulet loeb-laulab saabumisel Ave Vita!-sse Aino Kalda kübarast loosiga võetud kellaaegadel kaks tosinat luuletajat. Laupäeval õhtul esinetakse kella viiest kaheksani ja üheksast südaööni ning pühapäeval kella üheksast hommikul kella poole neljani pärastlõunal.

Festivalile on tulemas igat masti luuletajaid, alates Kivisildnikust ja Mercast ning lõpetades Elo Viidingu ja Hannes Varblasega. Kõrvale ei jää ka Hiiumaa oma värsisepad Jaanus Kõrv ja Avo Tamme.

Festivali eestvõtja on poetess Ave Alavainu.

Konkurss 100 kaunima Eesti luuletuse leidmiseks

ETV kutsub kirjandusõpetajaid üles valima välja eesti luulest 20 kaunimat, olulisemat, ilusamat ning mõjuvaimat luuletust.

“Me palume kirjandusõpetajate abi, et nad saadaks 1. oktoobriks oma ettepanekud, millised on need läbi Eesti ajaloo kõige ilusamad luuletused,” rääkis ERR-i juhatuse esimees Margus Allikmaa saates “Ringvaade”.

Kui ettepanekud on laekunud, siis valitakse nende hulgast sada luuletust välja. “Profid näitlejad loevad luuletused sisse ja need tulevad järgmisel aastal eetris esitamisele,” selgitas Allikmaa.

Luuletused pannakse ka DVDle ning need saadetakse koolidesse.

Üritusele on õla alla pannud ka haridusministeerium ja kultuuriministeerium. Sel puhul olid “Ringvaatesse” kutsutud ka ministrid Laine Jänes ja Tõnis Lukas, kes saate ajal oma värsid paberile panid.

Luuletusi saab sisestada aadressil http://etv.err.ee/luuletus2011

Allikas: ERR