Sindi multifunktsionaalne traktor sai olulise lisaseadme

Tänavu 18. aprillil alustas Sindi Kommunaalis tööd uhiuus multifunktsionaalne traktor Kubota STW37, mis soetati eelkõige lehtede koristamise eesmärgil. Kui paar nädalat pidi keegi traktori kõrval puulehtede imuri voolikut hoidma, siis täna saadi väga vajalik lisaseade juurde, mis võimaldab lehti järelhaagise punkrisse koguda ka ilma abistava tööliseta.

Kubota ja puulehtede imuriga Sindis Lohu pargi kraavi puhastamas. Foto Urmas Saard
Kubota ja puulehtede imuriga Sindis Lohu pargi kraavi puhastamas. Foto: Urmas Saard

Sindi kommunaali juhataja Heli Ruus ütles, et uut seadeldist hakatakse juba homme katsetama. Juhataja sõnul oli varasem tehnika täielikult oma aja ära elanud ja nõudis väga suurt lisatööjõudu nii masina seadistamisel kui ka lehtede kogumisel. Seetõttu jäid sügisel lehed koristamata. Kõige halvem on olukord kraavidesse jäänud lehtedega, mis on vettinud ja osaliselt kõdunenud. Selline kõdu ummistab vooliku ja ühendused. Täna mässas Mati Oks pooleldi kõdunenud lehtedega Lohu pargi servas Raudtee tänava ja Pärnu maantee vahelise kraavi puhastamisel. Ruus kiidab nii imuriga töötavat meest kui traktoristi Vassili Razlivajevit.

Loe edasi: Sindi multifunktsionaalne traktor sai olulise lisaseadme

Keila vald alustas Konstantin Türnpu 150. sünniaastapäeva meenutamist heakorrastustöödega helilooja nimelises pargis

Keila vald alustas täna laulupidude üldjuhi ja helilooja Konstantin Türnpu nimelises pargis talgutöödega, et korrastada Illurma külas asuvas park augustikuus toimuvaks kontserdiks, mil möödub 150. aastat tunnustatud helilooja ja koorijuhi sünnist.

“2015. aasta on Eestis kuulutatud muusika-aastaks eesmärgiga tõsta tähelepanu keskpunkti siinne muusikaelu, tutvustada muusika loojaid ja suurendada muusika rolli eestimaalaste elus. Ma väga tahan ja loodan, et Eesti muusika ja kultuuri suurmees nagu seda on Konstantin Türnpu pälvib tänavu rohkem avalikku tähelepanu kui ainult tänasel päeval ning tema sünniaastapäev leiab väärikat tähistamist. Tänan väga Keila valla inimesi, kellele on oluline Türnpu mälestuse jäädvustamine helilooja nimelise pargi korrastamisega,” ütles Riigikogu asespiiker, koorijuht Laine Randjärv .

Eelmise laulupeo üldjuht Hirvo Surva lausus, et Konstantin Türnpu tervituslaul “Ta elagu, elagu, elagu” on kustumatu ja seda kasutavad pidulikel hetkedel pea kõik koorid. Koolilaulikutes vaatab meile vastu Türnpu kaunis laul “Meil aiaäärne tänavas”, mida koolipõlves saavad laulda kõik õpilased ja mille meloodia jääb saatma meid elu lõpuni. Lauluisa Gustav Ernesaks on muuhulgas Türnpud nimetanud “üheks silmapaistvaks tõrvikukandjaks meie möödunud laulupidude pikas rongkäigus.” Türnpu monumendi saatus on olnud nii traagiline kui samas ka õnnelik. Arvan, et ma ei liialda, kui ütlen, et Eesti rahval on Türnpu ees praegu väike tänuvõlg, mis tuleks ära klaarida,” lisas Hirvo Surva.

Rohkem pilte!

Loe edasi: Keila vald alustas Konstantin Türnpu 150. sünniaastapäeva meenutamist heakorrastustöödega helilooja nimelises pargis

Linn jätkab Tamula järve rannaala heakorrastamist

IMGP5931Võru linnavalitsus kavatseb sel aastal jätkata Tamula järve hea seisundi säilitamiseks vajalikke tegevusi, korraldades selleks otstarbeks riigihanke.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasrahastatava projekti aluseks on varasemad uuringud. Töömahukas ettevõtmine puudutab Juudi pargi ja Võlsi teega piirneva rannaala keskkonnakaitselisi tegevusi. Nimetatud rannaalal on kavas nö Niidu tänava pikendusele kanali süvendi rajamine ning liiva- ja mudapüünise ehitus. Peale selle puhastatakse väiksemad kraavid ja abajas ning tehakse puude kujundusraie.

Enne seda niidetakse vaadeldavalt alalt roostik ja võsa ning tehakse ettevalmistused settemuda paigaldamiseks. “Esialgselt väljatõstetud settemuda ja pinnas tõstetakse veepiirist vähemalt 10 meetri kaugusele, et vältida settemuda kandumist järve tagasi. Väljatõstetud pinnas peab enne laialilükkamist nõrguma ja tahenema,” täpsustas projektijuht Aivar Nigol.

Hiljem on kõnealune rannaala kavas heakorrastada, et see sulanduks Juudipargiga.

Türi talgulised tegid väärt tööd

Eile korrastati talguliste abiga Türi kesklinnas asuvat kalmistut.

Heakorrapäeval sai talguliste abiga riisutud lehti, korjatud kokku oksi, istutatud lilli ja ära viidud hulgaliselt lehehunnikuid.

Kaitseliidu Järva Malev jagas pärast värskes õhus töötamist talgusuppi ning morssi ja saiakest.

Türi valla majandusosakonna juhataja Urmas Kupp tänab kõiki, kel oli tahet ja aega tulla ühiskondlikult korrastama Türi linna südames asuvat kalmistut. „Seni kuni jagub talgulisi jätkub ka heakorratööde traditsioon,“ lisas ta.

Silvi Lukjanov

Võrus algas teeaukude parandamine

Võru linnas alustati täna löökaukude kevadist remonti. Üles freesitakse lõigud Räpina mnt, Jüri, Kooli, Lepa, Paju, Kreutzwaldi, Luha, Vilja ja Tartu tänaval, samuti mitmetel väiksematel teelõikudel.
Homme loodetakse alustada asfalteerimisega ning parandustööd loodetakse lõpetada kahe nädala jooksul. Tööde teostajaks on Võru linna tänavate hooldaja AS Veolia Keskkonnateenused.
Linnavalitsus palub linnakodanikelt mõistvat suhtumist, tähelepanelikkust ja ettevaatlikkust liiklemisel.

Marianne Mett

Võru linn ootab linlasi heakorrapäevadele

Võru linnavalitsus kutsub kõiki linlasi osalema 23. aprillist 5. maini aset leidvatel heakorrapäevadel. Kõik võrulased on oodatud kaasa lööma linna erinevate objektide korrastamisest ning linnavalitsus tuletab meelde, et oma kinnistu ja koduümbrus tuleb samuti puhtana hoida.

Ettevõtmist koordineeriv järelevalvespetsialist Terje Moisto ütles, et heakorratalguteks on praegu välja pakkuda hulk kohti linnas, mis vajaksid kas koristamist või muul moel värskendamist. Nii on näiteks kavas koristada Kubja metsaalust, Võru linna kalmistut,
Tamula matkarada, tänavate ääri ja teisi linna haljasalasid.

Linnavalitsus tagab talgulistele vajaduse korral töövahendid ning korraldab linna haljasaladelt kokku kogutud prahi ja puulehtede äraviimise.

„Kindlasti tuleb meile enne oma plaanidest teada anda, nii saame välistada olukorra, kus koristusobjektidelt kogutud praht jääb nädalateks äravedu ootama,“ rõhutas Moisto.

Võru linna heakorranädalale saab registreerida ja objektide kohta lisainfot küsida linnamajanduse osakonna telefonil 785 0915 või 5332 9085.

„Osalema on oodatud nii üksikisikud, sõpruskonnad kui ka ühendused,“ kutsus Moisto kõiki talgutel kaasa lööma.

5. mail toimuvad järjekordsed koristustalgud ka üleriigilise ettevõtmise „Teeme ära“ raames. Selle ettevõtmise raames on Võru linnas plaanis korda teha Tamula rannaala ja linna kalmistu. Registreerida saab end talgutele http://www.teemeara.ee/. Kaasa võtke kindad ja tööriistad (reha ja pang). Kogunemispaik on rannas Tartu tn otsas kell 10 või kalmistu maja juures samuti kell 10.

Võru linna keskkonnajaamas (Lühike tn 1) saavad elanikud tasuta anda vanapaberit, metalli, pakendeid, elektroonikaromusid, autorehve, aia- ja haljastusjäätmeid ja ohtlikke jäätmeid. Tasu eest võetakse vastu aknaklaasi, suurjäätmeid, ehitusjäätmeid ja asbesti. Keskkonnajaam on avatud T–L kella 8–16.

Marianne Mett

Tallinnas toimub heakorrakuu

2012. aasta heakorrakuu toimub Tallinnas 14. aprillist kuni 12. maini 2012.

Selle aasta heakorrakuu lööklauseks on „Lööme linna läikima!“. Eesmärgiks on teha pealinna puhtamaks ja ilusamaks Tallinna päevaks ehk 15.maiks.

Linnaosade heakorrakuu sihid:

Haabersti − „Kergliiklusteed ja nende ääred kord

Kesklinn − „Hoovid roheliseks!”
Kristiine − „Aed linna südamesse!”
Lasnamäe −„Tühermaad puhtaks!”
Mustamäe − „Juubeliks lilleliseks!”

Nõmme − „Rohealad puhtaks!”
Pirita − „Piirdeaiad korda!”
Põhja-Tallinn − „Mereääred ja rannad puhtaks!”

Heakorrakuu eesmärk on linna koristamine talvisest prahist koostöös erinevate ametite, linnaosavalitsustega, töötute ning sotsiaalsetel töökohtadel töötavate inimestega, linlaste kaasamine oma koduümbruse heakorrastamisse, linlaste keskkonnateadlikkuse arendamine läbi linnaosavalitsustes toimuvate infotundide, “Heakorra ABC” infovoldiku, erinevate ürituste jms kaudu.

Lisainfo ja üritused Tallinna koduleheküljel.

Heakorra talgud Tudus

Foto: Kampaania Teeme ära 2011 Vinni vallas - maanteeäärse kuuseheki taastamine talgute korras. Autor Anti Ronk

Eelmisel aastal istutati Vinni vallas kampaania “Teeme ära 2011” raames sadakond meetrit teeäärset kuusehekki. Parimat teeäärset tuisutõket ja lumepüüdjat taastati koos “Virumaa Teed” spetsialistidega.

Laupäeval, 28. aprillil 2012 algusega kell 9 toimuvad Vinni vallas Tudu alevikus taas heakorra talgud!

Kogunemine Tudu Rahvamaja juures. Selga tööriided ja kätte töökindad! Peale tööd saab suppi ja kasutada Tudu sauna!

MTÜ Tudu Haridus- ja Spordiselts
Info tel +372 527 3874

Olõ luudusõga sõpr

Silla Silver,
Eesti luuduskaitsõ seldsi Varstu osakunna juht

Kevväi om pall’udõ arvatõn kõgõ ilusamb aasta-aig. Õgal puul luudusõn om vahtsõnõ elu sündümän. Mi esi olõmi terve elu ja pääle surmagi viil luudusõ osa ja et timä keskel olõs hää olla, tulõ uma tarõ ümbre kõrran hoita. Parõmb, kergemb ja ilusamb om tuud tetä kõik aig, mitte inne keväje. Sis es olnu vaia ka noid suuri talgid kokku kutsu, et mõtsu alt ja järvi veerist huulmalda inemiseluumõ visatut prahti kokku kor’ada.

Minevä aasta oll’ ja seo aasta om Eesti luudusõ kaitsmisõn mitu ümärikku tähtpäivä. Minevä aasta põimukuun tähistimi luudusõ kaitsmisõ algusõ saandat aastapäivä. 1910. aastal asutõdi edimäne luudusõ kaitsmisõ ala — Vaika tsirguriik. Seo aasta saa tsirgu-uurjidõ ühing 90aastadsõs. Sügüse rehekuun tulõ Eesti luuduskaitsõ seldsi (ELKS) 45. aastapäiv.

Nii hulga tähtpäivi ja suurõ aastanumbri tähendäse, et luudusõ kaitsminõ om inemiisile viil väega tähtsä. A või olla, et kõiki muidõ murridõ mant tahetaski mõtsa vai vii viirde paeda. 6. põimukuul olõs umakandimiis ja kunaginõ Roosa mõtskunna ülemb Denksi Vello saanu 75aastadsõs. Tuu miis om väärt muiduki pikembät kirätükkü. Vello iistvidämisel luudi 1967. aastal Krabi koolimõtskund, miä pedä tulõva sügüse 45. aastapäivä. Säält sai kunagi hindälgi alustõdus.

Vello näkk’, et ka suurilõ om vaia umma luudusõoppust ja kuunkäümist. Nii tull’gi 1969. aastal Varstu sovhoosi kunturi vereväde nukka kokku üle neläkümne mehe ja naasõ ni säält sai algusõ ELKS Varstu osakunna tegemise. Nikani ku uma surmani (2004) juhtsõ tuud tüüd Denksi Vello esi. Sis läts’ tuu noorõmbidõ kätte. Osakunnan om päält Varstu ka Mõnistõ, Krabi ja Pähni inemiisi, kokku 66.
ELKS Varstu osakund kraam õga keväje nii Paganamaa järvi viirt ku ka Mõnistõ parki ja Eestimaa lõunatipu matkaratu. Loe edasi: Olõ luudusõga sõpr

Algas kampaania “Koeraomanik, ära ole meie häbiplekk!”

Foto: uniteddogs.com
Eesti Koerainimesed alustasid üle-eestilist kampaaniat “Koeraomanik, ära ole meie häbiplekk!”, mis on suunatud eelkõige linnades ja suuremates alevites elavatele koeraomanikele.

Ilusad päikesepaistelised ilmad meelitavad inimesi linnaruumi rohealadele aega veetma ja on paha küll, kui ei leia kohta kus istuda või veel hullem – astud esimese sammuna koera väljaheite sisse. See tekitab viha koeraomike ja koerte vastu, mis on ka osaliselt põhjendatud.

Kuigi igal koeraomanikul on kohustus oma koera väljaheited ära koristada, ei täida seda nõuet siiski mitte kõik. Ka meedias on palju kirjutatud aktiivsetest linnakodanikest, kes pistavad lipukesi koerte väljaheidete sisse ja märgistavad talvel spray värvidega, et saavutada meedia ja koeraomanike tähelepanu. Loe edasi: Algas kampaania “Koeraomanik, ära ole meie häbiplekk!”

Tartu pakub liiva

Seoses suure libedusega palub linn kinnistuomanikel võimalikult kiiresti liivatada ja puhastada oma puhastusalal asuvad kõnniteed. Vajadusel on linn on valmis juurde vedama täiendavaid liivakoguseid.

“Koostöös majaomanike ühinguga vedasime tänavuse talve eel 260 kantmeetrit liiva 70 kohta, kust eramajade omanikud said endale võtta tasuta liiva libedusetõrje tegemiseks. Praegune ilm nõuab eriti hoolsat liivatamist ja linn on valmis laialiveetud liivale lisa tooma,“ ütles abilinnapea Margus Hanson.

Liiva mahapanekukohtade ja täiendavate koguste vajadusest palutakse kinnistuomanikel teada anda Tartu Majaomanike Ühingule telefonil 5594 6872.

Vastavalt Tartu linna heakorraeeskirjale on kõik kinnistute omanikud või -valdajad kohustatud oma puhastusalal tegema libedusetõrjet. Puhastusala ulatub krundi või vallatava territooriumi piirist kuni sõidutee servani. Kinnistuomanikele ja -valdajatele talvisteks hooldustöödeks vajalikku infot leiab Tartu kodulehe esiküljelt rubriigist „Talv Tartus“ või Tartu Majaomanike Ühingu kodulehelt http://bit.ly/gnhUzl

Tartu linn korraldab koostöös Tartu Majaomanike Ühinguga eramute omanikele mõeldud tasuta liiva vedu juba kümnendat aastat.