Linn jätkab Tamula järve rannaala heakorrastamist

IMGP5931Võru linnavalitsus kavatseb sel aastal jätkata Tamula järve hea seisundi säilitamiseks vajalikke tegevusi, korraldades selleks otstarbeks riigihanke.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasrahastatava projekti aluseks on varasemad uuringud. Töömahukas ettevõtmine puudutab Juudi pargi ja Võlsi teega piirneva rannaala keskkonnakaitselisi tegevusi. Nimetatud rannaalal on kavas nö Niidu tänava pikendusele kanali süvendi rajamine ning liiva- ja mudapüünise ehitus. Peale selle puhastatakse väiksemad kraavid ja abajas ning tehakse puude kujundusraie.

Enne seda niidetakse vaadeldavalt alalt roostik ja võsa ning tehakse ettevalmistused settemuda paigaldamiseks. “Esialgselt väljatõstetud settemuda ja pinnas tõstetakse veepiirist vähemalt 10 meetri kaugusele, et vältida settemuda kandumist järve tagasi. Väljatõstetud pinnas peab enne laialilükkamist nõrguma ja tahenema,” täpsustas projektijuht Aivar Nigol.

Hiljem on kõnealune rannaala kavas heakorrastada, et see sulanduks Juudipargiga.

Rakveres paranevad hariduslike erivajadustega laste tavakooli jõudmise võimalused

Rakvere Linnavalitsus tunnistas hariduslike erivajadustega laste hoiu ja alushariduse teenuse osutamiseks Rakvere linnas korraldatud riigihanke edukaks pakkumuseks MTÜ Puuetega Laste ja Noorte Toetajate Ühendus Kirilille pakkumuse. Riigihanke võitnud mittetulundusühing hakkab nimetatud teenust osutama Rakvere linna 2-7-aastastele lastele ajavahemikus 1. september 2012 kuni 31. august 2017.

Rakvere abilinnapea Sven Kesleri sõnul ei ole Rakvere linna üheski lasteaias tasandusrühma kõnepuude- ja häire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lastele, kuid vajadus sellise rühma järgi on aastatega kasvanud. Alates käesoleva aasta septembrist moodustatakse tasandusrühm Rakvere Triinu Lasteaias kõnepuude- ja häire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lastele. „Selle sammu astumise järel paranevad Rakveres hariduslike erivajadustega laste tavakooli jõudmise võimalused,“ nentis Sven Kesler.