Võru linn ootab linlasi heakorrapäevadele

Võru linnavalitsus kutsub kõiki linlasi osalema 23. aprillist 5. maini aset leidvatel heakorrapäevadel. Kõik võrulased on oodatud kaasa lööma linna erinevate objektide korrastamisest ning linnavalitsus tuletab meelde, et oma kinnistu ja koduümbrus tuleb samuti puhtana hoida.

Ettevõtmist koordineeriv järelevalvespetsialist Terje Moisto ütles, et heakorratalguteks on praegu välja pakkuda hulk kohti linnas, mis vajaksid kas koristamist või muul moel värskendamist. Nii on näiteks kavas koristada Kubja metsaalust, Võru linna kalmistut,
Tamula matkarada, tänavate ääri ja teisi linna haljasalasid.

Linnavalitsus tagab talgulistele vajaduse korral töövahendid ning korraldab linna haljasaladelt kokku kogutud prahi ja puulehtede äraviimise.

„Kindlasti tuleb meile enne oma plaanidest teada anda, nii saame välistada olukorra, kus koristusobjektidelt kogutud praht jääb nädalateks äravedu ootama,“ rõhutas Moisto.

Võru linna heakorranädalale saab registreerida ja objektide kohta lisainfot küsida linnamajanduse osakonna telefonil 785 0915 või 5332 9085.

„Osalema on oodatud nii üksikisikud, sõpruskonnad kui ka ühendused,“ kutsus Moisto kõiki talgutel kaasa lööma.

5. mail toimuvad järjekordsed koristustalgud ka üleriigilise ettevõtmise „Teeme ära“ raames. Selle ettevõtmise raames on Võru linnas plaanis korda teha Tamula rannaala ja linna kalmistu. Registreerida saab end talgutele http://www.teemeara.ee/. Kaasa võtke kindad ja tööriistad (reha ja pang). Kogunemispaik on rannas Tartu tn otsas kell 10 või kalmistu maja juures samuti kell 10.

Võru linna keskkonnajaamas (Lühike tn 1) saavad elanikud tasuta anda vanapaberit, metalli, pakendeid, elektroonikaromusid, autorehve, aia- ja haljastusjäätmeid ja ohtlikke jäätmeid. Tasu eest võetakse vastu aknaklaasi, suurjäätmeid, ehitusjäätmeid ja asbesti. Keskkonnajaam on avatud T–L kella 8–16.

Marianne Mett

Share via
Copy link
Powered by Social Snap