PÄRNUSSE EHITATAKSE EESTI PIKIMA SILDEAVAGA SILD

Fotogalerii

Pärnu uue silla ehituslepingu allkirjastamine. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavalitsus sõlmis eile Estonia SPA konverentsikeskuse peasaalis Pärnu uue silla rajamiseks 26,7 miljoni euro suuruse projekteerimis- ja ehituslepingu riigihanke võitnud Eesti suurima investeerimisettevõtte Infortari gruppi kuuluvate inseneri- ja ehitusettevõtetega INF Infra OÜ ja AS EG Ehitus.

Loe edasi: PÄRNUSSE EHITATAKSE EESTI PIKIMA SILDEAVAGA SILD

PÄRNU UUE SILLA PAKKUMUSEKS ON 26,7 MILJONIT EUROT

Uue Pärnu silla asukoht. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavalitsus tunnistas riigihankele „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla projekteerimine ja ehitamine“ esitatud kõik viis pakkumist riigihanke tingimustele vastavaks ning tunnistas edukaks ja kvalifitseeris INF INFRA OÜ ja AS EG Ehitus esitatud ühispakkumuse maksumusega 22 222 221 eurot ilma käibemaksuta ja 26 666 665,20 eurot koos käibemaksuga.

Loe edasi: PÄRNU UUE SILLA PAKKUMUSEKS ON 26,7 MILJONIT EUROT

PÄRNUS ALUSTASID TÖÖD SÕJAPÕGENIKE JUHTUMIKORRALDAJAD JA TUGIISIKUD

Pärnu linnavalitsuse hoone. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavalitsuses alustasid tänasest tööd kolm tugiisikut ja kaks juhtumikorraldajat, kes hakkavad linna elama asunud rahvusvahelise kaitse saanud inimesi abistama avalike teenuste kättesaamisel.

Loe edasi: PÄRNUS ALUSTASID TÖÖD SÕJAPÕGENIKE JUHTUMIKORRALDAJAD JA TUGIISIKUD

PINDALALT EESTI SUURIMA LINNA TERRITOORIUM SUURENEB VEELGI

Pärnu linnapiiri tähised Tallinna maantee ääres. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavolikogu nõustus Tori valla ettepanekuga nihutada kahe omavalitsuse piiri nii, et enamik Lõo tänavast jääks täielikult Pärnu linna territooriumile ning linn saaks juurde Pesa 8 ja Pesa 7 kinnistud.

Loe edasi: PINDALALT EESTI SUURIMA LINNA TERRITOORIUM SUURENEB VEELGI

PÄRNUMAAL ASUV TORI VALD SUURENDAB TEADLIKULT ELURIKKUST

Täiendatud fotogaleriiga

Sindi kärestiku liigirikas puhkeala. Autor: Arhitektuuribüroo Molumba

Tori vald alustab 2023. aastal projektiga, mis toob valla avalikku ruumi looduslikumat ja elurikkamat keskkonda. Nii antakse kogukonnale võimalus koos õppimiseks ning tegutsemiseks loodussõbralikuma avaliku ruumi kujundamisel.

Loe edasi: PÄRNUMAAL ASUV TORI VALD SUURENDAB TEADLIKULT ELURIKKUST

PÄRNU LINN TAGAB UUE KUNSTI MUUSEUMI KÜMNE AASTA ÜÜRI TASUMIST

Pärnu Uue Kunsti Muuseumi sissepääs. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavolikogu lubas võtta linnavalitsusel kuni 758 818,64 euro ulatuses varalisi kohustusi, et Uue Kunsti Muuseum saaks seniseid Rüütli tn 40a ruume kümne aasta jooksul kasutada.

Loe edasi: PÄRNU LINN TAGAB UUE KUNSTI MUUSEUMI KÜMNE AASTA ÜÜRI TASUMIST

ÜMARLAUAL „VÄGIVALLA VASTU” ILMNESID ERIMEELSUSED, KÕLAMA JÄI SIISKI ÜHISOSA

Andres Metsoja. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Eile kogunes Pärnu linnavolikogu esimehe Andres Metsoja eestvedamisel Pärnu Keskraamatukogus paarkümmend inimest, kelle hulgas olid peaasjalikult valdkonna eksperdid ja spetsialistid, aga ka mõned volinikud. Kogunemisest teeb ülevaate Andres Metsoja ise, kes ütleb, et kohtumise eesmärgiks oli avada ühiskonda tugevalt puudutavate probleemide ulatus, võimalikud lahendused ja tõsta esile kitsaskohad.

Loe edasi: ÜMARLAUAL „VÄGIVALLA VASTU” ILMNESID ERIMEELSUSED, KÕLAMA JÄI SIISKI ÜHISOSA

TARTU PARGIKAITSJAD OOTAVAD SISULIST ARUTELU

Märt Põder, kõrval Johanna Maria Tõugu, Janek Maat, Anna Aljanaki. Foto: Märt Põder

MTÜ Päästame Tartu Keskpargi esitas möödunud aasta 18. novembril Tartu halduskohtule kaebuse üldplaneeringu tühistamiseks Keskpargi hoonestamise osas, sest hoonestatava ala suurendamine 50% peale lähtus hageja teatel aegunud keskkonnamõjude hinnangust ega arvestanud tänapäevaste nõuetega elukeskkonnale, mida väljendavad linna erinevad arengudokumendid, sealhulgas mullu vastu võetud kliimakava.

Loe edasi: TARTU PARGIKAITSJAD OOTAVAD SISULIST ARUTELU

PÄRNU LINN KAVATSEB SÕUDJATELE ELAMUMAA KINKIMIST


Allar Raja ja Andrei Jämsa ja kauane sõudetreener Matti Killing.
Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku kinkida teenekatele sõudesportlastele Allar Rajale ja Andrei Jämsale kaks elamumaa kinnistut, kuhu nad saaksid oma kodu rajada.

Loe edasi: PÄRNU LINN KAVATSEB SÕUDJATELE ELAMUMAA KINKIMIST

UKRAINA FOND TOETAB SÕJAPÕGENIKKE

Ukraina lipp Pärnu linnavalitsuse hoonel. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Pärnu linna poolt asutatud Ukraina abistamise fondist toetust küsida.

Loe edasi: UKRAINA FOND TOETAB SÕJAPÕGENIKKE

PÄRNUS SÕLMITI UUS KOALITSIOONILEPING, KOKKU KUTSUTAKSE ERAKORRALINE VOLIKOGU ISTUNG

Fotogalerii

Pärnu koalitsioonileppe allkirjastamine. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Reformierakonna, valimisliidu Pärnu Ühendab ja Isamaa esindajad kirjutasid täna Pärnu Linnakodaniku majas alla koalitsioonilepingule, mille järgi hakatakse edaspidi Pärnu linna juhtima.

Loe edasi: PÄRNUS SÕLMITI UUS KOALITSIOONILEPING, KOKKU KUTSUTAKSE ERAKORRALINE VOLIKOGU ISTUNG

VILJANDI KUTSUB ANNETAMA VABADUSSÕJAS LANGENUTE MÄLESTUSSAMBA TAASTAMISEKS

Viljandi taastab Vabadussõjas langenute mälestussamba Vabaduse platsil.
Foto: Urmas Saard / Külauudised

Eelmisel nädalal neljandat korda kogunenud Viljandi linnavolikogu Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba komisjon arutas samba taasrajamiseks tehtut ja järgnevaid plaane.

Loe edasi: VILJANDI KUTSUB ANNETAMA VABADUSSÕJAS LANGENUTE MÄLESTUSSAMBA TAASTAMISEKS

TALLINNA VESI VÕTAB KASUTUSELE KAUGLOETAVAD VEEARVESTID

Nutiarvesti. Foto: Tallinna Vesi

AS Tallinna Vesi alustab sel suvel kaugloetavate ehk nutiarvestite paigaldamist ja asendab kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid kaugloetavatega hiljemalt 2026. aastaks, et inimestel ei oleks tarvis enam veenäitusid esitada.

Loe edasi: TALLINNA VESI VÕTAB KASUTUSELE KAUGLOETAVAD VEEARVESTID

LNG TERMINALI RAJAMINE PALDISKI PÕHJASADAMASSE OHUSTAKS INIMESI

Infortar liitub Alexela Paldiski LNG terminaliprojektiga

19. mail avaldas Paldiski Põhjasadam, et veeldatud maagasi (LNG) ujuvterminalile oleks soodsam asukoht Paldiski linna keskuses olevas Paldiski Põhjasadamas. Lääne-Harju vallavalitsus tollega ei nõustu, sest see mõjutaks otseselt linlasi.

Loe edasi: LNG TERMINALI RAJAMINE PALDISKI PÕHJASADAMASSE OHUSTAKS INIMESI

RÄNDEKALADE PÄEVAL SÕLMISID MINISTEERIUM JA VALD KOOSTÖÖLEPPE

Keskkonnaminister Erki Savisaar ja Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat
sõlmivad vaba tahte lepingu. Foto: Lääne-Harju vald

Padisel peetud rahvusvahelisel rändekalade päeval sõlmisid keskkonnaminister Erki Savisaar ja Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat vaba tahte lepingu, et tõhustada koostööd ja teabevahetust.

Loe edasi: RÄNDEKALADE PÄEVAL SÕLMISID MINISTEERIUM JA VALD KOOSTÖÖLEPPE

JÕEVAATEGA SEINAMAAL PÄRNU KESKLINNA SILLAL

Jõevaatega seinamaal Pärnu Kesklinna sillal. Foto: Pärnu linnavalitsus

Pärnu tänavakunstnikul Kryptikul valmis Pärnu linnavalitsuse poolt Kesklinna sillale tellitud pikk horisontaalne seinamaal, mis on tehtud vana foto järgi. Omaaegsel ülesvõttel oli vaade (tõenäoliselt Pärnu) jõele ning nüüd kaunistab see pilt Kesklinna silla sadama poolset külge.

Loe edasi: JÕEVAATEGA SEINAMAAL PÄRNU KESKLINNA SILLAL