XIX Seto kuningriik Värskas on tulemas

4. augustil Värska laululaval aset leidev Seto kuningriigipäev saab alguse kell 12. Kuigi sõira-, piiraku-, leiva-, hansa-, õlu- ja veinimeistrite võistlustes osaleda soovijad peaksid kohal olema juba kell 10, sest just sel kellaajal saab oma söögid-joogid laululava platsil võistlemiseks registreerida ja üle anda.

Käsi-ja puutöömeistrid on ilmselt oma töödele juba viimast lihvi andmas, sest nende võistlusalade tööd peab valmiskujul kohale tooma kuningriigipäevaks. Sel korral on käsitöömeistrivõistluse teemaks vööd ja paelad (ikka seto stiilis, vastavate tehnikate ja mustritega), puutöö teemaks: tarviline ese perenaisele. Kui mõte olemas, on veel paar nädalat aega, et töö valmis teha! Osaleda võivad ka need, kes Setomaaga otseselt seotud pole.

Kuningriigipäeval selgitatakse peale eespool mainitud meistrite välja parim sõnoline (seto laulude eestütleja ja laulusõnade tegija), karguse- ja kasatskikargajad, pillimehed. Pillilugusid võib esitada lõõtsa, karmoškat, akordionit, kannelt või viiulit mängides. Kusjuures esitada on vaja kas lugu, millest üks peab olema seto kargus. Ka peaks pillimees teadma, kust lugu pärit on või kes selle selgeks on õpetanud. Loe edasi: XIX Seto kuningriik Värskas on tulemas

Seto Kuningriigi päev Värskas

Head Vana Võromaa inimesed: käsitöölised, (turismi)ettevõtjad, seltsi- või külaliikumise tegelased, muuseumirahvas, pillimehed ja -naised!

Seto Kuningriigi korraldajad kutsuvad meid, Vana Võromaa rahvast sel aastal ühiselt Seto Kuningriigi päevale Värskasse 4. augustil 2012. Ka tänavu soovivad võõrustajad organiseerida Eesti eri kantide rahva (kihnlaste, mulkide… ) ühist kaubatänavat, kus müüakse ainult eestimaist, kvaliteetset ja pärimuslikku kaupa. See on hea mõte, sest iga piirkond on omanäoline ja ühiselt moodustame kirju terviku ning jääme oma loovusega paremini silma!

Võro Instituut märgib üles kuningriigi kaubatänavale Vana Võromaa saatkonna meie käsitöö ja toiduga kauplemiseks. Lisaks kauplemise pinnale pakume abi teie toote- ja toidunimetuste tõlkimisel võru keelde. Kutsume üles ka pillimehi, laulunaisi, kes aitaksid Vana Võromaa saatkonda elavamaks muuta. Kõik kauplejad ja muusikud võiksid olla omakandi (stiliseeritud) riietes ja rääkida umakandi kiilt, et võrokesed setode sündmusel ikka näha ning kuulda oleksid.

Saatkond ootab kõiki, kelle toodang vastab üldistele kuningriigi laada tingimustele (vt Kuningriigipäeva laadainfo) ja tunnevad ennast vana Võromaa inimestena (hoolimata sellest, kas nad on praegusest Võru, Põlva või Valga maakonnast). Võro Instituut püüab valida võimalikult mitmekesise seltskonna saatkonda vana Võrumaad esindama, nii et vabandame juba ette, kui keegi ruumipuudusel saatkonda ei mahu.

Palume oma osavõtusoovist teada anda hiljemalt 19. juuliks – siis jõuame seto korraldajatele meie kauplejate arvu teada anda, küsida juurde infot enda kirjapanemise ja kohamaksude kohta.

Kauplejatele registreerimiseks on meil vaja teada: ettevõtja või eraisiku nimi, registri- või isikukood, aadress, e-post, telefon, kaupade loetelu või kirjeldus, mida soovitakse müüa, soovitav müügipinna pikkus, elektri vajadus.

Muusikutel palume teada anda oma saatkonnas esinemise soovist ja lisada juurde, millise pilliga mängitakse.

Pärast 20. juulit võtab Võro Instituut soovijatega ise ühendust, et asjast täpsemalt rääkida.

Seto kuningriigi päev ootab kaubitsejaid

Seto kuningriigi korraldajad kutsuvad 4. augustil Värskasse seto kuningriigi päevale. Ka tänavu soovivad korraldajad organiseerida Eesti eri kantide rahva ühist kaubatänavat, kus müüakse ainult eestimaist, kvaliteetset ja pärimuslikku kaupa.

Kuningriigipäeva laadainfo:
http://kuningriik.setomaa.ee/index.php/xix-seto-kuningriik/111-kauplemistingimused-seto-kuningriigis-2012-vaerskas.html)

Seto Kuningriigi päeva kava:

http://kuningriik.setomaa.ee/images/stories/XIXKuningriik/kuningriigi-plakat.jpg

Kirriv ja elolinõ seto kultuuri nätäl

Seto kongress. Foto: setomaa.ee
Mineväl aastagal Priksi Jane puult vällä märgit ja ello kutsut seto kultuuri nätäl oll s´ool aastagal 3.-9. oktoobrini ja tuuhu olli’ haarõt kõik Setomaa valla’. Mul om hüä miil üldä’, õt õgah vallah oll inemine, kiä võtt kultuurinädälit iist vitä’ ja vastut ka’ kõgõ iist. Taha siih kõiki tehnädä, kiä’ uma jou ja tarkusõga abih olli’ ja tii teele maani kumarusõ.

Nätäl oll väiga kirriv, õgasagamatsi tegemisi oll pall´o. Õgal pääväl võidsõt ütskõik mäntseh Setomaa nulgah midägi huvtavva tetä’: kiä tahtsõ, tuu sai pruumi’ söögitegemist vai laulda’, tandsi’, kullõda’ pillimägno vai loengit ja ka’ jutussidõ ajamist. Pääle nuidõ oll viil õgasagamatsi tõisi tegemisi.

Kõik valla’ proomõ’ panda’ kokko sääne kava, õt olõsi’ huvtav ja seto kultuurilõ umanõ. Terve nätäl oll inäp kuulda’ seto kiilt ja proomti k´avvu’ ummih seto rõivih. Hüä miil om tuust, õt latsiaia oppaja’ panni’ hindäle seto rõiva’ sälgä. Väikolõ latsõlõ om väiga tähtsä, õt kedä ja kuis tä hindä lähkoh näge ja midä ja kuis kõnõldas. Kindlahe tasos latsi peräst inäbä hinnäst kokko võtta’ ja pingta’, omma’ jo nimä’ nuu’, kiä’ mii’ kombit ja kultuuri edesi veevä’. Loe edasi: Kirriv ja elolinõ seto kultuuri nätäl

Seto ülemsootskaks valiti taas Raudoja Ahto

Foto: Uma Leht
Laupäeval peeti Obinitsas XVIII Seto Kuningriigipäev, mille raames valiti ka uus ülemsootska. Juba teist aastat järjest kogus oma selja taha kõige pikema toetajate rivi ehitusmeister ja pärimusekoguja Raudoja Ahto (37).

Metsandusharidusega sootska tunneb huvi pärimuse vastu ning tegeleb vanaaja ehitusega, palkmajade püstitamise ning laastulöömisega. Raudoja Ahto on noorema põlve seto haritlane, kes on pöördunud tagasi Setomaale.

Seto Kuningriigipäev on Setomaa aasta tippsündmus, mis tänavu korraldati Meremäe vallas Obinitsas. Lisaks setode uue ülemsootska valimisele pärjatakse igal aastal parimaid seto sõira, leiva, õlle ja hansa meistreid, kelle tehtut kuningriigipäeval maitsta ja hinnata saab. Ka UNESCO poolt tunnustatud seto leelo kõlas üle Obinitsa hommikust hilisõhtuni.

Kuningriigipäev toob juba aastaid kokku tuhandeid inimesi nii lähedalt kui kaugelt, sest sel päeval avaneb hea võimalus nautida seto sööki-jooki ja näha-kuulda parimate esituses seto leelot, kargust, kasatskit.

Loe Seto Kuningriipäeva kohta lähemalt siit.

Järgmine Seto kuningriik tulõ Obinitsah

Foto: Maimu Lehtmets

Kaemalda sjoolõ, õt Meremäe volikogo sääd` kahtluse ala Peko soovi ja ülembtsootska sõna` kõrralda järgmine kuningriik Obinitsah, otsust` rahvas, õt just sääl saagi järgmise aastaka kuningriigipäiv olõma.

Ülembtsootska Raudoja Ahto sõnul saa-ai timä sjood asja peris ütsindä otsusta, koh kuningriik tulõ – tuud piät õks vallavanemp ka kinnitama`. „A vallvanemp tahtnu-us üteldä ja volikogu kah õs võta kimmäst saisukotust, koh sõs kuningriik olõma piäs,“ selet` Raudoja.

Ni kutstigi kokko kuuholõk koh sõs inemise saiva sõnna võta ja vällä üteldä uma arvamisõ. Meremäe vallavanemp Lillmaa Villu kõnõl`, õt innekõkkõ huvitas vallavaltsust taa, kuis säänest üritust ütiselt tetä, ni õt kaasat` olesi kõk valla nuka`.

Setomaa kultuurivedosnik Hõrna Aare rõhut`, õt alatõh sjoost sajandist om kuningriigi tegijäte seah kokkolepe, minkä perrä piäsi kuningriik ütskõrd Meremäel ja tõõnõkõrd Obinitsah toimuma`. „Kas parhilla om sjoo põhimõtõ kahtluse alla säet?“ küsse Hõrn.

„Ma` tiia-ai` koh kohvitarõh sjoo kokkolepe om sõlmit,“ ütel taa pääle Meremäe volikogu esimiis Vares Arno. Timä arvatõh piäs kõk valla sündmuse Meremäel olõma, sest sinnä sai tuu jaost jo plats ehit.

Kuuholeku edesiarenedeh paistu a, õt inämalejaole kohalõtulnuist om kõrdadõh tähtsamp taa, kuis kuningriiki kõrralda ja tetä ni, õt olõs tetüs, mitte a poonata taa üle, koh tä sõs õks olõma saa. „Olgõm õnneliku taa üle, õt sjoo asi om mi kõrralda. Õnn om parhilla mi käeh, sest 7000 inemist om mi valda tulõmah,“ ütel` Kooser Viivika. Loe edasi: Järgmine Seto kuningriik tulõ Obinitsah