Seto Kuningriigi päev Värskas

Head Vana Võromaa inimesed: käsitöölised, (turismi)ettevõtjad, seltsi- või külaliikumise tegelased, muuseumirahvas, pillimehed ja -naised!

Seto Kuningriigi korraldajad kutsuvad meid, Vana Võromaa rahvast sel aastal ühiselt Seto Kuningriigi päevale Värskasse 4. augustil 2012. Ka tänavu soovivad võõrustajad organiseerida Eesti eri kantide rahva (kihnlaste, mulkide… ) ühist kaubatänavat, kus müüakse ainult eestimaist, kvaliteetset ja pärimuslikku kaupa. See on hea mõte, sest iga piirkond on omanäoline ja ühiselt moodustame kirju terviku ning jääme oma loovusega paremini silma!

Võro Instituut märgib üles kuningriigi kaubatänavale Vana Võromaa saatkonna meie käsitöö ja toiduga kauplemiseks. Lisaks kauplemise pinnale pakume abi teie toote- ja toidunimetuste tõlkimisel võru keelde. Kutsume üles ka pillimehi, laulunaisi, kes aitaksid Vana Võromaa saatkonda elavamaks muuta. Kõik kauplejad ja muusikud võiksid olla omakandi (stiliseeritud) riietes ja rääkida umakandi kiilt, et võrokesed setode sündmusel ikka näha ning kuulda oleksid.

Saatkond ootab kõiki, kelle toodang vastab üldistele kuningriigi laada tingimustele (vt Kuningriigipäeva laadainfo) ja tunnevad ennast vana Võromaa inimestena (hoolimata sellest, kas nad on praegusest Võru, Põlva või Valga maakonnast). Võro Instituut püüab valida võimalikult mitmekesise seltskonna saatkonda vana Võrumaad esindama, nii et vabandame juba ette, kui keegi ruumipuudusel saatkonda ei mahu.

Palume oma osavõtusoovist teada anda hiljemalt 19. juuliks – siis jõuame seto korraldajatele meie kauplejate arvu teada anda, küsida juurde infot enda kirjapanemise ja kohamaksude kohta.

Kauplejatele registreerimiseks on meil vaja teada: ettevõtja või eraisiku nimi, registri- või isikukood, aadress, e-post, telefon, kaupade loetelu või kirjeldus, mida soovitakse müüa, soovitav müügipinna pikkus, elektri vajadus.

Muusikutel palume teada anda oma saatkonnas esinemise soovist ja lisada juurde, millise pilliga mängitakse.

Pärast 20. juulit võtab Võro Instituut soovijatega ise ühendust, et asjast täpsemalt rääkida.