Kolleegid tänasid lahkuvat direktorit

Misso kool seisab muutuste tuules.

Misso kooli õpetajad pidasid sügavalt ülekohtuseks vallavolikogu otsust vähendada kooli direktori töökoormust ja kirjutasid lahkuvale kooli direktorile Ere Käisile avaliku tänukirja. Avaldame Misso valla lehes ilmunud tänukirja muutmata kujul.

Lp Ere!

Võtsime endale voli ja teeme kokkuvõtte Sinu töödest ja tegemistest Misso Koolis. Oma tagasihoidlikkuse tõttu ei teeks Sa seda sellises vormis kunagi. Olles pedagoogidena Sinust mitte vähem nõudlikud, ei jäägi meil muud üle, kui ise otsad kokku viia. Alustame tulemustest kooli arendamisel:

• Keskkonnakaitse õppesuund gümnaasiumiastmes.
• Uue koolimaja valmimine ja sisustamine.
• Kooli ümberkorraldamise eestvedamine gümnaasiumist lasteaed-põhikooliks
• Õpilaskodu ümberkorraldamine sotsiaalsete probleemidega laste kool-õpilaskoduks.
• Aktiivne osalemine Setomaa majandusõppe projektides.
• Õpilaskodu arendamine– töötajate ja õpilaste leidmine, maja remontimise korraldamine.
• Eraldi toome välja kõige eelnevaga kaasneva väga suure paberi- ning organiseerimistöö.

Arendamine ei jäänud niisama vehklemiseks ega suurte sõnade tegemiseks. Sellega kaasnesid meie väikese kooli õpilaste üha paranenud riigieksamite, olümpiaadide, lauluvõistluste ning pidude, õpilasfirmade laatade tulemused. Me kõik rõõmustasime, kui õpilaskodu lapsed taas normaalse elu leidsid. Ere, Sa võid vastu vaielda, aga meie tulemused paistsid ja paistavad välja ka võrdluses palju suuremate koolidega.

Loomulikult oli nende tulemuste saavutamiseks tarvis koostööd õpilastega, lastevanematega, õpetajatega, ka teiste koolijuhtidega. Sa suutsid seda. Tänu Sinu mõistvale suhtumisele tekkis alati piisavalt vastastikust austust ja tolerantsi. Probleemid? Muidugi neid oli, aga Sinu loodud heas õhkkonnas leiti neile ikka lahendused. Meie koolis pole sagedasi kaadrivahetusi. Paljud töötajad, kes on pidanud lahkuma järjest väheneva töökoormuse tõttu, tulevad meid ikka vaatama. Tuntakse siirast huvi: „Kuidas läheb, kas lapsi jätkub?“

Seetõttu peame sügavalt ebaõiglaseks ja ülekohtuseks vallavolikogu otsust kooli direktori koormuse muutmise kohta, eriti sellega kaasnenud põhjendusi. Sa ei pidanud võimalikuks jätkata ning me mõistame Sinu otsust. Ere, täname Sind kõige eest, mida oled Misso Kooli heaks teinud. Aitäh!

Misso vallavanema Urmas Peegli põhjendust kooli direktori töökoormuse vähendamise kohta saab lugeda siit.

 


Tsiistre Linnamuuseum ootab järgmisel nädalal muuseumiööle

19. mail toimub muuseumiöö, mille ajal avavad uksed tasuta külastuseks tuhanded muuseumid kõikjal Euroopas – tänavu liitub nendega ka Tsiistre Linamuuseum Misso vallas Võrumaal.

Selleks aga, et muuseumiöö Tsiistres toimuda saaks, toimuvad 19. mai hommikupoolikul Linamuuseumi heakorratalgutel. Koos koristatakse ära muuseumihoone, paigaldatakse istekohad, et õhtul filmi vaadata. Talgud algavad hommikul kell 9. Osalemiseks palutakse registreeruda e-posti aadressil tsiistre@linamuuseum.ee.
Oodatud on kõik, kes soovivad muuseumiöö toimumisse anda oma panuse!

Et muuseumiöö on sel korralpühendatud Eesti Filmi 100. sünniaastapäevale ja selle juhtlause on „Öös on kino”. Tsiistre Linamuuseum kutsub sel puhul külla Kinobussi ning vaadata saab kahte filmi. Kell 18 linastub kõikide laste lemmikfilm „Lotte ja Kuukivi saladus” ja kell 20 kohtub vaatajatega dokumentaalfilmitegija Liivo Niglas, kes näitab ETVst tuntud populaarse telesarja „Ehh Uhhuduur” põhjal vändatud dokfilmi „Tavaline seiklus”.

Muuseumiöö Tsiistre Linamuusemis toimub kolme Misso valla mittetulundusühingu – Prastuli Seltsi, Misso Avatud Noorteklubi ja Misso Vabatahtlikud – koostöös.
Muuseumiöö Tsiistre Linamuuseumis saab teoks Kohaliku Omaalgatuse Programmi toel.

Võrumaa suvi võlub ja vallutab

1. mai keskpäeval avab Võrumaa oma turismisuve. Urvaste vallas asuvas Liikluslinnas toimuval üritusel saab teada ja kogeda, mida võluvat ja vallutavat Võrumaal sellel suvel pakkuda on.

Samas toimub Urvaste kohaliku toidu ja turismi laat. Kaitseliit ja Päästeamet pakuvad huvitavaid tegevusi ja näitavad  oma tehnikat.

Kõigile huvilistele jagatakse laadal trükisooja Võrumaa suvelehte.  Õhtupoolikul marsime rivitrummi põrina saatel Uue-Antsla rahvamajja, kus avatakse Urvaste valla käsitöönäitus ning meeleolukas õhtu jätkub ansambliga Seelikukütid.

„Võrumaa on Eestimaa looduses  eriline paik,“ kinnitas Võrumaa Turismiliidu juhatuse esimees Aivo Värton.  „Tosin loodusrekordit asuvad Võrumaal, neist tuntumad ja teada on Suur Munamägi kui Eesti kõige kõrgem tipp ja Rõuge Suurjärv, mis on Eesti sügavaim järv ja Võru maakonnas kõige rohkem looklev Võhandu jõgi on  pikim jõgi Eestis“.

Ka kõige kõrgemad liivakivipaljandid asuvad Võrumaal – Härma müürid Piusa jõe kaldal, jõgi ise on kõrgeima lähtega jõgi – langust kogu jõe ulatuses on 213 meetrit. Eestimaa jämedaim puu Tamme-Lauri tamm kasvab Urvastes ning Eestimaa kõige kõrgem kadakas ei asu mitte Saaremaal, vaid meil Võrumaal Lasva vallas.

Sel päeval pääsevad huvilised tasuta Liikluslinna ja Pokumaal asuvasse Pokukotta. Samuti on avatud külastajatele Ööbikuoru Hüdrotöökodamuuseum Rõuges ja Suure Munamäe vaatetorn Haanjas.

Võrumaa turismihooaja avaürituste täpsemat programmi vaata www.visitvoru.ee . Kohtumiseni võluval Võrumaal!

Avaüritust korraldab MTÜ Võrumaa Turismiliit Võrumaa Partnerluskogu Leader meetme toel.

Üle-setomaaline noorsootöö juhtimine antakse volbriööl üle Missolt Meremäele

2011. aasta maikuust on Setomaa Valdade Liidu (SVL) eestvõtmisel saanud alguse üle-setomaaline noorsootöö arendamine, mille eestvedajaks on igal aastal üks vald neljast (Misso, Meremäe, Värska, Mikitamäe). Esimene koostööaasta on Misso eestvedamisel lõppemas. Aasta eesmärgiks oli eelkõige Setomaa noorte töö sisu ja koostöö vajalikkuse teadvustamine avalikkusele, algatati nelja valla noorsootöö juhtide regulaarsed kohtumised ning planeeriti ühiseid ettevõtmisi ning tehti tulevikuplaane. Olulisteks diskussiooniteemadeks on olnud neljas Setomaa vallas elavate seto ja võro juurtega noorte kultuurilised eripärad ning ühe või teise kultuuri domineerimine.

Esimene aasta Misso valla juhtimisel on läbi saanud ning järgmiseks aastaks antakse üle-setomaalise noorsootöö juhtimine üle Meremäe vallale. Meremäe valla noorsootöötaja Anne Palu sõnul liigub järgmisel aastal fookus noorsootöötajatelt noortele endile. Oluline on noorteteema jõudmine Setomaa arengukavasse, noortevaheliste suhtlusvõrgustike teke, noorte vajaduste ja soovide kaardistamine. Üks eesmärk on kõik Setomaa valdade noortekeskused/klubid liita üle-eestilise avatud noortekeskuste ANK võrgustikuga. See võimaldab lihtsamini ühisüritusi korraldada ning loob mitmekesisemad võimalused noorsootööks kohalikul tasandil. Praegu on liikmed Misso ja Meremäe.

Setomaa noorte juhtimise üleandmiseks korraldatakse 30. aprillil kell 18 Misso rahvamajas üle-setomaaline üritus, kus peategelasteks on noored ise. Üritusel näidatakse ka nelja valla videot. Muusikat teeb Seto pärimusmuusika ansambel Klapp ning Taarka Pärimusteatri noortestuudio.

Birgit Lüüs

Missos on pühapäeval suur liikumispäev

Missos toimub 22. aprillil suur liikumispäev Sinu Sammud Loevad. Tervisepäeval on võimalik mõõta oma tervisenäitajaid Lõuna-Eesti haigla õdede abiga. Mõõtmised on tasuta.

Võimalik mõõta pikkust, kaalu, veresuhkrut, kehamassiindeksit, rasvaprotsenti. Suitsetajatele pakutakse võimalust mõõta nikotiinisisaldust hingeõhus.

Kell 14 on võimalik kuulata loengut “Meie eluviis – võti paremasse tulevikku”. Loengu peab Tartu Ülikooli õppejõud Kaja Hermlin, kes tutvustab lähemalt seljavaevuste põhjuseid, rühitemaatikat ning viib osalejatega läbi praktilised harjutused, mis aitavad vältida sundasenditest põhjustatud seljavaevusi, parandada rühti jne.

Päeva lõpetab ühisele liikumisringile suundumine. Igaüks võib valida omale jõukohase raja ja liikumisviisi, kas käimise, kepikõnni, jooksu või rattaga liikumise.

kultuur@misso.ee

Birgit Lüüs, 5307 2744

Misso kutsub jõululaadele

11. detsembril kell 13.00 toimub Missos jõululaat, kus muuhulgas saab jõuludeks teha kingioste ja puhata jalga kohvikunurgas.

Lisaks on võimalik teha väike heategu, tuues kingituse valla vähekindlustatud lastele, eakatele või paljulapselisele perele.  Avatud on vanakraami nurk, kuhu saab ära anda oma vanad asjad ning leida teiste toodud aardeid. Lastele pakutakse tegevust lastenurgas.

Jõululaat lõpeb kell 16:00 tulede süütamisega valla jõulukuusel.

Korraldajad ootavad laadale müüma nii käsitöölisi kui ka toidukaupade pakkujaid. Eelregistreerida saab veel täna e-posti aadressil rahvamaja@misso.ee.

Laura Põldvere kontsert Misso Koolis

Esmaspäeval, 21. novembril kell 14 esineb Misso Koolis Laura Põldvere. Kontsert kuulub Eesti Kontserdi Koolikontserdid on osa Eesti Kontserdi muusikalisest programmist ja olulised tulevase publiku kasvatamisel. Üle Eesti toimub keskmiselt 180-250 koolikontserti hooajas.

Kontsert “Lihtsad asjad”

Laura Põldvere – laul
Jürmo Eespere – klahvpillid
Eno Kollom – trummid
Raivo Tafenau – saksofon

Laura Põldvere nimi ei vaja Eestis enam tutvustamist, sest oma noorusele vaatamata mängitakse tema esitatud lugusid kõikides Eesti raadiojaamades. Selle omapärase tämbriga lauljatari ambitsioonid on aga veelgi kõrgemad, seepärast on ta kutsunud appi endale kolm eesti tuntuimat džässmuusikut, kelle abiga pööratakse popmuusika džässiks ja vastupidi. Suurepärase kava teeb veelgi köitvamaks kõikide muusikute improviseerimisoskus, mis võib tunduda keeruline, kuid on samas väga lihtne. Positiivset energiat ja rõõmu jagub kontserdil ohtralt kõigile, nii muusikutele kui ka publikule.

PÄÄSE 5 €

Misso ja Järvakandi noored teevad koos prügikaste

 24.-30. oktoobrini korraldatakse üle Eesti “Noore  vabatahtliku tegevnädalat”, mille raames viib ka Misso Avatud  Noorteklubi koostöös Järvakandi Avatud Noortekeskusega homme, 29. oktoobril  ellu projekti “Ühendatud jõud”. Projektitegevused leiavad  aset Misso valla Tsiistre külas, Külakoja vahetus läheduses.

Projekti eesmärgiks on Misso ja Järvakandi avatud noortekeskuste noorte  tutvustamine vabatahtliku tööga, üksteisega ning ühiste jõudude abil  Misso valla keskkonna puhtamaks muutmine. Tihti jõuab prügi oma tee  tänavale või metsa alla ka põhjusel, et läheduses pole prügikasti.  Lisaks tekitab noortele kindlasti rohkem motivatsiooni visata prügi  sellesse prügikasti, mida on ise ehitatud ja kaunistatud.

Kõlava nimega  projekti “Ühendatud jõud”, rahastab Euroopa Komisjon ning kokku saadi  projektile toetust 377 eurot. Noorte sooviks on projektiga teadvustada  vabatahtliku töö olulisust ning seda, et ühiselt panustades on oluliselt  rohkem võimalik kogukonna jaoks ära teha. Tähtsamateks tegevusteks on  noorte poolt täiskasvanud vabatahtlike juhendamisel ehitatavad ning  kaunistatavad prügikastid, mis paigutatakse hiljem valla käidavamatesse  kohtadesse, kus senini prügikastid puuduvad. Prügikastide kaunistamisel  saavad noored lasta oma loovusel lennata ning seetõttu on projekti  lisaväärtuseks ka kunstilise eneseväljenduse võimalus.

Birgit Lüüs

Kangakudumise õpitubade avatud uste päev Tsiistres

Juba sel laupäeval 22. oktoobril 2011, kell 9.30-12.00 toimub Tsiistre Linamuuseumi kangakudumise õpitubade avatud uste päev. Avatud uste päeval peab kangakudumise õpitubade koolitaja Eva-Liisa Kriis loengu suurräti kavandamisest ja selle tehnikatest. Suurrätt tuli kasutusele naisterahva rõivastuses 19. sajandi alguses ja oli n-ö kehva ilma kehakate, kaitstes tuule ja vihma eest. Ilmastiku suhtes head omadused annab rätile villane lõng, mis on ka märjaks saades soojapidav. See vana aja tarbeese õpetab meile head kompositsioonitunnetust, värvimeelt ja erinevaid tehnikaid kangastelgedel kudumiseks.

Tsiistre Linamuuseumi kangakudumise õpitoad on esimene muuseumi õpitubade sarjast ja toimuvad septembrist-detsembrini 2011 Tsiistre Külakojas. Õpitakse nii maa- kui ka kirikangastelgede rakendamist, etnograafiliste tekstiilide kavandamise põhimõtteid, kangakudumise erinevaid tehnikaid piirkonnale omaste etnograafiliste tekstiilide näitel, materjali arvestamist ja esemete viimistlemist.

Avatud uste päeval osalemine on tasuta; registreerumiseks saada kiri e-postiaadressil kristina@lingua.ee või helista +372 503 1514.

Täpsem info!

Tsiistre linamuuseumi õpitubades on päevakorral kangastelgedel kudumine

Tsiistre külakoda.

Kangastelgedel kudumise õpitoaga käivitub esimene Linamuuseumi õpitubade sarjast. Õpitoad koosnevad kuuest 2-päevasest tsüklist ja toimuvad nädalavahetusel septembri lõpust kuni detsembrini. Õpime nii maa- kui kirikangastelgede rakendamist, etnograafiliste tekstiilide kavandamise põhimõtteid, kangakudumise erinevaid tehnikaid – sõbakirja, repptehnikat ja kõladega kudumist – piirkonnale omaste etnograafiliste tekstiilide näitel, materjali arvestamist ja esemete viimistlemist. Igal osalejal valmib kursuse lõpuks sõba ja mõned erinevates tehnikates kangaproovid.
Õpitubade juhendajaks on MTÜ Iida Kursused koolitaja Eva-Liisa Kriis, kes on pikaajalise kogemusega tekstiilidisainer, erinevate kangakudumise õppematerjalide autor ja kangakudumise suvekooli käivitaja (vt http://suvekool.iidadesign.eu/).
Õpitubade maksumus ühe tsükli kohta on 15 €, kogu kursusemaksumus kokku on 90 €. Õpitubades osalejate arv on piiratud. Koha õpitubades tagab 2 tsükli ettemaks(30 €) hiljemalt 16. septembriks. Ettemaks palun teha: Prastuli Selts, Swedbank 221049559605.
Lisainfo ja registreerimine: kristina@lingua.ee või telefonil 503 1514.

Linamuuseumis õpetatakse kangastelgedel kuduma

Eelseisval sügisel käivitub Tsiistre linamuuseumis kangastelgedel kudumise õpituba.

Kursusega „Kangastelgedel kudumine – algõpetus ja sõbakirjalised tekstiilid” algab linamuuseumi õpitubade sari. Sari koosneb kuuest kahepäevasest tsüklist ja õpitoad toimuvad nädalavahetustel septembri lõpust kuni detsembrini 2011.

Õpetatakse erinevaid kangakudumise tehnikaid piirkonnale omaste etnograafiliste tekstiilide näitel, nii maa- kui ka kirikangastelgede rakendamist, etnograafiliste tekstiilide kavandamise põhimõtteid, materjali arvestamist ja esemete viimistlemist. Igal osalejal valmib kursuse lõpuks sõba ja mõned eri tehnikates kangaproovid.

Õpitubade mõte on ka kultuuri‐ ja haridustegevuse edendamine, huvi äratamine ühistegevuse ja koostöö vastu, samuti algupärase rahvakunsti väärtustamine ning selle nüüdisajastamine.Õpitubade juhendaja, MTÜ Iida Kursused koolitaja Eva‐Liisa Kriis on pikaajalise kogemusega tekstiilidisainer, kangakudumise õppematerjalide autor, käsitöönäituste kuraator jne.

Õpitubadesse registreerumine ja lisainfo e-posti aadressil kristina@lingua.ee või telefonil 503 1514.

Misso vald tähistab 19. aastapäeva

10. septembril 2011. aastal tähistab Misso vald 19. aastapäeva. Selleks, et välja selgitada möödunud aasta silmapaistvamaid tegijaid ning tegusid, palub Misso Vallavalitsus kõikidel vallakodanikel hääletada tiitlite nime vääriva nominendi poolt. Misso valla 19. aastapäeva vallavanema vastuvõtt toimub 9. septembril algusega kell 17, kus antakse üle Aasta Tegu ja Aasta Tegija tiitlid Misso Rahvamajas. Oodatud on kõik Misso valla kodanikud!

Aasta Tegija 2010/2011 nominendid:
1. Lui Niilo (kogumike Tsiistre nuka värvid ja Misso kandi ajalugu koostaja)
2. Aarne Leima (Luhamaa külaseltsi eestvedaja)
3. Maiden Paljak (Tsiistre nuka kunsti– ja muusikafestivali korraldaja)

Aasta Tegu 2010/2011 nominendid:
1. “Kodutunne” saade Missos
2. Luhamaa külade viidastamine
3. Misso valla projekt “vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine”
4. Misso valla projekt “Kultuurimaraton”
5. Misso laululava rekonstrueerimise II etapp

Misso valla lehes ilmunud hääletussedelid palutakse tuua Misso vallamaja II korrusel asuvasse hääletuskasti hiljemalt 5. septembriks. Hääletada saab ka saates oma valiku e-postiaadressil: kultuur@misso.ee
Anonüümseid hääletussedeleid/e-maile ei arvestata!

Allikas: Misso valla leht nr 7

Tsiistres võetakse ette võru keele õppimine

Kuigi paljude Võrumaale Tsiistre kanti elama asunud inimeste juured on suuremal või vähemal määral Lõuna-Eestiga seotud, ei tunne me end ühes asjas ometi kuigi kindlalt. See on võru keel. Ja tõele au andes ei võta ka paljud siin sündinud ning kasvanud inimesed enam kodukoha murrakut suhu, kuigi aru saavad kõigest. Omast käest tean, et see on ebakindlus, kindlasti ka vahepealsete aastate kihutustöö, mis meie emad, kui meie peamised vestluskaaslased, murrakust võõrutas. Kindlasti mitte noorte soovimatus või häbitunne võru keelt kõneleda (nagu kuulsin hiljuti bussis üht härrat juhile kurtmas). Ka kaugemalt Eestist siia kodu rajanud inimesed soovivad võru keelt igapäevaelus kasutavast naabrimehest esialgu vähemalt aru saada, mitte sundida teda kirjakeeles suhtlema, sest võru keel kõlab kõrvale kaunis.

Tsiistre selts teeb tihedat koostööd Tsiistre nukas Remmeskil tegutseva Prastuli seltsiga. Sügisest on viimase eestvedamisel Tsiistre Külakojas võimalik osaleda võru keelt- ja kultuuri tutvustavatel kursustel ning kangakudumise kursustel. Kursustega alustatakse oktoobris nädalavahetuseti. Samuti on kõigil huvilistel võimalik tegeleda keraamikaga. Veel selle aasta sees loodame võõrustada Külakojas Taarka Pärimusteatrit. Kindlasti lisandub veel põnevaid ajaveetmise võimalusi ja kosutust nii kehale kui vaimule. Täpsem info tegevuste toimumise kohta Tsiistre Külakojas ilmub kindlasti nii Misso valla kodulehel kui ka vallamaja ja rahvamaja infotahvlitel.

Maiden Paljak
Misso valla leht nr 7

Laupäeval toimub Missos “Kõikide massinate võidukihhutamine”

12. veebruaril 2011 toimub Missoküla Tehinkaspordi keskuses talvine kõikide massinate võidukihhutamine. Võistlevad kõik masinad millel on sisepõlemismootor (iseehitatud, retromasinad jne). Saab näha, mida kõike tehnikahuvilised inimesed ehitada suudavad, mida vaatamata masina eale korras hoitakse, kui kiiresti on võimelised liikuma murutraktorid jne.

Lisainfo: 

MTÜ Misso Tehnikaspordi Klubi, www.missotsk.ee
Urmas Peegel 527 7604
missotsk@gmail.com

Allikas: southestonia.ee
Foto: Misso Tehnikaspordi Klubi

Misso õpetaja Anu Raag on üks parematest liiklusõpetajatest

Lõuna Regionaalne Maanteeamet tunnustas märkimisväärse panuse eest liikluskasvatusse õpetajaid, koostööpartnereid, kohalikke omavalitsusi ja märkis ära paremaid liikluskasvatusteemalisi üritusi. Aasta õpetaja tiitli liikluskasvatuse alal sai üheksa õpetaja hulgas ka Misso Keskkooli õpetaja Anu Raag. Omavalitsustest tunnustati Värska valda.

Allikas: Setomaa.ee

Värskas analüüsitakse Setomaa ettevõtluskeskkonda

Reedel, 19. novembril Värska kultuurikeskuses toimuval Setomaa ettevõtluskonverentsil  arutatakse “ääremaa” ettevõtluskeskkonna hetkeolukorda ja arenguvõimalusi.
Tuntud analüütikud annavad konverentsil ülevaate Setomaa seniste tegevuste mõjudest ja arengusuundadest ning kohalikud ettevõtjad arutlevad oma ettekannetes ettevõtluse võimaluste üle Setomaal.

Loe edasi: Värskas analüüsitakse Setomaa ettevõtluskeskkonda

Setomaal tuleb puitkatuste koolitus

koolitus27. oktoobril kell 10-16 toimub Misso rahvamajas Seto Käsitüü Kogo, MTÜ Vanaajamaja ja MTÜ Piiriveere Liider korraldatud koolitus „Puitkatused“.

Räägitakse puitkatuste materjalist, paigaldamise töövõtetest, hooldusest ja parandamisest. Esinejad:
Ahto Raudoja, OÜ Katusõkatja – laastu- ja kimmkatused.
Jaanus Salm, OÜ Alternatura – sindelkatused.
Andres Uus, MTÜ Vanaajamaja – laudkatused.

Ettekannetele järgneb väljasõit Setomaa laud-, sindel- ja laastukatustega hoonete juurde ning vaatama tõrva-ajamise ahju. Tõrvaahju tutvustab kohapeal Ain Raal (OÜ Tõrvas). Koolitus korraldatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

Koolitus tasuline, registreerimine 22. oktoobrini e-posti aadressil kogo@setomaa.ee või telefonil 56200076.

Lisainformatsioon: www.kogo.ee

Allikas: MTÜ Seto Käsitüü Kogo

Missos avati ettevõtlus- ja külatuba

Misso vallamaja esimsel korrusel avati neljapäeval, 19. augustil ettevõtlus- ja külatuba. EASi Setomaa arengu programmi toetusel Misso vallas ellu viidud projekti tulemusena internetiseeriti Misso aleviku ettevõtlus- ja külatoa kõrval ka Tsiistre külatare ja Luhamaa külatare, teatas Misso vallavalitsus.

Misso postkontor pannakse kaheks nädalaks kinni

Misso postkontor on tänasest kuni 30. augustini ajutiselt suletud, teatas Misso vallavalitsus. Lähim postkontor asub umbes 11 km kaugusel Ruusmäel (avatud E-R 9-14.45, L-P suletud), samuti saavad kõik füüsilised- ja juriidilised isikud, kes elavad/asuvad maapiirkonnas lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km, omale kirjakandja Eesti Posti kliendiinfo telefonil 1661 (E-L kella 9–18) tasuta koju tellida.