HANS SOLL: MINUNIMELISEL PINGIL JA SKULPTUURIL ON PALJUTÄHENDUSLIK SISU

14. märtsil, minu juubelipäeval tegid mu sõprusring ja kohalikud ettevõtjad mulle suure üllatuskingituse – nimelise pingi ja suursuguse skulptuuri, mis kätkeb endas sisu, mille lahtimõtestamisega tänan kogu südamest kõiki, kes nii minu hinge kandlekeeli puudutasid.

Hans Soll Sindis Pärnu jõe kaldal omanimelisel pingil istumas. Foto Urmas Saard
Hans Soll Sindis Pärnu jõe kaldal omanimelisel pingil istumas. Foto: Urmas Saard

Aitäh, Jarko Jaadla, Kalev Kiisk, Arved Soovik, Tauno Jürgenstein, Raul Sarandi, Ralf Henry Kaas, Eduard Teras, Martin Kesler, Kaire Märtin, Herki Tuus, Rein Järvekülg, Jakob Kose, Kunnar Klaas, Martti Kalamees, Martin Meier, Tori vallajuhid.

Loe edasi: HANS SOLL: MINUNIMELISEL PINGIL JA SKULPTUURIL ON PALJUTÄHENDUSLIK SISU

Maavanema tänukirja pälvis Vaike Puuselg

IMG_06319. veebruaril andis maavanem Ulla Preeden Krootuse raamatukogu juhatajale Vaike Puuseljale kauaaegse ja tänuväärse töö eest Krootuse raamatukogu juhatajana ja seoses 50. sünnipäevaga üle tänukirja.

“Armastage raamatut kogu hingest. Ta pole mitte üksnes teie sõber, vaid ka truu kaaslane elu lõpuni,” seisis tänukirjal.

Vaike Puuselg on Krootuse raamatukogu juhatajana töötanud alates 1998. aastast. Asjaliku ja hakkaja raamatukoguhoidjana sujub tal koostöö igas vanuses lugejatega. Kogu täiendamiseks ja lugejate soovidega arvestamiseks teeb ta tihedat koostööd teiste raamatukogudega. Koostöös kooli ja vallavalitsuse töötajatega korraldatakse mitmesuguseid üritusi alates kirjandushommikutest kuni igakevadise asfaldijoonistuste võistluseni välja.

Kolleegid tänasid lahkuvat direktorit

Misso kool seisab muutuste tuules.

Misso kooli õpetajad pidasid sügavalt ülekohtuseks vallavolikogu otsust vähendada kooli direktori töökoormust ja kirjutasid lahkuvale kooli direktorile Ere Käisile avaliku tänukirja. Avaldame Misso valla lehes ilmunud tänukirja muutmata kujul.

Lp Ere!

Võtsime endale voli ja teeme kokkuvõtte Sinu töödest ja tegemistest Misso Koolis. Oma tagasihoidlikkuse tõttu ei teeks Sa seda sellises vormis kunagi. Olles pedagoogidena Sinust mitte vähem nõudlikud, ei jäägi meil muud üle, kui ise otsad kokku viia. Alustame tulemustest kooli arendamisel:

• Keskkonnakaitse õppesuund gümnaasiumiastmes.
• Uue koolimaja valmimine ja sisustamine.
• Kooli ümberkorraldamise eestvedamine gümnaasiumist lasteaed-põhikooliks
• Õpilaskodu ümberkorraldamine sotsiaalsete probleemidega laste kool-õpilaskoduks.
• Aktiivne osalemine Setomaa majandusõppe projektides.
• Õpilaskodu arendamine– töötajate ja õpilaste leidmine, maja remontimise korraldamine.
• Eraldi toome välja kõige eelnevaga kaasneva väga suure paberi- ning organiseerimistöö.

Arendamine ei jäänud niisama vehklemiseks ega suurte sõnade tegemiseks. Sellega kaasnesid meie väikese kooli õpilaste üha paranenud riigieksamite, olümpiaadide, lauluvõistluste ning pidude, õpilasfirmade laatade tulemused. Me kõik rõõmustasime, kui õpilaskodu lapsed taas normaalse elu leidsid. Ere, Sa võid vastu vaielda, aga meie tulemused paistsid ja paistavad välja ka võrdluses palju suuremate koolidega.

Loomulikult oli nende tulemuste saavutamiseks tarvis koostööd õpilastega, lastevanematega, õpetajatega, ka teiste koolijuhtidega. Sa suutsid seda. Tänu Sinu mõistvale suhtumisele tekkis alati piisavalt vastastikust austust ja tolerantsi. Probleemid? Muidugi neid oli, aga Sinu loodud heas õhkkonnas leiti neile ikka lahendused. Meie koolis pole sagedasi kaadrivahetusi. Paljud töötajad, kes on pidanud lahkuma järjest väheneva töökoormuse tõttu, tulevad meid ikka vaatama. Tuntakse siirast huvi: „Kuidas läheb, kas lapsi jätkub?“

Seetõttu peame sügavalt ebaõiglaseks ja ülekohtuseks vallavolikogu otsust kooli direktori koormuse muutmise kohta, eriti sellega kaasnenud põhjendusi. Sa ei pidanud võimalikuks jätkata ning me mõistame Sinu otsust. Ere, täname Sind kõige eest, mida oled Misso Kooli heaks teinud. Aitäh!

Misso vallavanema Urmas Peegli põhjendust kooli direktori töökoormuse vähendamise kohta saab lugeda siit.