Osale projekti “Riverways” avaseminaril Siguldas!

17. aprillil toimub Siguldas Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi projekti “Riverways” avaseminar, kuhu on oodatud kõik asjasthuvitatud.

Projekt “Riverways” (täisnimega “Development of water tourism as nature and active tourism component in Latvia and Estonia”) on suunatud loodusturismi ja aktiivse puhkuse ning eelkõige veeturismi arendamisele Eestis ja Lätis. Projekti eesmärk on parandada jätkusuutliku veeturismi arendamise tingimusi ning suurendada veeturismi konkurentsivõimet programmi piirkonnas – Lõuna- ja Lääne-Eestis ning Põhja-Lätis. Eestis on projekti kaasatud Võrumaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Valgamaa, Läänemaa, Emajõe piirkond ning Põltsamaa linn. Jõgedest on haaratud Suur ja Väike Emajõgi, Amme jõgi, Võhandu, Ahja, Põltsamaa jõgi, Õhne, Halliste, Kõpu, Koiva, Mustjõgi ja Kasari jõgi. Järvedest Peipsi, Võrtsjärv ning Vagula.

Projekt keskendub veeturismitaristu rajamisele, puhastatakse ka jõgesid ja püstitatakse infotahvleid hõlbustamaks looduses liikujate teekonda. Kõige suurem projekti raames rajatav objekt on aurulaev, mis hakkab tulevikus huvilisi sõidutama Haapsalu lahel.

Projekti avaseminari eesmärgiks on tutvustada projekti ning luua koostöövõrgustikke veeturismi huvigruppide – ettevõtjate,
omavalitsuste, riiklike- ja regionaalsete turismiorganisatsioonide ning teiste osapoolte vahel. Seminari töökeeleks on inglise keel. Avaseminarile on võimalik registreeruda 15. aprillini.

Kutse ja päevakavaga saab tutvuda:  http://southestonia.ee/est/uudised.n/osale-projekti-riverways-avaseminaril-siguldas

Lisainfo:  Elo Mets, Eesti-poolne projekti koordinaator, Valgamaa Arenguagentuur, tel +372 5113 932, e-post elo.mets@gmail.com

Tervislik matk Piusa jõe ürgoru matkarajal

20.aprill_tervislik matk kuulutus20. aprillil toimub suur üle-eestiline liikumispäev “Sinu sammud loevad”. Liikumispäeva raames toimub tervislik matk Piusa jõe ürgoru matkarajal. 

Päevakava:

10.00 – kogunemine Vastseliina rahvamaja platsil

10.30 – tervisenäitajate määramine Piiri kõrtsi juures

11.00 – linnuse tutvustus

11.30 – start matkaraja läbimiseks

13.30 – puhkepaus päevapööramismäel. Soovi korral saab bussiga Vastseliina tagasi sõita

14.30 – matk jätkub

16.00 – Jõeveere talus ootab lõhesupp ning kerged sportmängud

17.00 – tagasisõit Vastseliina

Registeerimine ja lisainfo: Heidi Normann, tel 5647 0610

Tule ja liigu oma südame  heaks!

Infopäev “Kodanikuõigused Euroopa Liidus”

InfopäevEurope Direct’i teabekeskus – Võru koos EURES Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga korraldavad tööealisele elanikkonnale mõeldud infopäeva “Kodanikuõigused Euroopa Liidus”. Euroopa kodanike aasta raames korraldatud üritus keskendub erinevate kodanikuõiguste selgitamisele, mis on seotud teistes ELi liikmesriikides elamise ja töötamisega, toodete ja teenuste tarbimisega, juurdepääsuga piiriülestele raviteenustele ning sotsiaalkaitsele.

Infopäev toimub 18. aprillil Valgas Müllersoni Ärimajas (Vabaduse 26) ning 19. aprillil Võru Maavalitsuse II korruse saalis (Jüri 12).

Infopäeval osalemine on tasuta!

Lisainfo telefonil 786 8322 või e-posti aadressil kerli@mv.werro.ee

Üritust toetavad Euroopa Liit, Riigikantselei, Võru Maavalitsus, EURES ja Eesti Töötukassa.

Võru Maavalitsus ootab Võrumaa Aasta Ema kandidaate

Eesti_Ema_monument_Rõuges
Eesti Ema monument Rõuges
Foto: Wikipedia

Läheneva emadepäeva eel kutsub Võru Maavalitsus esitama kandidaate Võrumaa Aasta Ema tiitlile.

Kandidaate võivad esitada kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud.

Võrumaa Aasta Ema kandidaadiks võib üles seada Võrumaal elava ema, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui ka perekonna väärtustamisel ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi. Tiitlit on välja antud alates 2002. aastast, 2012. aastal pälvis Võrumaa Aasta Ema tiitli Katrin Parv.

Võrumaa Aasta Ema avalikustatakse emadepäeval, 12. mail Võru Kandles toimuval emadepäeva kontserdil.

Kirjalikke ettepanekuid ja toetuskirju sobivate kandidaatide kohta oodatakse 30. aprillini aadressil Jüri 12, 65620 Võru, mv@mv.werro.ee.

Info: Kersti Kattai, tel 7868 355, e-post kersti.kattai@mv.werro.ee

Toimus Põlvamaa esimese noormeeste tervisefoorum

IMG_9914
Aide autokooli esindaja mootorratturi ohutusvesti tööpõhimõtet demonstreerimas. Foto autor: Maret Reinumägi

11. aprillil  toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses esimene Põlvamaa noormeeste tervisefoorum, millest võttis osa rohkem kui 140 noormeest vanuses 15-19 eluaastat.

Foorumil räägiti meeste tervisest, riskikäitumisest, tervislikest eluviisidest ja meeste rollist ühiskonnas. Ettekannetega astusid üles meestearst Kristo Ausmees, suusataja Jaak Mae, Eesti Kaitseväe Värbamiskeskuse peaspetsialist Ott Tuuling, Politsei- ja Piirivalveameti Põlva politseijaoskonna vanemkomissar Rainer Rahasepp ja saatejuht Kertu Jukkum. Tervisefoorumi avas Põlva maavanem Ulla Preeden.

Oma sõnavõtus julgustas Preeden noormehi juba praegu oma tervisele teadlikult tähelepanu pöörama. Meestearst Kristo Ausmees tõi oma ettekandes välja meeste tervise kriitilised näitajad ja nende põhjused. Jaak Mae õhutas noori sportima ja jagas praktilisi nõuandeid oma kogemusest. Eesti Kaitseväe esindaja rääkis noormeestele ajateenistusest kui võimalustest mitte kohustusest. Järgnes kohaliku vanemkomissari sügav ja eluline ettekanne alkoholist põhjustatud liiklusõnnetustest ning esinejate rea lõpetas Kertu Jukkum, kes rääkis, kuidas tervisesport ja tervislik eluviis on tema elulaadi muutnud.

Lisaks esinemistele oli kultuurikeskuse fuajees minimess ja töötoad, kus sai tutvuda Aide autokooli, Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitseliidu Põlva maleva, Maanteeameti, Eesti Kaitseväe Värbamiskeskuse ja Lõuna Päästekeskuse tegevusega.

Päev oli sisutihe ja kindlasti leidis iga noor enda jaoks infot, mida kõrva taha panna.

Tervisefoorumi eesmärgiks on parandada Põlvamaal elavate ja õppivate noorte meeste tervise- ja liikumisteadlikkust ning aidata kaasa jätkusuutliku ühiskonna arengule. Tervisefoorumi korraldajateks on projekt Mehed Liikuma ja Põlvamaa Maavalitsus. Üritust rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.

Lisainfo: Irena Viitamees, Terviseedenduse spetsialist, Põlva Maavalitsus, tel 7998 932, e-post irena.viitamees@polvamaa.ee

Otepääl toimub laulukonkurss “Otepää Laululaps”

 

Otepää valla laste laulukonkursi “Otepää Laululaps 2013” avalik kontsert toimub 13.aprillil 2013.a kell 14.00 Otepää Kultuurikeskuses.

“Kokku osaleb 30 last ja see ei ole võistlus,” toonitas Otepää valla kultuurijuht Sirje Ginter. “Soovime julgustada lapsi laulma, samuti saavad lapsed hea kogemuse koos bändiga esinemisest.” Lapsi saadab Ursel Oja saatebänd.

Žüriiliikmed Luisa Värk ning Heino Elleri nim Tartu muusikakooli I kursuse tudengid Jana Kütt ja Kristel Denisov valivad välja välja kaks paremat lauljat igas vanusegrupis, kes esindavad Otepää valda maakondlikul lauluvõistlusel “Valgamaa Laululaps 2013”.

Lisaks 30-le lauljale, võtab Otepää Laululapsest osa veel kaks last, kes esinevad teistele lastele. Oma etteaste teevad ka žüriiliikmed. Proovid algavad juba kell 10.00 hommikul.

Konkursil “Otepää Laululaps” astuvad lapsed üles järgmistes vanuserühmades:
I vanuserühm 3 – 4 aastased, II vanuserühm 5 – 7 aastased, III vanuserühm 8 – 10 aastased, IV vanuserühm 11 – 13 aastased, V vanuserühm 14 – 15 aastased, VI vanuserühm 16 – 18 aastased, VII vanuserühm 19 – 26 aastased.

Maakondlik lauluvõistlus “Valgamaa Laululaps 2013” toimub laupäeval 20. aprillil 2013.aastal algusega kell 12.00 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.

Ürituse korraldab Otepää Kultuurikeskus, toetab Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp ja Otepää vald.

Meremäe kool pühendus teatrile

IMG_0222Viimaste nädalate koolielu on Meremäe Koolis osaliselt olnud seotud teatritegemisega. 2. aprillil toimus Võru lasteraamatukogus 8. tooliteatripäev. Paljude esinejate hulgast pälvis esikoha Meremäe kooli 9. klassi õpilane Liisi Saare katkendiga Jaan Lattiku jutust “Imä õe”.

9. aprillil vaadati Meremäe vallamaja saalis kooli näiteringi esituses H. Männi tükki “Roosa muinasjutt”, mille seadis lavale Hele Verrev. Laulutekstidele kirjutas muusikaõpetaja Peeter Pai. Laste mäng oli meeleolukas, kostüümid ja lavakujundus huvitavad. Mängisid Kärt Karro, Agnes Annemäe, Liisi Saare, Merli Urbanik, Merle Saare, Kristel Parmen, Nadežda Toomik ja Kaire Parmen. Etendust oli ka varem mängitud märtsikuus Võrumaa näitemängupäeval, kus saadi kiidukiri kostüümide ja parima kavalehe eest.

S. Palm