Euroopa päeva juhatab sisse euroviktoriin

FB_euro_di_v1_851x315Sel nädal, 4. – 9. mail korraldavad Europe Direct Põlvamaa teabekeskus ja Põlva maavalitsus Euroopa Liidu teemalise elektroonilise viktoriini.

Maavalitsuse Facebooki fännilehel on alates tänasest ja neljal järgneval päeval hea võimalus panna proovile oma Euroopa Liidu alased teadmised. Osaleda võivad kõik huvilised – nii õpilased kui täiskasvanud.

Igal hommikul esitatakse Facebooki lehel üks küsimus ja kõigi õigesti vastanute vahel loositakse järgneval päeval välja auhind.

Euroopa Liidu teemaline viktoriin on pühendatud 9. mail toimuvale Euroopa päevale. Euroopa Päeva tähistamise traditsioon sai alguse 9. mail 1950. aastal kui Prantsusmaa toonane välisminister Robert Schuman kutsus Prantsusmaad, Saksamaad ja teisi Euroopa riike üles koondama oma söe- ja terasetootmine ning sellest sai alguse Euroopa Liit.

Euro info jagamiseks maakondades on loodud üle euroopaline teabekeskuste võrgustik. Põlva maavalitsuses tegutseb sellesse võrgustiku kuuluv Europe Direct Põlvamaa teabepunkt kuuendat aastat. Teabekeskuse eesmärgiks on jagada piirkonna elanikele üldist teavet Euroopa Liidu, eri võrgustike ja infoallikate kohta. Selgitada EL institutsioonide toimimist ja rolli, anda suuniseid ja selgitada prioriteete ning rahastamisvõimalusi. Loe edasi: Euroopa päeva juhatab sisse euroviktoriin

Räpina Aianduskoolis mängiti Euroopa Parlamenti

IMG_253020. märtsil korraldas Põlvamaa Europe Direct’i teabekeskus Räpina Aianduskooli õpilastele simulatsioonimängu “Euroopa Parlament”.

Mängu käigus kehastusid õpilased Euroopa Parlamendi saadikuteks. Õpilased jagati fraktsioonidesse ning neil tuli rollile vastavate poliitiliste tõekspidamisega tutvuda. Endi seast valiti Euroopa Parlamendi president ning seejärel jaguneti komisjonidesse eelnõudega tutvuma ja oma seisukohti ette valmistama.

Komisjonides arutleti kolme eelnõu üle: Euroopa Liidu eelarve raamistik 2014-2020, energiaallikate edendamine Euroopa Liidu liikmesriikide energia-alase sõltumatuse suurendamiseks ning Läänemere bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine.

Ka mängu läbiviija MTÜ HeadEst esindaja Epp Adleri suureks üllatuseks tegid õpilased komisjonides väga mitmeid omapoolseid muudatusi ning esitasid oma seisukohti Parlamendi ees väga veenvalt.

Simulatsiooni mängu eesmärgiks on aidata äratada õpilastes huvi ühiskonnas toimuva vastu, mõista, mida teevad, kuidas toimivad ja milleks üldse eksisteerivad demokraatlikud juhtimisasutused Euroopas ja teistel tasanditel ning tutvustada seadusloome protsessi ja Euroopa Parlamendi toimimist.

Eelmisel aastal korraldas Põlvamaa Europe Direct’i teabekeskus Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu Põlva Ühisgümnaasiumi õpilastele.

Algas eakatele suunatud keele- ja kultuuriseminaride sari

DSCF2246Europe Direct’i Võru teabekeskus koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskuse ning Võru Pensionäride Päevakeskusega alustasid eakatele suunatud keele- ja kultuuriseminaride sarja “Keeled viivad Euroopasse”.

Seminaride korraldamisega soovitakse toetada Võrumaa eakate aktiivset vananemist ning õppimist vanemas eas.

Seminaride käigus avaneb umbes 20 Võrumaa eakal võimalus tundma õppida inglise keelt kõnelevate maade kultuuriruumi, keelt ja kombeid. Esimene grupp õpihimulisi eakaid alustas tööd Maila Vilu juhendamisel 2. märtsil ning lõpetab 15. aprillil. Teine õppegrupi kursus kestab 20. aprillist 27. maini, juhendajaks Airi Pilt. Kursusele registreerumine toimub Võru Pensionäride Päevakeskuse kaudu. Päevakeskuse juhataja Astrid Hurda sõnul jäid avaseminaril osalenud väga rahule ning ootavad huviga järgmist koosviibimist.

Seminaride korraldamise idee sai alguse Europe Direct’i Võru teabekeskuse varasematel aastatel korraldatud ürituste tagasisidest, kus selgus, et Võrumaa eakatel on suur soov ja tahe inglise keelt õppida, et rakendada seda igapäevaselt oma välismaal viibivate lapselaste ning muukeelsete sõprade-tuttavatega suhtlemisel, arvuti kasutamisel, erinevatest välisprojektidest osa saamisel ning võimaluse korral ringi reisimisel.

Eakate keele- ja kultuuriseminaride läbiviimist toetavad Euroopa Liit ja Võru Maavalitsus.

Algas plakatikonkurss “Eesti 10 aastat ELis ja NATOs”

Europe Direct’i teabekeskused Võrus ja Põlvas kutsuvad kõiki huvilisi osalema plakatikujunduskonkursil, et tähistada koos Euroopa Liidu sünnipäeva.

Käesolev aasta on Eesti jaoks äärmiselt tähtis, kuna täitub 10 aastat Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumisest ning maikuus leiavad aset Euroopa Parlamendi valimised.

Plakatikonkursile oodatakse töid, mis on valminud arvutis mõne graafilise programmi abil ning mida on võimalik A3 formaadis kvaliteetselt välja printida.

KUI TAHAKSID…

– näidata oma loovust ning luua julge ja inimesi kõnetav plakat
– olla osaline teabekeskuste ühise näituse loomisel
– võtta 2. mail osa Euroopa Päeva tähistamise peost klubis Kino (alates 18+)
– võita auhinnaks 300 € väärtuses kinkekaart firmalt Euronics
…SIIS OSALE KINDLASTI PLAKATIKONKURSIL!

Konkursil osalevad kõik tööd, millele on lisatud plakati kohustuslikud elemendid:

1) Isiklik, intrigeeriv ja kõnetav loovlahend, mis lähtub teemast
2) Logod (lae alla siit)
3) Piisavalt ruumi olulise info juurde lisamiseks

Pildid tuleb esitada vektorgraafikas (nt Adobe Illustrator, Corel Draw, Inkscape) või rasteris (nt Photoshop, Gimp).

Valminud tööd saab saata aadressidel gady.kunnapuu@voru.maavalitsus.ee või ingrid.lepasson@polva.maavalitsus.ee hiljemalt 26. märtsiks. Iga osaleja võib esitada kuni viis iseenda tehtud tööd, mis peavad olema vaadatavad enamlevinud brauseritega.

Osaleja annab töid võistlusele esitades korraldajatele õiguse plakateid tasuta ümber töödelda, avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel.

Kõik laekunud plakatid vaatavad korraldajad enne veebis avaldamist üle. Korraldajatel on õigus keelduda andmesidevõrku mittesobivate piltide vastuvõtmisest. Konkursi tingimustele vastanud tööd laetakse üles Facebooki lehele. Võitja selgitatakse välja Facebookis enim “meeldib” saanud tööde seast. Hääletamine läheb lukku 1. aprillil 12:00. Võitja kuulutatakse välja Facebookis ning Võru ja Põlva Maavalitsuste kodulehtedel. Lisaks peaauhinnale loositakse välja teabekeskuste meeneid.

Plakatikonkurssi toetavad Euroopa Liit, Riigikantselei, Võru ja Põlva Maavalitsused.

Europe Direct’i teabekeskus – Võru alustab Euroopa väärtfilmikohvikute sarjaga

Europe Direct’i Võru teabekeskus koostöös kultuurimajaga Kannel alustavad igakuist väärtfilmiõhtute sarja “Euroopa filmikohvik”. Ürituse eesmärgiks on tutvustada maakonna elanikele filme, mis tõstavad esile Euroopa identiteediga seonduvaid põhiväärtusi, uurivad Euroopa kultuurilist mitmekesisust või käsitlevad Euroopa ülesehituse eri aspekte.

Esimesel filmiõhtul linastub mängufilm “Tänava kohal vee all” (Taani 2009). See on tragikoomiline lugu tänapäeva täiskasvanute põlvkonnast, kus kõik on võimalik ja fantaasial pole piire. Kuid kõikidel valikutel on tagajärjed.

Ask on abielus Annega. Neil on head töökohad, armsad lapsed ja korter Christianshavnis, Kopenhaageni parimas linnaosas. Kõik on nii nagu peab olema ühes modernses perekonnas, mis mängleva kergusega ühendab töö, lastekasvatamise ja armastuse. Ühel päeval aga teatab Ask, et soovib abielus aja maha võtta. Tema otsus mõjutab kohe kõiki ümberkaudseid ning suhteid tekib ja kaob.

“Tänava kohal vee all” on muuhulgas suurepärane vaatefilm Kopenhaageni linnast kogu selle ilus ning suur osa võtetest toimusid uues uhkes teatrimajas.

Film on taani keeles, eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega.

Pärast filmi on külastajatel võimalik kohvikus nautida tasuta teed ja kohvi ning arutleda erinevatel filmis kajastatud teemadel.

Filmikohvikute sarja toetavad Euroopa Liit, Riigikantselei, Võru Maavalitsus ja Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp. Filmi linastus toimub Taani saatkonna Eesti esinduse vahendusel Taani Filmiinstituudi toel.

Üritus on tasuta!

Infopäev eakatele “Kodaniku õigused ja kohustused Euroopa Liidus”

Europe Directi Võru teabekeskus koos Võru Pensionäride Päevakeskusega korraldavad maakonna eakatele elanikele suunatud infopäeva “Kodaniku õigused ja kohustused Euroopa Liidus”.

Ürituse eesmärgiks on anda infot ELis kehtivatest pensionitest/hüvitistest/toetustest, tutvustada erinevaid tervisega seotud teemasid ning 2014. aasta maikuus toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi. Lisaks on osalejatel võimalik kohtuda ka parlamendisaadikute Ivari Padari ning Indrek Tarandiga.

Infopäev toimub 7. veebruaril Võrumaa Toidukeskuses (Kreutzwaldi 27, Võru) algusega 11:00. Oma osalemisest palume teatada hiljemalt 5. veebruariks aadressil astrid@vorupensionar.ee või telefonil 53933109.

Üritus on tasuta! Kohtade arv on piiratud!

 

Europe Direct´i teabekeskus sisustas Viljandi Jakobsoni koolis Euroopa päeva

Euroopa päeva tähistamine Viljandi Jakobsoni Koolis. Pilt: Viljandi Maavalitsus

9. mail aitasid Europe Direct´i teabekeskus – Viljandimaa esindajad Viljandi Jakobsoni koolis tähistada Euroopa päeva, korraldades õpilastele kohtumise Riigikogu liikme Marko Mihkelsoniga, viies läbi viktoriini ja jagades Euroopa Liidu teemalisi infomaterjale.

Riigikogu Euroopa Liidu (EL) asjade komisjoni liige Marko Mihkelson rääkis enam kui poolesajale vanema astme õpilasele peamiselt ELi teemal. Kuid loengus käsitleti ka Eesti ja Venemaa vahelisi suhteid ja piirilepingu sõlmimist, Eesti vägede lahkumist Afganistanist jpt. küsimusi, mis noori huvitasid.

Europe Direct´i teabekeskus oli kooli aulas üles seadnud teemakohase nurga, kus kõik huvilised said osaleda Euroopa Liitu puudutava valikvastustega viktoriini lahendamises. Seejuures oli viktoriinis mitu Leedu-ainelist küsimust, sest Leedu on 2103. aasta teisel poolaastal ELi eesistujariigiks.

Võimalust oma Euroopa Liidu alaseid teadmisi proovile panna kasutas nooremas astmes (1.-4. klass) ligi 150 õpilast ning vanemas astmes (5.-9. klass) üle 70 õpilase. Nii õigesti vastanute kui ka kõigi osalejate vahel loositi hiljem välja raamatukaupluse kinkekaarte ning erinevaid Europe Direct’i sümboolikaga auhindu.

Ühtlasi oli õpilastel võimalik endale soetada erinevaid ELi teemalisi voldikud ja brošüüre. Huvi oli suur ning kõik kaasavõetud infomaterjalid said päeva jooksul laiali jagatud.

Europe Direct’i teabekeskus – Viljandimaa esindajad osalesid ka Euroopa päeva puhul koolis korraldatud plakativõistluse edukamate väljaselgitamisel. Plakatitel olid noored kujutanud erinevaid ELi riike, tuues antud maa kohta välja nende arvates kõige olulisema.

Europe Direct’i teabekeskus – Viljandimaa tegutseb endistviisi Viljandi maavalitsuse hoone (Vabaduse plats 2) esimese korruse fuajees, kus see avati 2009. aasta mais. Sinna on oodatud igaüks, kes soovib oma teadmisi ELi kohta täiendada. Kohapeal on avariiulitelt võimalik soetada erinevaid infomaterjale ja muid trükised. Teabekeskus on avatud esmaspäevast neljapäevani kella 8-17 ning reedeni kella 8-15.45.

1950. aasta 9. mail pidas toonane Prantsuse välisminister Robert Schuman Pariisis kuulsa kõne, milles ta tõi esile Euroopa lõimimise tee, mis tagab sõjajärgsele Euroopale rahu ja õitsengu. 1985. aasta Milano tippkohtumisel otsustasid ELi riigipead ja valitsusjuhid, et edaspidi hakatakse Schumani deklaratsiooni aastapäeva – 9. maid – tähistama Euroopa päevana.

Infopäev “Kodanikuõigused Euroopa Liidus”

InfopäevEurope Direct’i teabekeskus – Võru koos EURES Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga korraldavad tööealisele elanikkonnale mõeldud infopäeva “Kodanikuõigused Euroopa Liidus”. Euroopa kodanike aasta raames korraldatud üritus keskendub erinevate kodanikuõiguste selgitamisele, mis on seotud teistes ELi liikmesriikides elamise ja töötamisega, toodete ja teenuste tarbimisega, juurdepääsuga piiriülestele raviteenustele ning sotsiaalkaitsele.

Infopäev toimub 18. aprillil Valgas Müllersoni Ärimajas (Vabaduse 26) ning 19. aprillil Võru Maavalitsuse II korruse saalis (Jüri 12).

Infopäeval osalemine on tasuta!

Lisainfo telefonil 786 8322 või e-posti aadressil kerli@mv.werro.ee

Üritust toetavad Euroopa Liit, Riigikantselei, Võru Maavalitsus, EURES ja Eesti Töötukassa.

Europe Direct Põlvamaa teabekeskus jätkab tegevust ka aastail 2013-2017

Euroopa Komisjoni esindus Eestis valis välja asutused, kellel on õigus saada aastail 2013-2017 iga-aastast tegevustoetust Europe Direct teabevõrku kuuluva avaliku infopunkti haldamiseks. 2013. aastal on Eestis avatud üheksa teabekeskust: Hiiu- ja Saaremaa, Jõhvi, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Valgamaa, Viljandimaa ning Võrumaa.

Europe Direct teabekeskused on ellu kutsutud Euroopa Komisjoni poolt 2005. aastal ning nad tegutsevad kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Teabekeskuse eesmärgiks on edastada kohalikule elanikkonnale informatsiooni Euroopa Liitu puudutavates küsimustes, jagada teavet Euroopa Liidu institutsioonide, seadusandluse, poliitika, programmide ja rahastamisvõimaluste kohta ning teadvustada üldisi Euroopa Liidu aluspõhimõtteid.

Põlva maavalitsuse maja esimesel korrusel alustab teist hooaega Europe Direct Põlvamaa teabekeskus, kuhu on oodatud igaüks, kes soovib oma teadmisi Euroopa Liidu kohta täiendada või uurida, kuidas leida töökoht mõnes Euroopa riigis, samuti on kohapeal mitmeid Euroopa Liidu infomaterjale ja muid trükised, millega tutvuda. Teabekeskus on avatud esmaspäevast reedeni kella 9:00-15:00.

Keskuse töötajad aitavad leida vastuseid Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele teabekeskuses kohapeal, telefoni või e-posti teel.

Väljaspool teabekeskuse lahtiolekuaegu on võimalus informatsiooni saada helistades Europe Direct tasuta eestikeelsele infotelefonile 0080067891011 või leida teabe- ja nõuandeteenistused aadressilt http://europa.eu/europedirect/index_et.htm

Teabekeskuse ametnike Arne Tilga ja Ingrid Lepassoni sõnul on Europe Direct programmi raames plaanis läbi viia mitmeid avalikke üritusi, raadiosaateid ja infopäevi, nii ettevõtjatele, noortele kui ka tööotsijatele. Lisainformatsiooni teabekeskusest ja selle tegemistest leiab Põlva maavalitsuse kodulehelt aadressil: http://polva.maavalitsus.ee/et/euroopa-liit-europe-direct

Teabekeskuste tegevust toetavad Euroopa Liit ja Riigikantselei.

Europe Direct Põlvamaa teabekeskus Põlva Maavalitsuse I korrusel, euroinfo@polvamaa.ee

Europe Direct teabekeskuse töötajad: Arne Tilk (kabinet 37, III korrus), Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, tel 799 8928, e-post arne.tilk@polvamaa.ee

Ingrid Lepasson (kabinet 38, III korrus), Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, tel 799 8919, e-post ingrid.lepasson@polvamaa.ee

Valgamaal algab taas „Euroopa Liidu infojaht“

Europe Directi Valgamaa infopunkt, Valga maavalitsus ja Valgamaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus kutsuvad maakonna koolinoori tähistama Euroopa Päeva juba traditsiooniks muutuva infojahi võistlusega. „Eelmisel aastal osales infojahi üritusel 36 õpilast kaheksast Valgamaa koolist,“ täpsustas Europe Directi Valgamaa infopunkti projektijuht Marika Muru. Tegemist on võistlusega, kus meeskondadel tuleb leida vastuseid Euroopa Liidu teemalistele küsimustele. Samuti tuleb otsida infot noorte karjäärivõimaluste kohta Euroopas. Kasutada saab Europe Directi Valgamaa infopunkti trükiseid, telefone ja internetiühendusega arvuteid. Üritus toimub 10. mail kell 12:00-15:00 Valga maavalitsuses. Osaleda saab üheksa 7.-8. klasside neljaliikmelist meeskonda. Kõikidele osalejatele on Europe Directi Valgamaa infopunkt välja pannud väärtuslikud auhinnad. Esikoha saavutanud meeskonna iga liige saab auhinnaks koolitarvete kaupluse kinkekaardi väärtuses 25 eurot.
Ootame meeskondade registreerumist hiljemalt 29. aprilliks e-posti aadressile marika.muru@valgamv.ee. Täiendav info telefonil 766 6137. Ürituse korraldajateks on Europe Directi Valgamaa infopunkt, Valgamaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus ning Valga Maavalitsus.

Allikas: valgamaa.ee