Võru Maavalitsus ootab Võrumaa aasta ema kandidaate

Läheneva emadepäeva eel kutsub Võru Maavalitsus esitama kandidaate Võrumaa aasta ema tiitlile.

Kandidaate võivad esitada kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud.

Võrumaa aasta ema kandidaadiks võib üles seada Võrumaal elava ema, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui ka perekonna väärtustamisel ja kes onühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma  pereringi.

Tiitlit on välja antud alates 2002. Aastast. Möödunud aastal pälvis Võrumaa aasta ema tiitli Sõmerpalu vallas elav kuue lapse ema Anneli Hollas.

Võrumaa aasta ema tunnustus avalikustatakse emadepäeval, 10. mail Võru Kandles toimuval kontserdil.

Taotlused tuleks esitada Võru Maavalitsusele elektrooniliselt aadressil  info@voru.maavalitsus.ee hiljemalt 27. aprilliks. Taotluse vormid ja lisainfo veebilehel  http://voru.maavalitsus.ee/maavanema-poolt-antavad-autasud.

Kersti Kattaiüles

Läänemaal valitakse esimest korda Aasta Ema

Sügisel tunnustati maavanema Innar Mäesalu algatusel Läänemaal esimest korda Aasta Isa, kelleks sai Kalle Orumaa. Ligineva emadepäeva tõttu on kätte jõudnud aeg esimest korda anda välja ka Läänemaa Aasta Ema tiitel.

Auhinna eesmärgiks on väärtustada emadust ning tunnustada ema rolli laste kasvatamisel.

Aunimetus antakse emale, kes on eeskujuks teistele, üles kasvatanud tublid lapsed ning samal ajal tegutsenud silmapaistvalt ka ametialaselt või ühiskondlikus elus. Läänemaa Aasta Ema peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja Läänemaa elanik.

Kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud, asutused ja ühingud. Ettepaneku vorm ja statuut on üleval Lääne maavalitsuse kodulehel: https://laane.maavalitsus.ee/maavanema-poolt-antavad-autasud

Vormikohased ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 20. aprilliks Lääne maavalitsusele aadressil Lahe 8, Haapsalu või e-postiga aadressil info@laane.maavalitsus.ee.

30. aprilliks teeb Aasta Ema valimiseks moodustatud 3-liikmeline komisjon saadud kandidaatide põhjal ettepaneku maavanemale.

Lääne maavanem Innar Mäesalu tunnustab aunimetuse saajat tänukirja ja spetsiaalselt Aasta Emale disainitud auhinnaga maikuus, emadepäeva paiku.

Võrumaa Aasta Ema on Airi Grossberg

Võrumaa Aasta Ema 2013 on Lasva vallas elav kuue lapse ema Airi Grossberg.

Airi Grossbergi kandidatuuri esitasid Aasta Ema konkursile tema tütred Merilin ja Karolin Rätt. Airi on hämmastav naine ja ennekõike imeline ema, kes on oma lastele isa ja ema, õpetaja ja sõber, nõuandja ja noomija.

“Airi on oma kodu hing, meie energia allikas, kes on täis positiivsust, sära ja soojust. Inimesena on ta väga helde ning kaastundlik, võimalusel aitab ta alati kõiki,”  kirjeldavad tütred oma ema. Airi lapsed on kõik väga tublid. Vanem tütar Merilin lõpetab juuraõpinguid Tartu Ülikoolis. Karolin töötab tunnustatud peakokana Helsingis. Krislin, Avelin ja Kerstin õpivad Kääpa Põhikoolis, aga pisipoeg Johannes on veel kodus kasvamas.

Airi au ja uhkus on tema lapsed, kes on kodust kaasa saanud õpetuse, et pere on elus kõige tähtsam ja üksteist tuleb toetada nii heas kui halvas. Airi ei anna kunagi alla, tema töökus ja unistuste nimel pingutamine on teda elus edasi viinud.

Võru Maavalitsus alustas Võrumaa Aasta Ema aunimetuse väljaandmist aastal 2002. Varasemalt on selle auväärse tiitli pälvinud Ulvi Toomik, Tiia Must, Ene Laube, Hille Saarepuu, Kaja Klooren, Mirjam Dremljuga, Ülle Mõttus, Reet Kangro, Laine Värnik, Klarika Hirv, Katrin Parv.

Tänavu esitati Võrumaa Aasta Ema aunimetusele kuus kandidaati – Airi Grossberg, Piret Haljend, Eha Uibo, Ene Aedmaa, Lidia Kolpakova, Luule Veibri.

Airi Grossbergi ja teisi Võrumaa tublisid emasid tunnustatakse emadepäeval, 12. mail kell 16 Võru Kandles. Kontserdil, mis on pühendatud emadele ja vanaemadele, esinevad Võru meeskoor ning Võru Muusikakooli, Võru Kesklinna Gümnaasiumi ja Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi poistekoorid.

Võru Maavalitsus ootab Võrumaa Aasta Ema kandidaate

Eesti_Ema_monument_Rõuges
Eesti Ema monument Rõuges
Foto: Wikipedia

Läheneva emadepäeva eel kutsub Võru Maavalitsus esitama kandidaate Võrumaa Aasta Ema tiitlile.

Kandidaate võivad esitada kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud.

Võrumaa Aasta Ema kandidaadiks võib üles seada Võrumaal elava ema, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui ka perekonna väärtustamisel ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi. Tiitlit on välja antud alates 2002. aastast, 2012. aastal pälvis Võrumaa Aasta Ema tiitli Katrin Parv.

Võrumaa Aasta Ema avalikustatakse emadepäeval, 12. mail Võru Kandles toimuval emadepäeva kontserdil.

Kirjalikke ettepanekuid ja toetuskirju sobivate kandidaatide kohta oodatakse 30. aprillini aadressil Jüri 12, 65620 Võru, mv@mv.werro.ee.

Info: Kersti Kattai, tel 7868 355, e-post kersti.kattai@mv.werro.ee

Otepää Naisselts ja Otepää Vallavalitsus ootavad kandidaate Aasta Ema aunimetusele

Otepää Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsusega ootab ettepanekuid valla Aasta Ema aunimetusele. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15.aprill 2013.

Aunimetuse Otepää valla Aasta Ema väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ema ja emadust, tunnustada naise rolli laste kasvatamisel. Aunimetust antakse igal aastal emadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele pereemale, kelle peres kasvab kaks või enam last, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik ning tema elukoht peab rahvastikuregistri järgi asuma Otepää vallas.

Ettepanekud Aasta Ema kandidaadile tuleb esitada Otepää Naisseltsile. Austatud isiku nimi kantakse Otepää Naisseltsi auraamatusse ja temale antakse üle Aasta Ema meene ja Otepää valla tänukiri.

Ettepanekud Aasta Ema kandidaatide kohta tuua kirjalikult Anni Butiiki Rita Aaderi kätte või saata digitaalselt 15-ndaks aprilliks  e-mailile riitaaader@gmail.com.

Aasta Ema statuudiga saab tutvuda Otepää valla kodulehel http://www.otepaa.ee/omavalitsus/aukodanikud/aasta-ema.

Lisainfo: Riita Aader, tel 5332 6679

 

 

Otepää valla Aasta ema 2012 on Marge Tadolder

13.mail toimus Otepää Kultuurikeskuses emadepäevale pühendatud kontsert ning Otepää valla uutele ilmakodanikele sünnikirjade üleandmine. Otepää valla Aasta emaks 2012 sai Marge Tadolder.

Valla aasta ema konkursile laekus kolm nomineti: Ann MLT OÜ juhataja Marge Tadolder, IF Kindlustuse klienditeenendaja Tiiu Aart ja Pühajärve Põhikooli direktor Miia Pallase.

Aasta emale ja nominentidele andsid valla tänukirjad üle volikogu esimees Aivar Nigol ja vallavanem Andres Visnapuu. Emasid tunnustas Otepää
Naisseltsi esinaine Riita Aader, kes andis Aasta emale üle Aasta ema meene. Otepää valla Aasta ema esitati ka Vabariigi Aasta ema aunimetusele.

Emadepäeva kontserdil said sünnikirjad ka uued vallakodanikud, kes on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 2011 – 31. märts.2012. Sünnikirja said 21 last, 7 poissi ja 14 tüdrukut.

Kontserdil esinesid Arsise kellade Tartu noorteansambel. Pärast kontserdi lõppu ootas kõiki emasid ja lapsi Otepää Naisseltsi poolt kaetud kohvilaud.

Aasta Emal 2012 Marge Tadolderil on kolm last, tema suurimaks kireks on käsitöö ning sellega on ta olnud seotud palju aastaid nii oma firma kaudu
kui ka hobina. Marge on Valgamaa Rahvakunsti- ja Käsitöö Keskseltsi asutajaliige ja juhatuse esimees alates selle asutamisest 2005.aastast. Marge Tadolder juhib kõigile otepäälastele teada ja tuntud käsitööpoodi Anni Butiik. Tema lapsed on öelnud, et nende emal on alati aega oma laste jaoks,
ta kuulab nende muresid, annab nõu ja aitab igas olukorras.
Aasta Ema 2012 nominent Tiiu Aart on emaks kolmele lapsele ja vanaemaks neljale lapselapsele. Tema lapsed iseloomustavad teda kui töökat, tublit ja pühendunud ema, kes jõuab kõik tööd tehtud ja energiat jääb veel ülegi. Töökaaslased leiavad, et ta on sõbralik ja hooliv inimene, kes on alati valmis aitama ja ei jäta kedagi hätta.

Aasta Ema 2012 nominent Miia Pallase peres on kaks last ja neli lapselast. Kolleegid hindavad teda kui otsekohest, heatahtlikku, abivalmis, kaastundlikku ja kindlameelset inimest. Tema juurde saavad kõik tulla nii oma rõõmude kui ka muredega.

Võrumaa aasta ema on Katrin Parv

Võrumaa 2012. aasta ema  on kolme lapse ema Katrin Parv Varstu vallast.

Katrin Parve kandidatuuri esitas aasta ema konkursile Varstu lasteaed Sipelgas kollektiiv.

„Katrin tegutseb silmapaistvalt oma tööalal lasteaiaõpetaja abina ning oma isiksusega rikastab nii oma kui ka meie lasteaia lapsi,“ märkis Varstu lasteaia direktor Liivi Mõttus.

Katrin on pärit lasterikkast perest, sealt on ta saanud kaasa armastuse ja hoolivuse teda ümbritsevate inimeste suhtes. Ta on alati sõbralik, rõõmsameelne ja väga töökas. Katrin ja Riho Parve pere lapsed on töökad, abivalmid, aktiivsed, head suhtlejad ja tublid õppijad. Raido õpib Vana-Antsla kutsekeskkoolis, Airi ja Kaidi õpivad Varstu keskkoolis.

Katrin Parv on palju lugenud ja laia silmaringiga, teeb alati ettepanekuid, aitab kaasa õppevahendite valmistamisel, ürituste korraldamisel ja uute ideede rakendamisel. Lisaks on tal suurepärane kunstimaitse: valmistab seadeid lauale, aknale, seinale. Kõigile lastele lasteaias jätkub tema armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.

Võru maavalitsus alustas aasta ema aunimetuse välja andmist 2002. aastast. Varem on tiitli pälvinud Ulvi Toomik, Tiia Must, Ene Laube, Hille Saarepuu, Kaja Klooren, Mirjam Dremljuga, Ülle Mõttus, Reet Kangro, Laine Värnik, Klarika Hirv.

Katrin Parve ja teisi Võrumaa tublisid emasid tunnustatakse emadepäeval, 13. mail kell 16 Võru kultuurimajas Kannel. Kontserdil, mis on pühendatud emadele ja vanaemadele, esineb Võru meeskoor ja Põlvamaa meeskoor.

Valgamaal valitakse Aasta Ema

Valga maavanem Margus Lepiku eestvedamisel saab Valgamaa uue traditsiooni – Valgamaa Aasta Ema konkursi. Kandidaate Valgamaa Aasta Ema tiitlile saab esitada kuni 29. aprillini.

„Ema on kodu alustala, pere süda. Teame, et ema on kõige kallim, kuid tihti võtame teda iseenesest mõistetavalt ja tunnustame vähe. Aunimetuse eesmärgiks on väärtustada ema ja emadust, tunnustada naise rolli laste kasvatamisel ning väärtustada Valgamaa ema.“, selgitas maavanem konkursi ideed.

Valgamaa Aasta Ema konkursile saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, Valgamaal tegutsevad juriidilised isikud, erakonnad, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud. „Julgustan kindlasti lapsi oma ema väärtustama ja tema kandidatuuri üles seadma“, lisas maavanem.

Valgamaa aasta ema konkursile sobiv kandidaat on Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Valgamaa – ema, kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui perekonnas ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi. Aunimetus antakse igal aastal ühele pereemale, kes on pühendunud ja hea ema ühele või enam lapsele (võivad olla ka kasulapsed), andes neile armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.

Kirjalikud ettepanekud Valgamaa Aasta Ema konkursile tuleb saata elektrooniliselt e-posti aadressile info@valgamv.ee või paberkandjal Valga Maavalitsuse aadressil Kesk 12, Valga. Taotluse võib tuua ka isiklikult Valga maavalitsuse infolauda.

Taotluses märkida ära kandidaadi nimi, sünniaeg, elukoht, laste arv ja vanus ning vabas vormis kirjeldus ja põhjendus. Lisada taotluse esitaja nimi ning kontaktandmed.

Võru Maavalitsus ootab Võrumaa aasta ema kandidaate

Läheneva emadepäeva eel kutsub Võru Maavalitsus esitama kandidaate Võrumaa aasta ema tiitlile. Kandidaate võivad esitada kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud.

Võrumaa aasta ema kandidaadiks võib üles seada Võrumaal elava ema, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui ka perekonna väärtustamisel ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi.

Tiitlit on välja antud alates 2002 aastast, 2011 aastal pälvis Võrumaa Aasta Ema tiitli Klarika Hirv. Võrumaa Aasta Ema avalikustatakse emadepäeval, 13. mail Võru kultuurimajas Kannel toimuval emadepäeva kontserdil. Ettepanekuid koos kandidaadi lähema tutvustamise ja selle valiku põhjendustega ootab Võru Maavalitsus 25. aprilliks 2012. a.

Võru Maavalitsus ootab aasta ema kandidaate

Läheneva emadepäeva eel kutsub Võru Maavalitsus esitama kandidaate Võrumaa aasta ema tiitlile. Kandidaate võivad esitada nii kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud. Võrumaa aasta ema kandidaadiks võib üles seada Võrumaal elava ema, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui ka perekonna väärtustamisel ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi.

Tiitlit on välja antud alates 2002 aastast, 2011 aastal pälvis Võrumaa Aasta Ema tiitli Klarika Hirv. Võrumaa Aasta Ema avalikustatakse emadepäeval, 13. mail Võru kultuurimajas Kannel toimuval emadepäeva kontserdil.
Ettepanekuid koos kandidaadi lähema tutvustamise ja selle valiku põhjendustega ootab Võru Maavalitsus 25. aprilliks 2012. a.

Kärdla otsib aasta ema

Kärdla Linnavalitsus koostöös Kärdla Ühisgümnaasiumi Õpilasesindusega palub esitada kandidaate Aasta Ema tiitli omistamiseks.

Kärdla aasta ema peab olema Kärdla linna kodanik, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks last. Aasta ema peaks olema austust vääriv Kärdla naine, kelle eduka töö ja ühiskondliku tegevuse kõrval on jagunud samavõrra tähelepanu, hoolt ja armastust oma perele.

Kandidaate võivad esitada üksikisikud, asutused, organisatsioonid ja kodanike ühendused. Ettepanekuid kandidaatide tutvustuse ja valiku põhjendusega ootab Kärdla Linnavalitsus 25. aprilliks 2012 aadressil Keskväljak 5a, Kärdla 92413 või e-posti aadressil valitsus@kardla.ee

Võru maavalitsus ootab Võrumaa Aasta Ema kandidaate

 

Eesti ema monument Rõuges

Läheneva  emadepäeva  eel  kutsub Võru maavalitsus  esitama Võrumaa Aasta Ema tiitli kandidaate. Kandidaate saavad esitada nii  kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui üksikisikud. Võrumaa Aasta Ema tiitlile võib üles seada Võrumaal elava ema, kelle perekonnas kasvab või  on  üles  kasvanud  vähemalt  kaks  tublit  last,  kes  on  tunnustatud  nii oma  ametitöös  kui  ka  perekonna  väärtustamisel  ja  kes  on  ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi.

Tiitlit on välja antud alates 2002. aastast, mullu pälvis Võrumaa  Aasta Ema tiitli Laine Värnik. Võrumaa Aasta Ema avalikustatakse emadepäeval 8. mail.

 Ettepanekuid  koos  kandidaadi  lähema  tutvustamise  ja  selle  valiku põhjendustega ootab Võru maavalitsus 25. aprilliks.