Otepää loob noortevolikogu

Otepää Vallavavolikogu võttis oma 22.detsembri istungil vastu Otepää noortevolikogu moodustamise ja põhimääruse.

Otepää noortekeskuse juhataja Kadri Orav ütles, et noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on võimaldada noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondlikus elus. Noortevolikogu tegeleb Otepää valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes ning nende seisukohtade esitamisega vallavolikogule ja -valitsusele.

„Maksimaalne liikmete arv noortevolikogus on 13 liiget,“ selgitas Kadri Orav. „valimised toimuvad selle aasta veebruari esimesel nädalal, kandideerimisõigus on Otepää valla territooriumil elavatel noortel vanuses 13 – 26 eluaastat.“

Noortevolikogu tööd juhib noortevolikogu esimees. Noortevolikogu tegevust rahastab Otepää vald ja Eesti Noorsootööühenduse Liit, osa rahastusest saadakse projektidest.

Volikogu esimees Aivar Nigol ütles, et Otepää Vallavolikogu tunnustas noorte algatust ning toetab igakülgselt noorte initsiatiivi noortevolikogu moodustamiseks ning selle kaudu noorte osa suurendamises kohaliku elus küsimustes. „Noorte roll võiks volinike arvates olla tunduvalt suurem kui seda on olnud senini, algatus luua noortevolikogu peaks noorte aktiviseerimisele märkimisväärselt kaasa aitama,“ ütles Aivar Nigol. „Noored on Otepää valla tulevik ning noortevolikogu moodustamine on tee parema ja noortesõbralikuma Otepää poole.“

Aivar Nigoli sõnul näevad vallavolinikud noortes partnereid, kelle mõtted ja soovid vallaelu korraldamise küsimustes on teretulnud ning aitavad kaasa Otepää valla arengule ja elukeskkonna kujundamisele ka noorte huvidest lähtuvalt.

Tutvu Otepää noortevolikogu põhimäärusega.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap