Maavanemad külastasid Põlvamaad

25- 26. juunil külastasid maavanemad ja siseministeeriumi esindajad Põlvamaad ja ühtlasi lõppes Põlva koordineerimise periood ning maavanem Ulla Preeden andis maavanemate koostöö koordineerija rolli koos selle juurde kuuluva sümboolse raamatuga üle Pärnu maavanem Andres Metsojale.

Põlva maavanema ülesanne oli koordineerida maavanemate koostööd teises kvartalis, järgmisel perioodil on see Pärnu maavanema ülesanne.

Põlva maavanem Ulla Preedeni sõnul annab koordineerija roll suurema vastutuse ja võimaluse tihedamaks suhtluseks maavalitsuste, ministeeriumide ning teiste riigiasutuste vahel. Lisaks on rohkem tähelepanu ühiste seisukohtade kujundamisel.

Maavalitsuste koordineerimine tähendab, et kooskõlastamist vajavate seaduseelnõude kohta tehtavad märkused, täiendused ja täpsustused on kõigist maavalitsustest sel ajavahemikul kokku kogunud just koordineeriv maavalitsus. Mitmed olulised kohtumised korraldatakse just koordineerivas maakonnas.

Allikas: Põlva Maavalitsus

Maavanem arutas noortega nende suuremat kaasamist

NooredVõru maavanem Andres Kõiv arutas läinud reedel toimunud kohtumisel maakonna noortekogude esindajatega võimalusi nende suuremaks kaasamiseks neid puudutavate otsuste tegemisel.

Maavanema hinnangul on noored Võrumaa jaoks olulise väärtusega ressurss, nende kuulamine ja nende teotahte suunamine annab maakonna käekäigule kindlasti palju juurde.

“Võrumaa aktiivsed noored pakatavad energiast ja väga huvitavatest ideedest. Nad soovivad veelgi rohkem kui seni kaasa rääkida ja osaleda oma valla või linna tegemistes. See teadmine, et meil on noorte hulgas väga palju asjalikkust, teeb südame soojaks,” lausus Kõiv.

Maakonna noored kutsus kokku Võrumaa noortekogude koordineerija Peep Lill, kohtumise eesmärk oli jagada oma mõtteid ning tegevuste üle aru pidada.

Teemadena käsitleti noorte laiema kaasamise kõrval ka nende motivatsiooni osaleda noortevolikogude töös ning võimalusi nendeteadlikkust kasvatada.

Kohtumisel osalesid Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna spordi- ja noorsootöö peaspetsialist Peep Lill ja noortekogude esindajad Mailiis Potter (Sõmerpalu), Leesi Peedumäe, Kerli Pärnapuu (mõlemad Haanja), Kaidi Mahlapuu, Maris Kahri (Rõuge), Gertu Borodkina, Eliis Riivik (Antsla) ja Aira Udras (Võru linn).

Järvamaa valmistub oma laulu- ja tantsupeoks

Järvamaa laulu- ja tantsupidu „Tulihänna kingitus” toimub 28. mail algusega kell 17 Aravetel, teatab Järvamaa infoportaal.

Enne veel on kavas süüdata peotuli. See sünnib neljapäeva, 26. mai õhtul kell 22. Tulihänna teema seondub just vana poolkuu neljapäevaõhtuga. See päev sobivat igasugusteks rituaalseteks ja maagilisteks toiminguteks – neljapäevaõhtuti käinud vanarahvas ka ristteel kratte meisterdamas.

Tuli süüdataksegi Paides Lembitu pargis, kus on ristteed, lähistel endisaegseid laulupidusid märkiv skulptuur „Laululina” ja endine Tariuse aed, kus toimus selle kandi esimene laulupidu. Esinevad Paide meeskoor, neiduderühm Ilodus, segarühm Riikar.

Korraldajatel on sõnum: „Kui tuled, kohtud tulihännaga, kes Järvamaa rahvale tantsu- ja lauluväe toob!”

Jõgevamaa näitab lauldes-tantsides, mis laps arvab

Jõgevamaa laulu- ja tantsupidu  „Las laps arvab…” toimub 21. mail Pala kooli staadionil.

Peo lavastaja on Merleen Läänemägi, kooride üldjuht Maret Oja, puhkpilliorkestrite üldjuhid Urmas Mägi ja Peep Lõhmus, rahvamuusika üldjuht Eha Niglas, peo korraldustoimkonna juht Malle Weinrauch.

Peole on oodata ligi 1500 osavõtjat. Esindatud on kõik kooriliigid (v.a meeskoor), puhkpilliorkestrid, rahvatantsurühmad ja rahvapilliansamblid.