Maavanem arutas noortega nende suuremat kaasamist

NooredVõru maavanem Andres Kõiv arutas läinud reedel toimunud kohtumisel maakonna noortekogude esindajatega võimalusi nende suuremaks kaasamiseks neid puudutavate otsuste tegemisel.

Maavanema hinnangul on noored Võrumaa jaoks olulise väärtusega ressurss, nende kuulamine ja nende teotahte suunamine annab maakonna käekäigule kindlasti palju juurde.

“Võrumaa aktiivsed noored pakatavad energiast ja väga huvitavatest ideedest. Nad soovivad veelgi rohkem kui seni kaasa rääkida ja osaleda oma valla või linna tegemistes. See teadmine, et meil on noorte hulgas väga palju asjalikkust, teeb südame soojaks,” lausus Kõiv.

Maakonna noored kutsus kokku Võrumaa noortekogude koordineerija Peep Lill, kohtumise eesmärk oli jagada oma mõtteid ning tegevuste üle aru pidada.

Teemadena käsitleti noorte laiema kaasamise kõrval ka nende motivatsiooni osaleda noortevolikogude töös ning võimalusi nendeteadlikkust kasvatada.

Kohtumisel osalesid Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna spordi- ja noorsootöö peaspetsialist Peep Lill ja noortekogude esindajad Mailiis Potter (Sõmerpalu), Leesi Peedumäe, Kerli Pärnapuu (mõlemad Haanja), Kaidi Mahlapuu, Maris Kahri (Rõuge), Gertu Borodkina, Eliis Riivik (Antsla) ja Aira Udras (Võru linn).

Võru linn astub Võrumaa Omavalitsuste Liidust välja

Täna, 16. oktoobril toimunud istungil otsustas Võru linnavolikogu, et Võru linn astub Võrumaa Omavalitsuste Liidust välja. Linnavolikogu esimehe Erki Saarmani sõnul on liikmelisuse lõpetamise põhjuseks soov liikmemaksuks kuluv raha kasutada Võru Folkloorifestivali ja kolmanda sektori toetuseks.
„Võru linna aastamaks omavalitsuste liidus on 21 160 eurot ning meie soov on liikmemaksuks makstavaid vahendeid kasutada Võru linnas tegutsevate kultuuri- ja spordiühingute tegevuste ning ürituste toetamiseks. See on ratsionaalsem ja Võru maksumaksjate suhtes ausam rahakasutus,”  kommenteeris Saarman.
Marianne Mett
Võru Linnavalitsus

Valga Gümnaasiumis hakkavad õppima ainult gümnasistid

Valga Linnavolikogu otsustas 28. oktoobri istungil muuta Valga Gümnaasiumi tegutsemisvormi. Uuest õppeaastast hakkavad koolis õppima ainult gümnasistid.

Esmaspäeval, 31. oktoobril toimub üldharidusvõrgu ümberkorraldamiseks moodustatud komisjoni koosolek, kus kavandatakse anda koolidele konkreetsed ülesanded. Koolid peavad järgmiste sammudena uuendama arengukavad ja viima need vastavusse üldharidusvõrgu korraldamise suundadega.

Samuti vajavad muutmist koolide põhimäärused ning täpsustamist ootavad koolide klasside asukohad, personaliküsimused ja pedagoogide ühiskoolitused. Koolijuhtide ülesandeks on tegeleda ka õppekavade täiustamisega põhikooli osas ja töötada välja gümnaasiumi uued õppesuunad.

Uued koolide põhimäärused ja arengukavad tuleb direktoritel valmis saada jaanuariks, mil toimub linnavolikogu korraline istung

Urvaste vald otsustas võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla

Urvaste vallavolikogu otsustas eileõhtusel istungil võtta Ess-soo kohaliku kaitse alla.

Kohaliku maastikukaitseala loomine tähendab, et Ess-soo looduslikuna säilinud alal ei tohi rajada maaparandussüsteeme, kaevandada maavara, teha uuendusraiet, kasutada taimekaitsevahendeid ja väetisi. Küll aga saavad inimesed kaitsealal jätkuvalt seeni ja marju korjata. Ess-soo on piirkonnas oluline jõhvikaraba ning siin leidub ka murakaid.

Ess-soos on praeguseks registreeritud 11 looduskaitselise väärtusega linnuliiki ning siirdesookooslus väärib ekspert Eerik Leibaku hinnangul Natura 2000 võrgustiku kaitseala staatust. Praegu on ala Natura varinimekirjas.

Seltsing Roheline Urvaste alustas võitlust Ess-soo loodusliku osa allesjäämise eest 2004. aastal, vaidlustades kohtus kaevandamisloa väljaandmise korralduse. Toona jäi seltsing Riigikohtus kaotajaks asja aegumise tõttu.

2007. aastal alustas Urvaste Vallavolikogu seitsme ühiskondliku organisatsiooni ja 17 ettevõtja ettepaneku alusel kohaliku kaitseala loomise menetlemist, kuid esimesel korral ei läinud kaitseala loomise eelnõu volikogus läbi.

Ess-soo juhtumiga tegelenud Keskkonnaõiguse Keskus korraldab sel neljapäeval (16.12) Keskkonnaministeeriumis diskussiooniseminari kohalike kaitsealade loomise ja konfliktide lahendamise võimaluste teemal.

Seltsing Roheline Urvaste