EMP toetuste Vabaühenduste Fond ootab uusi projektitaotlusi

Avatud Eesti Fond kuulutab välja uued taotlusvoorud vabaühenduste projektidele. Ühtekokku jagatakse toetusteks 864 723 eurot.

Suurprojektide taotlusvoorus toetatakse algatusi, millega vabaühendused võimendavad teadlikult ja strateegiliselt oma rolli demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste hoidjate ja edendajatena; katsetavad selleks uusi lähenemisi ning viivad läbi hoiakuid kujundavaid ja avalikku dialoogi suurendavaid algatusi.

Teiseks teemaks on vabaühenduste eestkostevõime parandamine ja valvekoera rolli jõustamine: toetame läbimõeldud ja mitmetahulisi huvikaitseprotsesse, mis aitavad vabaühendustel kasvada professionaalsemateks ja aktiivsemateks osalejateks poliitikate kujundamisel ja otsuste tegemises.

Suurprojekte toetatakse summas 25 000-40 000 eurot ning suuremahulisemaid võrgustikuprojekte summas 75 000-100 000 eurot.

Taotlusi suur- ja võrgustikuprojektidele ootame 20. novembriks 2013.  Loe edasi: EMP toetuste Vabaühenduste Fond ootab uusi projektitaotlusi

Avatud Ühiskonna Foorum: sõnavabadus ja vihakõne

Mall Hellam, Avatud Eesti Fondi juhataja
Mall Hellam, Avatud Eesti Fondi juhataja

Avatud Eesti Fond ootab huvilisi sel neljapäeval, 12. septembril juba 18ndat korda arutlema avatud ühiskonna ees seisvate väljakutsete üle. Tänavu võtame vaatluse alla internetis lokkava vihakõne ja küsime, kas vaenamist on võimalik vähendada ka karistusseadustikku muutmata.

Eesti on võrguvabaduselt maailma esiriik. Need, kes siinset vabadust naudivad ja sellest oma tuluallika on teinud, peavad arutelusid vihakõnest tihtipeale nendevastaseks rünnakuks ning põhiseadusliku põhiõiguse, sõnavabaduse ja vaba eneseväljendusõiguse piiramiseks. Samas pole uudiseks, et siinsetes online-väljaannetes avaldatud kommentaarides lokkab valimatu keelekasutus eelkõige tänu anonüümsusele. “Selle mõju ei ole ehk mõõdetav päevade ja nädalatega, ent pikemas perspektiivis on anonüümsus vähendanud avaliku sõna kvaliteeti, peletades meediast üha enam häid arvajaid,” kommenteeris Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

12. septembril Nordic Hotel Forumis toimuva foorumi peakülaline on Avatud Ühiskonna Fondide Euroopa suuna (OSIFE) juht Jordi Vaquer, kes arutleb olukorra üle koos tuntud kolumnisti Abdul Turay, Eesti Pagulasabi juhataja Kristina Kallase ning ERRi ajakirjaniku Neeme Rauaga.

IT-visionäär ja Avatud Eesti Fondi nõukogu esimees Linnar Viik otsib koos meediaeksperdi Raul Rebasega lahendusi sallivuse suurendamiseks internetis, küsides ka ajalehe Helsingin Sanomat endiselt tegevtoimetajalt Paula Salovaaralt, kuidas suhtuvad vihakõnesse Soome meediaettevõtted ja avalikkus. Loe edasi: Avatud Ühiskonna Foorum: sõnavabadus ja vihakõne

Avatud Eesti Fondi värske aastaraamat on nüüd veebis saadaval

Aasta 2012 jääb Eesti mõtteloos meelde kodanikuaktiivsuse uue laine aastana. Reformierakonna rahaskandaal, valitsuse suutmatus AEF_logokuulata ACTA-vastaseid, lisaks üle-eestiline meditsiinitöötajate streik ning Rahvakogule teed sillutanud Harta12 on mõni näide, kus eestimaalased demonstreerisid oma valmisolekut astuda riigivõimuga senisest ärksamasse dialoogi ning nõudsid valitsejalt senisest suuremat kodanike tahtega arvestamist.

Avatud Eesti Fondi kodulehel saab nüüd lapata äsja valminud aastaraamatut, kus antakse ülevaade olulistest algatustest, meenutatakse mullu toimunut ja muidugi kiigatakse  tulevikku.

Koosmeele preemia pälvis Tiina Kangro

Avatud Eesti Fondi XVI Koosmeele preemia laureaat on ajakirjanik Tiina Kangro (fotol).

Tänavuse Koosmeele preemia määramisel otsis Avatud Eesti Fondi nõukogu inimesi või organisatsioone, kes on järjepidevalt silma paistnud ühiskonnale oluliste teemade tõstatamisel ning näidanud üles julgust ja argumenteeritust oma seisukohtade väljendamisel.

„Tiina Kangro käsitleb teemasid, mis otseselt või kaudselt puudutavad iga ühiskonnaliiget. Tema töö ajakirjanikuna on olnud imetlusväärne, puudutades korraga nii oma emotsionaalsuse, analüüsioskuse kui ka edasiviivate lahenduste väljapakkumisega,“ põhjendas valikut Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. „Eestkoste ehk huvikaitse on midagi, millega tuleb tegeleda pidevalt ja süvitsi. Erivajadustega inimeste ja nende lähedaste probleemide avalik arutelu on aidanud nende häält kuuldavaks teha ja viinud ka konkreetsete tulemusteni,“ kommenteeris Hellam.

Tunnustusega kaasneb 2000 eurot ning Marje Üksise graafiline leht „Avanemine“.

Möödunud aastal pälvisid Koosmeele auhinna Eesti Päevalehe ajakirjanik Kadri Ibrus ja vabakutseline filmitegija ning kirjanik Imbi Paju, 2010. aastal Ivar Tallo sõnavabaduse, avatud valitsemise ja e-demokraatia edendamise eest. Preemia kõigi laureaatide ning preemia ajalooga saate tutvuda AEF-i koduleheküljel aadressil www.oef.org.ee/koosmeel

Avatud Eesti Fond lõi Koosmeele auhinna 1997. aastal eesmärgiga avaldada lugupidamist neile, kes on oma tegevusega aidanud kaasa avatud ühiskonna kujunemisele nii Eestis kui ka mujal, samuti Eestis elavate inimeste üksteisemõistmisele ja ühise tuleviku-Eesti ehitamisele. Koosmeele preemia annab AEF üle igal aastal oma sünnipäeval. Tänavu täitub fondil 22. eluaasta.

Georgia mõttekojad tulid Eestisse õppima reformide tegemist

Sel nädalal esmaspäevast reedeni viibivad Avatud Eesti Fondi kutsel Tallinnas ja Tartus õppereisil kolme erineva Georgia mõttekeskuse esindajad. Oma eksperdid on saatnud Eesti reformide läbiviimise kogemusest õppima Transparency International Georgia, South Caucasus Institute for Business and Economics Research ning Liberal Academy of Tbilisi.

“Valmisolek majanduslike ja sotsiaalsete reformide läbiviimiseks on Georgias olemas ning Euroopa suunas pürgimisel on ka kindel rahva enamuse seljatagune. Eesti on tuntud oma edulugude poolest, kuid kõik reformid ei ole kulgenud valutult ning Georgial on võimalus meie vigu mitte korrata,” märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

“Valik langes Eesti kasuks lihtsalt põhjusel – teie kogemust on meie riigis väga palju kajastatud ja eeskujuks toodud. Lisaks Eestile viime samalaadsed õppereisid läbi ka Singapuris ning Šveitsis, kuna potentsiaalselt võiks – vähemalt osaliselt – Georgial olla õppida ka nende riikide mudelitest, ” ütles Tbilisi Liberal Academy juht Ketevan Tshikhelashvili. Õppereisi toetab USA Rahvusvahelise Abi Agentuur USAID.
Mari Kodres

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond kutsuvad üles vaatlema 2011. aasta Riigikogu valimisi

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond ärgitavad inimesi registreeruma 2011. aasta Riigikogu valimistel vaatlejaks, et tagada kodanikuühiskonna kontroll ausate reeglite järgimiseks.

„Varasemad valimised on tõestanud, et vaid mõned hääled võivad olla otsustava tähtsusega mandaatide jagamisel,“ sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii. „See aga tekitab ohu, et lisahäälte saamiseks asutakse kasutama ebaausaid võtteid,“ lisas ta.
Ühing korraldas vaatlemist ka 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimistel. Siis registreerus vaatlejaks enam kui 70 inimest, kes külastasid valimisjaoskondi peaaegu kõikides maakondades üle Eesti.
Sel korral on kavas eelhääletamise jooksul probleeme tekitanud valimisjaoskondadesse valimispäevaks rohkemate vaatlejate suunamine. Ühing kutsub üles ka erakondade poolt vaatlema suunduvaid inimesi endast märku andma, et oleks võimalik saada parem ülevaade erinevates jaoskondades toimuvast.
Avatud Eesti Fond kaasab vaatlemisse kodanikuühenduste esindajaid Moldovast, Gruusiast ja Armeeniast, kus demokraatlikud ja läbipaistvad valimised ei ole iseenesest mõistetav nähtus ning vaatlejad Lätist ja Slovakkiast, kus sarnaselt Eestile on probleemiks olnud valimiste vahelisel perioodil toimuv.„Välisvaatlejate kaasamine aitab näha neid võimalikke probleemkohti, millega me ise ehk juba harjunud oleme ning tähelegi ei pane,“ ütles Avatud Eesti Fondi programmijuht Kelly Grossthal.

Vaatlejaks on end võimalik registreerida kodulehel www.transparency.ee

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency Internationali esindusorganisatsioon Eestis.

Avatud Eesti Fond kutsub ühendusi eestkostekoolitusele

Avatud Eesti Fond korraldab 22.-24. septembril praktilise koolituse eestkostega tegelevatele vabaühendustele ja aktiivsetele kodanikele. Kogenud koolitaja Greta Gornnerti juhendamisel alustatakse eestkoste ja huvikaitse ABC-st, tutvutakse parimate praktikatega üle maailma ning õpitakse praktilisi võtteid oma sõnumi edastamiseks.

Eelkõige oodatakse osalema ühendusi, kellel on mõni eestkostealane tegevus juba käimas või plaanis või kelle jaoks eestkoste on üheks põhitegevusalaks.

Koolituse ülesehitus lähtub põhimõttest, et iga tegevus on seda mõjusam, mida põhjalikumalt on tegijad nii oodatava muutuse kui sinna jõudmise tee enda jaoks läbi mõelnud. Vaadeldakse, milline on efektiivne eestkosteplaan, mil viisil oleks mõistlik kaasa haarata sarnaste huvidega inimesi ja ühendusi ning kuidas seda kõike kirja panna nii, et paber ja tegevused ei elaks erinevaid elusid.

Koolitus toimub 22. septembri lõunast 24. septembri pärastlõunani Villa Mary’s Rohuneemes, Viimsi vallas. Tagatud on transport Tallinnast Rohuneeme ja tagasi, kaugemalt tulijad saavad taotleda täiendavate sõidu- ja majutuskulude hüvitamist. Koolituse töökeel on inglise keel.

Kokku mahub osalema kuni 20 inimest, suure huvi korral teeb Avatud Eesti Fond valiku osalejate motivatsiooni põhjal. Osalemiseks tuleb täita osavõtuankeet, mille leiate veebilehelt www.oef.org.ee/eestkoste, ning saata see esimesel võimalusel aadressil kelly@oef.org.ee.