Anna hääl konkursil “Võro liina tego 2015”

Võru Linnavalitsus ootab ettepanekuid möödunud aasta kõige silmapaistvama teo ja tublide tegijate väljaselgitamiseks.

Võru, väga mõnus väikelinn Foto Urmas Saard
Võru, väga mõnus väikelinn. Foto: Urmas Saard

Oma hääle saate anda Võru linna veebilehel kuni 1. veebruarini 2016. Iga vastaja saab märkida vaid ühe teo – selle, mis tema arvates on kõige olulisem. Kui oma lemmikut loetelust ei leia, saab selle lisada lahtrisse.

Samuti ootame ettepanekuid, kes võiksid olla kandidaadid tiitlitele: kultuuri- ja haridusasutus 2015, ettevõte 2015, ettevõtja 2015, mittetulundusühing 2015, uus tulija 2015, kultuuritegelane 2015, sporditegelane 2015, tervishoiu- ja sotsiaaltöötaja 2015, tegija 2015, aasta noor 2015 ja heategija 2015.
Ettepanekud koos põhjendusega palume saata e-posti aadressile:  marianne.mett@voru.ee.

Hääletajate vahel loositakse välja linnavalitsuse meened.

“Võro liina tego 2015” kuulutatakse välja 23. veebruaril, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel kultuurimajas Kannel.

Marianne Mett

Maavanem otsib sotsiaalvaldkonna aasta tegu ja aasta tegijat

Lääne-Viru maavanem Marko Torm kuulutab välja maakondliku konkursi “Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas 2014” ja “Aasta tegija sotsiaalvaldkonnas 2014”.

Konkursi eesmärgiks on tunnustada maakonna sotsiaalvaldkonna töötajaid ja organisatsioone, kes oma tegevuse ja uudsete lahendustega on kaasa aidanud abivajajate heaolu parandamisele.

“Tublide ja pühendunud inimeste märkamine on meie kõigi võimalus anda ühiskonnale midagi tagasi. Hoolimise ja tunnustamise kaudu anname omalt pool tõuke uute algatuste heaks. Tean, et meie maakonnas on sadu ja sadu sotsiaalvaldkonnas igapäevaselt südamega panustavaid inimesi – andkem nendest teada,” julgustab Lääne-Viru maavanem Marko Torm.

Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas on tegevus, mis on aidanud kaasa sotsiaalse suutlikkuse kasvule maakonna kohalikes omavalitsustes, hoolekandeasutustes või vabatahtlike töötajate ettevõtmistes. Selleks võib olla tegu või algatus, mis on oluline sotsiaalvaldkonnas ja silma paistnud kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil, sealhulgas uuenduslike ideedega. Loe edasi: Maavanem otsib sotsiaalvaldkonna aasta tegu ja aasta tegijat

Mis on Saue linna “Aasta tegu 2013”?

Saue Linnavalitsus korraldab taaskord konkursi „Aasta tegu“, et väärtustada linnale ja linlastele olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on aasta jooksul linna arengut ja tuntust positiivselt mõjutanud.

Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik sauelased ja Saue linna ettevõtted. Ettepanekuid oodatakse hiljemalt 04.11.13 kas aadressile saue@saue.ee või siis Saue Linnavalitsuse infolauda. Kirjalikus ettepanekus tuleb põhjendada, miks just see ettevõtmine või sündmus on eriline ja kes on need inimesed, kes sellega seotud on ning samuti tunnustamist vääriksid.

Täpsemalt saab konkursi ja tingimuste kohta lugeda Saue linna kodulehel

Päästekomando alles jäämist Palamusele peeti Jõgevamaa aasta teo vääriliseks

Foto: palamuserk.blogspot.com
Foto: palamuserk.blogspot.com

Palamuse vabatahtliku päästekomando moodustamine kui Jõgevamaa aasta tegu 2012 kuulutakse pidulikult välja Jõgeva maavanem Viktor Svjatõševi ja Jõgevamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimehe Toivo Tõnsoni Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud vastuvõtul.

MTÜ Palamuse Pritsumehed vabatahtlik päästekomando loodi pärast piirkonna riikliku komando sulgemist.

Priitahtlike päästjate eestvedaja Margus Kaasik ütles, et komando moodustamisest teatati Palamusele ja selle ümbrusesse üles riputatud kuulutustel.

“Algul tagasihoidlikuna tundunud liikmeks tulemise huvi hakkas järjest kasvama,” meenutas Kaasik.” Praegu koosneb komando 30 liikmest, kellest kahel kolmandikul on varasem kutselise päästja kogemus või väljaõpe. Vabatahtlikutena alustanud õpivad oskuslikku ja ohutut tegutsemist koolitustel.”

Kaasiku sõnul jõuavad vabatahtlikud Palamuse vallas õnnetuspaikadesse esimesena. Vajadusel sõidetakse tulekahjusid taltsutama ka Jõgeva ja Tabivere valda ning ka teistesse Jõgevamaa piirkonadesse. Esimene väjakutse oli Pikkjärvele, kus põles kuur, mille kohalikud noored olid omaalgatuslikult kooskäimiskohaks kohandanud.

Palamuse Pritsumeeste “residentsiks” on kunagine majandi elektrikutehoone, milles asus ka riiklik päästekomando. Seal on ööpäev ringi valves üks päästjatest. Häireteate korral informeerib ta meeskonnakaaslasi ning kutsub nad kodudest või mujalt sündmuspaigale kaasa. Loe edasi: Päästekomando alles jäämist Palamusele peeti Jõgevamaa aasta teo vääriliseks

Birgit Õigemeel võlub oma siiruse ja lihtsusega

Neljapäeval anti üle maakonna üks auväärsemaid tiitleid „Raplamaa aasta tegu 2012“ ja seitsmeteistkümne nominendi seast osutus valituks sel suvel Kohilas etendunud kogukonnamuusikal „Veterahva needus“, milles üht peaosalist, enesekindlat mustlasnaist, kehastas lauljanna Birgit Õigemeel.

Suvine etenduses kaasalöömine on 24-aastasel naisel hästi meeles. Ta oli ainus professionaalne naislaulja, kes tükis kaasa lõi. Kaks kuud kestnud prooviperioodil sai ta kohapeal käia mustlasnaise rolli õppimas vaid pühapäeviti ja sellist mahvi kui teistel kogukonnamuusikalis osalejail, tal polnud. Ühislaulude proovides sai praegu pealinnas elav Birgit kiire elutempo juures kaasa teha vaid kolmel korral. Loe edasi: Birgit Õigemeel võlub oma siiruse ja lihtsusega

“Veterahva needus” oli Raplamaa Aasta tegu 2012

“Veterahva needus”

13. detsembri pidulikul Raplamaa Aasta Tegu 2012 auhinnatseremoonial Rapla Kaasaaegse Kunsti keskuses anti välja mitmeid auhindu. Kaheksa eelneva aastaga on Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse eestvedamisel välja antud 41 Raplamaa Aasta Tegu tiitlit ja eripreemiat. Sellel aastal oli esitatud nominente 17, kellest kahte esitati kolmel korral. Esitatud nominentide hulka mahtus nii suuri ja silmapaistvaid tegusid, kui ka pikemaajalist tööd mittetulundus vallas.

Aasta Tegu 2012:

Kogukonnamuusikal „Veterahva needus“ – Anneliis Kõiv ja MTÜ Raplamaa Noored. Kogukonnamuusikali ”Veterahva Needus” on taas võimalik näha juba tuleval suvel, kuid ilmselt uue lõppvaatusega.

Loe edasi: “Veterahva needus” oli Raplamaa Aasta tegu 2012

Algab konkurss Harjumaa 2012 parimate väljaselgitamiseks

Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning MTÜ Kodukant Harjumaa koostöös kohalike LEADER gruppidega selgitavad traditsiooniliselt Harjumaa aasta tegijad. Need on ettevõtted, organisatsioonid ja inimesed, kes on aasta jooksul silma jäänud tublide tulemuste või maakonna (ja ka riigi) maastaabis tegudega, mis väärivad äramärkimist. Valitakse välja Aasta Ettevõtja, Aasta Kodanikuühendus, Aasta Tegu, Aasta Toetaja ja Aasta Sädeinimene.

„Harjumaa parimate tunnustamisega soovime öelda aitäh neile, kes on oma töö ja pühendumusega andnud palju ka teistele – oma kogukonnale, maakonnale, tervele Eestile. Igaühe tegu loeb, oluline on seda märgata ning neid inimesi toetada. Inspireerivad ja „suured“ inimesed on meie suurim rikkus,“ selgitas Harju maavanem Ülle Rajasalu.

Ettepanekuid kandidaatide osas saavad teha kõik harjumaalased, siinsed ettevõtted ja organisatsioonid. Ettepanekus tuleb vabas vormis lühidalt põhjendada, miks just see isik või organisatsioon on väärt olema Harjumaa aasta parim. Konkursi võitja selgitab tehtud ettepanekute põhjal komisjon, kuhu kuuluvad eelpool nimetatud organisatsioonid ja lisaks veel Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit ning Eesti Väike- ja Keskmiste ettevõtjate Assotsiatsioon.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Vello Jõgisoo sõnul saab omavalitsus olla jätkusuutlik ainult siis, kui tema territooriumil on töökohti pakkuvad ettevõtted ja toimekad inimesed, kes on huvitatud oma elukeskkonna arendamisest. “Aasta parima ettevõtja nominatsioon on väga heaks turundusargumendiks neile, kes soovivad arendada oma müüki arenenud riikides, kus on aru saadud sellest, et kui ettevõte on hooliv oma kogukonna suhtes, siis on ta ka hooliv oma klientide suhtes,” sõnas EVEA president Marina Kaas.

Ettepanekud parimate kandidaatidega oodatakse 20. novembriks 2012 aadressile info@heak.ee Märksõnaks kirjutada ”Harjumaa parimad 2012”

Harjumaa parimad selgitatakse järgmistes kategooriates:

Loe edasi: Algab konkurss Harjumaa 2012 parimate väljaselgitamiseks

Saue linna “Aasta tegu”

Saue linnavalitsus korraldab igal aastal konkursi „Aasta tegu“, et väärtustada linnale ja linlastele olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on aasta jooksul linna arengut ja tuntust positiivselt mõjutanud. Tiitel on tunnustus ettevõtmise eestvedajale ja ergutab linnale kasulikele tegudele teisigi tegijaid. Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik sauelased ja Saue linna ettevõtted.

Konkursil „Aasta tegu 2012“ osalevad ettevõtmised, mis on toimunud 2012. aastal. Ettepanekud tuleks esitada hiljemalt 5. nov Saue linnavalitsuse infolauda või e-postile saue@saue.ee. Kirjalikus ettepanekus põhjendage, mille poolest see tegu, ettevõtmine või sündmus on olnud eriline ja märkige ära sündmusega seotud isikud või ettevõtted, kes tunnustamist väärivad.
.
Seejärel saab iga sauelane hääletada kas 9. novembri Saue Sõnas ilmuvat ankeeti täites või linna kodulehe vahendusel, milline ettevõtmine väärib tema arvates 2012. aasta teo tiitlit. Võitjaid tunnustavad volikogu esimees Valdis Toomast ja linnapea Henn Põlluaas aastalõpu vastuvõtul 14. detsembril Saue Kontserdisaalis.

Rakvere aasta tegu on Ööjooks

Käesoleva aasta Rakvere teoks valiti möödunud hooajal Rakveres üle kahe tuhande osaleja rajale toonud Eesti Ööjooksööjooks, mis kokku ligemale 700 netiküsitlusele vastanust kogus 30 % hääli.

Aasta lõpu lähenedes ja uue kodulehe testimiseks võisid huvilised Rakvere linna kodulehel umbes kuu aja jooksul valida kümne teo vahel oma lemmiku. 30% vastanuist andsid oma hääle ööjooksule. “Oleme positiivselt üllatunud kogu Rakvere ja Lääne-Virumaa sedavõrd
suurest toest. See on tunnustus mitte ainult Ööjooksu korraldusmeeskonnale vaid kõikidele tervisest lugupidavatele inimestele, kes tegid Ööjooksust midagi oluliselt rohkemat kui lihtsalt jooksu,” sõnab Marko Torm. “Ka aastalõpu registreerujate hulk näitab, et Ööjooks on selgelt üle-eestiline suurüritus ja omab kindlat kohta meie suurimate rahvaspordiürituste seas”. 25% hääletanutele meeldis kõige enam ka punk laulupidu, järgnesid jalgrattateede valmimine Palermos ja Lilleorus ning Rakvere reaalgümnaasiumi valmimine.

Põlvamaa edulood said kaante vahele

SA Põlvamaa Arenduskeskusel ilmus eriväljaanne „Põlvamaa edulood 2010“, mis teeb kokkuvõtte aasta silmapaistvamatest tegemistest. „Raskuste kiuste on lõppev aasta Põlvamaal olnud ka õnnestumiste aasta,“ tõdes SA Põlvamaa Arenduskeskus juhataja Kaire Mets. „Näiteks tehti just tänavu viimaste aastate rekordinvesteeringud turismisektoris ning seega lisandus meie maakonda mitmeid uusi ja väga olulisi turismiobjekte. Samuti on märgatav meie inimeste huvi ja võimaluste suurenemine ettevõtluskoolituste vastu, mis lubab väita, et Põlvamaal on alustanud või alustamas uus väikeettevõtjate laine.“

Lõppeva aasta rekordinvesteeringute hulka Põlvamaal kuulub ka maanteemuuseumi näitus Teeaeg. Veel on edulugude seas juttu Sikahansi talust, kus kasvatatakse Eesti parimat mädarõigast.

 Lugeda saab ka Põlgaste teokast maaeluseltsist, Ahja oma sepast ning Saverna külaelu sädeinimesest Merlest.

Lähemalt saab lugeda siit: http://www.polvamaa.ee/index.php?page=3096&