Maavanem otsib sotsiaalvaldkonna aasta tegu ja aasta tegijat

Lääne-Viru maavanem Marko Torm kuulutab välja maakondliku konkursi “Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas 2014” ja “Aasta tegija sotsiaalvaldkonnas 2014”.

Konkursi eesmärgiks on tunnustada maakonna sotsiaalvaldkonna töötajaid ja organisatsioone, kes oma tegevuse ja uudsete lahendustega on kaasa aidanud abivajajate heaolu parandamisele.

“Tublide ja pühendunud inimeste märkamine on meie kõigi võimalus anda ühiskonnale midagi tagasi. Hoolimise ja tunnustamise kaudu anname omalt pool tõuke uute algatuste heaks. Tean, et meie maakonnas on sadu ja sadu sotsiaalvaldkonnas igapäevaselt südamega panustavaid inimesi – andkem nendest teada,” julgustab Lääne-Viru maavanem Marko Torm.

Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas on tegevus, mis on aidanud kaasa sotsiaalse suutlikkuse kasvule maakonna kohalikes omavalitsustes, hoolekandeasutustes või vabatahtlike töötajate ettevõtmistes. Selleks võib olla tegu või algatus, mis on oluline sotsiaalvaldkonnas ja silma paistnud kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil, sealhulgas uuenduslike ideedega.

Aasta tegija sotsiaalvaldkonnas on panustanud klientide heaolu tagamisse sotsiaalteenuste efektiivsemal osutamisel.

Kandidaate võivad esitada üksikisikud, asutused ja vabaühendused. Tunnustamisele võib olla esitatud tegija või algatuse eest nii üksikisik (sotsiaal- või lastekaitsetöötaja, hooldusasutuse töötaja, vabatahtlik jt) kui organisatsioon (hooldusasutus, vabaühendus, projekti meeskond jt).

Oma põhjendatud kirjalikud taotlused palume saata 10. märtsiks Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonda märgusõnaga “Konkurss” (Fr. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere) või e-posti aadressil tiiu.kuus@laane-viru.maavalitsus.ee. Taotluse vorm on kättesaadav Lääne-Viru maavalitsuse kodulehelt.

Iga aasta märtsis tähistatakse sotsiaaltöötajate päeva. Sotsiaalvaldkonna aasta teo ja aasta tegija tunnustamine Lääne-Viru maavalitsuse, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli koostöös leiab aset 18. märtsil Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis.